malowanie ratusz jawor ost23% - BIP

Transkrypt

malowanie ratusz jawor ost23% - BIP
Malowanie korytarzy i klatek
schodowych w budynku
ratusza w Jaworze
PRZEDMIAR
ROBÓT
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
Malowanie korytarzy w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Jaworze
1 45442180-2 Korytarze
Powtórne
malowanie
1 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufid.1 1204-01
tów
II P I Ę T R O
Korytarz
(2.04*15.4+5.0*4.0+1.3*2.1)*1.3< strop łukowy>
Klatka scho- 4*6.1
dowa
I PIĘTRO
Korytarz
(2.04*15.3+1.3*2.1+4.5*3.8+2.5*5.3)*1.3 <strop łukowy>
PARTER
Korytarz
(2.04*15.3+3.82*4.27+6.6*2.6+2.3*1.3)*1.3 <strop łukowy>
[(2.3*2.5)+(5*3.8)+(6.6*2.9)+(15.3*2.04)+(1.3*2.1)]*1.3
2.5*3.8*1.3 <wejście do ratusza>
klatka scho- 3*(1.8*3.9)
dowa I
II
2.15*1.3+3.2*2.0+4*(1.1*1.6)<spoczniki>
2 KNR 4-01
d.1 1204-04
j.m.
Poszcz
m2
m2
m2
70.390
24.400
m2
83.580
m2
m2
m2
m2
87.975
101.182
12.350
21.060
m2
16.235
RAZEM
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - beton
m2
(0.18+0.27)*1.10*83 <biegi schodowe od spodu>
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
II P I Ę T R O
(2.3+4+4.8)*(3.4-0.85)
6*0.15*1.63
(2.3+2*2.2)*0.33+(2*1.36+2.5)*0.36
-2.3*2.2<drzwi>
[2*15.3+2.04+2*(1.3+2.1)]*3.4
19*0.15*1.63+3*(1.8+2*1.8)*0.15
-3*(1.8*1.8)<okna>
-2*(4.3*0.85)<boazeria>
-[2*11.0+2.04+2*(1.3+2.1)]*0.85<lamperia>
A (suma częściowa)
m2
korytarz
II
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Korytarz I
II
I PIĘTRO
(2.5+1.5+5.3+2.5+4)*(3.4-0.85)
(2*15.2+2.04+2*(2.1+1.3))*3.4
16*0.15*2.4
3*(1.8+2*2)*0.33
-2*4.4*0.85<boazeria>
-[2*11.0+2.04+2*(1.3+2.1)]*0.85<lamperia>
-3*(1.8*2.0)<okna>
B (suma częściowa)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Korytarz
I
II
III
PARTER
2*(2*3.5)+2*(1.8*2.8)<przedsionek>
-(2*1.4*1.7+2*0.85*1.8)<boazeria>
2*2.3*3.4+2*3*0.15*2.4
-0.85*(2*2.3+6*0.15)<boazeria>
(2.5+1.5+2.2+2*0.15)*3.4
(6.6*2+2.9+10*0.5+4*0.4)*3.4
-(6.6*2+2.9+10*0.5+4*0.4)*1.5<lamperia>
[2*15.3+2.04+2*(1.3+2.1)]*3.4
16*0.15*1.63+3*(2*1.8+2.0)
-(4.3*2)*0.85<boazeria>
-[2*11.0+2.04+2*(1.3+2.1)]*0.85<lamperia>
-(3*1.8*2.0)<otwory okienne>
C (suma częściowa)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
klatka scho- 1/2*3.9*3.7+3.9*2.5+(0.3*2.6+0.3*2+0.25*(2.2+1.5))
dowa główna
P/I
2*(3.9*2.53)+2*(1.4*2.39)+(3.8*5.4)+(2.36+2*2.37)*0.32
-2.36*2.37<OKNO>
I/II
3.9*(5.23+3.43)/2+3.43*1.4*2+3.8*5.4+3.9*(3.43+2.5)/2+2.1*1.4+2.1*0.9
-2.36*3.08<OKNO>
-3.8*0.85<BOAZERIA>
D (suma częściowa)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
klatka awaryjna L=10,77m,Hsuma=16,4
10.77*16.4
-[3*(21*0.37+1.1+1.6)*1.4+(15*0.37+1.1+1.6)]<lamperia>
-1-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 10210 Użytkownik: Usługi Inżynieryjno-Budowlane
m2
m2
417.172
41.085
RAZEM
3 KNR 4-01
d.1 1204-02
Razem
41.085
28.305
1.467
4.090
-5.060
134.096
7.076
-9.720
-7.310
-26.214
--------------126.730
40.290
133.416
5.760
5.742
-7.480
-26.214
-10.800
--------------140.714
24.080
-7.820
17.800
-4.675
22.100
77.180
-34.050
134.096
20.712
-7.310
-26.214
-10.800
--------------205.099
19.270
49.218
-5.593
63.405
-7.269
-3.230
--------------115.801
176.628
-52.224
RAZEM
712.748
Malowanie korytarzy i klatek
schodowych w budynku
ratusza w Jaworze
PRZEDMIAR
ROBÓT
Lp.
Podst
4 KNR 4-01
d.1 1206-05
parter
Opis i wyliczenia
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem
(6.6*2+2.9+10*0.5+4*0.4)*1.5<lamperia>
[2*11.0+2.04+2*(1.3+2.1)]*0.75<lamperia>
II p. korytarz [2*11.0+2.04+2*(1.3+2.1)]*0.75<lamperia-farba olejna>
I p. korytarz [2*11.0+2.04+2*(1.3+2.1)]*0.75<lamperia-farba olejna>
klatka schodowa I
awaryjna
[3*(21*0.37+1.1+1.6)*1.4+(15*0.37+1.1+1.6)*1.4]<lamperia>
5 KNR 4-01
d.1 1202-09
6 KNR 4-01
d.1 1204-08
j.m.
m2
34.050
23.130
23.130
23.130
m2
55.524
RAZEM
158.964
158.964
RAZEM
158.964
458.257
712.748
RAZEM
1171.005
1329.969
RAZEM
1329.969
458.257
RAZEM
458.257
22.800
5.570
RAZEM
28.370
70.650
40.950
RAZEM
111.600
48.800
22.600
27.000
21.800
33.600
25.200
22.400
RAZEM
201.400
11.681
RAZEM
11.681
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności
poz.1+poz.2
poz.3
m2
m2
m2
m2
7 NNRNKB
Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie zeskro- m2
d.1 202 1134-02 banych powierzchni
poz.5+poz.6
m2
m2
m2
2
9 KNR 2-02
d.2 1602-01
kl. główna
Kl. II
Roboty dodatkowe
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót
wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m
6.00*3.80
2.00*2.00+(3.14*1.00*1.00)*0.5
10 KNR 2-02
d.2 1602-03
Kl. główna
Kl. II
Dodatek za pomosty do robót wyk.na ścianach w pomieszcz.wyższych niż 4m
m2
(6.00+3.70+6.00)*4.50
9.10*4.50
m2
m2
11 KNR 4-01
d.2 1207-02
kl. główna
korytarze
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm
m
3*(2*1.9+3.8)+5.2*5 <pasy nad boazerią>
(2*1.7+2*1.8)+(2*2.3+16*0.15+2*4.3)<parter>
(2.5+1.5+5.3+2.5+4+2*4.4+16*0.15)<I piętro>
(2.3+4+4.8+2*4.3+14*0.15)<II piętro>
12*2*1.4<pasy przy łukach>
9*2*1.4<pasy przy łukach>
8*2*1.4<pasy przy łukach>
m
m
m
m
m
m
m
Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 kolorów na słupach prostokątnych,
kwadratowych,wielobocznych o zmiennym przekroju gładkich
0.2*3.14*2*3.1*3
m2
parter
pietro
II
12 TZKNBK X
d.2 0703-04
-2-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 10210 Użytkownik: Usługi Inżynieryjno-Budowlane
Razem
m2
m2
m2
m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2
poz.4
8 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
d.1 1216-01
poz.1+poz.2
Poszcz
m2
m2
m2
m2