es mercure f1

Transkrypt

es mercure f1
ES MERCURE F1
Hodowca: Euralis Semences
Nieziemski potencjał
Nowa odmiana mieszańcowa o bardzo wysokim potencjale
plonowania nasion znacznie przewyższającym odmiany dotychczas
zarejestrowane i wprowadzone na rynek Polski.
Odmiana mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Zarejestrowana w Polsce i Wielkiej Brytanii w 2009 r. oraz we Francji
w 2008 r.
Pokrój roślin
Rośliny o średniej wysokości tworzące zwarty łan.
Czy wiesz, że...
MERKURY – to najmniejsza
i najbliższa Słońcu planeta
Układu Słonecznego (średnica 4 879 km). Można ją dojrzeć jedynie tuż przed wschodem lub też po zachodzie
Słońca. Temperatura nasłonecznionej półkuli może
przekraczać 400°C a po stronie nieoświetlonej średnia
temperatura wynosi -163°C.
Starożytni Grecy wprowadzili
nazwę Apollo na określenie
Merkurego o poranku, a Hermes na część widoczną wieczorem. W IV wieku p. n. e.
zrozumieli, że obie nazwy
odnoszą się do tego samego
ciała. Rzymianie nazwali planetę imieniem boskiego posłańca- Merkurego. Pierwszych obserwacji Merkurego
z użyciem teleskopu dokonał
na początku XVII wieku GALILEUSZ. Pierwszym statkiem
kosmicznym który dotarł
na planetę był MARINER 10.
Kolejnym był wysłany w 2004
roku MESSENGER. Sonda ta
wejdzie na niską orbitę wokół
Merkurego w marcu 2010 roku stając się jego sztucznym
satelitą.
Plon nasion
Najwyższy plon nasion w doświadczeniach rejestrowych w Polsce
w latach 2007-2008 – 51,7 dt/ha = 119 % wzorca*.
Profil agronomiczny
Glukozynolany
W normie – 11,2 mikromoli/g nasion w dośw.
rejestrowych COBORU w l. 2007-2008
Zaolejenie
Wysokie
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki (dośw. rejestrowe COBORU
2007-2008; 20,6 dt/ha= 119,8% wzorca)
Termin siewu
Optymalny do opóźnionego dzięki szybkiemu
wzrostowi początkowemu roślin
Początek kwitnienia
Średniowczesny
Dojrzałość do zbioru
Średniowczesny do średniopóźnego
Zimotrwałość
Wysoka
Odporność na wyleganie
Wysoka
Tolerancja na choroby
Sucha zgnilizna kapustnych – wysoka
Zgnilizna twardzikowa – wysoka
!
ć
ś
o
w
no
4
* Średni plon nasion odmian: Californium, Castille, Casoar
WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI
Średni plon nasion odmian
rzepaku oz. (w % wzorca)
w doświadczeniach
rejestrowych COBORU.
Plon nasion odmian rzepaku (% wzorca) w regionach kraju w dośw. rejestrowych COBORU w l. 2007-2008
Wzorzec
Californium
ES Mercure F1
5