Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Zabawy
słowem
Zabawy brzmieniem słowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabawy znaczeniem słowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postrzegamy świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kojarzymy i porównujemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
8
10
Pisanie
różnych
form
wypowiedzi
Jak zapisać dialog? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak umieścić dialog w tekście? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak opisać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Można opisać inaczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak opisać pomieszczenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak poprawnie zapisać adres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak napisać list? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak opisać jesień? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak napisać zaproszenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak ułożyć reklamę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak napisać baśń? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak opisać swój dzień? – kartka z pamiętnika . . . . . . . . . .
14
16
18
19
20
22
23
26
27
28
30
36
Czytanie ze
zrozumieniem
Kodeks ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dom domowi nierówny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuchnia pana Kleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabawmy się w kucharzy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wielki Mur Chiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen to zdrowie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
41
42
44
45
46
Gramatyka
– wypowiedzenie
Znaki – symbole porozumiewania się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co nazywamy wypowiedzeniem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ile. . ., takie wypowiedzenie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
49
51
Gramatyka
– części mowy
Części mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię? Rzeczownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię? Przymiotnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię? Czasownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię? Przysłówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
57
62
67
73
Ortografia
Pisownia wyrazów z ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia wyrazów z u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia wyrazów z rz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia wyrazów z ż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia wyrazów z ch i h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia i, ji, ii na końcu wyrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia wyrazów wielką literą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisownia skrótów jednostek miar i wag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak dzielić wyrazy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
82
89
94
101
108
110
112
115
118
Schematy
121
..............................................................
Opis gry „Moje podwórko”
......................................
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
128

Podobne dokumenty