część ii siwz opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

część ii siwz opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników z okazji Dnia Energetyka.
1
1.
Przedmiot zamówienia.
2.
Miejsce świadczenia usługi.
3.
Wymagania wobec Wykonawcy.
4.
Usługa gastronomiczna.
5.
Termin realizacji.
Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników z okazji Dnia Energetyka.
2
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1. Spotkanie z okazji Dnia Energetyka dla pracowników PSE S.A. Oddział w Poznaniu zaplanowane
z myślą o integracji pracowników i budowaniu zespołu poprzez wspólnie spędzony czas
na świeżym powietrzu przy grillu.
1.2. Ilość uczestników spotkania 100 do 130 osób
1.3. Ostateczne liczbę uczestników spotkania Zamawiający określi najpóźniej na 5 dni przed
planowanym dniem rozpoczęcia w formie mailowej i telefonicznej.
2. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI
Zamawiający wymaga, aby spotkanie zostało zorganizowane w Poznaniu, bądź w lokalizacji
oddalonej od granic miasta w odległości maksymalnie 25 km.
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a)
dysponował miejscem w plenerze dla 130 osób w którym zorganizuje grilla oraz zabawy
integracyjne oraz z salą bezpośrednio sąsiadującą z miejscem plenerowym, w taki sposób, żeby
uczestnicy spotkania mogli swobodnie wybrać, czy chcą przebywać w pomieszczeniu zamkniętym,
czy skorzystać z grilla serwowanego na zewnątrz.
b)
był w stanie zapewnić bazę hotelową dla ok 40 osób w pokojach maksymalnie 2-osobowych w tej
samej lokalizacji gdzie zostanie zorganizowane spotkanie. Usługa hotelowa nie stanowi przedmiotu
zamówienia (Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed terminem spotkania potwierdzi Wykonawcy
liczbę rezerwacji),
c)
zapewnił usługę gastronomiczną,
d)
zapewnił oprawę muzyczną (DJ lub zespół muzyczny),
e) zapewnił zorganizowanie i przeprowadzenie, co najmniej 5 gier i zabaw integracyjnych dla
uczestników wraz z zapewnieniem symbolicznych nagród dla zwycięzców. Przeprowadzenie gier
i zabaw ma na celu zintegrowanie pracowników poprzez zabawę i zbieranie wspólnych
doświadczeń.
4. USŁUGA GASTRONOMICZNA
4.1. W ramach usługi gastronomicznej Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
a)
zorganizowanie grilla w tym:
- minimum po 4 szt. dania grillowego na osobę (w tym np. kiełbasa, kaszanka, szaszłyk, karkówka,
kurczak, ryba)
- dodatki: pieczywo do grilla, ziemniaki pieczone,
Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników z okazji Dnia Energetyka.
3
- 3 rodzaje sosów do potraw grillowanych,
- 3 rodzaje sałatek
- grillowane warzywa
b)
stół wiejskiego jadła,
c)
ciepłą zupę (jeden rodzaj np. gulaszową, żurek, grzybową lub barszcz)
d)
zimny bufet (minimum 4 porcję garmażerki przygotowanej z mięsa i ryb na osobę, 3 rodzaje sałatek,
e)
popularne słodkie napoje gazowane – minimum 4 rodzaje, naturalne soki owocowe – minimum 4
rodzaje, wodę gazowaną i niegazowaną) kawę, herbatę,
f)
3 rodzaje ciasta domowego,
g)
owoce.
5. TERMIN REALIZACJI
Spotkanie integracyjne odbędzie się w dniu: 23.09.2016 r.
Czas trwania spotkania od 1800 do 2400
Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników z okazji Dnia Energetyka.
4