Program - Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

Transkrypt

Program - Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
„Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP”
Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła ich
finansowania.
18 listopada 2011 (piątek), Pałac Chodkiewiczów (siedziba ZRP), Warszawa, ul. Miodowa 14
Program
SPONSOR GŁÓWNY
Patronat honorowy:
Polska Prezydencja w Radzie UE
w 2011 r.
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Gospodarki
Patronat nad Konkursem
Lider Przedsiębiorczości :
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:35 Otwarcie XVII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MSP
Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
9:35 – 10:20 Uroczyste wręczenie statuetek Lidera Przedsiębiorczości Roku 2011
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Marszałek Województwa Mazowieckiego
10:20 – 10:40 „Wsparcie MSP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2014-2020”
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
10:40 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:30 Konkurencyjność Polskich MSP na Rynku Europejskim. Systemy
wsparcia działalności gospodarczej
Minister Gospodarki
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
11:30 – 12:15 „Innowacyjne przedsiębiorstwa - innowacyjni przedsiębiorcy”
Innowacyjność w mikro i małej firmie*
Prezentacja dobrych praktyk z Polski i Niemiec
12:15 – 12:30 Instrumenty wsparcia finansowego MSP
12:30 – 12:45 Dyskusja. Uzgodnienie stanowiska Forum
12:45 – 13:30 Lunch
Adam Struzik, Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Współorganizatorzy:
13:30 – 15:30 WARSZTATY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Innowacyjność MSP
Finansowanie MSP
Rozwiązania wspomagające pracę MSP (m.in.:
nowoczesne systemy zarządzania, budowa
strategii
firmy,
zarządzanie
relacjami
z klientem, skuteczny marketing i promocja)
Formy finansowania i inwestowania w rozwój
MSP – dotacje unijne, pożyczki i poręczenia,
kredyty, leasing, factoring oraz alternatywne
źródła pozyskiwania kapitału: fundusze venture
capital, seed capital, NewConnect, Anioły
Biznesu
Związek Rzemiosła Polskiego
Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Naczelna Rada Zrzeszeń
Handlu i Usług
* Udział przedstawiciela Parlamentu Hanzeatyckiego
Podczas Forum zaprezentowane zostaną dobre praktyki z realizacji projektu Fundacji MSP
„Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS” w ramach działania 6.2 POKL
Krajowa Izba Gospodarcza
Patroni medialni: