(Tematyka szkoleń)

Transkrypt

(Tematyka szkoleń)
Tematyka szkoleń możliwych do zrealizowania we współpracy z Grupą 24
SZKOLENIE: „Diagnozowanie potrzeb kadrowych i planowanie zatrudnienia”
SZKOLENIE: „Racjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim i ocena produktywności
zatrudnienia”
SZKOLENIE: „Zarządzanie rozwojem pracowników”
SZKOLENIE: „Zarządzanie kluczowymi kompetencjami”
SZKOLENIE: „Wynagradzać czy płacić?”
SZKOLENIE: „Zarządzanie wynikami pracy”
SZKOLENIE: „Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie”
SZKOLENIE: „Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy”
SZKOLENIE: „Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej
przedsiębiorstw”
SZKOLENIE: „Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności
inwestycyjnej”
SZKOLENIE: Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycji i metody oceny wniosku
przez instytucje finansujące”
SZKOLENIE: „Warsztaty z biznesplanów”
SZKOLENIE: „Rynek produktów elektronicznych w warunkach globalizacji”
SZKOLENIE: „Źródła informacji marketingowej”
SZKOLENIE: „Prawo celne dla firm działających w branży elektronicznej”
SZKOLENIE: „Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności firmy”
SZKOLENIE: „Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw”
SZKOLENIE: „Techniki stosowane w nowoczesnej logistyce”
SZKOLENIE: „Innowacyjność w przedsiębiorstwie”
SZKOLENIE: „Metody pozyskiwania i transferu nowych technologii”
SZKOLENIE: „Wymagania prawne i normatywne dotyczące zarządzania oraz
zapewnienia jakości wyrobów ”
SZKOLENIE: „Wymagania i normy dot. metrologii elektronicznej”
SZKOLENIE: „Wymagania ochrony środowiska, wynikające z prawodawstwa Unii
Europejskiej - aspekty prawne ”
SZKOLENIE: „Warsztaty szkoleniowe zmian w klasyfikacji towarowej HS i CN”
SZKOLENIE: „Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem”
SZKOLENIE: „Organizacja i planowanie w MSP”
SZKOLENIE: „Zarządzanie wizerunkiem firmy”
SZKOLENIE: „Zarządzanie procesem produkcyjnym”
SZKOLENIE: „Zarządzanie sprzedażą”
SZKOLENIE: „Finanse dla niefinansistów”
SZKOLENIE: „Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem”
SZKOLENIE: „Zarządzanie czasem”
SZKOLENIE: „Zarządzanie zmianą”
2
SZKOLENIE: „Automatyzacja i robotyzacja w MSP sektora elektronicznego”
SZKOLENIE: „Monitorowanie procesów wytwórczych i produktów”
SZKOLENIE: „Zarządzanie projektami technologicznymi realizowanymi w sektorze
elektronicznym MMSP”
SZKOLENIE: „Diagnostyka i badania jakości wyrobów elektronicznych”
SZKOLENIE: „Outsourcing”
SZKOLENIE: „Ochrona własności intelektualnej”
SZKOLENIE: „Umowy w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem umów o
kooperację”
SZKOLENIE: „Zarządzanie kosztami i wynikiem finansowym”
SZKOLENIE: „Jak zabezpieczyć i odzyskać swoje należności”
SZKOLENIE: „Kooperacja a wymagania odnośnie norm jakości dostarczanych
produktów”
SZKOLENIE: „Negocjacje handlowe”
3

Podobne dokumenty