Rb23-06-06-06-30-Powolanie-osoby-nadzorujacej

Transkrypt

Rb23-06-06-06-30-Powolanie-osoby-nadzorujacej
Raport bieżący nr:
23/2006
Data:
2006-06-30
Powołanie osoby nadzorującej
Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29 czerwca 2006 roku Pan Andrzej Puślecki został powołany na członka Rady Nadzorczej LPP
S.A.
Andrzej Puślecki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, posiada licencje
maklera papierów wartościowych, licencje doradcy inwestycyjnego, oraz licencje Chartered
International Investment Analyst. W latach 1994 - 2000 makler papierów wartościowych w Centrum
Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A.; 2000 - 2001 doradca finansowy Doraco sp. z o.o. ;
2002 - 2003 analityk w TPInvest (grupa Telekomunikacja Polska S.A.); 2002 - 2003 wykładowca
"Finansów Międzynarodowych" w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie; 2003 - 2005
doradca inwestycyjny w DM Banku Ochrony Środowiska; 2005 analityk w Hexus Capital Management
Polska S.A. oraz Hexus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 2005 - 2006 starszy analityk w
DM BZ WBK AIB Asset Management S.A. Od maja 2006 Prezes Zarządu w Plejada TFI S.A.
Andrzej Puślecki nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest
wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
PODPISY:
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu