Regulamin Konkursu „Mój pomysł na film"

Transkrypt

Regulamin Konkursu „Mój pomysł na film"
Regulamin Konkursu „Mój pomysł na film"
1. Organizatorem konkursu jest Redakcja Koła Dziennikarskiego z klasy III c.
2. Tematem konkursu jest praca p. t. „Mój pomysł na film”.
3. Film o długości maksymalnie do 5 min. wykonany powinien być w technice cyfrowej
i dostarczony w formacie mp4. Do montowania filmu można wykorzystać bezpłatny,
prosty w obsłudze program Movie Maker.
4. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej nr 2.
5. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę. Dopuszcza się wykonanie
pracy grupowej.
6. Prace należy składać do p. Beaty Pielaszek w terminie do 8 czerwca 2015r.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
własna.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji i publikacji prac na forum szkoły.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
10. Wyniki konkursu umieszczone będą na str. internetowej szkoły do dn. 19. 06. 2015 r.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w
niniejszym Regulaminie.
12. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje
podejmuje organizator konkursu.
.

Podobne dokumenty