Pobierz ulotkę

Komentarze

Transkrypt

Pobierz ulotkę
VIKIA® HIV 1/2
Nr kat. 31112 (25 testów)
Pełna krew
Krew włośniczkowa lub żylna
1 - Pobieranie próbki pełnej krwi
2 - Dozowanie 75 µl pełnej krwi
3 - Dodanie jednej kropli buforu
4 - Odczyt wyniku w ciągu 30 minut
Negatywny
Pozytywny
Surowica lub
osocze
2 - Dozowanie 3 kropel surowicy lub osocza
4 - Odczyt wyniku w ciągu 30 minut
Negatywny
06-07 / 008PL99102A / Ten dokument nie jest prawnie obowiazujacy. bioMerieux zastrzega sobie prawo do modyfikacji bez powiadomienia / BIOMERIEUX i jego niebieskie logo,
Diagnostyka zródlem dobrego zdrowia, VIKIA tu wykorzystane sa zarejestrowanymi (lub w trakcie rejestracji) i chronionymi znakami towarowymi nalezacymi do bioMerieux S.A. lub jednego
z jej przedstawicielstw. / bioMérieux S.A. RCS Lyon 673 620 399 / Zdjęcie(a) N. BOUCHUT, GETTY Images / Wydrukowano we Francji / TL McCANN SANTÉ LYON / RCS Lyon B 398 160 242
Pozytywny
VIKIA HIV 1/2 jest szybkim testem
wykorzystującym technikę
immunochromatograficzną do wykrywania
przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2 w surowicy,
osoczu i pełnej krwi.
Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności
(HIV) jest retrowirusem RNA, którym zakażenie
odbywa się głównie parenteralnie, perinatalnie
i poprzez kontakty seksualne, a także czasami
przez łożysko.
W 2006 roku ilość nowych zakażeń wirusem
HIV szacuje się na 4,3 miliona. Na koniec
2006 roku ilość osób żyjących z wirusem
wywołującym AIDS wynosi 39,5 miliona.
bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
01-882 Warszawa
tel. 022 569 85 00
fax. 022 569 85 54
www.biomerieux.pl
www.biomerieux.com
Ocena kliniczna
SPECYFICZNOŚĆ
CZUŁOŚĆ
99,71%
99,95%
99,59%
99,86%
(2100 próbek)
Surowica lub osocze
Pełna krew
(726 próbek)
Szybki i łatwy w użyciu.
Wynik w ciągu 30 minut.
Brak potrzeby szkolenia w wykonaniu testu.
Możliwość wykonania w każdym miejscu.
Kontrola dla każdego pojedynczego testu.
Stabilność w temperaturze 4-30°C
Pojedynczo pakowane w szczelne saszetki
zawierające 1 kasetkę i 1 zakraplacz oraz fiolkę
z buforem do badań pełnej krwi.

Podobne dokumenty