CORPUS CHRISTI SUNDAY - BOŻE CIAŁO June 26 / 26 Czerwca

Transkrypt

CORPUS CHRISTI SUNDAY - BOŻE CIAŁO June 26 / 26 Czerwca
CORPUS CHRISTI SUNDAY - BOŻE CIAŁO
June 26 / 26 Czerwca 2011
Saturday, June 25
8AM (Eng.) For Caleb Family
7PM (Pol.) † Teresa Dziura
The Most Holy Body and Blood Sunday, June 26
9AM (Eng.) † Billie Shinnick
11AM (Pol.) O nawrócenie w Rodzinach
7PM (Eng.) † Anna Winnicka
Monday, June 27
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, June 28
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) W intencji Agnes Zielony
St. Peter and St. Paul, Wednesday, June 29
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM W intencji Lucyny D.
7PM Dziękczynna w int. Papieża Benedykta XVI
The Most Sacred Heart of Jesus - First Friday of
the month, July 1
8AM † Małgorzata, Stella Kazimierz
8:30AM – Adoration of the Blessed Sacrament
7PM (Pol.) W pewnej intencji
Saturday, July 2
8AM (Eng.) For vocations
7PM (Pol.) W intencji Krystyny z Rodziną
Sunday, July 3
9AM (Eng.) W int. Jadwigi i Józefa Bylina
11AM (Pol.) † Teresa Dziura
12:30PM † Stipo, Slavica Vidovic
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTION
- June 19
Envelopes
575.47
Loose change
365.00
Coffee
58.05
Literature
45.00
Reimbursement
100.00
Candles
41.00
TOTAL / SUMA
$1,184.52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
Nick Alexander, David Tiley, Marta Pustkowski,
Weronika Górecka, Tillie Moran, Janina Mazur,
Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa Wielgosz,
Agnes
Kost,
Władysław
Mączka,
Iwona
Zaborowska, Leona Connely, Agnes Zielony and
other suffering parishioners.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF
CHRIST - June 26
The cup we share, is it not the blood of Christ?
And the bread we break, is it not his body? Just as
God fed the Israelites with manna from heaven, so
too do we feed on the best of wheat, the bread of
angels, food for the pilgrim journey.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
APOSTLES PETER AND PAUL – July 29
Peter, rescued (Ps) from the power of Herod, and
Paul, protected from his enemies, proclaim with their
lives that Jesus is the Messiah, the Son of the living
God.
Peter, † c. 64 in Rome under Nero; Galilean
fisherman; spokesman for the Twelve who became
“Price of the Apostles”; two epistles are ascribed to
him; patron of those in the fishing industry.
Paul, according to tradition, was martyred in Rome
c.67; Pharisee who became the “Apostle of the
Gentiles”; his letters may be dated from c. 50-65;
patron of the lay apostolate, the Cursillo Movement
and Catholic Action; also Malta and Greece.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Benedict XVI - 60th Anniversary as a Priest
June 29 marks Pope Benedict XVI the 60th
Anniversary as a priest. Adoration on June 29 will
be culminated with the Feast of the Sacred Hear of
Jesus and Day of Prayer for Priests on July 1.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE MOST SACRED HEART OF JESUS
July 1
Come to the Lord who is gentle of heart and who
has freed us from death. His love is everlasting
(Ps). Let us love one another as God has loved
us.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – July 1
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.) that day.
Please sign up the list.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PLANNED FUTURE PARISH EVENTS
July 10-17 – Summer Camp for Children
Aug. 7-12 – Vacations for Families in Colorado
Aug. 27 – Walking pilgrimage to Grotto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parish pledge $72,913.61 for 5 years. Amount paid
$13,645.69 in 2011. Help us with your donations to
reach our parish campaign goal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete the form and return it to Fr.
Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PETER’S PENCE COLLECTION - June 26
Be generous in the Collection and help the Holy
Father to do continue his charitable works.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE CIAŁO – 26 czerwca
Procesja po Mszy św. o godz. 11:00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZBIÓRKA NA PETER’S PENCE - 26 czerwca
Przez zbiórkę na Peter’s Pence, solidarnie łączymy
się z Ojcem Świętym wspierając jego misję
utwierdzania „Braci w wierze”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witamy księdza neoprezbitera Michała
Wagnera. Ks. Michał będzie przewodniczył w
Mszy św. o godz. 11. Po procesji udzieli
specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
60 rocznica święceń kapłańskich
Papieża Benedykta XVI
Wieczorna Msza św. dziękczynna o godz. 19:00
29 czerwca w intencji Ojca Świętego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uroczystość Świętych Piotra i Pawła
29 czerwca
Msze św. 11:00 (ang.) 19:00 (pol.)
Adoracja godzinę przed każdą Mszą św.
Dla wyróżnienia św. Piotra i św. Pawła od innych
Apostołów, jak też dla podkreślenia ich
wyjątkowych zasług dla Kościoła, zwykło się
nazywać “Książętami”. Tak, więc “Księciem
Apostołów” nazywamy św. Piotra jak i św. Pawła.
Najstarsze źródła tradycji wskazywały jako na
miejsce śmierci męczeńskiej św. Piotra na ogrody
cesarskie, które rodzina Augusta Oktawiana założyła
na brzegu Tybru, naprzeciw właściwego miasta, pod
nazwą ager vaticanus (pole watykańskie). Cesarz
August, Kaligula i Neron założyli tam stadiony
sportowe i cyrki, gdzie dokonało się męczeństwo
wielu chrześcijan, pomordowanych w ogrodach
Nerona i na stadionach.
Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67. Nie
jest znany dzień jego śmierci, chociaż podawać się
zwykło dzień dzisiejszy (29 VI). Tradycja zachowała
natomiast dobrze w pamięci miejsce jego
męczeństwa: Aquae Salvinae za Bramą Ostyjską.
Jako obywatel rzymski zginął od miecza. Ciało
Męczennika złożono najpierw w posiadłości św.
Lucyny przy drodze ostyjskiej. Ok. roku 284
przeniesiono je do katakumb Św. Sebastiana przy
drodze apijskiej. Cesarz Konstantyn Wielki po roku
330 na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił
bazylikę pod jego wezwaniem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 1 lipca
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30 do
18:50. Msze św. w tym dniu o godz. 8:00 (ang.)
i 19:00 (pol.). Proszę wpisać się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Najświętsze Serce Pana Jezusa
Piątek, 1 lipca
Uroczystość obchodzona w piątek po oktawie
uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało).
We wszystkich kulturach serce jest symbolem
miłości. W ST serce oznacza inteligencję, wolę.
Można powiedzieć, że w wielu psalmach jest ono
synonimem osoby.
Jezus został ukrzyżowany w godzinie, gdy w świątyni
zabijano baranki. Przepisy rabiniczne nakazywały
otwarcie serca baranka, aby wypłynęła krew. W tym
kontekście Jan Ewangelista napisał: “…jeden z
żołnierzy włócznia przebił Mu (Jezusowi) bok, a
natychmiast wypłynęła krew I woda” (19.34). Krew
oznacza Eucharystię, woda – Chrzest Jezusa i
nasz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA INTENCJA RÓŻAŃCOWA na lipiec
Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia
cierpień fizycznych i duchowych chorych na
AIDS, zwłaszcza w krajach najuboższych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOLONIE LETNIE – 10-17 lipca
W WARM BEACH CAMP, WA
Od niedzieli, 10 lipca do niedzieli 17 lipca mamy
kolonie dla dzieci i młodzieży w Warm Beach
Camp. Wiek od 7 do 14 lat. Przywóz dzieci w
niedzielę po 16:00, odbiór w niedzielę o godz.13:00.
Opłata
$300.00 za pierwsze dziecko, drugie
$200.00, trzecie za darmo. Zapisy przyjmuje Maria
Tarnawska, 360-573-1677.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RODZINNE WAKACJE – 7-12 sierpnia
W GOLDEN, KOLORADO
Od niedzieli 7 sierpnia do piątku 12 sierpnia odbędą
się rodzinne wakacje w Mother Cabrini Shrine w
Golden, Kolorado. Zakwaterowanie i wyżywienie
w domu rekolekcyjnym $350.00 od osoby. Można
lecieć samolotem albo pojechać samochodem.
Więcej informacji u księdza Piotra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W MIESIĄCU W CZERWCU i LIPCU
Lektorzy
Czerwiec 26 – Renata i Alicja Wolak
Lipiec 3 – Krzysztof Ostrowski ,
Lipiec 10 – Ignacy Stawarz i Grażyna Golonka
Marszałkowie
Czerwiec 26 – T. Wolak, P. Pomykała, A. Golonka
Lipiec 3 – Z. Pomykała, I. Stawarz, S. Witkowski
Lipiec 10 – H. Lepis, Z. Chaberski, L. Cieszkowski
Kawa i ciasto
Czerwiec 26 – Iwona Badowski i Marta Chaberska
Lipiec 3 – Kawa
Lipiec 10 – Kawa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W wakacje biuletyn co dwa tygodnie.