Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej w Zielonej Górze

Transkrypt

Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej w Zielonej Górze
Organizacja zgłaszająca:
POLSKIE STOWARZYSZENIE MEDIACJI GOSPODARCZEJ
Al. Konstytucji 3 Maja 15
65-805 Zielona Góra
tel. /68/ 329-79-79; e-mail: [email protected]
L.p.
Imię i nazwisko
Adres, telefon, e-mail
Informacje dodatkowe
Miejsce
prowadzenia
mediacji
1.
Cetera
Magdalena
Kancelaria Mediacyjna
Magdalena Cetera
Al. Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
tel. 606 479 867
fax: 71-736-63-66
e-mail:
[email protected]
wykształcenie wyższe
1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk
Społecznych, kierunek: Politologia;
Specjalizacja: Niemcoznawstwa
i Europeistyka;
2. Podyplomowe Studium Prawa Handlowego i
Gospodarczego na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie
Wrocławskim;
3. Wirtschaftsmediator - Akademie für
Wirtschaftsmediation und
Verhandlungsmanegement;
4. Time Limited Mediation (Devon & Exeter
Law Society)
Kancelaria
Mediacyjna
Al. Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
tel. 606 479 867
fax: 71-736-63-66
e-mail:
[email protected]
zakres mediacji: gospodarcze, cywilne
(z wyłączeniem spraw rodzinnych)
data zgłoszenia
14.04.2006 r.

Podobne dokumenty