Ogrodzenie - MAZUR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i

Transkrypt

Ogrodzenie - MAZUR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i
Ogrodzenie
Lp.
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
- MAZUR
Opis i wyliczenia
Podst
1 Roboty prz~ gotowawcze
Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01
nie równinnym
d.1 0119-03
Analogia
0.29
2 KNNR 1
d.1 0102-03
Analogia
Mechaniczne
chni.
j.m.
przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
zagajników
rzadkich od 10% do 30% powierz-
2 Roboty rozbiórkowe
Ogrodzenia z elementów prefabrykowanych na słupkach żelbetowych
3 KNR 2-25
prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie
d.2 0307-04
290,0*2,0
analogia
580
4 KNR 4-01
d.2 0108-19
Analogia
5 KNR 4-01
d.2 0108-20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobeton owych i żelbetowych na odległość do 1 km
290,0*2,0*0,05
29
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi
konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność
5
29
8 KNNR 2
d.3 1602-02
analogia
9 KNR 7-12
d.3 0201-03
10 KNR 7-12
d.3 0209-02
13 KNR 2-21
d.4 0401-01
0.029
RAZEM
0.029
580.000
RAZEM
580.000
29.000
RAZEM
29.000
29.000
RAZEM
29.000
140.000
RAZEM
140.000
22.400
RAZEM
22.400
290.000
RAZEM
290.000
421.120
RAZEM
421.120
421.120
RAZĘ:M
421.120
870.000
RAZEM
870.000
0.029
RAZEM
0.029
870.000
RAZEM
870.000
m2
m2
m3
m3
m3
dołów o powierzchni
m3
dna do 0.2 m2 i głębokości
do 1.0 m
dół.
dół.
Stopy fundamentowe
140*0,4*0,4*1,0
22.4
betonowe, o obj.do 0.5m3
m3
m3
Ogrodzenie z przęseł metalowych o wys. 1.5 m , szerokości 1,9 m i o
m
rozstawie słupków 2,07 m.
Rama przęsła ma być wykonana z profili zimnogiętych 40 x 40 x 3 mm
Wypełnienie przęsła ma być wykonane z profili zimnogiętych
20 x 20 x 2
mm
Słupki mają być wykonane z profili zimnogiętych 60 x 60 x 5 mm zaślepionych od góry
290
m
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
letowych
przęsło: [0,04*4 *(1,5*2+1,9*2) + 0,02*4*1,5*11]*140
Słupek; 0,06*4*2,5*140
421.12
Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
trukcji kratowych
421.12
szkle-
i emaliami olejnymi kons-
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej
grub.warstwy 2 cm
Krotność
2.5
0.029
m2
m2
m2
m2
4 Roboty wykończeniowe
11 KNNR 1
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami
d.4 0218-01
gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II
290*3,0
870
12 KNR 2-21
d.4 0213-01
0.290
=
3 Roboty ogrodzeniowe
Wykopanie
6 KNR 2-01
(kat.gr.I-II)
d.3 0312-09
140
7 KNR 2-02
d.3 0203-01
gruzu z rozbieranych
0.290
RAZEM
ha
ha
0.029
Razem
km
km
karczowanie
Poszcz
na terenie płaskim
m2
m2
ha
=
Wykonanie
żenia
290*3
870
trawników dywanowych
siewem na gruncie kat.l-II bez nawo-
m2
m2
- 3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja:
ha
37337 dla Grzegorz
Zlot