Jest na świecie miłość

Transkrypt

Jest na świecie miłość
JEST NA ŚWIECIE MIŁOŚĆ
 

A
E

 
Jest
Jest
Wtul
6
10



pro
i
i
mie
tro
nie

 

niem
ska
bę
ob
mat
dziesz
 A   

 
 
 

smu
swo
rę
tno,
je,
ce
a przy to
i jak dzie
i na dzie
20
bie
cko
ję,
Hm
wi
cham
cham
D
dłoń,

  
 
gdy
po
26
 A      






je
czy
chciał
ło
na
o
zie
go
dejść
mię.
ści.
od niej,
Gdy
O
daj
D

31

 

  
 
to
ją
ba
po
bo
słoń
wiedz,
ko
ce

  
  

    
Ma
do ścią po

się.
Cię.
Cię.
Ma rio, w To bie
F ♯m
C♯
tka
Hm7 E 7

uf ność mam.
Hm


zni ka ból i
łzy.
Pra
D
A



Ty
do
sił.
C
da
 
 

     

w o czach
z ra
A

 
daj
wy
głę
czysz
A

   
wiesz:
sre
jej
ją
E7
C♯
Kie dy je steś przy mnie
mię
niu
chasz

E

i
rze
ko
i
mię
scho waj
a
zo
  
 
O na
zja
po wiedz: Ko
Ma rio
ko
A7
 F ♯m
 
któ rej
a w spoj
a po
A

H7
 


A7


14
 

   

łość,
pła,
na
F ♯m
ci
bę dzie
twórz ser ce
jej
swo je
D
E7


 

mi
cie
mio
Hm
stym
broć
cno
E
 E

 
 
na
świe cie
w niej ty le
się w jej ra
 C ♯m 
   
brzy
do
mo
A7
F ♯m

 
A

  
 

gnę
z To bą iść,

Podobne dokumenty