THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Transkrypt

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
17th & 18th Sundays in Ordinary Time
17 i 18 Niedziela Zwykła
July 28 & Aug. 4, 28 lipca & 4 sierpnia 2013
Saturday, July 27
8AM (Eng.) For Anna with family
7PM (Pol.) † Andrzej Sowiński
17th Sunday, July 28
9AM (Eng.) † Nick Galash
11AM (Pol.) † Zigniew Cuber
7PM (Eng.) † Laura Schimmel
Monday, July 29
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, July 30
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Thurman & Clarices
Wednesday, July 31
8AM (Lat.)
First Friday, August 2 All Day Adoration
8AM (Eng.) For Souls in Purgatory
7PM (Pol.) † Ks. Adam Barcz
Saturday, August 3
8AM (Eng.) † Lorraine Jones
7PM (Pol.) W int. powołań kapłańskich
18th Sunday, August 4
9AM (Eng.) † Nick Galash
11AM (Pol.) For Parishioners
12:30PM (Cro.) † Mara Pilicić & Ivika Jurinović
7PM (Eng.) For Bianca Warczak
Monday, August 5 – Friday August 9 NO MASSES
Saturday, August 10
8AM (Eng.) For All Souls in Purgatory
7PM (Pol.) † Sophie & Walter Jacobs
19th Sunday, August 11
9AM (Eng.) † Edward Bernat
11AM (Pol.) W int. Leszka Brzozowskiego
7PM (Eng.) † Geneowefa Gołda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina,
M. Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham, A. Hryniewicz, W.
Mączka, J. Lattanzi, G. Zychla, H. Pomykała, A.
Zielony
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WALKING PILGRIMAGE TO GROTTO
On Saturday, Aug. 17 after the 8 am Mass
there will be a walking pilgrimage to the Grotto
starting at 9 am. Prayers at the Black Madonna
Shrine will be at noon. Please bring lunch and
we will eat together at the Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pilgrimages in 2014
Pilgrimage to Rome for teenagers and parents will
be February 13-20. Pilgrimage to Lourdes for all
parishioners will be May 22-29. More details to come.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
St. Cecilia Chapel Profaned
On June 19th or 20th the adoration chapel at St.
Cecilia Parish was broken into and the tabernacle
was stolen. We are saddened by this invasion of our
prayer life. We pray for the person who did this.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – AUGUST 2
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 9AM until 6:45PM. Holy
Masses at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Archdiocese of Portland Marriage Policies
According to Archbishop Alexander Sample:
“In the Archdiocese of Portland, Catholic clergy
must request the permission of the Archbishop
whenever they witness a marriage outside a
church, chapel or oratory, even when one party is
not baptized.”
Whenever a Catholic marries another Catholic the
ceremony should take place in a Catholic Church;
usually in the parish Church of one of the parties.
When a Catholic marries any other baptized
Christian, the ceremony should take place either in a
Catholic church or in another Christian church or
chapel. I know that there are occasions when there
are family sensitivities that we want to respect and
that would require a particular pastoral approach.
These weddings might be celebrated in a
nondenominational church or chapel or other sacred
place. Outdoor weddings, no matter how beautiful the
setting, are rarely permitted.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WORLD YOUTH DAY RIO 2013
World Youth Day officially took place from July 23-28.
The theme of WYD Rio 2013 is “Go, and make
disciples of all nations” (Matthew 28:19).
The Holy Father arrived on July 22. After a July 24
visit to the National Shrine of Our Lady of Aparecida,
the Pope heard confessions July 26.
The highlight of the Pope’s visit was the
traditional Prayer Vigil on the evening of July 27,
followed by adoration of the Blessed Sacrament
and the final Mass the next morning, Sunday, July
28, where he announced the next WYD host city
(maybe Krakow, Poland in 2016).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – 7/14/30 & 7/21/2013
Envelopes and all checks
953.00
751.00
Loose Cash
185.00
294.67
Donations from Parishioners
375.00
150.00
Building Fund
105.00
5.00
Coffee/Cake
24.75
24.00
Literature
51.00
20.00
Candles
58.37
50.16
TOTAL
1752.12
1294.83
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W RIO
23 – 28 lipca 2013
Kulminacyjnym wydarzeniem Światowych Dni
Młodzieży
będzie
niedzielna
msza
pod
przewodnictwem Papieża. Na jej zakończenie
ogłosi on gdzie będzie następny zlot młodych
katolików z całego świata. Jedno jest pewne, że
spotkanie zostanie zorganizowane w 2016 r. w
Europie. Strona polska ma nadzieję, że będzie to
Kraków. W Watykanie przypomniano, że początkowo
program udziału w Światowych Dniach Młodzieży
przygotowywano z myślą o Benedykcie XVI jeszcze
przed jego abdykacją w lutym. Był to program
„lżejszy”, jeśli chodzi o liczbę spotkań i wizyt. Papież
Franciszek uzupełnił te plany o pielgrzymkę do
Aparecidy, wizytę w faweli i szpitalu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
70 ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ
W niedzielę 14 lipca obchodzono uroczystość
związaną z 70 rocznicą zbrodni wołyńskiej
popełnionych przez Ukraińską Powstańczą Armię
na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej.
Zbrodnia
oddziałów
UPA
wspieranych przez miejscową ludność ukraińską
z lat 1943 – 1945 pochłonęła około 100 tys.
polskich ofiar: mężczyzn, kobiet, starców i dzieci.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA SIERPIEŃ
Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym
pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i
zgodnie z nimi żyjąc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 2 sierpnia
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
17 sierpnia
W sobotę, 17 sierpnia piesza pielgrzymka do
Grotto. Wyruszamy po Mszy św. o godz. 8 rano,
nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Prosimy zabrać
ze sobą lunch, który zjemy wspólnie w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 21 i 22 września
Zapraszamy parafian do czynnego udziału w
festiwalu i w przygotowaniach do niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIELGRZYMKI W 2014
Pielgrzymka do Rzymu w lutym 13-20 dla
młodzieży z rodzicami.
Pielgrzymka do Lourdes w maju 22-29 dla
parafian. Więcej informacji wkrótce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE MIEJSCA
ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
W Archidiecezji Portland każdy kapłan musi
otrzymać
zgodę
Arcybiskupa
na
pobłogosławienie małżeństwa poza kościołem,
kaplicą czy oratorium nawet wtedy, gdy jedna ze
stron nie jest ochrzczona. Tylko kościół jest
miejscem gdzie sakrament małżeństwa może być
celebrowany. Nie wchodzą więc w rachubę żadne
parki, plaże, hotele czy inne miejsca nie związane
z żadnym kościołem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.
Przypominamy, że udział we Mszy św. jest
obowiązkowy dla wszystkich katolików w
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, 15 sierpnia.
Msze święte: wigilijna – środa, 14 sierpnia godz.
19:00 (pol.). Uroczystość – czwartek, 15 sierpnia
godz. 11:00 (ang.), 19:00 (pol.), 20:00 (chor.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOWY PRZEŁOŻONY GENERALNY
w Towarzystwie Chrystusowym
dla Polonii Zagranicznej
Kapituła Zakonna wybrała nowego Przełożonego
Generalnego na 6-cio letnią kadencję. Został nim
wieloletni duszpasterz Polaków w Niemczech ks.
Ryszard Głowacki. „Nowym Prowincjałem” został
ponownie mianowanym ks. Paweł Bandurski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lipiec i sierpień 2013
Lektorzy
Lipiec 28 – Krystyna i Marek Grzelak
Sierpień 4 – Krystyna Mazurek, Hubert Chmiel
Sierpień 11- K. Kolińska, K. Ostrowski
Sierpień 18 – Asia Ryerson, Stanisław Wielgosz
Sierpień 25 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Kawa i ciasto
Lipiec – tylko kawa i herbata
Sierpień – tylko kawa i herbata
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ”
Polecamy waszej modlitwie Adama Buchalskiego,
który odbywa swój wyrok pozbawienia wolności.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~