Aktualna wersja programu do wydrukowania

Transkrypt

Aktualna wersja programu do wydrukowania
PROGRAM (str. 3) DZIEŃ 2,
PIĄTEK,
11
11.05 Nasze interesujące przypadki
Magda Baran (Kraków) , T. Drążkiewicz (Kraków) (15’)
11.20 Strategia TIME leczenia ran przewlekłych. Nowoczesne antyseptyki. G. Łagan (Katowice) (15’)
11.35 Biofilm bakteryjny – częsta przyczyna porażki terapeutycznej ran
przewlekłych powikłanych niewydolnością naczyniową. Marzenna
Bartoszewicz (Wrocław) (20’)
11.55 Znaczenie badań mikrobiologicznych w podejmowaniutrafnych
decyzji terapeutycznych u pacjentów z rana mi przewlekłymi. Beata
Kowalska Krochmal
PROGRAM (str. 4) DZIEŃ 2,
CZERWCA
(Wrocław) (15’)
12.10 Dyskusja (5’)
12.15 Przekaz V&A-live 5.
12.25-13.25 Sesja panelowa: Procedury wewnątrznaczyniowe.
Przewodniczący: S. Molski (Bydgoszcz), M. Motyka (Bytom), W. Kuczmik
(Katowice) (60’)
12.25 Własne doświadczenia w hybrydowym leczeniu tętniaków piersiowo-brzusznych. M. Motyka (Bytom) (15’)
12.40 Postępy endarterektomii wewnątrznaczyniowej na przykładzie
aterektomów SilverHawk. W. Kuczmik (Katowice) (15’)
12.55 Techniki wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji tętnic poniżej
kolana. M. Krzanowski (Kraków) (15’)
13.10 Przekaz V&A-live 6.
13.15 Dyskusja (5’)
13.20 Przekaz V&A-live 7.
13.25 Relacje lekarz-pacjent z punktu widzenia psychologii klinicznej.
Agnieszka Zdechlik , Marta Lesiak-Kalukin, Joanna Jaguszewska,
Jolanta Siwińska (Kraków) (20’)
13.45 Dyskusja (5’)
13.50 Przekaz V&A-live 8.
14.00-14.30 LUNCH
14.30 Przekaz V&A-live 9. Podsumowanie i zakończenie transmisji
z sal operacyjnych i zabiegowych – T. Drążkiewicz (Kraków)
14.35-15.45 Sesja panelowa: EVLT (ELVeS), RFA (VNUS), CRYO.
Moderatorzy: I. Kobza (Lwów) , U. Mauriņš (Ryga), Ch. Lebard (Paryż),
Z. Rybak (Wrocław), Z. Krasiński (Poznań), P. Hawro (Bytom) (70’)
PIĄTEK,
11
CZERWCA
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
16.00-16.45 Sesja panelowa: Dostępy naczyniowe do dializ –
zapobieganie i leczenie powikłań. Moderatorzy: R. Pietura
(Lublin), M.
Krzanowski (Kraków), A. Brzychczy (Kraków) (15’)
P
16.00 Przetoki tętniczo-żylne do hemodializy: chirurgiczne
możliwości leczenia powikłań. A. Brzychczy (Kraków) (15’)
16.15 Przetoki tętniczo-żylne do hemodializy: wewnątrznaczyniowe możliwości leczenia powikłań. R. Pietura (Lublin) (20’)
16.35 Dyskusja (10’)
16.45 Co nowego w kompresjoterapii goleni?
M. Kucharzewski (Bytom) (10’)
16.55 Zasady dobierania i stosowania medycznych wyrobów
o zmiennym ucisku na przykładzie wybranych produktów dostępnych w Polsce. T. Drążkiewicz (Kraków) (10’)
17.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Sala Konferencyjna Kliniki, Kraków - ul. Prądnicka 80
J. Sadowski (Kraków, PL), T. Drążkiewicz (Kraków, PL)
Przewodniczący Honorowi
W. Hach, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (Frankfurt/M, D),
M. Szostek (Warszawa, PL), W. Staszkiewicz (Warszawa, PL), P. Kasprzak
(Regensburg, D), I. Kobza (Lwów, UA),
J. Campos (Houston, TX, USA),
Ch. Lebard (Paryż, F), U. Mauriņš (Ryga, LV)
15.20 Leczenie owrzodzeń podudzi z wykorzystaniem technik kriochirurgicznych. K. Czajkowski (Warszawa) (10’)
15.30 Wyniki wewnątrzżylnego laserowego zamknięcia żył z użyciem
sferycznych włókien laserowych. Z. Rybak, W. Rybak (Wrocław),
Cz II. (przegląd piśmiennictwa) (5’), Cz III. (badania naukowe) (5’)
Z. Krasiński, Ł. Dzieciuchowicz
15.55 Dyskusja (5’)
(Poznań) (łącznie 15’)
10 - 11 czerwca 2010 - Kraków
Międzynarodowe Forum Minichirurgii Żylaków
4. doroczne spotkanie Oddziału Polskiego
POSTĘPY 2010
Członkowie
Uczestniczące Firmy: Abbott, ADO-MED, AlfaWassermann, Aries,
B. Kutsyk, V. Chuba, O. Shymechko, R. Trutiak (Lwów)
22.Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Polskiego
Towarzystwa Flebologicznego
Towarzystwa Flebologicznego (Edmonton, CAN)
15.40 Porównanie powikłań zakrzepowych po klasycznej safenektomii
i laserowej obliteracji żyły odpiszczelowej. Cz I. (badania kliniczne) (5’),
15.10 Endovenous Laser Therapy in Patients with Chronic Venous
Insufficiency of Lower Extremities. I. Kobza, Y. Orel, T. Kobza,
oraz
Członkowie Honorowi
Z. Várady, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (Frankfurt/M, D),,
B.B. Lee (Waszyngton D.C., USA), H. Partsch (Wiedeń A), A. Flor (Wiedeń, A),
Z. Böhm (Frankfurt/M, D), Sarolta Baricza (Budapeszt, H), I. Bihari (Budapeszt,
H), F. Žernovický (Bratysława, SK) , M. Moniuszko Członek Honorowy Polskiego
J. Moser (Tutlingen) (10’)
U. Mauriņš (Ryga) (25’)
4.Krakowskie Międzynarodowe
Warsztaty Flebologiczne
i Dyscyplin Powiązanych * ..
R. Adamiec, P. Andziak, J. Andres, Magda Baran, Marzenna Bartoszewicz, K.
Bederski, J. Bräumer (D), L. Cierpka, Barbara Baka-Ćwierz, A. Dorobisz, M.
Drążkiewicz, R. Drwiła, S. Głowiński, T. Guzik, A. Jawień, T. Jargiełło, B.
Kapelak, Danuta Karcz, Teresa Koblik, Krystyna Komnata, R. Konior, Z. Krasiński, M. Krzanowski, W. Kuczmik, J. Kulig, J. Kużdżał, J, Lelakowski, J.
Nakonieczny (D), Z. Mackiewicz, G. Madycki, W. Majewski, M. Małecki, M.
Maruszyński, J. Mizerski, S. Molski, M. Motyka, T. Mrowiecki, P. Nalepa,
Jadwiga Nessler, R. Niżankowski, W. Noszczyk, W. Nowak, Y.H. Orel (UA), G.
Oszkinis, M. Pasowicz, R. Pfitzner, P. Pieniążek, R. Pietura, P. Podolec, J.A.
Polański, T. Popiela, P. Pruszczyk, T. Przewłocki, P. Przybyłowski, W. Rowiński, J. Skalski, R. Staniszewski, J. Szmidt, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska,
J. Śmiałek, Anna Prokop-Staszecka, Z. Rybak, Jolanta Siwińska, P. Szyber,
Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wiesława Tracz, Anetta Undas, T. Urbanek, Małgorzata Urbańczyk, W. Witkiewicz, J. Wordliczek. J. Wroński, G. Yeliseev (UA),
S. Zapalski, K. Ziaja, M. Zaniewski, T. Zubilewicz, K. Żmudka
14.35 Latest Results of Varicose Vein Treatment with VNUS
Closure FAST. Ch. Lebard (Paryż) (10’)
14.45 Update of EVLA with 1470nm and Radial Fiber in Vein Surgery.
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Instytutu Kardiologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
J. Sadowski, T. Drążkiewicz (Kraków)
Międzynarodowy Naukowy Komitet Doradczy
Przewodniczący
R A M
R O G
artClinique, B BRAUN, Bechtold, Biotal, bob - Technika Światłowodowa, Covidien, Ethicon, Fenice, Elsevier Urban & Partner, Ethicon,
Fenice, GlaxoSmithKline, Hartmann, INTERPHARMA, JOBST,
Kikgel, Kosmed, Lekam, medi, Metrum CryoFlex, Novartis, Pierre Fabre
Med., Sanofi-Aventis, Schülke, SharPol, Siemens, Thuasne, TIMKO,
Yal
Współpraca:
International Forum for Minisurgery of Varicose
Veins (IFMVV)
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Universytetu Jagiellońskiego (MCKP UJ)
.
Spotkanie jest adresowane do lekarzy specjalizujących się w chirurgii naczyniowej i angiologii, do szerokiego grona lekarzy reprezentujących medycynę rodzinną i inne specjalizacje, a także do pielęgniarek, farmaceutów, rehabilitantów i innych osób zainteresowanych profesjonalnie praktyczną flebologią* i powiązanymi z nią dyscyplinami medycznymi. Liczba godzin zegarowych zajęć: 21**.
* Podczas spotkania istnieje możliwość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
** Uczestnikom przysługuje 21 punktów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełniania obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Informacje, rejestracja i program finałowy w wersji polskiej
i angielskiej na stronach:
www.artsart.pl/flebologia www.kardiochirurgia.net.pl
1 .0
.v .
.0 7
6
0
.
1 0
2 0
*Dyscypliny powiązane: anestezjologia i intensywna terapia, angiologia, bakteriologia, mikrobiologia, chirurgia dziecięca, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna,
dermatologia, diabetologia, farmacja i farmakologia, fizjoterapia, ginekologia i położnictwo, hipertensjologia, interna, kardiochirurgia, kardiologia, koagulologia,
limfologia, medycyna estetyczna, medycyna rodzinna, nefrologia, neurologia, onkologia, ortopedia i traumatologia, pediatria, psychologia, pulmonologia, radiologia,
rehabilitacja, torakochirurgia, transfuzjologia, transplantologia, ultrasonografia
Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mamy zaszczyt
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
www.artsart.pl
Kooperacja: S’ART, Sylwia Salwińska
oraz przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 4. Międzynarodowych Krakowskich Warsztatach Flebologicznych i dyscyplin powiązanych* oraz w 22. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkolenowej
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. W kwietniu 2006 roku zorganizowaliśmy w Krakowie po raz pierwszy międzynarodowe warsztaty pod hasłem Postępy Flebologii. Zainteresowanie naszą inicjatywą
- także w latach 2007 i 2008, zachęciło nas do zaproszenia Państwa na
kolejne, czwarte spotkanie. Wśród zaproszonych gości jest wielu wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny medycyny, zarówno z Polski jak i z zagranicy - między innymi: prof. Wolfgang
Hach i prof. Zoltán Várady (Frankfurt/M, D), doc. Piotr Kasprzak
(Regensburg, D), prof. Jose Campos (Houston, TX, U.S.A.), prof. Ihor
Kobza (Lwów, UA), dr. Christian Lebard (Paryż, F). Połączenie dwóch
różnych form wynika z szybkiego rozwoju flebologii, która łączy wiele dziedzin medycyny - kardiochirurgię, chirurgię naczyniową, kardiologię, nefrologię, diabetologię etc. Przygotowaliśmy profesjonalne
atrakcje w programie naukowym i szkoleniowym - w tym ciągłe transmisje „na żywo” bezpośrednio z sal operacyjnych i gabinetów zabiegowych. Mamy nadzieję, że w Krakowie - mieście słynącym z interesujących i pięknych miejsc, spędzicie Państwo pożytecznie i przyjemnie czas, spotkacie starych przyjaciół i nawiążecie nowe znajomości, także wieczorem, 10 czerwca, podczas Spotkania Towarzyskiego
w Muzeum Inżynierii Miejskiej na Kazimierzu, gdzie niezapomnianą
atmosferę zapewnią słynni i dobrze znani krakowscy artyści - Andrzej
Sikorowski i Maja Sikorowska. Oczekujemy Państwa w czwartek
10 czerwca, od 11.00 do 23.00 i w piątek 11 czerwca od 8.00 do 17.00.
PROGRAM (str. 1) DZIEŃ 1,
CZWARTEK,
10
PROGRAM (str. 2) DZIEŃ 2,
CZERWCA
10.00 Recepcja i rejestracja Uczestników
11.00 Otwarcie Stoisk Firmowych
12.00-15.00 PROLOG
12.00-12.45, 13.00-13.45, 14.00-14.45 Symulacje procedur
wewnątrznaczyniowych - Warsztaty Satelitarne, moderator:
P. Kasprzak (Regensburg) / wsparcie: TIMKO (135’)
12.00-13.00 Zastosowanie laserów w medycynie estetycznej Warsztaty Satelitarne, prowadzenie: P. Sznelewski (Warszawa) /
wsparcie:
Metrum CryoFlex (60’)
12.00 Otwarcie Wystawy Plakatowej (pierwsze piętro)
13.00 Promocja polskiego wydania książki: "Venen Chirurgie" /
" Chirurgia Żył" (tom I i tom II). Książkę podpisuje Autor: Prof.
Wolfgang Hach (Frankfurt/M) (parter VIP room)
13.15 Medical Report from a Scientific Conference in Cuba
(Broadcast program recorded by the Cuban National TV).
J. Campos (Houston, TX, USA)
(15’)
13.30 Nasz interesujący przypadek - Tętniak pourazowy aorty
zstępującej. Renata Stąpor, J. Trębacz, J. Sadowski, K. Żmudka,
M. Trystuła, T. Drążkiewicz (Kraków) , Agata Ziętek (Kraków)
(15’)
13.45 Podciśnieniowe leczenie ran na przykładzie systemu Genadyne (film). M. Tusiński (Kraków) (15’)
14.00 Endarterektomia wewnątrznaczyniowa z wykorzystaniem
aterektomu SilverHawk. J. Nakonieczny (Rüsselsheim), M. Trystuła
(Kraków) (retransmisja operacji z dnia 09.06.2010). (15’)
14.15 Śródżylna ablacja laserowa (EVLT) niewydolnej żyły odpiszczelowej u chorego z masywnym obrzękiem limfatyczno-żylnym.
(opis przypadku z filmem).
W. Mikusek, P. Hawro (Bytom) (15’)
14.30 Historia Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.
T. Drążkiewicz (Kraków)
(15’)
14.45 - 15.00 PRZERWA na KAWĘ
15.00 Ceremonia Otwarcia – J. Sadowski (Kraków)
15.10 Uroczysty wykład – Historia flebologii od Starożytności do
współczesności. J. Skalski (Kraków) (25’)
15.35 Uroczysty wykład – Hundert Jahre Chirurgie der großen
Venen / Sto lat chirurgii dużych żył. W. Hach (Frankfurt/M) (25’)
16.00 Odległe wyniki po pobraniu żyły udowej jako pomostu naczyniowego do zabiegów odtwórczych tętnic. P. Kasprzak (Regensburg) (25’)
16.20 Zakrzepica żyły wrotnej i jej gałęzi. L. Cierpka (Katowice) (15’)
16.35-17.45 Panel Interdiscyplinarny - Stopa Cukrzycowa. Moderator:
Teresa Koblik (Kraków)
(70’)
17.45 - 18.00 PRZERWA na KAWĘ
18.00-19.30 Panel Interdiscyplinarny - Zatorowość Płucna.
Moderator: P.
Prof. dr hab. med.
Dr med.
Jerzy Sadowski
Tomasz Drążkiewicz
Pruszczyk (Warszawa) (90’)
19.30 The History of the Frankfurt International Workshop for Phlebology and International Forum for Minisurgery of Varicose Veins.
Z. Várady, Z. Böhm
(Frankfurt/M.) (25’)
19.55 Podsumowanie pierwszego dnia Walerian Staszkiewicz
Oraz Zespół Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Komitet Organizacyjny: Katarzyna Apostoł, Dominika Batycka-Stachnik, J. Bigosiński, M. Bochenek,
Maria Bożek, A. Brzychczy, T. Burliga, Julita Gaweł, G. Grudzień, K. Grzymała-Lubański, Katarzyna
Jakimowicz, A. Kądzielski, Beata Janas, Paulina Judziało, A. Kądzielski, Donata Kołacz, P. Kołacz, J.
Konstanty-Kalandyk, J. Krzywoń, Małgorzata Kubek, M. Leszczaniecki, Aneta Lepiarska, Lucyna Lewicka, A. Lipnicki, Wioletta Makieła, Maria Mars, M. Nawieśniak, Janina Pawłowska, J. Pieńkowski,
Maria Radwańska, F. Reś, P. Rozwadowski, Z, Samitowski, Renata Stąpor, Z. Stankiewicz, Ewa Stępień, Iwona Sumara-Stelmach, Dorota Śliwińska, J. Trębacz, M. Trystuła, R. Wieczorek, K. Wierzbicki,
T. Wilkosz, Z. Woszczyna, W. Zajdel, J. Zasada, Agata Ziętek, Agnieszka Zwolińska
(Warszawa) – Prezes
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
20.30-23.00 Spotkanie Towarzyskie - Uroczysta
Kolacja w Muzeum Inżynierii
Miejskiej, Kraków-Kazimierz
oraz Koncert
Andrzeja Sikorowskiego
z córką Mają Sikorowską
PIĄTEK,
11
CZERWCA
08.00 Polskie Towarzystwo Flebologiczne – Zebranie Zarządu
Głównego. Przewodniczy W. Staszkiewicz Prezes PTF.
08.15 (1 termin), 8.30 (2 termin). Walne Zebranie Członków PTF /
w programie m. in.: Ceremonia Uroczystego Wręczania Odznak
(Medali) Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
09.00-15.00 Tansmisje Warsztatowe “na żywo” z Sal Operacyjnych
(S.Op.) i Gabinetów Zabiegowych (G.Z.). Moderator: T. Drążkiewicz (Kraków) / „Transmisja wizji na żywo - non-stop ” – od 9.00 do
15.00, i “Przekaz V&A-live” = “Vision&Audio” co 15-60 min. zależnie
od sytuacji.
S.Op. 1-1 i 1-2 / EVLT (ELVeS) (GSV): U. Mauriņš (Ryga), M. Feliga
(Warszawa), Mariola Cieśla-Dul (Kraków), T. Kobza (Lwów) / wsparcie:
SharPol i Novartis
S.Op. 2-1 / RFA (VNUS) (GSV): Ch. Lebard (Paryż), P. Hawro (Bytom),
J. Krzywoń (Kraków) / wsparcie: Covidien
S.Op. 2.2 / flebektomia (SSV) sp. Várady: Z. Várady (Frankfurt/M),
J. Krzywoń (Kraków) / wsparcie: BBraun
S.Op. 2.3 / flebektomia (GSV) (Cryo): M. Feliga (Warszawa),
J. Krzywoń (Kraków) / wsparcie: Metrum CryoFlex
S.Op./Hybrydowa 3.1, 3.2. (Zwężenie przetoki A-V): R. Pietura
(Lublin), A.
Brzychczy (Kraków), F. Reś (Proszowice)
G.Z. 1. / USG-CDD / PNŻ: G. Madycki (Warszawa),
J. Zasada (Krynica Zdrój)
/ wsparcie:
T. Wilkosz (Kraków),
Yal i Kosmed
G.Z. 2. / Bandażowanie w obrzęku limfatycznym i PNŻ: S. Pyszniak
(Warszawa) / wsparcie:
Thuasne
G.Z. 3. / Drenaż Limfatyczny: A. Warzocha (Warszawa) / wsparcie:
Metrum CryoFlex
09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45 Symulacje
procedur
wewnątrznaczyniowych - Warsztaty Satelitarne. Moderator:
W. Kuczmik (Katowice) /
wsparcie:
TIMKO
(135’)
09.00 Przekaz V&A-live 1.
09.10-10.55 Sesja panelowa: Diagnostyka i leczenie żylaków. Przewodniczący: Z. Várady, (Frankfurt/M., D) J. Campos (Houston, TX, USA),
J. Bräumer (Kleinblittersdorf, D), T. Urbanek (Katowice) (85’)
09.10 The Functional Doppler Test with the Flat Probe DDV.
Z. Várady, Z. Böhm (Frankfurt/M.) (15’)
09.25
Miniphlebectomy, Laser, Foam – New Challange.
J. Campos
(Houston), TX, USA) (20’)
09.45 Deep Vein Insufficiency Caused by Reflux in Primary Varicosis. Repair After Surgery. J. Bräumer (Kleinblittersdorf) (10’)
09.55 How to reduce the Rate of Reticular Recidives at the SFJ
After Stripping of the GSV. A Randomised Prospective Study with
End Point After 6 Years. J. Bräumer (Kleinblittersdorf) (10’)
10.05 Dyskusja (5’)
10.10 Przekaz V&A-live 2.
10.20 Powikłania skleroterapii. T. Urbanek (Katowice) (15’)
10.35 Dyskusja (5’)
10.40 Przekaz V&A-live 3.
10.45 - 11.00 PRZERWA na KAWĘ
11.00 Przekaz V&A-live 4.
11.05-12.15 Sesja panelowa. Kliniczne i mikrobiologiczne aspekty
nowoczesnego leczenia ran przewlekłych.
Moderator: Marzenna Bartoszewicz (Wroclaw) (70’)

Podobne dokumenty