Spotkanie organizacji pozarządowych

Transkrypt

Spotkanie organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla
Spotkanie organizacji pozarządowych
W dniu 23 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Serokomla odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu gminy
Serokomla.
Na spotkanie zaproszeni zostali również sołtysi oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu gminy
Serokomla.
Celem spotkania było przedstawienie informacji dotyczących wyjazdu studyjno – szkoleniowego, w którym brały
udział liderki stowarzyszeń i pokazania jej jak najszerszemu gronu społeczności lokalnej.
Przygotowana została prezentacja z wyjazdu, aby pokazać jak działają inne organizacje i zachęcić do działania nasze
miejscowe organizacje pozarządowe.
Na spotkaniu poruszano również kwestię dożynek gminno – parafialnych.
Prezentacja z wyjazdu zamieszczona jest na stronie internetowej stowarzyszenia.
Zachęcamy do obejrzenia i działania!
Oprac. A. Abramczuk
1

Podobne dokumenty