Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła

Transkrypt

Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Wydział Prawa Kanonicznego
ma zaszczyt zaprosić
do udziału w Konferencji Doktorantów
9.30 Powitanie uczestników
- ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
Prodziekan WPK
Otwarcie Konferencji
- ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
Dziekan WPK
SESJA I
9.45
Małżeństwo i rodzina
podstawową troską Kościoła
Idee przewodnie Synodu Biskupów z
2014 roku o rodzinie
- Natalia SMOLIŃSKA
10.00 Przygotowanie do zawarcia małżeństwa
gwarantem jego trwałości
- ks. Daniel KLIMKIEWICZ
10.15 Małżeństwo czy związki
niesakramentalne
- Magdalena KLICZKA
Sobota, 30 maja 2015 r.
/sala 116/
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
SESJA II
PROGRAM
10.30 Komunia święta osób żyjących w
związkach niesakramentalnych
- ks. Łukasz SYNORADZKI
10.45 Obowiązek świętości w życiu
małżeńskim i rodzinnym
- Ks. Rafał WIERZCHANOWSKI
11.00 Małżeństwo wobec problemu
bezpłodności
- Paweł GŁUCHOWSKI
11.15 Relacje w rodzinie w świetle emigracji
- Joanna KORONKIEWICZ
11.30 Przerwa kawowa
12.00 Szacunek do rodziców i dziadków w
rodzinie
- Zuzanna MAJ
12.15 Przeżywanie niedzieli w rodzinie
- Mateusz LESZCZYŃSKI
12.30 Udział dzieci we Mszy świętej
- Małgorzata WIERZCHOWSKA
12.45 Wpływ mass mediów na funkcjonowanie
rodziny
- Michał ANISZEWSKI
13.00 Cyberprzemoc wobec dzieci - zadania
rodziców
- ks. Sebastian KOŁODZIEJCZYK
13.15 Zaangażowanie rodziny w pomoc
charytatywną
- Marta OLKOWICZ
13.30 Małżeństwa byłych celibatariuszy i osób
konsekrowanych
- Maciej BRZEZIŃSKI
13.45 Dyskusja
14.15 Podsumowanie Konferencji
- ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
Opiekun Koła Naukowego Studentów
Utriusque Iuris
W imieniu organizatorów:
ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
p. mgr lic. Zuzanna MAJ
p. mgr lic. Natalia SMOLIŃSKA