Wspinaczka w Ogrodzieńcu

Transkrypt

Wspinaczka w Ogrodzieńcu
Wspinaczka w Ogrodzieñcu
Autor: t.kasprzyca - 2010/04/29 20:33
_____________________________________
Wspina³ siê kto¶ mo¿e w Ogrodzieñcu? Mo¿na siê tam w ogóle wspinaæ? Jak tan napiszcie czy polecacie i czy dla
pocz±tkuj±cego te ska³ki s± odpowiednie.
============================================================================
Sportowy Styl - SportowyStyl - Aktywny wypoczynek, Rekreacja
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 8 March, 2017, 09:05

Podobne dokumenty