PLAN PRACY KLASA 2 – MARZEC 2015 Treści wychowawcze

Transkrypt

PLAN PRACY KLASA 2 – MARZEC 2015 Treści wychowawcze
PLAN PRACY
KLASA 2 – MARZEC 2015
Treści wychowawcze:
Cnota:
Wytrzymałość
Zadanie tygodnia:
Nawyk pobożności:
1. Pracuję w ciszy nad zadaniem.
Przygotowuję się do przeżycia
2. Staram się wykonywać pracę w wyznaczonym czasie.
Świąt Wielkiej Nocy.
3. Pamiętam o podjętych zadaniach.
4. Szanuję pracę innych.
Poranek:
Patron miesiąca:
Obrazy:
Wiersze:
Audycje muzyczne:
Urszula
C. Monet „Lilie wodne”
E. Skarżyńska
„Kotek”
J.Strauss
A. Frączek „Dama”
G.Faure „Agnus Dei”
Ledóchowska
C. Monet „Ścieżka w
ogrodzie Moneta w
Giverny”
Leonardo da Vinci
„Ostatnia Wieczerza”
Lektura:
„Odgłosy Ch. Björk „Linea w
wiosny”
ogrodzie Moneta”
Treści edukacyjne:
Polonistyczne
Matematyczne
 Budowa opowiadania –samodzielne
pisanie opowiadania
 Pisownia wyrazów z „ż” i „rz” –
utrwalenie
rozdziałów przygód rodzeństwa
 Rozróżnianie wydarzeń realnych i
fantastycznych
 Figury geometryczne
 Wiosna
 Obliczanie długości boków
 Prezentacje
 Dodawanie
zakresie
 Ala i Adam – czytanie kolejnych
w
omawianych
lekturach
 Święta Wielkiej Nocy
 Pisownia wybranych wyrazów z „ó”
i „ż” niewymiennym
 Pisownia wyrazów z „ę” i „ą”
Przyrodnicze
i
odejmowanie
100
(dziesiątkami
w
i
setkami w zakresie 1000)
 Mnożenie w zakresie 100
 Wyróżnianie
setek,
jedności
i
dziesiątek
 „Królestwo olbrzymów” – bajka
matematyczna
dziewcząt na tematy
przyrodnicze
marzec 2016 – II klasa
poniedziałek
7
14
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
Zuch – edukacja
zintegrowana
Zuch – język angielski
Teatr Szekspirowski
15
16
19
20
Lektura – „Linea w
ogrodzie Moneta”
21
22
rekolekcje
rekolekcje
I Spowiedź
28
29
Poniedziałek Wielkanocny
Dzień wolny
23
30
wyjście ZOO
Koniec spotkań
opiekunowskich
17
18
Kangurek
rekolekcje
zaliczenie wiersza
24
25
26
27
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Wielkanoc
31
Koniec II trymestru
Niedziela Palmowa

Podobne dokumenty