Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego Szpital Pucki Sp. z o.o.

Transkrypt

Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego Szpital Pucki Sp. z o.o.
Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego Szpital Pucki Sp. z o.o.
DYREKTOR
Pielęgniarka
epidemiologiczna
Sekretariat
Z-ca Dyrektora
ds. ekonomicznoorganizacyjnych
Z-ca Dyrektora
ds. medycznych
Pielęgniarka
Naczelna
Wydział Świadczeń
Opieki Medycznej
Wydział
EkonimicznoFinansowy
Wydział
Zasobów
Ludzkich
Wydział obługi
technicznej
i utrzymania
nieruchomości
Kierownik
Główny księgowy
Kierownik
Kierownik
Sekcja
organizacji,
planowania
i analiz
Sekcja
księgowości i
rozliczeń
Sekcja
zatrudnienia
i wynagrodzeń
SZPITAL
Oddziały
szpitalne
Pracownie
Ordynatorzy
Kierownicy
PRZYCHODNIA I POMOC DORAŹNA
Sekcja
oddziałowych
sekretarek
medycznych
Samodzielne
stanowisko
ds. analiz
Specjalista BHP
i ppoż.
Sekcja
ds. obronności
Przychodnia
Kierownik
Pomoc doraźna
i ratownictwo medyczne
Kierownik
Rehabilitacja lecznicza
Kierownik
Zał. nr 1 a
Sekcja
kontraktowania
i rozliczenia
świadczeń z NFZ
Kasa
Sekcja
eksploatacji
Sekcja zamówień
publicznych
i zaopatrzenia
Specjalista ds.
obsługi
informatycznej
Magazyn
Archiwum
Kaplica
Radca prawny