Regulamin

Transkrypt

Regulamin
Regulamin płatności za pomocą usługi sms o podwyższonej wartości tzw Sms Premium.
Open Makers Michał Żuchowski
ul. Kościuszki 6 80-451 Gdańsk
NIP: 9570675395
Regon: 1920201527
forma prawna: działalność gospodarcza
Infrastrukturę techniczną zapewnia:
- Open Makers Michał Żuchowski, która to firma jest członkiem RIPE i posiada własny nr AS
i własną adresację ip
- CashBill s.a.
Adres strony z regulaminem: Pukawka.pl (po bezpłatnym założeniu konta w menu Portfel ->
doładuj portfel -> sms
Data od: 15.02.2014
Data do: bezterminowo
Usługa sms o podwyższonej wartości tzw Sms Premium, zwana dalej Usługą służy do:
zasilenia wirtualnego portfela wirtualnymi punktami w stosunku 1 zł = 1 pkt w panelu serwisu
Pukawka.pl
lub bezpośredniej wymiany na usługi oferowane w serwisie Pukawka.pl
Tabela ze stawkami, numerami i prowizjami dostępna jest w załączeniu do niniejszego
regulaminu, oraz w panelu serwisu Pukawka.pl w każdym menu służącym do realizacji Usługi i
zwana jest dalej Tabelą
Aby realizować Usługę, należy zaakceptować przedstawione w Tabel stawki i wynikające z nich
prowizje
Po wysłaniu sms o wskazanej treści na wybrany z Tabeli numer telefonu oznaczający wybraną
stawkę do realizacji Usługi, należy oczekiwać na kod zwrotny. Kod zwrotny należy wpisać w
wyznaczonym do tego polu, wskazanym w panelu serwisu Pukawka.pl w każdym menu służącym
do realizacji Usługi. Po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu następuje realizacja Usługi.
W zależności od wybranego z Tabeli numeru telefonu klient uzyska dostęp za zamówionej przez
siebie usługi, lub zasilenie wirtualnego portfela w stosunku opisanym w pkt. 1 niniejszego
regulaminu
W przypadku podania błędnej treści, lub brak kodu zwrotnego, należy złożyć reklamację, do
której formularz znajduje się, w panelu serwisu Pukawka.pl i w każdym menu służącym do
realizacji Usługi.
W przypadku wykrycia Usługi, które mogą wskazywać na dokonanie oszustwa
telekomunikacyjnego, zastrzegamy sobie możliwość zablokowania wpłaconych środków, do czasu
wyjaśnienia.

Podobne dokumenty