ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA ZAWODY SPORTOWE Wyraam

Transkrypt

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA ZAWODY SPORTOWE Wyraam
ZGODA NA WYJAZD DZIECKA
NA ZAWODY SPORTOWE
…………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………..
adres
…………………………………………..
adres
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka .………………………………….
na zawody sportowe w ………………………………………………………….
w dniu ……………………… organizowane w miejscowości …………………
…………………………………………..
podpis rodziców
…………………………………………..
miejscowość, data

Podobne dokumenty