Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza

Transkrypt

Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza
Nazwa studiów podyplomowych
Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Mechaniczny
Kierownik studiów podyplomowych
dr inż. Mirosława Kołodziejczyk
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
tel. 85 746 92 05
http://www.wm.pb.edu.pl/NICICH.html
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2 semestry
Charakterystyka studiów
Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni technicznych: do
kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatatorów źródeł ciepła i inżynierów zajmujących się
projektowaniem i modernizacją systemów ciepłowniczych oraz wewnętrznych instalacji centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz do osób zatrudnionych
w jednostkach projektowych i wykonawczych związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi.
Program studiów obejmuje zagadnienia :
1. Teorii procesów cieplno-przepływowych.
2. Energetyki cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i czystych technologii energetycznych,
kogeneracji oraz energetyki rozproszonej, w tym zastosowania pomp ciepła.
3. Zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujący zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz technologii
oszczędzania i odzysku energii.
4. Magazynowania i transportu energii.
5. Chłodnictwa i klimatyzacji, w tym zagadnienia kogeneracji oraz nowoczesnych rozwiązań systemów
o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.
6. Ogrzewnictwa, w tym zagadnienia audytu energetycznego budynków.
7. Ochrony środowiska.
8. Europejskich oraz krajowych regulacji prawnych oraz norm w zakresie szeroko pojętej energetyki.
Wykładom towarzyszą zajęcia laboratoryjne i projektowe, które umożliwiają nabycie niezbędnych umiejętności
praktycznych związanych z wykładanymi dziedzinami.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w zespół interdyscyplinarnych kompetencji zawodowych
w zakresie nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą techniką cieplną. Absolwenci są
przygotowani do twórczej działalności w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji układów
wykorzystujących technologie energetyczne, w tym systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
spełniających uwarunkowania ochrony środowiska. Aby sprostać tak postawionemu zadaniu, absolwent
dysponuje również wiedzą, w zakresie dziedzin specjalistycznych, tj. kogeneracji oraz nowoczesnych rozwiązań
systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, nowoczesnej techniki pomiarowej, zagadnienia
audytu energetycznego budynków, europejskich oraz krajowych regulacji prawnych oraz norm. Nabyta wiedza
oraz umiejętności pozwolą absolwentowi projektować systemy energetyczne z uwzględnieniem uwarunkowań
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, rozumieć mechanikę, budowę maszyn i urządzeń w nich
stosowanych. Kwalifikacje absolwentów są przystosowane do wymogów coraz trudniejszego rynku pracy
krajowego i europejskiego, stanowią podstawę do podjęcia własnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie
oraz łatwą adaptację w innych branżach zawodowych.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
Podanie o przyjęcie na studia.
Kwestionariusz osobowy.
Trzy zdjęcia.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Październik 2014