Nauczyciele w naszej szkole prowadzą zajęcia specjalistyczne w

Transkrypt

Nauczyciele w naszej szkole prowadzą zajęcia specjalistyczne w
Nauczyciele w naszej szkole prowadzą zajęcia specjalistyczne w oparciu o metodę
Ortograffiti, która jest zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologicznopedagogicznej i w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada
jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym. Metodą tą
pracuje się
w tysiącach szkół w całej Polsce.
Założenie metody – pokonać trudności w czytaniu i pisaniu
w każdym wieku i na
każdym etapie edukacyjnym.
Cel metody – osiągnąć efekty w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Istota metody – zapewnić skuteczność poprzez wykorzystanie profesjonalnych narzędzi
pracy
My wybraliśmy ją , gdyż jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i naszym
zdaniem jest świetna do
trudnościami
indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi
w uczeniu się. Dlatego też, co roku w czerwcu nauczyciele składają
deklaracje przystąpienia do programu i tym samy
uczestnictwa w programie.
szkoła otrzymuje certyfikat.

Podobne dokumenty