Podanie o dodatkowy semestr studiów

Transkrypt

Podanie o dodatkowy semestr studiów
Warszawa dnia …………………………………
Imię, nazwisko i nr alb. ………………..…………………………
wydział/kierunek …………..……………………………………….
Do dziekana wydziału ……………………………
wskazać nazwę wydziału
Podanie o dodatkowy semestr studiów
Uprzejmie proszę o zgodę przedłużenie okresu studiów o jeden semestr z powodu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W nadchodzącym semestrze zamierzam zrealizować: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do podania załączam opinię promotora o postępach mojej pracy.
Oświadczam, że I-sza rata za powyższy przedmiot została uiszczona. Przyjmuję do wiadomości, że
moim obowiązkiem jest dowiedzenie się o decyzję dziekana na złożone przez mnie podanie.
………………………………………………………………………..
Podpis studenta
Decyzja dziekana:
Zapoznałem się z decyzją: ……………………………………………………………….
Od powyższej decyzji studentowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Podobne dokumenty