ZP-2380-760/12 Zakup pojazdu samochodowego

Transkrypt

ZP-2380-760/12 Zakup pojazdu samochodowego
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/14461,ZP-2380-76012-Zaku
p-pojazdu-samochodowego.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 13:37
ZP-2380-760/12 Zakup pojazdu samochodowego
przetarg niograniczony
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 79.98 KB
SIWZ 111.5 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja techniczna 94 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy 32.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy 55 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - protokół odbioru 19.5 KB
Modyfikacja SIWZ 17.5 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 19.5 KB
Metryczka
Data publikacji 10.12.2012
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Witold Kacy
Osoba udostępniająca informację:
Witold Kacy Zespół Zamówien Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty