HR: Proszę przygotować strategię poprawy jakości i efektywności

Transkrypt

HR: Proszę przygotować strategię poprawy jakości i efektywności
HR:
Proszę przygotować strategię poprawy jakości i efektywności komunikacji wewnętrznej dużej
jednostki organizacyjnej (liczącej ca. 2000 pracowników) składającej się z dwóch, niezależnie
działających zakładów produkcyjnych.

Podobne dokumenty