thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Twenty First Sunday in Ordinary Time
Dwudziesta pierwsza Niedziela Zwykła
August 26 and September 2, 2012
26 sierpnia i 2 września 2012
Saturday, August 25 - Our Lady of Częstochowa
8AM (Eng.) For vocations
7PM (Pol.) W int. Adama
21st Sunday, August 26
9AM (Eng.) † The Hoang
11AM (Pol.) † Janusz Stoczewski
7PM (Eng.) For vocations
Monday, August 27
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, August 28 - St. Augustine
11AM (Eng.) † Fr. Franciszek Feruga
Wednesday, August 29 - St. Monica
8AM (Eng.) † Robert Smith
Friday, August 31
6:30PM (Pol.) † Ks. Zbigniew Gal
Saturday, September 1
8AM(Eng.) For vocations
7PM (Pol.) W int. Leonardy S.
22nd Sunday, September 2
9AM (Eng.) † Agnes Kost
11AM (Pol.) † Leokadia, Piotr Pacewicz
12:30PM (Cro.) † Pavo & Mila & Stefica
7PM (Eng.) † Jacque Park
Monday, Sep. 3 – Thursday, Sep. 6 – NO MASS
First Friday, Sept. 7 – All Day Adoration
8AM (Eng.) For Souls in Purgatory
7PM (Pol.) W int. Festiwalu
8PM (Cro.)
Saturday, September 8
8AM (Eng.) † Laura Schimmel
7PM (Pol.) † Marian Pałka
23rd Sunday, September 9
9AM (Eng.) For Parents and children
11AM (Pol.) O zdrowie dla Danuty Chmiel
7PM (Eng.) W int. Beaty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH
SEPTEMBER 7TH
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
Please sign up for an hour of adoration time.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH FESTIVAL – September 22 and 23
We remind you about our Parish event. We need
all of you to help during the festival and before.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANK YOU
Thank you to Jadwiga and Teresa Pomykała and
all who helped to bake cakes for the festival.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE BENEDICT XVI ANNOUNCED
THE YEAR OF FAITH
The Year of Faith will begin Oct. 11, 2012, the 50 th
anniversary of the opening of the Second Vatican
Council. That same date is the 20th anniversary of
the Blessed John Paul II’s publication of the
Catechism of the Catholic Church, a text Pope
Benedict said was meant to show “the power and
beauty of the faith.” It will be concluded on Nov. 24,
2013, the Solemnity of Christ the King.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE FINISHES THIRD VOLUME ON
JESUS OF NAZARETH
The Holy See’s Press Office announced on Aug. 2
that Pope Benedict XVI has finished the third
volume of his work on Jesus of Nazareth, which
focuses on the Infancy of Christ. Pope Benedict
completed the text while on vacation at his summer
residence of Castel Gandolfo outside of Rome.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHURCH LEADERS SEND JOINT
MESSAGE TO POLAND AND RUSSIA
On August 18th, church leaders sent a joint message
to the Nations of Poland and Russia from the
Chairman of the Bishops’ Conference of Poland
Archbishop Józef Michalik, Mietropolitan of
Przemyśl, and the Head of the Russian Orthodox
Church, Patriarch of Moscow and All Russia Cyril.
Proclaiming the truth that Jesus Christ is our peace
and reconciliation (cf. Eph 2:14; Rom 5:11), aware of
the call entrusted to us in the spirit of Christ’s Gospel,
we wish to make our contribution to the work of
rapprochement between
our Churches
and
reconciliation between our nations.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – August 12 & 19
Envelopes
840.00
1737.00
Loose change
118.00
248.00
Assumption Feast
282.97
Coffee and cakes
37.00
24.00
Literature
43.00
15.00
Candles
40.52
104.60
TOTAL
1,078.52
2,411.57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander, D.
Tiley, W. Górecki, J. Mazur, J. Bylina, A. Bąk, E.
Wielgosz, W. Mączka, N. Galash, R. Prentice, H.
Łuczycka, A. Hryniewicz, P. Gadowski, R.
Talarski, L. Sobolewska.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok ten,
trwający od 11 października b.r., aż do uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 r.,
ma się przyczyniać do nawrócenia i do odkrycia na
nowo wiary. Rozpocznie się (11 listopada) w
rocznicę dwóch ważnych wydarzeń, które
naznaczyły oblicze Kościoła naszych czasów: w
50-lecie otwarcia przez bł. Jana XXIII obrad
Soboru
Watykańskiego
II
i
20-lecie
promulgowania przez bł. Jana Pawła II
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI
od
początku
swego
pontyfikatu
zabiega
zdecydowanie o właściwe rozumienie Soboru. Rok
Wiary będzie okazją do szerzenia znajomości
zarówno Soboru, jak i Katechizmu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATECHEZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W niedzielę 9 września rozpocznie się nauka
religii w naszej parafii. Zapisy dzieci przyjmuje
Grażyna Golonka.
Przyjmujemy dzieci czteroletnie i starsze do klasy
przedszkolnej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 22 i 23 września
Zapraszamy parafian do czynnego udziału w
festiwalu i w przygotowaniach do niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA WRZESIEŃ
Aby postępowanie polityków cechowały zawsze
uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.
W niedzielę, 9 września po Mszy św. wystawienie
Najśw. Sakramentu i różaniec.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA - 7 września
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.), 20:00 (chor.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIZYTA PAPIEŻA W LIBANIE
Papież odwiedzi Liban w dniach 14-16 września z
okazji – jak wyjaśniano wcześniej w Watykanie –
podpisania i publikacji adhortacji apostolskiej,
będącej podsumowaniem synodu biskupów z
Bliskiego Wschodu. W trakcie wizyty Benedykt
XVI odwiedzi Bejrut, gdzie w ostatnim dniu pobytu
odprawi uroczystą mszę. Spotka się także z
najwyższymi władzami libańskimi, wspólnotą
muzułmańską i przedstawicielami tamtejszych
Kościołów chrześcijańskich.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW
POLSKI I ROSJI
Prace nad dokumentem trwały dwa lata. Ze
strony Episkopatu powołano specjalny Zespół do
Rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.
Jego przewodniczącym został abp Henryk
Muszyński, w skład Zespołu weszli także abp
Stanisław Budzik i bp Tadeusz Pikus. Pierwsze
spotkanie przedstawicieli obu stron odbyło się w
Warszawie w lutym 2010 r., kolejne – z udziałem
metropolity Hilariona – cztery miesiące później.
Dalsze rozmowy na temat pojednania polskorosyjskiego miały miejsce w czerwcu 2011 r. i w
marcu 2012 r. – z udziałem ihumena Filareta z
Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych
Patriarchatu Moskiewskiego. Wspólne Przesłanie
do Narodów Polski i Rosji podpisali 17 sierpnia
2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie
patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I oraz abp
Józef Michalik, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODZIĘKOWANIA
Podziękowania dla pań Jadwigi i Teresy
Pomykała oraz wszystkim, którzy pomagali przy
pieczeniu ciast.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Lorrain Liesch i Leszek Pomykała przygotowują
się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Zgodnie
z kanonem 1067 KPK. Osoby wiedzące o
przeszkodach
zachodzących
pomiędzy
narzeczonymi, proszone się o kontakt z księdzem
proboszczem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W sierpniu i wrześniu
Lektorzy
Sierpień 26 – Teresa Mazurek, Ignacy Stawarz
Wrzesień 2 – S. Wielgosz, K. Grzelak
Wrzesień 9 – Jadwiga, Piotr Pomykała
Wrzesień 16 – K. Ostrowski, H. Chmiel
Kawa i ciasto
Sierpień 26 – kawa i herbata
Wrzesień 2 – kawa i ciasto
Wrzesień 9 – Elżbieta Szewczyk
Wrzesień 16 – Zofia Lunkiewicz, Anna Cibor
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~