Lista obecność – SZKOLENIE BHP

Transkrypt

Lista obecność – SZKOLENIE BHP
Data szkolenia: ………………..….
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP
Lp.
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Szkolenie przeprowadził: ………………………………………………..
Miejsce urodzenia
Podpis
data i podpis: ……………………………………….
Miejsce szkolenia: ……………………………………………………….
grupa pracownicza: ……………………………………………………….
1
UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Podobne dokumenty