Słodkie Święta z dr Gerard

Transkrypt

Słodkie Święta z dr Gerard
Warszawa, 25/11/2016
Wyjaśnienia do Regulamin Konkursu „Słodkie Święta z dr Gerard”
W związku z licznymi pytaniami wskazujemy, że Regulamin Konkursu „Słodkie Święta z dr Gerard” nie
ogranicza ilości znaków w SMS będącym zgłoszeniem do Konkursu.
Standardowa długość 1 SMS to 160 znaków. Każda wiadomość SMS, nawet ta przekraczająca 160
znaków, jest rejestrowana w systemie jako jedno zgłoszenie.
Zgodnie z zapisami Regulaminu, pkt. 12, koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 0,50 zł + VAT.
Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w
Konkursie będzie spełniać warunki określone w punkcie 10 Regulaminu.
Organizator

Podobne dokumenty