Rozwijaj się dzięki szybszemu, prostszemu i bardziej elastycznemu

Transkrypt

Rozwijaj się dzięki szybszemu, prostszemu i bardziej elastycznemu
Rozwijaj się dzięki szybszemu,
prostszemu i bardziej elastycznemu
systemowi ERP
Rozwijaj swoją firmę
Zwiększaj produktywność i pobudzaj wzrost rentowności
stosując szybsze, prostsze i bardziej elastyczne rozwiązanie
do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP - Enterprise
Resource Planning).
Zwiększanie sprzedaży i ograniczanie kosztów operacyjnych niezależnie od miejsca, to najważniejsze priorytety. Zdobywanie
klientów, wchodzenie na nowe ryki, eliminowanie nieefektywności,
automatyzacja procesów i zwiększanie konkurencyjności – firmy takie
jak Twoja mogą napotkać wiele podobnych wyzwań.
Przedsiębiorstwa
Jak skutecznie im sprostać? Zacznij od
rozwijają się 35%
swoich danych. Najnowsze badanie
szybciej, gdy
firm z Ameryki Północnej i Europy
dowodzi, że poprawa użyteczności
posiadają lepsze
danych, ich dostępności oraz wartości
dane.1
analitycznej ma znaczący wpływ na
wyniki firmy. Bardziej wartościowe
dane uzyskasz dzięki rozwiązaniu Sage ERP X3.
Sage ERP X3 poprawi efektywność w Twojej firmie i zapewni Twoim
pracownikom dostęp do potrzebnych informacji wtedy, gdy będzie
im on najbardziej potrzebny. Zarówno w biurze, jak i na urządzeniu
mobilnym, rozwiązanie Sage ERP X3 udostępnia narzędzia
umożliwiające ograniczanie kosztów, zwiększanie przychodów oraz
zdobywanie nowych klientów — lokalnie i globalnie.
Czy jesteś gotowy rozwijać swoją firmę? Poniżej przedstawiamy
siedem sposobów rozwoju firmy wykorzystujących system Sage
ERP X3.
1 Wpływ efektywności wykorzystania danych na wyniki działalności przedsiębiorstw średniej wielkości
w Europie i w Ameryce Północnej — IDG Research Services, 2014. Aby zapoznać się z pełną treścią tego
raportu, zapraszamy na stronę: URL do uzgodnienia
“W ciągu trzech krótkich miesięcy przeszliśmy
od zerowej produkcji do produkcji 10 000
sztuk dziennie, czyli 50 000 sztuk produktów
tygodniowo. Nie bylibyśmy w stanie tego
osiągnąć bez Sage ERP X3.”
John Hill, wiceprezes ds. administracji, Carson Home Accents
Siedem sposobów rozwoju firmy z wykorzystaniem
systemu Sage ERP X3.
1
Zrób więcej w krótszym czasie.
Zwiększ produktywność użytkowników i przyspiesz wdrażanie nowego systemu
dzięki innowacyjnemu webowemu interfejsowi użytkownika, który może być łatwo
dostosowywany do potrzeb i preferowanych sposobów pracy użytkowników.
2
Idź tam, gdzie zaprowadzi Cię Twoja działalność.
Korzystaj z dostępu do danych z urządzeń mobilnych, sprawdzaj stany magazynowe,
przyjmuj zamówienia od klientów, zatwierdzaj zakupy i przeglądaj kluczowe wskaźniki
wydajności (KPI) pracując zdalnie, nawet wtedy, kiedy jesteś w podróży.
3
Przejmij kontrolę nad swoimi procesami.
4
Uzyskaj pełne informacje, wtedy gdy są Ci one potrzebne.
5
Lepiej obsługuj swoich klientów.
6
7
Eliminuj nieefektywności, zapewniaj zgodność z wymogami biznesowymi regulacyjnymi,
usprawniaj działalność dzięki kompleksowej integracji swoich procesów biznesowych
oraz dzięki zautomatyzowanemu przepływowi zadań.
Oceniaj ryzyko i monitoruj wyniki na bieżąco, korzystając z konsoli użytkownika
(user dashboards), narzędzi do samoobsługowej analityki biznesowej oraz narzędzi
sprawozdawczych.
Przyspiesz rozwiązywanie problemów i zwiększ zaangażowanie pracowników
zapewniając im szybszy i prostszy dostęp do informacji, których akurat potrzebują.
Zwiększaj przepływy gotówkowe i inwestuj w rozwój.
Optymalizuj przepływ gotówki i uwolnij kapitał, który przeznaczysz na rozwój, korzystając
z rozwiązania umożliwiającego kontrolę kosztów we wszystkich procesach, poprawiając
cały czas rentowność firmy.
Rozwijaj działalność na nowe rynki i regiony.
Zwiększaj zdolności produkcyjne, wdrażaj nowe procesy, zarządzaj nowymi jednostkami
organizacyjnymi i wchodź na nowe obszary dzięki elastycznemu rozwiązaniu do
zarządzania biznesem, stworzonemu z myślą o rozwoju i handlu międzynarodowym.
Dane, które posiadasz. Wiedza, której potrzebujesz.
Nie możesz kierować swoją firmą w oparciu o dane z ubiegłego
miesiąca, czy nawet z ubiegłego tygodnia.
Eliminuj nieefektywności i rozwijaj bardziej rentowną i dynamiczną firmę, dzięki Sage ERP X3.
Usprawniaj wszystkie procesy związane z finansami, dystrybucją i zarządzaniem produkcją
za pomocą jednego, prostego i ściśle zintegrowanego oprogramowania. Łącz pracowników,
partnerów, dostawców i klientów on-line oraz za pomocą urządzeń mobilnych tak, aby
przyspieszyć wszystkie relacje handlowe - wewnątrz firmy i poza nią, lokalnie i w skali
międzynarodowej.
Rozwiązanie Sage ERP X3 oferuje duże możliwości
w dziedzinie ERP bez kosztów i złożoności
wiążących się zwykle z rozwiązaniami tego typu.
Mobilne aplikacje
webowe
Mobilny dostęp z dowolnego urządzenia
Wpływ efektywności wykorzystania danych na wyniki działalności w
przedsiębiorstwach średniej wielkości w Europie i w Ameryce Północnej —
IDG Research Services, 2014. Aby zapoznać się z pełną treścią tego raportu,
zapraszamy na stronę: URL do uzgodnienia
2
Firmy odnoszące sukces czterokrotnie
częściej przetwarzają zamówienia
i zlecenia zdalnie.2 Zwiększ swoje
przychody zapewniając mobilny
dostęp w całej firmie. System Sage
ERP X3 zapewnia mobilny dostęp do
systemu ERP, w tym również z urządzeń
mobilnych takich jak tablety czy
smartfony.
Skracaj czasy transakcji, udostępniając
pracownikom w terenie dane o stanach
magazynowych, funkcje sporządzania
ofert dla klientów i zapewniające dostęp
do bieżącej informacji kredytowej,
eliminuj czasochłonne telefony do biura
w celu uzyskania bliższych informacji.
Przedstawiciele handlowi dysponują
wszystkimi informacjami, potrzebnymi
do zdalnego sporządzenia oferty i
wprowadzania zamówień do systemu
- dzięki czemu nie przegapią żadnej
możliwości sprzedaży i zapewnią
szybszą wysyłkę zamówień.
“Nasi przedstawiciele handlowi podróżują z tabletami, mogąc
pobrać historię sprzedaży danego klienta. Dzięki temu są w stanie
zaoferować dodatkowe produkty i szybko sprawdzić stan w każdym z
naszych magazynów.”
Mike DePasquale, menadżer systemów grupyAvon Rubber
Analityka biznesowa (business
intelligence) i sprawozdawczość
Konsola z kluczowymi wskaźnikami wydajności
Wyprzedzaj trendy i przekształcaj informację w
działania korzystając z wbudowanych narzędzi
do analityki biznesowej oraz z biblioteki
predefiniowanych raportów, które centralizują dane i
dostarczają je użytkownikom na żądanie. Rozszerzaj
podstawowe zdolności analityczne dodając
kolejne opcje business intelligence, takie jak SAP
BusinessObjects oraz Sage Enterprise Intelligence.
Integracja z pakietem Microsoft
® Office
Ponieważ większość organizacji wykorzystuje w
swojej codziennej działalności pakiet Microsoft Office,
rozwiązanie Sage ERP X3 wyposażono w mechanizmy
zapewniające ścisłą integrację z aplikacjami z pakietu
Office, takie jak pluginy dla programów Word, Excel, i
PowerPoint oraz wbudowane tabele Sage ERP X3.
• Wstawiaj wykresy i tabele do plików w formacie Word.
• Twórz oferty i inne dokumenty bezpośrednio w
systemie Sage ERP X3.
•Korzystaj z szablonów korespondencji seryjnej,
aby łatwo i efektywnie komunikować się ze swoimi
klientami.
• Eksportuj dane w formacie Excel lub twórz
bezpośrednie powiązania pomiędzy swoimi danymi, a
skoroszytami.
• Importuj dane i wykresy bezpośrednio do programu
PowerPoint - bez konieczności przechodzenia przez
Excel.
• Odświeżaj dane jednym kliknięciem, dzięki czemu
Twoje prezentacje w programie PowerPoint pozostaną
zawsze aktualne.
Integracja z programem Microsoft Powerpoint
Integracja z programem Microsoft Excel
3
Word, Excel i PowerPoint są znakami towarowymi spółki Microsoft.
38% kierowników, reprezentujących firmy średniej
wielkości twierdzi, że ich spółki powinny zmienić się tak,
aby prowadzenie z nimi interesów stało się łatwiejsze.
ERP w sprzedaży hurtowej i dystrybucji - Aberdeen Group, 2013
Bądź w zgodzie z najnowszymi trendami i
wykorzystaj posiadane informacje strategiczne, aby
działać szybciej, dzięki zintegrowanym narzędziom
BI oraz bibliotece predefiniowanych raportów,
zbierających dane i przedstawiających je zgodnie z
wymaganiami.
Rozwiń swoje podstawowe możliwości analityczne,
dzięki funkcjonalnościom takim jak SAP
BusinessObjects i Sage Enterprise Intelligence. Narzędzia do obsługi stanów magazynowych identyfikujące
nadzwyczajne sytuacja
Przepływ zadań i alerty
Narzędzie do inwentaryzacji zdolne zidentyfikować wszelkie
nieprawidłowości, odchylenia
4
Małe i średnie firmy bez Integracji BI - Aberdeen Group, 2013
Reaguj szybko, gdy poziomy magazynowe spadną
poniżej progów minimalnych, gdy pojawi się
zlecenie zakupu dużej ilości towaru lub gdy zlecenie
sprzedaży wymagać będzie zatwierdzenia podpisem
elektronicznym. System Sage ERP X3 umożliwi
Ci pewne i szybkie reagowanie w zmieniających
się warunkach biznesowych oraz radzenie sobie z
wyjątkowymi zdarzeniami za pomocą przyjaznych
użytkownikom, zautomatyzowanych procesów
workflow i alertów.
Czy wiesz, że w małych i średnich firmach
poinformowanie kierownika o mających miejsce
zdarzeniach wywierających wpływ na działalność
firmy zajmuje przeciętnie 11,5 dnia? Dobra analityka
biznesowa oraz dostęp do danych w czasie
rzeczywistym wraz z możliwością odbierania alertów
i powiadomień może ograniczyć ten czas do krótkiej
chwili.
Usprawnienie współpracy
zespołów
Udostępniaj dane w całej firmie i wspieraj
współpracę. System Sage ERP X3
upraszcza dostęp do informacji oraz
wymianę istotnych informacji przez
użytkowników, pracowników realizujących
różne role i przez całe zespoły projektowe.
System konsoliduje informacje
przeznaczone dla działów księgowości,
sprzedaży, finansów, obsługi klienta i
operacyjnych, dzięki czemu wszyscy
użytkownicy mają wspólny dostęp do tych
samych precyzyjnych i bieżących danych.
Udostępnianie dokumentów pomiędzy zespołami
Zarządzanie wzrostem
Niezależnie od tego gdzie na świecie się znajdujesz,
rozwiązanie Sage ERP X3 może rozwijać się
razem z Twoją firmą. Jego skalowalność ułatwia
dodawanie użytkowników; profile użytkowników i
przepływ zadań w ramach procesów umożliwiają
szybkie aktywowanie dotychczasowych i nowych
pracowników. Czy Twoja firma wchodzi do nowej
lokalizacji lub na nowy rynek? Rozwiązanie Sage
ERP X 3 upraszcza to, oferując funkcje obsługi wielu
lokalizacji, wielu spółek, wielu walut, wielu legislacji i
wielu języków.
Dostępne i zaplanowane stany magazynowe w każdej lokalizacji
“Siedząc, przy swoim biurku w Minnesocie, mogę sporządzić
ofertę dla klienta w Niemczech i wysłać ją do niego w języku
niemieckim z kwotami w euro. A nawet lepiej! Mogę wykonać
to samo zadanie równie sprawnie z mojego iPada, popijając
kawę poza biurem.
John Babcock, wiceprezes, Satellite Industries
Połącz wszystkie obszary działalności swojej firmy i
usprawnij jej działalność, zapewniając kompleksową
integrację procesów.
Wszechstronne narzędzia do automatyzacji procesów
i bogate możliwości do zarządzania dostosowują się
do Twoich potrzeb, tworząc naturalny przepływ zadań
zarówno w ramach firmy jak i podczas współpracy z
partnerami. Spraw, aby efektywniej zarządzać rozwojem
swojej firmy.
h wiele s
yjnyc
pół
lac
ek
u
g
e
r
webo
er w
ww
am
zia
pro
cesy
wizualne
p
ty
ali
An
Platforma
Applications
Plateforme
Produkcja
Dodatkowe funkcje dostępne zależnie od regionu. Odwiedź stronę: www.SageERPX3.com
uk
vices Narzęd
od
ser
cja
gr
ro
eb
S prze d aż
Aplikacje
istyczne
ka
biz
nes
owa
wiele ś
rod
ow
isk
Serw
W
Pr
Dystrybucja
ość
ć
oś
trz
ie
Sage ERP X3
M o b il n
pa
en
wy
Prz
ep
Ob
ówek
plac
ele
wi
js
erfe
Int
ń
ada
wz
ły
Stan M
ag
az
y
Finanse
nta
klie
ga
słu
wy
o
n
czn
ęzy
wieloj
Zao
dukcja procesowa
o
r
P
Usługi
Finanse - kontroluj swoje wyniki
Od funkcji księgowych i funkcji do zarządzania gotówką, po analitykę, budżety i sprawozdawczość
- system Sage ERP X3 z łatwością obsługuje wszystkie te zadania. Upraszcza on też globalne
zarządzanie finansami udostępniając wspólne dane dla placówek zagranicznych, przestrzegając przy
tym szczegółowych zasad ich wykorzystania, uwzględniając różne waluty i różnice w przepisach.
Zaopatrzenie - kupuj rozsądniej
Każdy zakup ma znaczenie. Dzięki Sage ERP X3 zrozumiesz wszystkie swoje zakupy i wykorzystasz
najlepsze ceny i rabaty. Co więcej, jesteś w stanie poradzić sobie z trudniejszymi sprawami, takimi jak
zlecenia zakupów, umowy z podwykonawcami, deklaracje celne i transakcje międzyfirmowe.
Sprzedaż - popraw swój przychód brutto
Zapewnij sobie klarowność wszystkich relacji z Twoimi klientami. Miej pewność, że składasz
odpowiednie oferty odpowiednim klientom w odpowiednim czasie. Zlikwiduj też uciążliwość wielu
codziennych zadań, takich jak wprowadzanie zamówień, sporządzanie ofert, konfiguracja
produktów i sprawdzanie zdolności kredytowej.
Produkcja - szybciej dostarczaj produkty na rynek
Wielu wiodących producentów na świecie zaufało rozwiązaniu Sage ERP X3, które usprawniło ich
działalność, sprawdzając się w środowiskach produkcyjnych różnego typu oraz w pokrewnych
branżach. Działaj szybciej i zręczniej w następujących krytycznych kwestiach: zarządzanie pracą i
miejscami powstawania kosztów, programy, zestawienia materiałowe, formuły i receptury, tworzenie
harmonogramów, uzupełnianie stanów magazynowych, kontrola jakości i analiza produkcji.
Stany magazynowe - nadążaj za popytem
Planuj i realizuj działania w swoim łańcuchu dostaw z klarownością i pewnością. Dzięki swoim
wszechstronnym możliwościom analitycznym rozwiązanie Sage ERP X3 umożliwi Ci realizowanie
dostaw i świadczenie usług w terminie, za każdym razem. Udostępnia ono narzędzia potrzebne
do zarządzania placówkami, kontroli jakości i pobierania próbek, zapewniania identyfikowalności,
uzupełniania zapasów, inwentaryzacji fizycznej i nie tylko.
Obsługa klientów - zadziw swoich klientów
Zarządzaj kontaktami. Prowadź kampanie marketingowe. Oferuj usługi i wsparcie budujące lojalność.
Dzięki wbudowanym funkcjom obsługi klienta i dzięki integracji z pakietem Microsoft Office oraz dzięki
szeregu innych rozwiązań zawsze będziesz dysponował narzędziami, które umożliwią najpełniejsze
wykorzystanie interakcji z klientami.
Sage ERP X3 udostępnia narzędzia, których
potrzebujesz do zwiększenia produktywności i
wzrostu rentowności.
Dzięki zwiększonej użyteczności danych i ich dokładniejszej analizie
biznesowej oraz dzięki zaawansowanemu dostępowi mobilnemu do
oprogramowania, możesz osiągnąć korzyści, których już teraz doświadcza
wielu Twoich klientów.
Zwiększaj przychody
Zyskuj nowych klientów
Ograniczaj koszty
Sage
www.SageERPX3.com
Informacje o Grupie Sage plc
Dostarczamy małym i średnim firmom łatwe w użytkowaniu, bezpieczne i wydajne oprogramowanie
wspomagające zarządzanie oraz usługi pokrewne – począwszy od rozwiązań księgowo-płacowych,
poprzez planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie relacjami z klientami, rozwiązania płatnicze
i wiele innych. Poprzez globalną sieć lokalnych ekspertów udzielamy naszym klientom porad i stałego
wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów jakie napotykają na swojej drodze, dają im tym samym
pewność działania, której potrzebują do osiągnięcia swoich ambitnych celów biznesowych. Spółka
została założona w roku 1981, już od 1989 roku zaczęła być notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych, a w roku 1999 została włączona do wskaźnika giełdowego FTSE 100. Sage posiada
grono ponad 6 miliona klientów, zatrudnia ponad 12,700 pracowników, a prowadzi działalność w 24
państwach, w tym w Wielkiej Brytanii i Irlandii, w krajach Europy kontynentalnej, Ameryki Północnej,
Afryki Południowej, Australii, Azji oraz Brazylii.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sage.com.
© 2014 Sage Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Sage, logotypy firmy Sage oraz nazwy produktów i usług firmy Sage tutaj przywołane są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sage Software, Inc. lub jej spółek zależnych. Wszelkie inne znaki towarowe należą do konkretnych właścicieli - CA-inspire_06_MME_07-14

Podobne dokumenty