Krotoszyńska 14 m. 1 B

Transkrypt

Krotoszyńska 14 m. 1 B
Krotoszyńska 14m1_B
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
1 KNR 4-01
0713-02
2 KNR 4-01
1202-07
Opis i wyliczenia
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
kuchnia - rozebranie kasetonów z sufitu
6,11
j.m.
m2
Skasowanie wykwitów (zacieków)
sufit w kuchni
4,0
m2
m2
m2
3 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
sufit: kuchnia, pokój
18,43
m2
4 KNNR 3
0702-05
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych oszkolonych szybą do
0,25m2
80-pokój, 70-łazienka
3,00
m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
m2
1,60
m2
Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
tu: nakłady przy obróbce montażu drzwi
0,12
m3
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
analogia: zerwanie paneli podłogowych w pokoju
12,32
m2
5 KNNR 3
0702-06
6 KNNR 3
0302-01
7 KNR 4-01
0818-05
m2
m2
m3
m2
8 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- m2
0606-01
ziome podposadzkowe
12,32
m2
11 KNR 4-01
0920-20
m2
Progi i listwy osłaniające aluminiowe (doliczyć koszt progów)
m
2
m
Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami
drzwi zewn. i wewn.
3
szt.
szt.
12 NNRNKB
(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20
202 0837-03 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
obudowa nowego brodzika, uzupełnienia posadzek
1,00
m2
13 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
45,54
m2
14 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
20,77
m2
15 KNR 4-01
1204-02
m2
16 KNR 4-01
1204-01
17 KNR 4-01
1209-10
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
45,54
m2
m2
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów
20,77
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
malowanie paraprtów okiennych
1
-1-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700
Razem
6,110
RAZEM
6,110
4,000
RAZEM
4,000
18,430
RAZEM
18,430
3,000
RAZEM
3,000
1,600
RAZEM
1,600
0,120
RAZEM
0,120
12,320
RAZEM
12,320
12,320
RAZEM
12,320
12,320
RAZEM
12,320
2,000
RAZEM
2,000
3,000
RAZEM
3,000
1,000
RAZEM
1,000
45,540
RAZEM
45,540
20,770
RAZEM
20,770
45,540
RAZEM
45,540
20,770
RAZEM
20,770
1,000
RAZEM
1,000
m2
9 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4
202 1136-01
12,32
10 KNNR 7
0507-04
Poszcz.
m2
m2
Krotoszyńska 14m1_B
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
18 KNR 4-01
1215-06
19 KNR 4-01
0322-02
20 KNR 4-01
0108-11
j.m.
m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
3
szt.
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
ległość do 1 km
0,70
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14
0,70
m3
Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, sporządzenie opinii
kalk. własna kominiarskiej
1
szt.
21 KNR 4-01
0108-12
22
Opis i wyliczenia
Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych
analogia: mycie pomieszczeń : podłogi, glazura, okna
56,00
-2-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700
m3
szt.
Poszcz.
Razem
56,000
RAZEM
56,000
3,000
RAZEM
3,000
0,700
RAZEM
0,700
0,700
RAZEM
0,700
1,000
RAZEM
1,000