SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI

Transkrypt

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI
SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o. w ANDRYCHOWIE
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
RADA NADZORCZA
P
PT
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
PF
Wydział
Usług Technicznych
Utrzymania Ruchu
TR Dział
(Transport, Warsztat, Ślusarnia)
TK
Wydział
Usług Komunalnych
KZ
Dział
Zieleni Miejskiej
ZP
Główny
Księgowy
Wydział Administracji
i Zasobów Ludzkich
PA
TT
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
AZ
Dział Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych
AS
Sekretariat
AB
Basen Kąpielowy
FK
Dział
Finansowo
Księgowy
FP
Sekcja Płac
1) Sekcja Utrzymania Ruchu.
2) Obsługa Basenu.
AH
Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy
AM
Magazyn
Techniczny
Zakład Pogrzebowy

Podobne dokumenty