Głos Gotecu wydanie III

Transkrypt

Głos Gotecu wydanie III
Głos Gotecu
3 / 2 0 1 1
( N R
3 )
W R Z E S I E Ń
2 0 1 1
Dział kadr przyjazny pracownikom
TEMATY:
Wydarzenia
(str.1-2)
Prawo a my
(str. 3)
W cztery oczy z…
(str. 4)
Co planujemy
(str. 5)
Świat na czterech kołach
(str. 6)
Literatura z polecenia
(str. 6)
Coś dla podniebienia
(str. 7)
W obiektywie
(str. 8)
Do jednego z najczęściej odwiedzanych przez naszych pracowników działów z pewnością należy Dział
Personalny. To tutaj pracownik uzyska potrzebne informacje i odpowiedzi na nurtujące go pytania. Trzy
nasze koleżanki dokładają wszelkich starań, by sprawy, z którymi przychodzą pracownicy, wyjaśniane
były szybko i prawidłowo. Nadal jednak pracują nad nowymi rozwiązaniami, które jeszcze bardziej
usprawniłyby obsługę pracowników.
W dziale kadr wprowadzane są regularnie zmiany, które mają służyć
sprawnej pracy i komunikacji z pracownikami. Dotychczas zmieniono
ustawienie biurek, które uwzględnia
także podział zadaniowy: przy każdym stanowisku wygospodarowane
zostało tak miejsce, by interesant
mógł wygodnie wypełnić druki i
formularze, a w razie niepewności
ewentualnie dopytać. Samo pomieszczenie nie jest niestety zbyt obstawne i przestronne, co może nie zawsze ułatwia pracownikom rozmowę
na niektóre tematy. „Sprawy bardzo
osobiste poruszane są jednak z pracownikiem w osobnym pomieszczeniu powiedziały nam dziewczyny - Poza
tym proszę pamiętać o obowiązującej
nas tajemnicy służbowej.”
Koleżanki z naszego biura zaznaczają również, że największą niedogodnością dla interesantów jest to, że
nie zawsze wiedzą, do której z nich
w jakiej sprawie się zwrócić. W
związku z tym w niedługim czasie
będzie ogólnodostępna tablica informacyjna ze zdjęciami pracownic z
działu kadr z dodatkowym opisem
ich stanowiska wskazującego obszar
kompetencji.
Pracownicy działu personalnego
służą pomocą przez cały dzień,
warto jednak zaznaczyć, że pory
intensywnej obsługi interesantów
pokrywają się z przerwami na zmianie pierwszej oraz przełomie zmian
w godzinach popołudniowych. Dlatego zachęcamy wszystkich zatrudnionych do korzystania z tej możliwości!
Niewątpliwie najmniej dostępne są kadry
dla pracowników ze zmiany trzeciej.
„Pracownicy z nocnej zmiany, często zmęczeni po pracy, przyjeżdżają rano bądź do
południa po różnego rodzaju formularze lub
zaświadczenia. Zupełnie niepotrzebnie.
Wystarczy do nas zadzwonić, a potrzebne
dokumenty zostaną przekazane odpowiedniemu kierownikowi. Dla ułatwienia podajemy numery telefonów – (56) 49
88 711 lub (56) 49 88640 – wew. 25 lub
51.
Dział personalny pośredniczy między
pracownikami, przełożonymi i Prokurentem, a także instytucjami zewnętrznymi.
Obowiązków jest więc na pewno dużo,
więc wszyscy trzymamy kciuki za dalszy
rozwój działu!
Konkurs rozwiązany
Nasz konkurs na tytuł gazetki (jak
widać powyżej) rozwiązany. Ewidentnymi faworytami byli Głos
Gotecu i Gorący Tubylec, jednak
nieznaczną ilością głosów wygrał ten
pierwszy.
tytuł spodoba się również pracownikom, którzy nie brali udział w
Same czasopismo przybrało nieco
inny charakter: obejmuje zarówno
tematykę czysto zakładową, ale
otwiera się także na działy przyjazne Naszym współpracownikom.
Konkurs, którego główną nagrodą
był aparat cyfrowy firmy Canon,
wygrała Agnieszka Jaskólska. Jej
pomysł na tytuł gazetki najbardziej
się Wam spodobał. Natomiast upominek za uczestnictwo w drodze
losowania otrzymuje Wioletta
Badaczewska.
Cieszymy się, że frekwencja w głosowaniu dopisała. Mamy nadzieję, że
wach, które będziemy prowadzić na
ramach naszej gazetki.
Jeśli będziecie mieli potrzebę podzielenia się swoimi uwagami bądź
zasugerowania nowych, ciekawych
tematów, które warto tutaj poruszyć-piszcie śmiało na
[email protected]
konkursie, ale wykażą się większą
aktywnością przy kolejnych zaba-
E. Lange
STR.
2
M45 ▲
Witamy
M44 i M45
Patio dla
palących
Dzięki modernizacji M06 i M07 zyskaliśmy na
przełomie lipca i sierpnia 2011 trzy maszyny
zamiast poprzednich dwóch. Z
racji, że M45 jest tzw. „nowym
▼M44
dzieckiem
Gotecu”, to
nadal pracujemy nad jej
udoskonaleniem. Co
jakiś czas
wprowadzane są drobne
poprawki, by
usprawnić
zarówno
pokrywanie części, jak również ułatwić pracę
samym pracownikom.
G. Jurzyk
Od niedawana na terenie naszej firmy
znajduje się patio dla palaczy. Jest to miejsce, które chroni naszych pracowników
przed niepogodą. W trakcie realizacji jest
także obszar zieleni wokół niego. Dzięki
kompozycji
roślinnej
wokół nas
zrobi się
bardziej
zielono i
przyjaźnie.
K. Oszuścik
Audit środowiskowy we wrześniu
W dniach 21-22 września odbędzie się
go ograniczenia negatywnego oddziaływania
audit systemu zarządzania środowi-
firmy na środowisko. Audit, który odbędzie się
skiem.
w
Audyt środowiskowy jest jedną z form
weryfikacji zarządzania przedsiębiorstwem
najbliższym
czasie
jest
auditem
„wznawiającym”, czyli odbędzie się ponowna
certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem.
w obszarach powiązanych z ochroną środowiska. Założeniem normy ISO 14001 jest
ciągła poprawa zmierzająca do maksymalne-
S.Olszewska
Renowacje na lakierni
O zmianach przeprowadzonych w okresie letnim
W sierpniu przeprowadzono drobne zmiany na
lakierni. W całym pomieszczeniu wyłożono nową
posadzkę, wprowadzono rolety jako element zabudowy mieszadeł i podręcznego magazynu klejów
oraz zakupiono nowe mieszadła. Modernizacją
objęto ogółem prawie 100 m²: warsztat lakierniczy
oraz cały plac pod M06 i byłej M07. „Nowa posadzka jest odporna na środki używane w
mieszalni -
mówi Grzegorz Jurzyk, szef produkcji - i przy odpowiednim użytkowaniu powinna utrzymać swój estetyczmagazyn klejów ▲
ny wygląd przez minimum kolejne 10 lat.” Ostatnią
modernizację w lakierni przeprowadzono blisko 5
lat temu, w związku z czym stwierdzono, że czas
przeprowadzić kompletną renowację. Oczekujemy
GŁOS
GOTECU
▲ nowe mieszadła i rolety
więc trwałego efektu,
bo samo wrażenie na pewno jest pozytywne.
E. Lange
3/2011
(NR
3)
STR.
3
Prawo a my
Co grozi za brak karty wędkarskiej?
Aby móc zgodnie z prawem łowić ryby,
każdy wędkarz od 14. roku życia powinien posiadać kartę wędkarską.
Każdy wędkarz, oprócz tego, że musi
posiadać kartę wędkarską, powinien
Za łowienie ryb bez karty wędkarskiej grozi grzywna. Straż rybacka może ukarać nas
grzywną w wysokości 200 zł. Co ważne,
kara czeka nie tylko tych, którzy w ogóle
nie posiadają karty, ale także tych, którzy ją
mają, ale zapomnieli wziąć na łowisko.
Wędkarze mogą być kontrolowani zarówno przez straż rybacką, jaki i policję, straż
łowiecką, straż leśną i straż parków narodowych.
pamiętać o okresach ochronnych ryb, a
także o tym, że ustawa o rybactwie
śródlądowym zabrania połowu ryb o
wymiarach ochronnych. Jednym słowem
– gdy złowimy rybę o nieodpowiednim
wymiarze, musimy ją wypuścić. Ponadto,
ryby można łowić tylko z zarejestrowanej łodzi i w odległości nie mniejszej niż
50 metrów m.in. od sieci rybackich czy
budowli hydrotechnicznych spiętrzających wodę.
źródło: .www.prawo-karne.wieszjak.pl
Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę. Posiadają go
wszystkie osoby świadczące pracę na
podstawie umowy o pracę. W zależności od wykształcenia i okresu zatrudnienia wymiar urlopu wynosi:
1. 20 dni jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat
2. 26 dni jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 10 lat.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z
tytułu ukończenia:
zasadniczej szkoły zawodowej – 3
lata,
średniej szkoły ogólnokształcącej -
4 lata,
średniej szkoły zawodowej - 5 lat,
szkoły policealnej - 6 lat,
szkoły wyższej - 8 lat.
Poza okresami zatrudnienia na
umowie o pracę do wymiaru urlopu wliczamy również:
1. Okres pobierania zasiłku
dla bezrobotnych – niezbędnym
dokumentem jest zaświadczenie
wystawione przez PUP,
2. Staż i przygotowanie zawodowe – konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego
przez PUP,
3. Służba wojskowa oraz ćwiczenia wojskowe – potwierdze-
niem jest wpis w książeczce wojskowej,
4. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej - potwierdzenie to zaświadczenie wystawione
przez ZUS,
5. Okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników niezbędne jest zaświadczenie wystawione przez KRUS.
- Tato, co to znaczy urlop?
Ojciec wyjaśnia synowi:
- Urlop, synku, to kilkanaście dni w
roku, kiedy przestaje się robić to, co
każe Szef, a zaczyna się robić to,
co każe żona.
Urlop
wypoczynkowy
to czas wolny
od pracy przez
pracownika,
przewidziany
przepisami
prawnymi
J.Wardowska
źródło: Podstawa prawna – Ustawa z dnia 26.06.1974 – Kodeks Pracy
Jakie są obowiązki właściciela psa?
Pies, jak powiadają, to najlepszy
przyjaciel człowieka. Jego właściciel musi jednak zdawać sobie
sprawę, że obok ogromu radości,
jaką nam sprawia pupil można
zapominać o kilku, bardzo istotnych obowiązkach.
Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje Kodeks wykroczeń. Wskazuje
źródło: .www.prawo-karne.wieszjak.pl
on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo
karze nagany.”
Oczywiście, nie w każdej sytuacji
tylko my odpowiemy za niebezpieczne zachowanie naszego psa.
Warto pamiętać również o
treści art. 78 KW, zgodnie z
którym: „kto przez drażnienie
lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny
do 1000 zł albo karze nagany”.
STR.
W CZTERY OCZY Z …
4
naszymi pracownikami z Rumunii
Wład Palownik
„Drakula”
Z czym kojarzy mi się
Rumunia?
Przede wszystkim z baśniowo
pięknym Siedmiogrodem
(synonim historycznej Transylwanii), którego znany jest
przede wszystkim średniowieczny zamek w Branie
wzniesiony około 1212 roku
przez Krzyżaków oraz …
jednym z opiewających w
wiele legend makiawelicznym
władcą Vlad Tepesz, czyli
Wład Palownik, bardziej znany jako Drakula. Władca ten
uwielbiał za byle przewinienie
okrutnie karać swoich pod-
władnych. Opowieść o nim
zainspirowała Bram Stokera,
który stworzył postać Drakuli, osadzając go właśnie w
jednym z zamków Transylwanii.
Myślę, że wspomniany bajkowy krajobraz Siedmiogrodu i
postać historycznego władcy
Wołoszczyzny mają głównie
dla naszych dwóch kolegów z
pracy znaczenie sentymentalne, ponieważ to właśnie Rumunia jest ich ojczyzną.
To ich sylwetki chcę nam
przybliżyć w tym numerze.
Siedmiogród
Beáta Emese Kádár
Pani Beato, pracuje Pani w firmie Gotec od zeszłego roku. Jak
się Pani podoba w naszym zakładzie?
„W Polsce mam
dobrych
znajomych, na
których mogę
polegać”
Jestem zadowolona, że mogę pracować w Polsce i czuję się tutaj bardzo
dobrze. Nauczyłam się dużo rzeczy.
Pierwsze dni były trudne, ale mając
doświadczenie w podobnej pracy w
Rumunii, poradziłam sobie. To nie
było dla mnie coś całkiem nowego;
największą barierą był ciężki i trudny
do zrozumienia język polski.
Jak jest Pani odbierana przez
nowe otoczenie?
Ludzie są sympatyczni; mam dobrych
kolegów i koleżanki. Nie postrzegają
mnie inaczej z racji obcego pochodzenia. Mam wyrozumiałego kierownika, który pomaga mi bardzo przy
pracy, choć nie rozumiemy się w stu
procentach.
chałam do Polski to zdałam sobie
sprawę, że może być inaczej.
A jak odbiera Pani nasz kraj?
Jakie różnice Pani
dostrzega pomiędzy
Polską a ojczyzną?
Rumunia to Pani dom. Za czym
najbardziej
Pani
tęskni?
Od kiedy jestem w Polsce, zdążyłam już zobaczyć wiele ciekawych
miejsc i zwiedzić historyczne zakątki. Polubiłam
w tym kraju to, że panuje
tutaj zrozumienie wśród
ludzi. Poza tym żyje się
lepiej, zarobki też są
wyższe, a ceny obecnie
niższe niż w Rumunii.
Byłam przyzwyczajona do
takiego życia, jakie wiodłam w Rumunii, dopiero jak przyje-
W Rumunii miałam
trochę inne życie; to
tam się urodziłam.
Mieszkam teraz w Polsce i tak naprawdę
zaczynam wszystko od
nowa. Najbardziej brakuje mi syna, ponieważ
jest daleko ode mnie.
Jestem tego świadoma,
że nie może być ze
mną… ma tam szkołę,
rodzinę, przyjaciół. Czas
jest najlepszym lekarstwem i jestem przekonana, że
wszystko w końcu się ułoży.
Constantin Cristian Andrei
„Są chwile, w
których tęsknię za
rodziną z
Rumunii”
GŁOS
GOTECU
Panie Constantin, mamy
przyjemność pracować z
Panem od paru miesięcy. Nie
wszyscy jednak zdążyli jeszcze Pana poznać.
którzy przyjęli mnie bardzo dobrze. Sama praca również mi
odpowiada; zupełnie inaczej pracuje się tutaj, w Polsce, niż w
moim ojczystym kraju, Rumunii.
Pracę w firmie Gotec zacząłem
27.05.2011. Przyznaję, że początki
był bardzo trudne, wynikające
przede wszystkim z bariery językowej, ale ostatecznie podołałem
zadaniu i praca idzie płynnie.
Zawdzięczam to przede wszystkim pozostałym pracownikom,
Mam tutaj narzeczoną, rocznego
synka i miesięczną córkę. Prywatnie interesuję się dobrymi samochodami, a także spędzaniem
wolnego czasu z rodziną.
(pomocą w pisaniu artykułu służyła
narzeczona pana Andrei)
E. Lange
3/2011
(NR
3)
STR.
5
Co planujemy
Czyli najbliższa przyszłość firmy
Transfer części z Gotec Komorniki
dla VC Czechy
i
linia Roll-Fosfat
Druga linia fosforanowania
Rozruch nowej linii przewidziany
jest na październik 2011. Inwestycja
ta pomoże nam w przejęciu reszty
projektów Hutchinsona i Stomila.
Będziemy w stanie swobodnie
obrabiać 100% więcej części przy
dwóch liniach na trzech zmianach.
Oznacza to automatyczną rezygnacje
z systemu czterobrygadowego i
powrót do poprzedniego podziału
zmianowego pracy.
Czeka nas przejęcie detali z
Vibracoustic Melnik z Gotecu w Środzie
Śląskiej - kluczowy projekt dla platformy
PQ35 (VW, Audi, Skoda-zawieszenie
silnika). Równolegle nastąpi
przeniesienie linii Roll-Fosfat
(fosforanowanie metodą natryskową)
na linię fosforanowania. Ostateczna
realizacja to już tylko kwestia paru
tygodni. Maszyna będzie wstępnie
pracować na
jedną lub dwie
zmiany. Wiążą
się z tym
szkolenia
stanowiskowe i
oczywiście
kolejne
projekty.
Projekt Fensterring VC Hamburg
W najbliższym czasie wprowadzony
zostanie nowy projekt - planowany pod
maszynę Rotomat („pająk”). Wiąże się to
również z transferem z Komornik. Ilość
roczna, przewidziana na ten projekt, to aż
3.600.000 sztuk. Jak już wspomniano,
produkcja jest wzorcowana na M40, ale jej
start - przewidziany na przełom września i
października - wstępnie zacznie się na
maszynie CNX.
G. Jurzyk
STR.
6
Świat na czterech kołach
Przedstawiam najdroższy
samochód świata: Maybach
Exelero – wysokiej klasy sportowy supersamochód zaprojektowany i zbudowany przez niemieckiego producenta samochodów
luksusowych Maybach. Zaprezentowany w maju 2005 roku
w Berlinie. Stworzono tylko jeden
model. Certyfikat TÜV dopuszcza
auto do ruchu drogowego.
Silnik
Podstawowa 12-cylindrowa jednostka stosowana w limuzynach
Maybacha z doładowaniem Biturbo zmodyfikowana przez specjalistów z Untertürkheim Mercedes
Car Group. Po kilku usprawnieniach 12-cylindrowej jednostki
Maybacha pojemność silnika
zwiększono z 5,6 do 5,9 litra oraz
zoptymalizowano zespół turbodoładowania.
Nadwozie
typ: V12 biturbo, 3 zawory na cylinder, benzynowy, pojemność: 5,9 dm³
(5908 cm³)
moc maksymalna: 700
KM [514 kW, maksymalny moment obrotowy:
1020 Nm
pomysły na przekazanie
współczynnik oporu
powietrza Cx: 0,27
Maybach Exelero
zabawne
współpracownikom życzeń
Forma jak najbardziej dowolna. Zaskoczcie nas
swoimi pomysłami! Najciekawszą pracę zaprezentuje
prokurent podczas zakładowej Wigilii. Zostanie ona
również opublikowana w naszym grudniowym
GOTECU
dopuszczalna masa całkowita: 2960 kg, współczynnik oporu
powietrza Cx: 0,27
dopuszczalna masa całkowita: 2960 kg,
lub opowiadanie. Możecie dodać zdjęcia lub rysunki.
GŁOS
typ nadwozia: coupé, 2 miejscowe, długość: 5,89 m, szerokość: 2,14 m, wysokość: 1,39 m, masa: 2660 kg
zużycie paliwa: ok. 50
l/100 km
na Boże Narodzenie? Może to być wiersz, piosenka
numerze.
Nadwozie samochodu Maybach Exelero zaprojektowała włoska
firma Stola z Turynu na bazie modelu 57
prędkość maksymalna:
351,45 km/h, przyspieszenie 0 – 100 km/h: 4,4
s
KONKURS!!!
Macie jakieś ciekawe i
8 mln dolarów
R.A.
Literatura z polecenia
Książka Cień wiatru Carlosa
Ruiza Zafona została wydana
w 40 krajach. W krótkim
czasie jednak zdobyła taką
p o p u l a r n o ś ć ,
że przetłumaczono ją na 30
języków. Ten fakt świadczy o
tym, że jest to doskonała
pozycja na jesienny, deszczowy wieczór.
osobę, która spaliła wszystkie
egzemplarze znalezionej przez
Daniela książki i teraz próbuje
odzyskać ten ostatni. Nieoczekiwany zwrot akcji w zakończeniu sprawia, że książka jest
warta tego, aby ją przeczytać, a
czas poświęcony na jej lekturę
nie jest czasem straconym.
Jest to historia
chłopca
Daniela Sempere, którego
ojciec pewnego razu zabrał na
Cmentarz Zapomnianych
Książek. Tam też nasz bohater znalazł książkę, która
zafascynowała go do tego
stopnia, że zaczął szukać jej
autora. XX-wieczną Barcelonę śledzimy oczami Daniela.
Razem z nim przedzieramy
się przez uliczki i poszukujemy prawdy o sobie, książkach
i miłości. Jednak, aby skomplikować życie naszego bohatera
autor wprowadza tajemniczą
K. Oszuścik
3/2011
(NR
3)
STR.
Uczta dla podniebenia
Ciasto bananowe
Poniżej przepis na jedno z moich ulubionych ciast. Rewelacyjne w smaku i
Wykonanie:
proste w przygotowaniu! Polecam.
Obrane banany rozgnieść widelcem, ucierając dodać cukier, mąkę, jajo, sodę, sól, cynamon, imbir i gałkę muszkatołową.
Składniki:
Na koniec rozpuszczone i przestudzone masło połączyć z
masą.
4 duże dojrzałe banany
1,5 szkl. mąki
Ciasto przelać do wysmarowanej tłuszczem foremki w
kształcie korytka.
¾ szkl. cukru
Piec w temp. 180 stopni przez około 50 minut.
6 łyżek masła
Po upieczeniu ciasto oprószyć cukrem pudrem.
1 jajo
Ciasto ma fajny aromatyczny , korzenny smak. Polecam.
1 łyżeczka sody
Smacznego!
Szczypta soli
Po sporej szczypcie mielonego cynamonu,
imbiru i gałki muszkatołowej
około 6 łyżek mleka
M. Muzalewska
Uśmiechnij się !
Żona wykonuje jakieś dziwne ruchy przed lustrem.
- Co ty tam robisz?!
- Ćwiczę chwyty samoobrony, nigdy nie wiadomo, czy w ciemności
nie napadnie mnie jakiś maniak
seksualny.
- Daj spokój, aż tak ciemno to nie
bywa!
brzegu.
druki z konta:
- Nie rozumiem dlaczego miesiąc w
miesiąc przesyłasz 500 zł jakiemuś
cholernemu Arabowi o nazwisku
Menty a imieniu Ali?
Żona do męża przeglądając wy-
pyta jeden z lekarzy.
- Nie umiem pływać. Chciałby pan,
żebym się utopił.
*****
*****
W szpitalu psychiatrycznym lekarze sprawdzają, który z pacjentów
jest już zdrowy. Każą wszystkim
*****
- A ty? Dlaczego nie skaczesz? -
skakać do pustego basenu. Wszyscy skoczyli, tylko jeden stoi na
Jasio pyta się taty:
- Tato wiesz, który pociąg się najbardziej spóźnia?
- Nie wiem synku.
- Ten, który obiecałeś mi w zeszłym
roku na urodziny.
7
STR.
8
W obiektywie
Spotkania integracyjne
D. Leśniewski, dział
piaskowania i odtłuszczania:
Mieliśmy wspólne spotkanie z
sąsiednim działem
fosforanowania. Odwiedził
nas pan Gardzielewski, który
wręczał upominki dla
pracowników z min. 5-letnim
stażem.
Rafał Wróblewski,
DUR:
Spotkanie przebiegło
pomyślnie. Mimo
deszczowej
pogody,
było miło
posiedzieć
ze swoimi
chłopakami
z działu.
M.Balewski, QM:
R.Dembek, dział produkcji:
Dzięki gościnności Sławka
Gardzielewskiego
integrowaliśmy się na świeżym
powietrzu
przy grillu i
ognisku.
Zabawa się
udała, choć
niektórzy
mogą tego
nie
pamiętać :)
Wycieczka była udana, pogoda
dopisała i było wesoło. Mamy
nadzieję, ż za rok też się spotkamy w
takim składzie lub większym.
D.Jaskólski, dział produkcji:
Zabawa była przednia, jadło smaczne, a
tradycyjne ognisko zakończyło się tańcami
przy świetle księżyca.
[...] życie to taki dziwny prezent. Na początku się je
przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne.
Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu,
za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu
kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I
próbuje się na nie zasłużyć.
Éric-Emmanuel Schmitt — Oskar i pani Róża
Kontakt:
[email protected]
GŁOS
GOTECU

Podobne dokumenty