Echo Miechowa

Transkrypt

Echo Miechowa
Listopad 2011r.
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)
11 listopad - Święto Niepodległości.
Władze Gminy i Miasta Miechów składają wieniec przed Pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku.
Od redakcji. Do komputerów naszych czytelników trafia już 60 numer naszego internetowego
czasopisma. Dziękujemy Wam za wspólne 5-cio lecie i polecamy się na kolejne lata.
W numerze:
Cechy charakteru samorządowca - str. 2
Lekcja patriotyzmu – str. 3
Obchody Święta Niepodległości - str. 4
Ciekawostki z Internetu – str. 5
Co słychać w wielkim świecie - str. 6
Sport - str. 7
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
11/11
(60)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
–
Felieton
Echa z gminy
Echa z miasta
Internet
Z kraju i ze świata
Sport
Świerszczyk miechowski
FELIETON.
Motto: Dlaczego patrzysz na ość w oku twojego brata, a we własnym oku drąga nie zauważasz? Obłudniku, najpierw wyrzuć
ten drąg ze swojego oka i wtedy przejrzysz do tego, by usunąć ość, która jest w oku twojego brata (Ewangelia wg Św. Łukasza).
Prolog. Czytając wywiad w „DP” z byłym burmistrzem Krzysztofem Świerczkiem mam wątpliwą satysfakcję konstatując, że
wszystko co pisałem, w słusznie minionym czasie, na temat tego osobnika znów znalazło jednoznaczne potwierdzenie. Arogancja,
mijanie się z prawdą, brak pokory, samokrytyki i przyzwoitości - to kilka cech charakteru, którymi kolejny raz pochwalił się publicznie
były burmistrz. Ludzką rzeczą jest błądzić i zdarza się to nawet najlepszym. Ale o klasie człowieka świadczy to, czy do swych błędów
potrafi się przyznać. Jeśli ktoś jest prawdziwym mężczyzną potrafi wziąć je na siebie a nie usiłuje zrzucać na innych. Tak czynią tylko
mali ludzie. A tacy nie powinni piastować stanowisk w samorządzie i być jego fałszywą wizytówką.
Fabuła. Aby nie być gołosłownym postaram się udokumentować inkryminowane naszemu bohaterowi wady i ułomności.
W tym celu będę się wspomagał m.in. aktualnymi tezami byłego burmistrza z wyżej awizowanego wywiadu.
Arogancja. Mijanie się z prawdą. Brak samokrytyki. Żałuję i to zdecydowanie bardziej dziś niż wówczas na
gorąco rok temu, że nie uzyskałem reelekcji w wyborach samorządowych. Żałuję, gdyż szkoda, że nie mogę
zmierzyć się z aktualnie podnoszonymi problemami i powszechnie głoszoną postawą niemożności – twierdzi
były burmistrz a na zarzut, że niemal powszechne jest w naszej lokalnej społeczności przekonanie o fatalnym
przygotowaniu i wdrożeniu budowy basenu (główne zarzuty to nie pozyskanie środków zewnętrznych i brak
etapowania wykonania tej inwestycji) tokuje nie na temat: odpowiedź na pytanie o znaczenie tej inwestycji
przekłada się na opinie i oczekiwania mieszkańców. Radny, który dziś zarzuca mi brak środków z zewnątrz
i nie rozłożenie wykonania inwestycji na etapy, chyba nie może się tak alienować od wyborców - wystarczy
posłuchać rodziców uczniów chodzących do miechowskich szkół. Wystarczy zapytać o opinie naszych
seniorów skupionych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Świerczek przypomina, iż decyzja o inwestycji
i sposobie jej realizacji uzyskała jednomyślne poparcie ówczesnych radnych, z których wielu również obecnie
sprawuje mandaty i teraz wcieliło się w rolę zaciekłych krytyków budowy basenu. I tu trzeba przyznać mu rację. Panowie radni wielu
z Was powinno się także uderzyć we własne piersi! - Razi mnie poziom dyskusji nad etapowaniem budowy basenu, który obnaża
brak kompetencji i programu dla gminy Miechów tych, którzy podnoszą ten problem. Po roku piastowania kluczowych stanowisk
w lokalnej władzy uchwałodawczej i wykonawczej, poza utyskiwaniem, nie widać autorskich działań podejmowanych dla rozwoju
Miechowa – twierdzi z przekonaniem były gospodarz Miechowa i kontynuuje: Budowa basenu stała się wygodnym alibi do nic
nierobienia obecnej władzy gminnej. Nie wykonuje się wielu strategicznych działań dla naszego lokalnego społeczeństwa. W latach
2011 i 2012 gmina zaciągnie łącznie 19 milionów 455 tysięcy złotych kredytu. Z tego na budowę basenu w roku 2011 i 2012 wyda
8 milionów 600 tysięcy z własnych środków. W świetle tych faktów, czy uprawnione jest takie stawianie sprawy i stosowanie tego typu
demagogii? Z tych gołych liczb wynika, że prezentowany stan finansów nie jest wynikiem budowy krytej pływalni. A przecież gmina
prowadzi intensywną sprzedaż mienia komunalnego, nie mówiąc o dochodach własnych. To duże środki, a inwestycji nie widać.
Świerczek nie przyjmuje do wiadomości zarzutów o wpędzenie naszej gminy w kłopoty finansowe m.in. poprzez nierealistyczne
planowanie inwestycji (bez zabezpieczenia środków) i konieczność spłacania 3 milionowej kary za nieterminowe zamknięcie wysypiska
śmieci. Wbrew faktom, dokumentom i logice twierdzi: Kara za nieterminowe zamknięcie wysypiska śmieci to efekt
nierealizowania harmonogramu rekultywacji wysypiska przez samorząd gminy Miechów w latach 2002 - 2006. Czyli jak zwykle,
to nie ja to inni! Ile trzeba mieć w sobie hucpiarstwa aby skutki swoich ewidentnych błędów usiłować zrzucać na barki swego
poprzednika. Sprawa wysypiska to kliniczny przykład kłamstwa, arogancji i po prostu braku elementarnej przyzwoitości.
Komentarz: co za arogancja! Ten człowiek kreuje się na jasnowidza, proroka albo wizjonera ?! Chce nam wmówić, że
z dokładnością do 5 tys. zł. potrafi przewidzieć wysokość kredytu jaki zaciągnie nasza gmina w 2012 roku !!!
Szkoda, że będąc przekonanym o posiadaniu takich nadprzyrodzonych przymiotów nie odpowiedział na pytanie,
czy chciałby być dzisiaj burmistrzem gminy i miasta Miechów. Na szczęście wyborcy pokazali mu czerwoną kartkę
w 2010 roku. I jak tu nie cieszyć się z dobrodziejstw demokracji ?!
Epilog. Jako glos w dyskusji nad sposobami i jakością rządów K.Świerczka zamieszczam opinię innego byłego burmistrza Jerzego
Muszyńskiego przekazaną prasie na koniec kadencji samorządu w 2010 roku. - Kadencja 2006– 2010 koncentrowała się raczej na
wytwarzaniu sukcesów medialnych, nie zaś realnych. Nie sposób nie zwrócić uwagi na porażki gdyż godzą one nie tylko
w pojedyncze osoby, lecz w całą społeczność. Smutnym przykładem jest kara w kwocie ponad 3 milionów złotych, jaką gmina płaci za nieterminową rekultywację wysypiska odpadów komunalnych - z pieniędzy podatników. Porażką jest również fakt, iż gmina nie
poradziła sobie z pozyskaniem środków unijnych. To kadencja niewykorzystanych możliwości - to kadencja straconych szans.
Przewiduję znacznie wyższy wskaźnik zadłużenia (niż 38% - przyp. red.), chociażby z tytułu niższego niż planowano wykonania
dochodów. W roku 2010 jest to kilka milionów złotych. A jaka jest kwota zobowiązań finansowych? A jaka jest kwota obsługi
długu? Ta kwota w przypadku tylko jednego kredytu zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 5,5 miliona złotych przekracza
1,9 miliona złotych. Czy nas na to stać? Powodem bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy jest błędna, wręcz nieodpowiedzialna,
polityka finansowa, w której kosztowne inwestycje są finansowane głównie z kredytów komercyjnych bez wsparcia środkami
zewnętrznymi. Kredyty komercyjne zaciągane na długie okresy spłat są bardzo poważnym obciążeniem. Niepokoić musi fakt, że nie
potrafimy pozyskiwać na inwestycje funduszy unijnych; z sukcesem robią to gminy sąsiednie. Tak prowadzona polityka finansowa
poważnie ograniczy bądź uniemożliwi realizację nowych niezbędnych inwestycji - szczególnie w ciągu dwóch najbliższych lat .
Refleksja: Szef lokalnej społeczności oprócz wypełniania swych ustawowych obowiązków powinien być również żywym
przykładem dla swych wyborców. Powinien także mieć przynajmniej odrobinę pokory albo choćby nieco przyzwoitości. Brak
tych cech często powoduje lekceważenie członków lokalnej społeczności, elektoratu. Traktowanie ich według zasady –
murzyn zrobił swoje murzyn może odejść. W większości społeczeństw kultury zachodniej obowiązuje minimalny zestaw
powinności moralnych, zwany przyzwoitością. Jak widać z powyższych faktów klasyfikowanie bohatera tego felietonu wśród
typowych przedstawicieli kultury naszego kontynentu byłoby niewątpliwie znacznym nadużyciem.
Rowerem przez powiat - gdzieś w gminie Gołcza.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Lekcja patriotyzmu w Pstroszycach.
W wigilię Święta Niepodległości w Pstroszycach I poświęcono pięknie odnowioną mogiłę powstańczą z 1863r. Mogiłą tą od
zawsze opiekowała się rodzina p. Łosiów z Pstroszyc I. Upływ czasu zrobił swoje i to miejsce pamięci narodowej uległo znacznemu
zniszczeniu. Obecny senior rodu p. Władysław Łoś postanowił przywrócić mu dawny blask i upiększyć nowymi elementami. Z pomocą
finansową pospieszyło mu miechowskie Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków z jego prezesem Michałem Biernackim. Efekt
pracy pana Władysława może podziwiać każdy podróżny przejeżdżający trasą z Miechowa do Tunelu. 10 listopada odnowioną mogiłę
uroczyście poświęcił ks. proboszcz parafii Św. Jadwigi Królowej w Pstroszycach Krzysztof Gadowski w asyście uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Pstroszycach. Obecny był również Burmistrz Dariusz Marczewski. Po uroczystości przy mogile odbyła się
okolicznościowa akademia w budynku szkoły. Tu jest społeczeństwo obywatelskie - tak o mieszkańcach Pstroszyc powiedział
burmistrz Dariusz Marczewski po odśpiewaniu hymnu państwowego. Rodzice i zaproszeni goście obejrzeli montaż poetyckopatriotyczny w wykonaniu uczniów szkoły a miejscowy nauczyciel historii Tomasz Krochmal przedstawił w skrócie historyczną genezę
Święta Niepodległości. Na zakończenie akademii wszyscy obecni odśpiewali Brygadę.
Pięknie odnowiona mogiłka powstańcza została poświęcona w obecności fundatora, uczniów miejscowej szkoły i zaproszonych gości.
Burmistrz Dariusz Marczewski chwalił organizatorów okolicznościowej akademii ze wspaniałym montażem treści patriotycznych. Na
końcowym zdjęciu pomysłodawca i fundator lekcji patriotyzmu w Pstroszycach pan Władysław Łoś.
RIO o działaniach b. burmistrza Krzysztofa Ś .
W drugiej dekadzie listopada, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przekazała na ręce burmistrza Miechowa wystąpienie
pokontrolne. Wystąpienie zawiera wykaz nieprawidłowości znalezionych przez inspektorów RIO w pracy UGiM Miechów w latach 2009
- 2011. Nas zainteresowała opinia w sprawie działań podjętych przez b. burmistrza Krzysztofa Ś. w czasie próby wydzierżawienia
budynku OSP w Bukowskiej Woli. Sprawa ta wywołała burzę w lokalnym środowisku i przyczyniła się do zmian we władzach OSP
Bukowska Wola. Poniżej skróty opinii RIO, która uznała winnym powstania stwierdzonych nieprawidłowości b. burmistrza Miechowa.
#/ przekroczenie upoważnienia, wyrażonego w Uchwale nr XXXIV/365/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia
30.10.2009 r., poprzez zawarcie w dniu 10 lutego 2010 r. umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Miechów oznaczonej nr ewid. 290/6 i 290/14 o łącznej powierzchni 0,3047 ha położonej w Bukowskiej
Woli, w której to umowie dopuszczono poddzierżawianie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w ww. uchwale wskazano jako
sposób gospodarowania przedmiotową nieruchomością dzierżawę na działalność statutową OSP w Bukowskiej Woli.
Poddzierżawiania nieruchomości nie sposób uznać jako mieszczące się w ramach działalności statutowej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli.
#/ niezrealizowanie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę, wymaganego przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami w przypadku dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miechów oznaczonej
nr ewid. 290/6 i 290/14 o łącznej powierzchni 0,3047 ha położonej w Bukowskiej Woli.
Oprócz tych dwóch nieprawidłowości kontrolerzy stwierdzili jeszcze kolejne dwie, dotyczące zaniedbań i zaniechań w sprawie
prawidłowej realizacji dzierżawy mienia gminnego w Bukowskiej Woli, za które odpowiedzialni byli podlegli burmistrzowi urzędnicy.
Ile kosztuje gminna oświata
Na ostatnich sesjach radni debatowali nad stanem finansów gminnych placówek oświatowych. Po dyskusji zdecydowali o
zwiększeniu wydatków na oświatę. Dwukrotnie radni przekazali na funkcjonowanie szkół po 300 tysięcy złotych. Ale to nie
koniec! Z prognoz Samorządowego Zespołu Edukacji wynika, że w grudniu placówkom braknie kolejne 400 tys. zł.!
Przyczyn takiego stanu rzeczy Burmistrz Dariusz Marczewski upatruje w niedoszacowaniu wydatków na oświatę w budżecie na rok
2011. Przyznaje, że rok temu, kiedy obejmował stanowisko, był przekonany, że pieniądze na wydatki na oświatę są zagwarantowane.
Okazało się jednak, że w skonstruowanym przez poprzedniego burmistrza K.Świerczka budżecie niedoszacowano koszty utrzymania
gminnej oświaty i obecnie funduszy brakuje. To kolejna mina pozostawiona przez b. burmistrza swemu następcy. Czy to kwestia
ignorancji czy złej woli - pozostawiamy domysłom naszych czytelników. Tak więc mimo maksymalnego ograniczenia wydatków
rzeczowych placówkom oświatowym brakłoby pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń. Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Jerzy
Pułka informuje, że problem dotyczy trzech miechowskich szkół. W Gimnazjum nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 mogło zabraknąć
na wypłaty dla nauczycieli, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 - na zagwarantowanie pensji dla obsługi. Tak więc burmistrz musi
znaleźć brakujące środki na wynagrodzenia. Dyr. Pułka wskazał na sprawy, które dodatkowo zwiększyły koszty szkół. Wylicza, że od
września do października 49 nauczycieli było na zwolnieniu lekarskim. - Wynagrodzenia były pobierane z góry. Ale musiały zostać
wyznaczone zastępstwa, więc płaciliśmy podwójnie. Poza tym jest ponad 98 godzin dodatkowych z tytułu nauczania indywidualnego,
a 4 nauczycieli jest na urlopach dla podratowania zdrowia – informuje Pułka. Samorząd liczył też, że z rezerwy ministerialnej - na
odprawy dla nauczycieli - otrzyma 92 tys. zł. Tymczasem do kasy gminnej spłynie zaledwie 10 proc. tej sumy. Utrzymanie szkół
podstawowych i gimnazjum kosztuje 13,5 mln zł. Z subwencji trafia tu ok. 10,5 mln zł. Brakujące 3 mln zł musi dopłacić
gmina. Natomiast na funkcjonowanie trzech miechowskich przedszkoli przeznacza się prawie 4 mln zł. rocznie! Z subwencji
gmina przekazuje też pieniądze do gimnazjum "Omega" oraz tego, które działa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Ponadto
z budżetu gminy miesięcznie 9 tysięcy złotych przekazywane jest na przedszkole "Wesoły Maluch". Na razie gmina nie odczuła
jeszcze finansowej ulgi po likwidacji Szkoły Podstawowej w Parkoszowicach. Burmistrz uważa, że zamknięcie placówki, w której koszt
utrzymania jednego ucznia przekraczał 15 tys. zł, w najbliższym czasie i tak pozytywnie odbije się na budżecie.
ECHA Z MIASTA.
Radosne Święto Niepodległości.
Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła tegorocznym obchodom 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po
uroczystej mszy świętej w Bazylice poczty sztandarowe, władze powiatu i gminy oraz przedstawiciele partii politycznych, szkół i
organizacji społecznych składali wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku. Dalsza część obchodów miała
miejsce w Urzędzie Gminy i Miasta. Burmistrz Marczewski zaproponował zaproszonym gościom wspólne śpiewanie patriotycznych
pieśni. Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie zasłużonym rocznicowych odznaczeń. Za wybitne zasługi dla Ligi Obrony
Kraju otrzymali je: Jerzy Gładysz, Jarosław Ciepielak, Krzysztof Gola, Łukasz Gomula i Marek Machnik. Medale Związku Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego otrzymali: Dariusz Marczewski, Wiesław Zdeb, Jan Mucha, Adam Krupa,
Wiesław Jajkiewicz i Lesław Nowak. Przed rozejściem się do domów goście opróżnili smaczny stół szwedzki.
Na mszę dziękczynną do Bazyliki tradycyjnie uczestników uroczystości prowadziła orkiestra „Sygnał”. Przed pomnik z Orłem wiódł kolumnę
porucznik Władysław Mastrzykowski. Tam parlamentarzyści, władze, oficjele i zaproszeni goście składali biało-czerwone wiązanki kwiatów.
W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele partii politycznych: Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska jest
Najważniejsza, oraz organizacji społecznych. Na zdjęciu reprezentacja Cechu Rzemiosł Róznych.
Dalszy ciąg uroczystości odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta gdzie gości witał burmistrz Dariusz Marczewski. Agnieszka
Rosner-Zawilińska i jej mąż Edward zachęcali do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Śpiewali radni, członkowie PiS z senatorem
Pękiem i podporą chóru kościelnego K.Świerczkiem oraz władze naszej gminy z burmistrzami i prezydium Rady Miejskiej na czele.
Czy będziemy marzli w zimie ?
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poinformował obecnych, że stan miejskich kotłowni jest
tragiczny. Wg jego oceny aż dziewięć kotłowni jest niesprawnych. Zdziwiony wystąpieniem dyr. Chwastka był burmistrz D.Marczewski
ponieważ miesiąc temu analizowano stan miejskiego ciepłownictwa w aspekcie zbliżającej się zimy i wówczas dyr. Chwastek nic nie
mówił o tragicznym stanie kotłowni. Tak więc albo sytuacja w ciągu 30 dni uległa nagle drastycznemu pogorszeniu, co jest mało
prawdopodobne, albo, z sobie wiadomych powodów, dyrektor wodociągów wybrał sobie moment do rozpętania burzy. Jest to tym
bardziej podejrzane, że jak stwierdził Przewodniczący RM, były burmistrz i długoletni szef Komisji Budżetowej i Planowania Jerzy
Muszyński „zły stan miejskich kotłowni nie jest niczym nowym”. Niepokoi go fakt, że w przyszłorocznym budżecie nie zaplanowano
środków na inwestycje w ciepłownictwie. Tadeusz Chwastek zaapelował do władz miasta i radnych, aby nie bagatelizowali problemu. Na 22 kotły o różnej mocy - 9 nie nadaje się już do użytku - mówi. Najgorzej sytuacja wygląda na osiedlu XXX-lecia oraz przy ul.
Służba Polsce. Tu, jak zaznacza dyrektor, kotły są nie do uratowania. - Na osiedlu na cztery - niesprawne są cztery, a na Służba
Polsce - jeden jest niesprawny, a drugi ledwo zipie - wylicza dyrektor. W kotłowni K3 przy os. Sikorskiego spośród czterech kotłów nie
działa jeden, a w kotłowni K1 niesprawne są (ale nie całkiem) dwa spośród sześciu. Dyrektor ostrzega - Nikt nie ma wątpliwości, że w
sytuacji, gdy nastąpi gwałtowny spadek temperatury, mieszkańcy będą mieć poważny problem z dogrzaniem mieszkań. Sprawa
ciepłownictwa ma wrócić podczas grudniowej sesji. Sprawy ogrzewania żywotnie interesują mieszkańców bloków. Jako
ciekawostkę przedrukowujemy kilka postów pod artykułem „DP” w sprawozdaniu z dyskusji na temat miejskiego ciepłownictwa.
Miechowianin - Panie Muszyński, jest Pan nieprzerwanie przy władzy w Miechowie jako Burmistrz, Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Budżetu od chyba 16 lat
i Pan dziś śmie wygłaszać opinie że stan był znany?? Za dotacje dla Bazyliki za Pańskich czasów mielibyśmy pewnie jeszcze zapasowe kotły w folii w magazynach gminy.
Przykład ostatnich 200 tysięcy, 9 niesprawnych kotłów to 216 tysięcy jeśli Chwastek mówi prawde.
Teresa - Co na to nasz Ksiądz Gredka czy kupi potrzebne ludziom piece czy pokarze że jest miłosierny że kocha boga rozumiejąc że kochając boga kocha się przede
wszystkim człowieka kochając boga innych ludzi ma się w d-ie , czy nasz ksiądz zrozumie problem, czy zdejmie klapki z oczu czy odrzuci opętanie wartościami materialnymi
nie jego wyborca - Jednego nie rozumiem jak Mały Rycerz Napoleon wygrywa wybory samorządowe w mieście skoro nawet głupich kotłowni za 500 tys złoty przez 16 lat
swojego panowania nie zrobił. Czy jego wyborcy są ślepi??
katolik - A ksiądz Egoista czy on nie widzi problemów miasta , czy zapomniał do czego służy powołanie pomagać bliźniemu , bo przecieć pomocą do ludzi kocha się Boga
,Kochająca samego boga jest się egoistą opętanym przez szatana .
abc - Rycerze Jedi zgotowali nam ten los...do Bazyliki się grzać!!!.......
z XXX - Rzeczywiście bezczelność obecnego przewodniczącego tej chorej rady jest porażająca. Od kilkunastu lat współrządzi naszym miastem i teraz śmie serwować
odkrywcze stwierdzenia że katastrofalny stan kotłowni w mieście był znany od dawna. a ja sie pytam co w tym temacie zrobił Muszyński burmistrz i Muszyński etatowy
przewodniczący komisji planowania i budżetu. Po prostu bezczelność
wkurzony - To nie jest śmieszne kolego, to jest tragiczne?? Moim zdaniem to jest niegospodarnosć bo jeśli we wrześniu przekazujemy 200 tys proboszczowi kiedy
teoretycznie juz powinien zacząć sie okres grzewczy a dopiero za 2 miesiące sie dowiadujemy że piece są zepsute. To niegospodarnosc. W normalnym kraju taki szef firmy
czy spółki zostałby wywalony na zbity pysk, ale nie w polskim samorządzie i tym bardziej nie w miechowie. Może trzeba pomysleć nad referendum dla rady i dla burmistrza.
waluś - Burmistrz, Przewodniczący Rady i Ksiądz Proboszcz zapewniają że jeśli padnie ogrzewanie będzie można urządzić tymczasową noclegownie w pustkach
przykościelnych, ciepło tam i przytulnie.
ZNALEZIONE W INTERNECIE .
Standardy wg PiS …
Kolejni politycy Prawa i Sprawiedliwości pokazują prawdziwe oblicze tej partii.
#/ Skandaliczne słowa warszawskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Maciejowski (33 l.) w Internecie
obraził prezydenta Bronisława Komorowskiego (59 l.), nazywając go "bydłem"
i "pajacem". O premierze Donaldzie Tusku (54 l.) pisał z kolei "ryży". Oto kultura w wydaniu PiS!
Maciej Maciejowski to warszawski radny PiS, wiceprzewodniczący komisji kultury i niedawny kandydat tej
partii na posła. Po informacji o awaryjnym lądowaniu Boeinga 767 napisał na Twitterze: "Cywilny boeing jest
przygotowany do lądowania na brzuchu a bombowiec TU154 nie wytrzymuje zderzenia z brzozą
tak?!!!!!!". Po chwili dodał: "a teraz te szuje z PO będą piały jaki to wielki sukces ryżego". Ciąg dalszy
nastąpił, gdy zapowiedziano konferencję prasową prezydenta Bronisława Komorowskiego, który pogratulował
pilotowi kpt. Tadeuszowi Wronie mistrzowskiego lądowania na Okęciu z awarią podwozia. "Miała być konf LOT, ale to bydle
musi sie podlansować, podziękuj swoim panom z Kremla pajacu" - napisał radny PiS. Po chwili uzupełnił wpis:
"Opóźnienie merytorycznej konferencji LOT aby mógł się lansować Komorowski to skandal". Wieczorem radny
ochłonął nieco. Przeprosił za formę, ale nie za treść swoich wypowiedzi. "Rzeczywiście nie wypada używać słów pajac i bydle
wobec urzędującego prezydenta. Przepraszam za epitety, podtrzymując tezę" - napisał w Internecie.
Z ostatniej chwili: Prokuratura wszczęła dochodzenie z urzędu w sprawie o obrazę głowy państwa.
#/ Jan Tomaszewski został zarejestrowany przez SB jako konsultant. Jako poseł PiS może mieć z tego powodu
problemy. Tomaszewski to żywa legenda polskiej piłki nożnej. Żeby zdobyć poselski mandat, nie musiał w ogóle
prowadzić kampanii wyborczej. Nie powiesił ani jednego plakatu, nie wydrukował żadnej ulotki. Stał się za to
maskotką obwożoną po kraju przez kandydatów PiS, którzy chcieli w ten sposób zwiększyć swoje szanse
wyborcze. Nie ma się co dziwić. To jego nazwisko wiąże się z największymi sukcesami naszej reprezentacji. Dzięki
jego wspaniałej grze Polska zremisowała z Anglią w legendarnym meczu na Wembley w 1973 roku i awansowała
do finałów mistrzostw świata, które odbyły się w RFN rok później. To w dużym stopniu dzięki niemu na tych
mistrzostwach Polacy zdobyli trzecie miejsce. Tomaszewski obronił dwa rzuty karne i został uznany za jednego z
najlepszych bramkarzy turnieju. Potem były kolejne sukcesy: srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Montrealu
w 1976 roku, 5.-6. miejsce na mistrzostwach świata w Argentynie w 1978 roku. Dopiero po tym turnieju Tomaszewski uzyskał od władz
komunistycznych zgodę na wyjazd do zachodniego klubu, co w tamtych czasach było marzeniem wszystkich piłkarzy. Na Zachodzie
występował w belgijskim Beerschot Antwerpia i hiszpańskim Herkulesie Alicante. Problem w tym, że po zakończeniu tej wspaniałej
kariery życiorys Tomaszewskiego nie był już tak usiany sukcesami. Wiele wskazuje na to, że pan Jan się pogubił. "Kategoria:
konsultant, pseudonim »Alex«, podstawa pozyskania: dobrowolność, data pozyskania: 1986.07.28" – ta linijka w znajdujących
się w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentach dotyczących Tomaszewskiego robi wrażenie. Taki zapis wskazuje na to, że
legendarny bramkarz pod koniec komunizmu spotykał się ze Służbą Bezpieczeństwa. - Dane osobowe się zgadzają... Ale ja
nie miałem z SB nic wspólnego, nie ma takiej możliwości! Proszę mi wierzyć! Nie wiem, o co chodzi – twierdzi
Tomaszewski. Niewykluczone, że Tomaszewskiego wpędził w kłopoty długi język. Zawsze, nawet jako zawodnik, słynął z
niewyparzonej gęby. Do dziś lubi mawiać: – Mam własne zdanie i się z nim zgadzam. W esbeckich kwitach jest taki dopisek: "Do
jakiego zagrożenia pozyskany: niepr. w funkcj. instytucji" (czyli nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji). To idealnie
pasuje do Tomaszewskiego, jakim go znamy dziś: tropiciela nieprawidłowości wszelakich. Wspomina, że na wieczorach w Grand
Hotelu opowiadał o domniemanych przekrętach, ustawianiu meczów i korupcyjnych układach w Polskim Związku Piłki Nożnej.
– Byłem popularny. Do mojego stolika przysiadali się różni ludzie, czasem kompletnie ich nie znałem – twierdzi.
i standardy wg PO. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, Cezary Kucharski, zrezygnował z pensji poselskiej.
Nowowybrany poseł PO rezygnuje z pensji w wysokości 10 tysięcy złotych miesięcznie, gdyż – jak mówi - "kłóciłoby się to
z jego obowiązkami menedżera". Cezary Kucharski po zakończeniu swojej kariery sportowej zdecydował się na pracę
w charakterze menedżera piłkarskiego. Współpracuje on m.in. z Robertem Lewandowskim. - Najważniejsza jest
uczciwość - podkreśla w rozmowie z "SE" Kucharski. Dodaje, że nie wszedł do Sejmu, aby się "dorobić". - Chcę tylko coś
pożytecznego zrobić dla polskiego sportu - mówi. Kucharski będzie tylko otrzymywał dietę poselską 2,5 tys. zł.
#/ Normalny?
# Proboszcz gromi.
Rolf Bucholz znalazł się w księdze rekordów
Guinnessa jako najbardziej wykolczykowany
mężczyzna na świecie. Ma 453 kolczyki. 52letni Niemiec pracuje jako informatyk w
Dortmund. Rolf ma 25 kolczyków w brwiach,
8 w nosie, 94 wokół ust i 278 w okolicy
narządów płciowych... Jego nietypowa pasja
rozpoczęła się 11 lat temu. Rolf Bucholtz jest jednak daleko w tyle za
Elaine Davidson. Najbardziej wykolczykowana kobieta na świecie
według ostatnich informacji ma 6 925 kolczyków! Do księgi rekordów
trafiła w 2001 roku, gdy miała "zaledwie" 720 kolczyków. Łączna waga
ozdób umieszczonych na jej ciele wynosiła ponad 3 kilogramy!
„GW": - Pseudokatolicy, którzy głosowali na Palikota, to wrzody
na ciele, jakim jest parafia. Żeby uzdrowić ciało, wrzody trzeba
usunąć – uważa proboszcz z podtoruńskiego Czernikowa. Taka
ocena ks. dr. Piotra Siołkowskiego znalazła się m.in. w biuletynie
parafialnym, umieszczanym na stronie internetowej urzędu gminy,
a także w ogłoszeniach duszpasterskich. W oświadczeniu ksiądz
wyliczył dokładnie, ile osób w parafii oddało głos na Ruch Palikota
(207), czyli m.in. na "hamoseksualistę, antyklerykała, zmienioną
tożsamość płci i wojujących z Kościołem". Parafia, która znajduje się na
skraju powiatu toruńskiego i należy do diecezji włocławskiej, liczy
niewiele ponad pięć tysięcy mieszkańców.
#/ Bunt parafian.
50-letnia Leonora Sinclair z Wielkiej Brytanii zabiła z zimną krwią
swojego męża dźgając go nożem. Małżeństwo pokłóciło się o to,
że kobieta chciała oglądać program komediowy a mężczyzna
mecz. Po tym jak para pokłóciła się o to, co oglądać w telewizji,
Sinclair wbiła nóż kuchenny w udo swojego męża. Kobieta spokojnie
obejrzała swój ulubiony program i dopiero potem zadzwoniła na
pogotowie. Na ratunek było już zbyt późno. Jej 73-letni mąż zmarł.
Nie chcą go parafianie, Kuria próbuje mediować, ale powoli również
traci cierpliwość do proboszcza z miejscowości Ludzisko w KujawskoPomorskiem. Konflikt między księdzem, a wiernymi osiągnął już takie
rozmiary, że parafianie nie wpuścili proboszcza do kościoła. Ten z kolei
nie zgodził się przekazać kluczy do kościoła księdzu mediatorowi
przysłanemu dla załagodzenia konfliktu przez Kurię.
#/ Uwaga kibice sportowi.
CYTATY : #/ " Palikota stworzył sobie Kościół, wytwarzając złą energię społeczną "
(Leszek Miller – przew. klubu parlament. SLD)
#/ "Czujne organa bezpieczeństwa partii i bohaterski komitet polityczny zapobiegły spiskowi, wyrzucając ze swoich szeregów
gada Zbigniewa Ziobrę oraz dwa płazy Jacka Kurskiego i Tadeusza Cymańskiego". (Jarosław Kaczyński – prezes PiS)
#/ „Myślę, że ta czaszka już się nie uśmiechnie" (Jacek Kurski po wykluczeniu z partii, pytany o przyszłość PiS bez "ziobrystów").
#/ „Kaczyński nie jest wieczny, nie będzie rządził PiS zawsze. Natomiast może przygotować grunt pod zmianę. Tylko Jarosław
Kaczyński może być naszym mesjaszem i jedynym Janem Chrzcicielem”. (Zbigniew Girzyński poseł PiS z Torunia)
SONDAŻE, NOTOWANIA …
#/ 09.11.2011r. Sondaż TNS OBOP - PO – 42%, PiS – 22%, RP – 7%, SLD – 7%, PSL – 5%.
CIEKAWOSTKI Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
Obcy też nas chwalą.
#/ Premier Donald Tusk otrzymał niemiecką nagrodę Złotej Wiktorii dla Europejczyka Roku 2011. Wyróżnienie,
przyznawane przez Związek Niemieckich Wydawców Czasopism (VDZ), odebrał w imieniu premiera profesor
Władysław Bartoszewski. Laudację dla Tuska wygłosił - za pośrednictwem przesłania wideo - zeszłoroczny laureat
Złotej Wiktorii przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Jak powiedział, premier Tusk "w pełni
zasługuje na nagrodę Złotej Wiktorii".
Smuda wycenił honor na 90 tys. Czy powinien oddać premię za ustawiony mecz? Polska - The Times
Obecny selekcjoner reprezentacji Polski otrzymał w nagrodę za awans z Zagłębiem Lubin do Pucharu
UEFA w sezonie 2005/2006 90 tysięcy złotych. Jak się później okazało, został on wywalczony po meczu,
za którego wynik jego podopieczni zapłacili swoim rywalom. Od Smudy nikt niczego nie żądał. Trener
twierdzi, że nic nie wiedział o kupieniu meczu. Potwierdzili to przed sądem piłkarze. Smuda nie widzi
żadnego powodu, by zwracać pieniądze. - Absolutnie powinien oddać. To sprawa honorowa - uważa Andrzej Iwan.
- W tej sprawie nie chodzi o to, po czyjej stronie stoi prawo, tylko o to, czy ktoś rozumie, na czym polega wizerunek - mówi
Dariusz Dziekanowski, kolejny były reprezentant Polski, który uważa, że Franciszek Smuda powinien zwrócić premię za
ustawiony mecz. Wcześniej mówili o tym Zbigniew Boniek i Jan Tomaszewski. Nie bez powodu, bo sprawa jest.. Jeśli nie
bulwersująca, to na pewno kontrowersyjna. Przyznają to nie tylko byli piłkarze, ale także prawnicy i politycy.
Sejm - biedni i bogaci posłowie.
#/ Roman Kotliński (Ruch Palikota) to poseł, który posiada największy majątek wśród nowych osób w Sejmie. Były ksiądz jest
bogatszy nawet od Janusza Palikota. Według oświadczenia majątkowego, które złożył poseł, jego majątek wynosi prawie 7 mln
złotych. Zliczając również nieruchomości, których jest właścicielem, jego majątek sięga 15 mln złotych. Kotliński posiada również w
30 proc. dom o powierzchni 1,5 tys. metrów kwadratowych, którego wartość wynosi trzy miliony złotych. Razem 25mln. zł!!!
#/ Tomasz Kaczmarek (Agent Tomek) (PiS) nie ma samochodu! Jako agent CBA jeździł Porsche Carrera i mieszkał w
apartamencie. Ma „tylko” dwa nieduże mieszkania. Poza tym ma „niedużą” emeryturkę – ok. 4 tys. zł.
#/ Jarosław Kaczyński (PiS) nie ma domu! Prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał w swoim oświadczeniu majątkowym, że ani
domem, ani mieszkaniem nie może się pochwalić. Jarosław Kaczyński, napisał, że sprzedał swoją część udziałów domu matki na
warszawskim Żoliborzu. Kaczyński nie napisał nic na temat posiadania swojego domu czy mieszkania. Bezdomny kawaler!
#/ Mariusz Kamiński (PiS), były szef CBA, nie ma żadnych oszczędności! Mało tego. Jest zadłużony na 80 tysięcy złotych.
Posiada tylko własnościowe 39-metrowe mieszkanie o wartości 350 tysięcy złotych.
#/ Donald Tusk (PO), premier ma 27 tys. zł oszczędności, a na karku 450 tys. zł kredytu zaciągniętego na mieszkanie syna.
Ciekawostka – prosto z Polski: Jerzy za 70 tys. zł chciał sprzedać swoją nerkę na popularnym portalu ogłoszeniowym.
Jest pewien, że gdyby nie moderatorzy, którzy zdjęli jego ogłoszenie, dzisiaj mógłby spokojnie żyć, nie martwiąc się o
pieniądze. Malwina wynajęła brzuch. Zarobiła 120 tys. zł. A Sabina wzięła 15 tys. zł za swoją cnotę.
Padają kolejne dogmaty?
Naukowcy, którzy ogłosili we wrześniu, że badane przez nich neutrina mogły pobić rekord prędkości światła, powtórzyli swój
eksperyment, uzyskując jednakowy wynik. Chodzi o projekt, który polegał na wysłaniu poprzez skały wiązek neutrin - z ośrodka
CERN w stronę odległego o 730 km detektora we Włoszech. Eksperyment powtarzano 16 tys. razy. Prace trwały trzy lata, po czym
ogłoszono, że cząstki dotarły około o 60 miliardowych części sekundy szybciej, niż tę samą drogę pokonałoby światło !!!
Polowanie - Chrzanów – Miechów – Kraków.
Zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2009 r. w Regulicach pod Alwernią. Zygmunt Koziara wyszedł ze swoimi owczarkami
niemieckimi Astrą i jej synem Nadirem na spacer. Psy biegały, opiekun cały czas miał je w polu widzenia. Wtedy padł strzał, śmiertelny
dla Nadira. Właściciel psa zgłosił doniesienie na policję, sprawą zajęła się chrzanowska prokuratura. Prokurator, któremu została
przydzielona sprawa, jest myśliwym w tym samym kole łowieckim, dlatego wystąpił o przeniesienie postępowania do Miechowa.
Tamtejsza prokuratura umorzyła dochodzenie. Okazało się, że prokurator też jest myśliwym. Właściciele psa złożyli zażalenie.
Sprawę przekazano prokurator Jolancie Purzyckiej-Cichockiej, która zarzuciła myśliwemu bezprawne zabicie psa. Sąd Rejonowy w
Chrzanowie wydał wyrok skazujący. Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał decyzję pierwszej instancji - wyrok jest prawomocny.
Myśliwy, który zastrzelił psa, został uznany winnym bezprawnego zabicia zwierzęcia i skazany na pół roku pozbawienia wolności w
zawieszeniu na 2 lata. Oprócz kosztów sądowych mężczyzna musi zapłacić 2,5 tysiąca nawiązki na rzecz Krakowskiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami, a właścicielce zabitego psa 2 tys. złotych jako zadośćuczynienie i zwrot kosztów zakupu szczeniaka tej rasy.
Ciekawostki ze świata – ekstremalni ludzie.
Fot. 1 - Xie Qiuping ma najdłuższe włosy na świecie. Ich długość to 563 cm! Chinka zaczęła zapuszczać włosy w roku 1973, miała wówczas 13 lat.
Umycie głowy zajmuje jej około dwóch godzin... Fot. 2 _ Lee Redmond jest właścicielką najdłuższych paznokci na świecie. Największy mierzy aż
89 cm! Lee zapuszcza paznokcie od 1979 roku. Na co dzień pracuje jako fryzjerka. Twierdzi, że paznokcie jej w ogóle nie przeszkadzają. Fot. 3 - Bao
Xishun był przez wiele lat oficjalnie uznawany za najwyższego człowieka na świecie. Jego imponujący wzrost to 236,1 cm. W roku 2009 utracił tytuł
na rzecz Turka Sultana Kösena o wzroście 246,5 cm. Jest jeszcze jeden pretendent – Ukrainiec Leonid Stadnik, który utrzymuje, że mierzy 257 cm.
Oficjalnie nie przyznano mu jednak tytułu, ponieważ nie zmierzono go komisyjne. Fot. 4 - Manuel Uribe najcięższy człowiek na świecie jest
mechanikiem mieszkającym w Meksyku. Sławę przyniosła mu jego olbrzymia waga, która dawniej sięgała 600 kg. Już jako 9-latek ważył 120 kg.
Dwukrotnie przechodził zabieg usuwania nadmiaru tłuszczu i skóry. Dziś Manuel jest ponad 200 kg lżejszy, jednak wciąż nie może wyjść z domu.
SPORT.
Tenis.
W kończącym sezon Turnieju Masters w deblu wzięło udział 8 pierwszych zespołów z rankingu ATP. Nasza para deblowa (8)
MariuszMatkowski/Marcin Fyrstenberg zajęła 2 miejsce na świecie!
Sport lokalny - siatkówka w Słaboszowie!
Na początku ubiegłego roku Michał
Niedojadło i Przemysław Krochmal
wpadli
na
pomysł
utworzenia
profesjonalnej drużyny siatkarskiej.
Dziś widać, że był to strzał w 10-tkę.
Mówi animator pomysłu i jego dobry duch inż. Michał Niedojadło: Na obecne sukcesy solidarnie pracuje cała drużyna. W sierpniu
2010 r. udało nam się skompletować całą drużynę 12 zawodników. Następnie został nawiązany kontakt z TKKF Kraków, konkretnie
z prezesem Leszkiem Tytko. Od października 2010r. wystartowaliśmy w rozgrywkach V ligi Amatorskiej TKKF. Ciężka praca
wszystkich zawodników przyczyniła się do zajęcia 1 miejsca w V lidze, co dało awans do IV ligi. Obecnie zostały rozegrane cztery
mecze, w których odnieśliśmy 4 zwycięstwa. Na razie występujemy w lidze amatorskiej ale nasze ambicje sięgają wyżej. Chcemy na
bazie obecnego składu dopracować się profesjonalnej drużyny, która będzie mogła z powodzeniem na boiskach IV ligi reprezentować
powiat Miechowski. Oprócz gry w lidze staramy się organizować turnieje siatkarskie w których mają szanse pokazać się młodzi
zawodnicy. Jeśli chodzi o pomoc to przede wszystkim chcemy podziękować wójtowi gminy Słaboszów za pomoc w postaci strojów
siatkarskich, piłek oraz za udostępnienie hali sportowej na treningi i mecze ligowe. Aktualna lista zawodników drużyny RIPANDOLO
SŁABOSZÓW: Michał Niedojadło, Przemysław Krochmal, Marcin Horyń, Robert Wisła, Robert Nowak, Łukasz
Zegan, Mateusz Podyma, Paweł Florek, Andrzej Sroga, Mateusz Nocoń, Adam Migas.
Byliśmy 14 listopada w Słaboszowie na meczu siatkarzy. Ripandolo pokazali kawał dobrej siatkówki i wygrali z liderem rozgrywek 4
ligi Iskrą Salumanus (Pomocna Dłoń) z Krakowa 2:1 (25:18, 26:28, 15:13). Poniżej fotoreportaż z tego spotkania.
Drużyna Ripandolo przed meczem (fot-1). Sędzia zawodów Marek Szałas – nauczyciel WF, radny z Książa Wielkiego (fot-2). Migawka z meczu
(fot-3). Radość zwycięzców (fot-4). Sędzia techniczny zawodów Jan Podyma – soltys wsi Brzuchania gm. Miechów (fot-5).
30 listopada siatkarze ze
Słaboszowa
rozegrali
kolejne spotkanie ligowe
z drużyną o nazwie
Porażka Elektryk Kraków.
Ripandolo zwyciężyli 2:0
(32:30, 25:10).
Sport lokalny - Piłka nożna. Koniec rundy jesiennej.
Piękna jesienna pogoda sprawiła, że OZPN podjął decyzję o rozegraniu awansem 1 kolejki ligowej. Oto końcowe tabele rundy.
Klasa „A”
Klasa „B”
Poz. drużyna
mecze
Pkty bramki
Poz.
drużyna
mecze
Pkty
bramki
Orzeł
Iwanowice
14
37
60-19
1.
Prądniczanka Kraków 14
1.
38
50-11
Spartak
Wielkanoc
14
31
44-25
2.
Michałowianka 14
2.
34
57-12
Sparta
Skrzeszowice
14
26
29-21
3.
Pogoń Miechów 14
3.
33
47-25
Spartak
Charsznica
14
25
32-25
4.
Juvenia Prandocin 14
4.
25
33-24
Pogoń
Wronin
14
23
37-20
5.
LKS Niedźwiedź 14
5.
22
40-34
Agricola Klimontów
14
22
54-29
6.
Partyzant
Dojazdów
6.
14
20
37-33
Trątnowianka
14
22
40-23
7.
Bibiczanka Bibice 14
7.
20
30-28
KS
Wróżenice
14
22
42-33
8.
Strażak Goszcza 14
8.
18
40-42
Strażak
Przybysławice
14
19
34-43
9.
TS Węgrzce 14
9.
16
31-32
Płomień
Kościelec
14
19
28-51
10.
Płomień Jerzmanowice 14
10.
15
25-36
Energia
Kozłów
14
14
16-22
11.
Jastrzębiec Książ Wielki 14
11.
13
27-40
Olimpia
Czaple
Wielkie
14
10
15-56
12.
Słomniczanka II Słomniki 14
12.
13
16-45
Wierzbowianka Wierzbno
14
9
31-41
13.
Czarni
03
Grzegorzowice
13.
14
12
35-39
Jaxa
Jaksice
14
4
16-70
14.
Tytan Polekarcice 14
14.
3
16-83
W klasie A supremacja Prądniczanki Kraków, która nie przegrała meczu a zanotowała jedynie 2 remisy. Miechowska Pogoń grała w
rundzie jesiennej bardzo nierówno. Obok dobrych spotkań notowała katastrofalne porażki (Strażak Goszcza - wyjazd, Bibiczanka,
Michałowianka – u siebie). W sumie 11 zwycięstw 0 remisów i 3 porażki dały miechowianom 3 miejsce w tabeli. Tuż przed końcem
rundy jesiennej z drużyny Jastrzębiec Książ Wielki odszedł trener - zawodnik Paweł Podyma. Jego miejsce zajął 22-letni Wojciech
Karwat z Miechowa. Wojtek występuje również na boisku jako zawodnik w pomocy.
W klasie B bezkonkurencyjny był Orzeł Iwanowice, który zanotował na swym koncie tylko 1 remis i 1 porażkę. Z drużyn z naszego
powiatu najwyżej, na 2 miejscu, sklasyfikowano Spartaka Wielkanoc. Tragiczną formę w całej rundzie prezentowała Jaxa Jaksice,
która odniosła tylko1 zwycięstwo, straciła aż 70 bramek (przeciętna 5 goli na 1 mecz!) i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Burmistrz Miechowa działa.
4 listopada przedstawiciele hiszpańskiej firmy „Topa Ingenieros” zainaugurowali działalność Centrum Energii Odnawialnej
w Pojałowicach. W spotkaniu zorganizowanym na powyższą okoliczność uczestniczył
Burmistrz Dariusz Marczewski, który wyraził zadowolenie z przedstawionych przez
Hiszpanów planów działania Centrum i życzył powodzenia w ich realizacji. Obiekt, który
we wrześniu br. na mocy stosownej umowy został przekazany przez gminę Miechów
Hiszpanom wykorzystany będzie na działalność naukowo – badawczą oraz dydaktyczną z
zakresu energii odnawialnej. Przedstawiciele „Topa” poinformowali o swoich planach w
Polsce. W CEO mają odbywać się konferencje i szkolenia z udziałem wykładowców z
Uniwersytetu Rolniczego oraz AGH. Urządzenia zainstalowane w Centrum Energii pełnią
funkcję pokazową i prezentacyjną, ale także użytkową. Pozyskana energia służy do
ogrzewania i zasilania pomieszczeń Centrum. Wszystkie urządzenia włączone są do
automatycznego systemu sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W ten sposób
informacje dotyczące pracy urządzeń udostępniane będą do wykorzystania przez naukowców i studentów, a także młodzież szkół
średnich. Centrum Energii Odnawialnej wyposażone jest w instalacje do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: min. kolektory
słoneczne, urządzenia służące do produkcji pelletów i brykietów ze słomy. W spotkaniu inaugurującym działalność CEO uczestniczył
Włodzimierz Mielus prezes miechowskiego stowarzyszenia gmin „Jaksa”, który opowiedział o projekcie Interreg III B, efektem realizacji
którego jest powstałe Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach. Hiszpanie na spotkanie w Pojałowicach zaprosili przedstawicieli
gminy Wieprz (powiat Wadowice), w której firma „Topa Ingenieros” również prowadzi podobną działalność.
Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity czyli jaki pan taki kram.
#/ Zerknęliśmy na stronę internetową jedynego w gminie Miechów gimnazjum. To co tam znaleźliśmy musi budzić niesmak.
Część podstron, jak choćby dotycząca osiągnięć najlepszych uczniów szkoły p.t. „Laureaci”, nie była aktualizowania od ponad 1.5
roku! Próżno też szukać jakiejkolwiek informacji dot. kadry pedagogicznej szkoły. W dziale „Samorząd uczniowski” znajdujemy
wprawdzie zdjęcia 2 dziewcząt z klas III ale bez żadnych objaśnień. Za to na stronie p.t. „Redakcja”, na pierwszym miejscu wśród jej
„opiekunów”, figuruje „Joanna Dróżdż”, chyba administrator strony, i informacja aby ci, którzy mają zdjęcia do zamieszczenia na stronie
przesyłali je na adres cyt: aasihaa(małpka)gmail.com. Niestety nie ma informacji jaki gatunek małpki trzeba wpisać. Na stronie jest
także wiele przedruków informacji ze stron MEN zamiast własnych opracowań ze wskazówkami i komentarzami. Reasumując ze stron
Gimnazjum wieje straszliwą amatorszczyzną. Jest rzeczą oczywistą, że taka oficjalna strona szkoły to ewidentna antyreklama
placówki. Pytanie dlaczego tak się dzieje? Z naszych informacji wynika, ze do połowy 2007 roku oficjalną stronę Gimnazjum im.
Macieja Miechowity administrowała profesjonalnie p. Malgorzata Kałwa, która przestala to robić na skutek negatywnej opinii nowej
dyrektor szkoły Joanny Natalii N., z wykształcenia polonistki, której obecne zainteresowanie problemem redakcji strony internetowej,
i nie tylko, jest znikome. Tak więc wszystko w szkole działa zgodnie ze starą zasadą - jaki pan taki kram.
#/ Dzięki społecznemu zaangażowaniu niektórych nauczycieli wychowania fizycznego, gimnazjum dorobiło się grupy
utalentowanych młodych pingpongistów. Ponieważ zaczęli odnosić sukcesy na arenie wojewódzkiej zainteresował się nimi krakowski
klub sportowy „Wanda”. Do Miechowa przybyła trenerka tenisa stołowego w/w klubu z ciekawą propozycją dalszego szkolenia
uzdolnionych sportowców. Pani trener zadeklarowała, że będzie przyjeżdżać do Miechowa i będzie szkolić młodych tenisistów
stołowych prowadząc treningi na szkolnej przewiązce. Jest oczywiste, iż rodzice młodych zawodników byliby zachwyceni, że nie będą
musieli ew. jeździć z pociechami na treningi do Krakowa. Niestety cała inicjatywa może wziąć w łeb bo… pani dyrektor Joanna N.
zażądała zapłaty w wysokości 40zł. za godzinę wynajmu szkolnej przewiązki na treningi młodych gimnazjalistów! Szanowny
Czytelniku! To nie głupi żart lecz twardy fakt. Tak więc wszystko w szkole działa zgodnie ze starą zasadą - jaki pan taki kram.
Gmina Smarkiewicze – Owczary pow. Śmiechow. (56)
#/ Wraz ze zmianą władz w gminie Smarkiewicze –Owczary przyszło nowe. Nowy inkasent opłat na gminnym placu targowym Marlon Kawka ps. „Guz”
spowodował cudowne rozmnożenie środków płaconych przez handlujących. Ma wśród nich taki posłuch, że gotowi są mu oddać ostatni grosz za jeden
uśmiech czy przychylny gest. Zauroczenie radnych nowym inkasentem jest tak duże, że uchwalili aby oddać mu w pacht wszystkie targowiska gminne.
Mało tego! Jak głosi wieść gminna, Rada Gminy przygotowuje stosowną uchwałę aby zdolnego inkasenta mianować 2-gim zastępcą wójta. Tak więc
kasa gminna puchnie od gotówki a my będziemy śledzić na bieżąco rozwój błyskotliwej kariery najskuteczniejszego w historii gminy poborcy opłat.
#/ Jak już niejednokrotnie pisaliśmy, w jedynym gminnym gimnazjum niepodzielnie rządzi dyrektor Natalia Kawon. Rządzi z takim rozmachem, że ciągle
budżet szkolny świeci pustką. Chcecie wiedzieć jak są przepuszczane budżetowe pieniądze to posłuchajcie poniższej historii. Pod koniec roku
szkolnego 2009/2010 nauczycielka Barbara Zasadzka przyszła z prośbą do swej koleżanki dyrektor Kawon. Pani Barbara prosiła koleżankę o przyjęcie
do pracy swej córki, w celu odbycia stażu. Aby wygospodarować dla nowoprzyjętej stażystki niezbędne godziny nauczania panie uprosiły inną
koleżankę Teresę Zmierzłą o „odstąpienie” ze swego pensum 9 godzin dla stażystki. Wskutek okazania dobrego serca pani Teresa została w nowym
roku szkolnym 2010/2011 zatrudniona tylko na ½ etatu a staż nowoprzyjętej miał trwać do 31 sierpnia 2011r. Pani Teresa już od kwietnia 2010r. zaczęła
pobierać wraz z wynagrodzeniem za pracę, naliczoną jej przez ZUS należną jej emeryturę. Jednak od września 2011 roku zaczęło obowiązywać nowe
prawo, wg którego pani Teresa musiała zrezygnować albo z pobierania emerytury albo z zatrudnienia w szkole. Wybrała emeryturę. I tu czekał ją
bolesny cios finansowy. Zgodnie z przepisami należała jej się 3 miesięczna odprawa ale wyliczona jako średnia z ostatniego roku pracy, w którym
przypominamy pracowała zaledwie na ½ etatu. Strata finansowa z takiego biegu zdarzeń była ogromna. Ale od czego są przyjaciele. Pani dyrektor
Kawon dla swej przyjaciółki prawdopodobnie naruszyła prawo. Otóż w zatwierdzonym już w kwietniu arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012
przy nazwisku Teresy Zmierzłej pojawiła się adnotacja – art. 20 Karty Nauczyciela. Taki zapis oznaczał, że w nowym roku szkolnym nauczycielka
Teresa Zmierzła odejdzie z pracy bo zabraknie godzin aby wypełnić przysługujący jej etat. Było to ewidentne szalbierstwo bo pani dyrektor musiała
wiedzieć, że staż nowoprzyjętej absolwentki kończy się 31 sierpnia i od 1 września szkoła będzie dysponowała pełnym etatem z przedmiotów, których
naucza pani Teresa. Wbrew pozorom nie było to niedopatrzenie ale świadomy przekręt. Odchodzącej na emeryturę Teresie Zmierzłej, jako zwolnionej
na mocy art. 20 KN przysługuje 6-cio miesięczna odprawa! Tak więc żegnająca się ze szkołą nauczycielka dostała nie 3 ale 9-cio miesięczną odprawę!
W taki oto prosty sposób dyrektor Kawon postarała się koleżankę choć częściowo wynagrodzić za jej dobre
serce. Oczywiście za gminne pieniądze! Ośmielamy się władzom gminnym podpowiedzieć jak sprawdzić
ECHO MIECHOWA
prawdziwość wyżej opisanej kombinacji. Wystarczy zerknąć w dokumenty i sprawdzić: na jakiej podstawie
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
prawnej odeszła z pracy Teresa Zmierzła i ilu miesięczną odprawę ze szkoły otrzymała. Wtedy okaże się czy
Wydawca : Stowarzyszenie
prawo zostało złamane czy też nie. Jeśli wyżej opisane fakty się potwierdzą to nie chcielibyśmy być w skórze
Im. Macieja Miechowity
pani dyrektor Kawon. Złamanie dyscypliny finansów publicznych i poświadczenie nieprawdy w oficjalnym
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
Redakcja : os. Młodych 5
dokumencie szkoły (arkusz organizacyjny) to poważne przestępstwa. Będziemy informować o dalszym biegu
Red. nacz : J.P.Janus
sprawy i losach pani Kawon.
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/

Podobne dokumenty

ORLIK - Echo Miechowa

ORLIK - Echo Miechowa wysoką cenę jak zapłacili poprzedni sojusznicy PiS-u czyli Samoobrona i LPR. Komentując to, jak „sojusznicy” Sojuszu postąpili z nimi przy podziale stołków w mediach, bliscy koledzy szefa SLD mówią...

Bardziej szczegółowo