Nieuczciwa konkurencja w praktyce – jak chronić

Transkrypt

Nieuczciwa konkurencja w praktyce – jak chronić
Nieuczciwa konkurencja w praktyce – jak chronić tajemnicę
przedsiębiorstwa
A. Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją – czyny nieuczciwej
konkurencji:
1. co to jest czyn nieuczciwej konkurencji;
2. typowe czyny nieuczciwej konkurencji
B. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1.
warunki uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa;
2.
jaka ochrona przysługuje tajemnicy przedsiębiorstwa.
C. Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa
1.
kiedy najczęściej dochodzi do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa;
zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w relacji z pracownikami oraz osobami
trzecimi;
3. aspekty prawne i praktyczne umów o zachowaniu poufności.
2.
D. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
1.
roszczenia przysługujące przedsiębiorcy w przypadku naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa;
2.
dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
3.
odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
Radca prawny - Maja Grzegorczyk

Podobne dokumenty