śp Ks. Prof. dr hab. JERZY BAJDA - Wydział Studiów Nad Rodziną

Transkrypt

śp Ks. Prof. dr hab. JERZY BAJDA - Wydział Studiów Nad Rodziną
„Przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie”
(J 18,37)
Dnia 10 grudnia odszedł do Domu Ojca
śp Ks. Prof. dr hab. JERZY BAJDA
wybitny polski teolog moralista,
długoletni wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW,
piękny Człowiek – prosty, ubogi, obdarzający dobrocią i przyjaźnią,
Kapłan rozmiłowany w Chrystusie, swoim życiem prowadzący do Niego,
Polak kochający Ojczyznę i wiernie troszczący się o jej dobro,
Człowiek nauki, uczący nas wielkiej, a cichej i wytrwałej pracy,
Świadek Prawdy, miłujący rodzinę i broniący Bożego zamysłu o niej,
oddany sprawie obrony wartości i godności życia ludzkiego
Jego posługę naukową i duszpasterską charakteryzują słowa tak bliskiej Mu Encykliki Papieża
Pawła VI Humanae vitae: „Wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej
nauki Chrystusa”. W życiu Księdza Profesora „ta postawa łączyła się z wyrozumiałością i miłością.
których przykład dawał sam Chrystus” (HV 29).
Dziękujemy Dobremu Bogu za dar spotkania
takiego Człowieka – Kapłana – Chrystusowego Świadka – Przyjaciela
„Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka”
Społeczność akademicka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW