Oświadczenie 1- dane osobowe ( cv )

Transkrypt

Oświadczenie 1- dane osobowe ( cv )
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) teraz i w
przyszłości do momentu wycofania jej w jakiejkolwiek formie.
…………………………………
Data i podpis

Podobne dokumenty