Zaproszenie - Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Transkrypt

Zaproszenie - Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
we współpracy z
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna
zapraszają na śniadanie tematyczne nt.:
Tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce
które odbędzie się
7 marca 2017r.o godz. 8.45
w siedzibie kancelarii, ul. Wspólna 35/11
Agenda
8:45 – 9:15
Przybycie gości, powitalna kawa
9:15 – 9:20
Oficjalne powitanie przybyłych gości
9:20 – 11:00
Tajemnica przedsiębiorstwa w praktyce – istota i zakres pojęcia
tajemnicy przedsiębiorstwa, prawne środki ochrony tajemnicy, tajemnica
w postępowaniu sądowym
11:00 – 11:30
Dyskusja, pytania i odpowiedzi
W trakcie spotkania poznają Państwo m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i co obejmuje?
2. Środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – jak zapewnić poufność informacji i
zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystaniem tajemnicy swojego
przedsiębiorstwa?
3. Kto może być sprawcą naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa? Pracownik/były
pracownik jako sprawca czynu nieuczciwej konkurencji.
4. W jaki sposób chroniona jest tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym?
5. Czy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym?
6. Jakie kroki prawne może podjąć przedsiębiorca w przypadku stwierdzonego naruszenia
jego interesów czynem nieuczciwej konkurencji?
Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 28 lutego 2017r. przesyłając zgłoszenie na adres
[email protected]
Spotkanie poprowadzą:
Adwokat Piotr R. Graczyk, Wspólnik zarządzający Kancelarii RGW
Ukończył aplikację adwokacką i złożył zawodowy egzamin adwokacki w grudniu 2005 r.,
uzyskując wpis na listę adwokatów w styczniu 2006 r.
Mecenas Graczyk posiada długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianym prawie
gospodarczym, w szczególności zaś w zakresie prawa karnego gospodarczego. Adwokat Piotr R.
Graczyk reprezentuje wysoce wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w postępowaniach karnych
w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ponadto świadczy pomoc prawną na etapie
postępowania przygotowawczego oraz sądowego przedsiębiorstwom pokrzywdzonym
przestępstwami intelektualnymi (white collar crimes).
Jest Redaktorem naczelnym portalu Unfair Competition & Compliance Law Portal,
poświęconego prawu zwalczania nieuczciwej konkurencji i zagadnieniom pokrewnym w trzech
porządkach prawnych – Polski, Niemiec i Francji.
Dr hab. Wojciech Cieślak, Prof. UWM, Adwokat, Senior Counsel w Kancelarii RGW
Profesor Wojciech Cieślak reprezentuje Klientów w skomplikowanych sprawach karnych na
etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
Dr hab. Wojciech Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii.
Jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego i prawa karnego
materialnego.
2

Podobne dokumenty