Rozwój form aktywnej integracji poprzez

Transkrypt

Rozwój form aktywnej integracji poprzez
Człowiek – najlepsza inwestycja
Od maja do listopada 2009 r. w gminie Święta Katarzyna
będzie realizowany projekt:
Rozwój form aktywnej integracji poprzez
kontrakty socjalne w gminie Święta Katarzyna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych,
które nie mają Ŝadnych kwalifikacji zawodowych albo posiadają niskie
lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świętej Katarzynie zs. w Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
NIP 912-13-01-751 REGON 005959500
tel/fax: 071 311 39 68, tel. 71 311 56 91 (92)
e-mail: [email protected]
Człowiek – najlepsza inwestycja
Uczestnikom projektu zapewniamy:
- konsultacje z doradcą zawodowym;
- konsultacje z psychologiem;
- kurs komputerowy dla początkujących i średniozaawansowanych;
- kurs obsługi kasy fiskalnej;
- kursy prawa jazdy;
Dodatkowe udogodnienia:
- wsparcie finansowe umoŜliwiające swobodny dojazd na szkolenia i konsultacje indywidualne;
- opieka nad dziećmi w trakcie trwania projektu;
- czas trwania projektu i rozkład zajęć umoŜliwiający harmonijne pogodzenie uczestnictwa w
projekcie z pełnieniem obowiązków rodzinnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie w Siechnicach
przy ul. Wiosennej 7, 55-011 Siechnice, nr telefonu (071) 311 39 68.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świętej Katarzynie zs. w Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
NIP 912-13-01-751 REGON 005959500
tel/fax: 071 311 39 68, tel. 71 311 56 91 (92)
e-mail: [email protected]