Szkolny Konkurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII”

Transkrypt

Szkolny Konkurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII”
Szkolny Konkurs Ortograficzny
„MISTRZ ORTOGRAFII”
Terminarz:
 do 30.10.14 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (zgłoszenie powinno
zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel
uczący języka polskiego);
 w konkursie może wziąć udział nie więcej niż 3. uczniów z każdej pierwszej
klasy;
 do 07.11.14 r. - opublikowanie na stronie internetowej listy uczestników
konkursu;
 12.11.14 r. o godz. 14.25 - rozpoczęcie konkursu (w sali nr 30);
 26.11.14 r. (w godz. 14.25 – 15.10) - podanie wyników oraz możliwość
zobaczenia swoich prac i przyznanej punktacji (zainteresowani); spotkanie
w sali nr 30;
 01.12.14 r. - ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły;
 04.12.14 r. - wręczenie nagród.
Zakres wymagań:
 pisownia wyrazów wielką i małą literą;
 pisownia wyrazów z „ó” i „u”;
 pisownia wyrazów z „rz” i „ż”;
 pisownia wyrazów z „h”, „ch”;
 pisownia wyrazów z „ę”, „ą”;
 pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy;
 pisownia zakończeń rzeczowników rodzaju żeńskiego w dopełniaczu (-i, -ii,
-ji).
Uwaga!
W przypadku, gdy więcej osób zdobędzie taką samą najwyższą liczbę
punktów, organizator konkursu zarządzi dogrywkę (informacja o tym fakcie
oraz termin będą podane na stronie internetowej szkoły).
Organizator:
Aneta Bednarek