BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS Gmina Bełchatów zaprasza do

Transkrypt

BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS Gmina Bełchatów zaprasza do
BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS
Gmina Bełchatów zaprasza do bezpłatnego zarejestrowania się w SMS-owym
Systemie Powiadamiania Mieszkańców. Jego celem jest przede wszystkim szybkie
informowanie Mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach z życia Gminy.
W celu rejestracji w Serwisie należy podać numer PESEL oraz numer telefonu
komórkowego.
Rejestracja
Zmiana nr tel.
Wyrejestrowanie
Imię i nazwisko ….........................................................................
PESEL …......................................................................................
Aktualny numer telefonu …...........................................................
Poprzedni numer telefonu …..........................................................
Akceptuję warunki regulaminu działania „Bezpłatnego Gminnego Serwisu SMS” oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie powyższych informacji w celach niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Serwisu SMS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych - Gminę Bełchatów: ul. Kościuszki 13, 97-400
Bełchatów, moich danych osobowych zawartych w formularzu o aktywowanie usługi „BEZPŁATNY GMINNY
SERWIS SMS” w celu związanym z realizacją Usługi. Bez mojej zgody dane osobowe nie będą udostępniane
odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie
jest możliwe skorzystanie z ww. Usługi. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich
poprawiania.

Podobne dokumenty