ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY Skrócony opis szkolenia

Transkrypt

ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY Skrócony opis szkolenia
ZASADY PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
Skrócony opis
szkolenia
Zakres
szkolenia
Czas trwania: 7 h (1 dzień)
Ilość edycji: 4 (1 edycja: listopad 2010 r., pozostałe edycje: 2011 r.)
Zasady i etapy tworzenia partnerstwa, rodzaje, przykłady, bariery, prezentacja dobrych praktyk.
Cel szkolenia
Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania partnerstw przez organizacje
pozarządowe.
Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Profesjonalizm = skuteczność”.
Nadrzędnym celem projektu jest ułatwienie dostępu organizacji pozarządowych do
procesjonalnych usług: szkoleń oraz indywidualnego doradztwa i coachingu.
Ramowy
program
szkolenia
Organizator
zapewnia
Współpraca, partnerstwo – definicje; Rodzaje partnerstw, przykłady współpracy organizacji
pozarządowych (porozumienia, koalicje, federacje – prezentacja.. Dyskusja na temat: po co
mi współpraca z innymi? Czy warto?
Zasady skutecznej współpracy partnerskiej – warsztat
Bariery partnerskiej współpracy – warsztat
Etapy tworzenia partnerstwa
Prezentacja dobrych przykładów, dobrych praktyk, własnych doświadczeń – prezentacja i
dyskusja
materiały szkoleniowe
poczęstunek podczas szkolenia
refundację kosztów dojazdu
certyfikat ukończenia szkolenia