Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich Grupa

Transkrypt

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich Grupa
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Źródło: http://www.siemianowice.slaska.policja.gov.pl/k23/informacje/wiadomosci/57355,Grupa-wsparcia-dla-kobiet.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 18:58
Grupa wsparcia dla kobiet
Przemoc jest problemem występującym w wielu rodzinach. Może przybierać różne formy, objawiać
się na wiele sposobów. Zawsze jednak wiąże się z krzywdą i cierpieniem. Dlatego Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, podjął działania
ukierunkowane na uruchomienie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Do
przedsięwzięcia włączają się trzy siemianowickie policjantki.
Przemoc jest problemem występującym w wielu rodzinach. Może przybierać
różne formy, objawiać się na wiele sposobów. Zawsze jednak wiąże się z
krzywdą, cierpieniem i negatywnym funkcjonowaniem w życiu codziennym
osoby, która jej doznaje. Dlatego Ośrodek Interwencji Kryzysowej, wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, podjął działania ukierunkowane na
uruchomienie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie,
bądź zagrożonych tym zjawiskiem. Do przedsięwzięcia włączają się trzy
siemianowickie policjantki.
Adresatami grupy wsparcia są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w
grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych
obszarach życia. Głównym celem powstającej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienia wyjścia z kręgu przemocy,
podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w
zaistniałej sytuacji. Jeżeli więc borykasz się z podobnym problemem, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie
bądź czujesz się zagrożona tym zjawiskiem – przyjdź. Grupa wsparcia jest szansą na poprawienie swojej sytuacji. To okazja
do spotkania z kobietami borykającymi się z podobnym problemem, możliwość uzyskania wparcia, zdobycia wiedzy,
podniesienia świadomości, szansa na poprawę jakości swojego życia.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. W
spotkaniach z kobietami wezmą udział trzy siemianowickie policjantki z wydziału kryminalnego oraz
prewencji.
Szczegółowych informacji n/t akcji udziela:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Pszczelnicza 10
telefon: 32 762 81 44 lub 32 762 81 00
Źródło: OIK Siemianowice Śląskie
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty