z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%.

Transkrypt

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%.
OPŁATY DROGOWE W ROSJI
WRZESIEŃ 2015
START
15.11.2015
str. 24
Z E100 PALIWO
NA BIAŁORUSI
*
TANIEJ O
5%
* Tylko na wybranych stacjach
Walentin Ustimienko: Dobrze wiemy
czego potrzebują przewoźnicy
Branża ukraińskich przewozów towarowych
oczami Przewodniczącego Rady Regionalnej
AsMAP Ukrainy w obwodzie lwowskim i
iwanofrankowskim
str. 4 – 5
Stowarzyszenie
Przewoźników Podlasia:
wczoraj, dziś, jutro
Wywiad z prezesem SPP
Władysławem Żero
str. 12 – 17
Tysiąc jeden prób
przekroczenia La Manche
Wpływ nielegalnych imigrantów
na przewozy towarowe pomiędzy
Francją i Wielką Brytanią
str. 25
Liczby numeru
0.5 ‰
maksymalny dopuszczalny
poziom alkoholu we krwi
w Grecji
15.11.15
start opłat
drogowych w Rosji
1100 €
maksymalna kara
za przeciążoną ciężarówkę
w Kazachstanie
196
telefonów
wpłynęło w ubiegłym miesiącu
do Klubu Pomocy
8 870
zgłoszeń
wpłynęło na gorącą linię Е100
w sierpniu
Oznaczenie sieci E100
Sieć zwykła – sieć stacji paliwowych w krajach
Europy i Azji, na których jest akceptowana karta E100
Sieć ulgowa – sieć stacji Е100 w krajach Europy i Azji,
na których klienci E100 otrzymują minimalną zniżkę na
paliwo *
Sieć Power – siec stacji Е100 w Rosji, Białorusi, Polsce,
Ukrainie, Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii,
na których klienci E100 otrzymują maksymalną zniżkę
na paliwo *
Na Białorusi
pojawiło się więcej
samochodów
ciężarowych
zwolnionych z opłaty
za przejazd
Prezydent kraju 10 sierpnia podpisał Dekret nr 349, który
reguluje niektóre kwestie funkcjonowania systemu ETC
(electronic toll collection system). Dokument rozszerza
między innymi, listę użytkowników, którzy mogą poruszać
się po głównych drogach kraju bez zawierania stosownej
umowy. Zmiana przewiduje zwolnienie z opłat pojazdów
o masie nieprzekraczającej 3,5 tony
(i przyczep do nich), jeżeli:
- są one zarejestrowane na terytorium obwodu
donieckiego i ługańskiego Ukrainy. Przy czym zwrot
opłaty za przejazd tej kategorii pojazdów jest możliwy
jedynie wtedy, gdy była ona uiszczona w zwiększonej
po 1 czerwca 2014 roku kwocie.
- posiadają tymczasowe numery rejestracyjne nadane
zgodnie z ustawodawstwem Białorusi (uchwała
wchodzi w życie 14 lutego 2016 roku).
Rozważa się także zwolnienie z opłaty pojazdów
(nie zarejestrowanych wcześniej na Białorusi) w
przypadku dostarczenia ich na miejsce rejestracji
państwowej w ciągu 10 dni od chwili ich
nabycia lub wwiezienie na terytorium
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 23 stacji na
głównych drogach w Rosji, Polski i Litwy, na których
klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz
formy płatności. Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela
regionalnego
2
Opracowano na podstawie materiałów ze źródeł
internetowych (beltoll.by, president.gov.by)
Pierwsza stacja
Power
w Tatarstanie
Алабакуль
RU2547
M5
Октябрьский
Александровка
M5
M5
E30
RU2547 – «М5», Е30/М5 Samara-Ufa,
1276 km, czerwono-szara, po lewej
(54.479364, 53.348850)
W sierpniu do sieci Power dołączył kolejny
kompleks paliwowy marki «М5». Na stacji
dostępny jest duży parking oraz hotel. Olej
napędowy sprzedawany na stacji spełnia
wszelkie standardy jakości.
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
Jest to pierwsza stacja sieci Power
w Tatarstanie.
1.7
1.6
*ceny na koniec sierpnia 2015
1,06
1,285
1,152
1,07
1,16
1,104
0,96
1,059
1,229
0,975
1,031
1,019
Litwa
0,94
Łotwa
1,096
Czechy
0,945
1,12
1,018
1
1,019
1.1
Belgia
1.2
Bułgaria
1.3
1,183
1,26
1.4
1,315
1.5
Austria
0.9
Węgry
Włochy
Ukraina
Szwecja
Słowacja
Słowenia
Polska
Niemcy
Niderlandy
Luksemburg
Francja
Hiszpania
Estonia
Dania
0.5
Serbia
0.6
Rumunia
0,6
0.7
Rosja 0,43
0,72
0.8
Białoruś
Analiza porównawcza
cen paliwa od E100*
3
Wywiad
Walentin Ustimienko:
Dobrze wiemy czego potrzebują
przewoźnicy
Przed coroczną
międzynarodową
konferencją ds. przewozów
towarowych, która odbędzie
się w Odessie na początku
września, «NewsE100» udało
się porozmawiać z członkiem
zarządu Zrzeszenia
Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych
(AsMAP) Ukrainy oraz
Przewodniczącym Rady
Regionalnej w obwodzie
lwowskim i iwanofrankowskim Walentinem
Ustimienko
– Panie Prezesie, proszę
powiedzieć kilka słów o historii
waszego oddziału ukraińskiego
AsMAP?
– W 1999 roku na posiedzeniu
ogólnym Zrzeszenia Międzynardowych
Przewoźników Drogowych Ukrainy
w Kijowie lwowscy przewoźnicy
zaproponowali moją kandydaturę
członkom zarządu zrzeszenia. W tym
czasie zajmowałem się przewozami
pasażerskimi, dlatego po przestudiowaniu
specyfiki przewozów towarowych
zadałem sobie pytanie dlaczego by nie
utworzyć filii zrzeszenia przewoźników
towarowych w różnych regionach
Ukrainy. Przykładowo, w tamtym czasie
karnety TIR uzyskiwało się wyłącznie w
Kijowie, a oddziały regionalne mogłyby
4
znacznie ograniczyć czasowe i finansowe
koszty przewoźników. Dlatego po
uzyskaniu wszystkich uzgodnienień
we Lwowie stworzony został pierwszy
oddział AsMAPu Ukrainy. To rzeczywiście
znacznie ułatwiło życie przewoźnikom
nie tylko we Lwowie, ale i w pobliskich
regionach, takich jak Czernowce,
IwanoFrankowsk, Ternopol, Chmielnicki,
Wołyń. Przewoźnicy z tych regionów
zaczęli odbierać karnety TIR w naszym
oddziale.
jednej z takich Rad reprezentujących
interesy ponad 250 firm członkowskich
AsMAP z regionu lwowskiego i iwanofrankowskiego.
– Proszę powiedzieć jakie
zadania stoją obecnie przed
Pana oddziałem i co udało się
Wam osiągnąć w ostatnim
czasie?
Po filii we Lwowie, utworzone zostały
oddziały w Odessie i Dniepropietrowsku.
W ten sposób na Ukrainie na rzecz
przewoźników zaczęliśmy działać w
czterech regionach kraju.
– Zadania są bardzo różne. Jeśli chodzi
o karnety TIR, to jest to wsparcie
i współpraca z przewoźnikami w
ramach systemu TIR, świadczenie usług
informacyjnych i prawnych w zakresie
karnetów TIR oraz wszelka inna pomoc.
Obecnie każdy oddział ma swoją Radę
Regionalną. Już 4 kadencję przewodniczę
Jeśli zaś chodzi o inne zadania stojące
przed nami, to jest to oczywiście ochrona
Wywiad
i zabieganie o interesy przewoźników
z naszego regionu w organach władzy,
służbach celnych, administracji,
inspekcjach i innych strukturach. Dobrze
bowiem wiemy czego potrzebują
przewoźnicy.
– Teraz trochę nietypowe
pytanie. Czy przewoźnicy
lwowskiego regionu różnią
się czymś od przewoźników z
innych rejonów Ukrainy?
– Nie sądzę, żeby można tu było mówić
o jakiś różnicach. I to nie tylko między
przewoźnikami na Ukrainie, ale i w
sąsiednich krajach Białorusi, Polsce,
Rosji, Kazachstanie i t.p. Tu chodzi raczej
o specyfikę danego kraju, warunki, w
których przewoźnik pracuje oraz czynniki
terytorialne. Praktycznie każdy region
ma swój kierunek realizacji przewozów.
Biorąc pod uwagę na przykład
region chmielnicki, to tam większość
przewoźników zainteresowana jest
kierunkiem wschodnim. Jest to Rosja,
Kazachstan, Azerbejdżan. A jeśli chodzi o
rejon czernowicki, to tutaj przewoźnicy
ukierunkowani są na Turcję i Rumunię.
Natomiast przewoźnicy z naszego
lwowskiego i iwano-frankowskiego
regionu nastawieni są na Europę:
Niemcy, Holandię, Hiszpanię i Polskę.
– Wiem, że jest Pan członkiem
zarządu ukraińskiego
zrzeszenia ASMAP. Nad jakimi
problemami pracował Pan
przez ostatni rok i co udało się
w tym czasie osiągnąć?
– Głównym problemem, i to nie
tylko ukraińskich przewoźników, jest
brak pracy i niskie ceny frachtów.
Na Ukrainie występuje dodatkowo
problem zarabiania dużych pieniędzy
na przewoźnikach przez firmy
spedycyjno-logistyczne. Niejednokrotnie
podejmowaliśmy ten problem,
ale, niestety, bardzo trudno jest go
rozwiązać.
Dość istotna jest dziś także kwestia
systemu zezwoleń. Nie jest przecież
tajemnicą, że europejscy przewoźnicy
rzadziej wjeżdżają na Ukrainę, niż
ukraińscy do Europy. Dlatego, gdy
dochodzi do podziału zezwoleń, nie
wypada on na naszą korzyść. Tutaj
trzeba przekonywać i udowadniać,
że zezwolenia są potrzebne naszym
przewoźnikom. A tak się, niestety, nie
dzieje. Przyczyną, według mnie, nie
jest brak chęci udzielenia pomocy
przewoźnikom, tylko brak kompetencji
i profesjonalizmu. W rezultacie tracimy
nawet te kwoty zezwoleń, które zostały
wcześniej założone.
– W jakim stopniu zmieniły
się kierunki przewozów
realizowanych przez
ukraińskich przewoźników w
ciągu ostatnich dwóch lat?
– Mogę powiedzieć, że kierunki
przewozów w ostatnim czasie się nie
zmieniły. Rynek jest już podzielony i
dziś trudno jest przewoźnikowi, który
przykładowo realizuje zlecenia do
Niemiec, przestawić się na Włochy. Tym
bardziej, gdy ma już wypracowane
kontakty biznesowe.
– W zarządzie lwowskiego
oddziału ASMAP zasiadają
przewoźnicy cieszący się
największym autorytetem
w regionie. Proszę o nich
opowiedzieć naszym
czytelnikom.
– Tak, mamy solidny zarząd, który od
wielu lat zbiera się w takim składzie. A
to oznacza, że cieszy się on zaufaniem.
Każdy z nich ma duże doświadczenie
w transporcie i bierze aktywny udział w
podejmowaniu istotnych decyzji.
– W branży transportowej nie jest
Pan osobą przypadkową. Od jak
dawna zajmuje się Pan przewozami
towarowymi i kto Panu pomaga?
Jaką rolę w pracy odgrywa w Pana
przypadku rodzina?
Rzeczywiście, już 45 lat pracuję w branży.
Wiele lat poświęciłem pracy w sferze
przewozów pasażerskich i nawet kierowałem
obwodowym lwowskim przedsiębiorstwem
autobusowym. A później już zająłem się
przewozami towarowymi. Mam niedużą
firmę, którą zajmuje się moja rodzina. Ja
głównie pracuję nad problemami AsMAPu,
zarządu i naszego regionu.
– Wiem, że ma Pan korzenie
białoruskie. W jakim stopniu
pomaga to Panu w biznesie?
Moja mama jest Białorusinką, tak jak moi
dziadkowie (Rejon Piński). I na pewno
pomaga mi to w biznesie, gdyż mam wielu
białoruskich partnerów. Zresztą aktywnie
współpracuję z BAMAPem (przypis autora:
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych Białorusi). Nikołaj Iwanowicz
Borowoj (prezes Zrzeszenia) zawsze stara się
nam pomóc. I my również zawsze pomagamy
swoim białoruskim kolegom.
– Czego życzy Pan ukraińskim
przewoźnikom drogowym?
W pierwszej kolejności chciałbym życzyć
stabilizacji naszemu państwu i pokoju, aby
nie dotykały nas żadne wojny. Przewoźnikom
życzę, aby doceniano ich pracę i oceniano
ją zgodnie z wkładem, który w nią wnoszą.
Niech wszyscy mają możliwość rozwoju,
zakupu nowych środków transportu, a tym
samym rozwoju gospodarki naszego kraju.
Rozmawiała główna redaktorka
«NewsE100» Nadzieżda Szyganowa
5
STACJE
OBSŁUGI
TECHNICZNEJ
W POLSCE Z Е100
W Polsce dla klientów E100 dostępnych jest 13 punktów
obsługi technicznej takich jak ESA TRUCKS, Volvo, Marko Serwis,
EKO-SYSTEM Serwis, SCANIA, WIMEX , Transbud, On Road.
PLS1
ESA TRUCKS
E30/A2;
ul. Ks. Wawrzyniaka, 1,
Komorniki,
przy zjeździe
z autostrady A2
w okolicach Poznania
ESA
PLS1
PLS2
ESA TRUCKS
DK92,
62-571 Stare Miasto,
Modła Kolonia 5F,
koło autostrady A2
w okolicach Konina
PLS2
ESA
Cottbus (D)
PLS3
E36
296
ESA
W punktach serwisowych można przeprowadzić kontrolę
gwarancyjną i pogwarancyjną oraz dokonać naprawy
ciężarówki, czy też autobusu.
18
296
LEGNICA
IŁÓWA
Ponadto w niektórych punktach (PLS1, PLS3, PLS9, PLS11)
istnieje możliwość montażu urządzenia pokładowego do
dokonywania opłat za przejazd niemieckimi drogami TollCollect.
Co istotne dla nierezydentów wszystkie faktury wystawiane
będą od razu bez VAT.
ŁOMŻA
19
EURO-BIAL
PLS4
Bialystok
PLS13
19
ŁOMŻA
PLS11
8
PLS4
EURO - BIAL
Autoryzowane
Serwisy VOLVO,
DK50,
ul. Komunalna, 4,
Białystok
ZABŁUDÓW
PLS5
64
6
65
EURO-BIAL
PLS12
PLS14
PLS3
ESA TRUCKS
A18/A12,
68-120 Iłowa,
Konin Żagański, 177-179,
przy zjeździe z
autostrady A18,
po lewej stronie
BIAŁYSTOK
PLS5
EURO - BIAL
Autoryzowane
Serwisy VOLVO,
DK8, Stare Jeżewo, 5,
30 km przed
Białymstokiem,
po lewej stronie
Wywiad
PLS7
MARKO SERWIS
DK17,
Lublin – Zamość,
miejsc. Piaski
19
12
MARKO SERWIS
17
82
PLS7
Lublin
ON ROAD
PLS12
E372
ZAM
92
Sochaczew WAR
SZAWA
PLS8
E30
DŹ
ŁÓ
EKO-SERWIS
50
Szczecin
PLS9
Scania
ul. Struga, 80,
70-777 Szczecin
PLS9
SCANIA
13
OPO
IELK
31
I
PLS10
Autoryzowany
Serwis Renault
ul. Octowa, 4,
15-399 Białystok
19
8
RENAULT
PLS10
E67
AWA
WARSZ
65
19
Bialystok
776
7
Mistrzejowice
KAT
OW
IC
E
79
Kraków
Stare
Miasto
776
PLS11
Bieńczyce
TRANSBUD
776
Czyżyny
430
Świerczewo
ON ROAD
PLS13
On Road
ul. Obodrzycka 73,
61-249 Poznań,
po prawej
PLS13
er) DE
FRANKFURT (Od
A2
S11
Luboń
E30
POZNA
Ń
79
79
Z
IER
DOM
SAN
PL
31
Słubice
29
5
DE
LSK
65
Nowe Miasto
Wilda
ON ROAD
PLS14
Frankfurt
(Oder)
10
W
ZÓW
GOR
E28
Poznań
430
E65
10
AWA
92
720
579
PLS8
EKO-SYSTEM SERWIS
E50/A2,
Andrzejów
Duranowski 1a
Sochaczew – Grójec,
obok drogi E50,
12 km od zjazdu z A2
SZ
WAR
Błonie
SOCHACZEW
OŚĆ
50
7
579
DTW logistics
19
PLS12
On Road
DK92
miejscowość Błonie,
8 km od zjazdu z A2,
po lewej
Hotel Pekaes
PLS11
Transbud
ul. Ujastek 11
30-969 Kraków
137
KRO
SNO
PLS14
On Road
DK29
ul. Transportowa 8,
69-100 Słubice,
po prawej
29
OD
RZA
ŃSK
IE
Aby skorzystać z usług punktu
serwisowego na kartę Е100,
należy:
1 – zalogować się na stronie do konta
użytkownika i pobrać wniosek
2 – wypełnić wniosek i wysłać
do swojego opiekuna regionalnego.
Po otrzymaniu szacunkowej wyceny naprawy
lub diagnostyki klient podpisując pierwszą i
drugą część wniosku wyraża zgodę na pełną
lub częściową naprawę pojazdu.
Rachunek za dane usługi zostanie wliczony do
faktury za paliwo.
7
Gorąca linia Е100
Porady gorącej linii Е100
W ubiegłym miesiącu na gorącą linię
wpłynęło 8870 telefonów. Większość z
nich miała charakter informacyjny: prośby
o sprawdzenie dostępnego na karcie
limitu, lokalizacji najbliższych stacji, na
których można nabyć paliwo na kartę
E100, o szczegóły nt. działania karty w
trybie zabezpieczonym. Ale oprócz pytań
standardowych pracownicy gorącej
linii musieli też rozwiązywać problemy
szczególne.
Przykładowo, w ubiegłym miesiącu na gorącą
linię zwrócił się jeden z kierowców klienta
firmy Е100 z prośbą o sprawdzenie transakcji
dokonanych na kartę w ciągu ostatniej doby.
Mężczyzna był pewien, że miał na koncie
jeszcze 400 litrów, więc bardzo się zdziwił,
gdy terminal wskazał „0” i nie mógł nabyć
paliwa.
Pracownicy gorącej linii sprawdzili, że w nocy
z użyciem karty przeprowadzona została
transakcja. Wtedy kierowca opowiedział, że
poprzedniej nocy z innym kierowcą zatrzymał
się na noc na parkingu w pobliżu stacji.
Wszystkie swoje dokumenty, wraz z kartą
paliwową i przyklejonym do niej PINem,
zostawił u swojego kolegi po czym poszedł
spać. Drugi kierowca postanowił skorzystać z
okazji i zatankował w nocy swój samochód na
kartę kolegi. Mężczyzna przyznał się jednak
do wszystkiego i sytuacja została rozwiązana.
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 925 172 28 38 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.)
Białoruś:
free
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.)
e
+380 44 3921 443 (24 h)fre
Kazachstan: +7 727 3 507 568
8-800-070-2035
Litwa: +370 5 2111 881
SMS Center:
+375447447100
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Pracownicy gorącej linii przypominają, aby nie przechowywać numeru PIN razem
z kartą paliwową i po każdej transakcji sprawdzać numer karty zwróconej przez
operatora (wystarczy zapamiętać ostatnie cztery cyfry numeru karty).
Na białoruskich drogach
USTAWIONO
40 NOWYCH
RADARÓW
Od 12 sierpnia na terenie obwodu homelskiego działać
będzie 36 radarów kontroli prędkości. Urządzenia
znajdują się na następujących odcinkach dróg:
• М10 granica Rosji – Kobryń (291 km + 571 m; 226 km +
985 m; 187 km + 100 m; 173 km + 150 m; 147 km + 600 m);
• Р88 Żytkowice – granica z Ukrainą (19 km + 30 m);
•
•
•
•
• Р131 Kalinowicze – Mozyr (5 km + 450 m);
• Р31 Bobrujsk – granica z Ukrainą (164 km + 661 m; 156
km + 320 m; 54 km + 222 m);
• Р82 Oktiabrski – Reczyca (111 km + 100 m);
• Р39 Rogaczew – Żłobin (5 km + 900 m);
• Р43 granica Rosji – Iwancewicze (154 km + 300 m);
• М8 granica Rosji – Homel – granica z Ukrainą
8
•
•
•
•
(308 km + 983 m; 312 km + 373 m; 330 km + 660 m; 380 km + 90
m; 434 km + 600 m);
dojazd do Homla z drogi М8 (13 km + 700 m; 7 km + 450 m);
Р150 Homel - Chutor (w okolicy mostu na rzece Soż);
Н4739 Mozyr – Petrikow (7 km + 100 m);
miasto Reczyca (ul. Wostocznaja 27; Р32 Reczyca – Łojew, 5 km
+ 500 m; Szosa Swietłogorska na skrzyżowaniu z 2 pier. K. Marksa
45; Р82 Oktiabrski - Reczyca, 127 km + 100 m).
Swietłogorsk (ul. Swierdłowa 35);
Żłobin (ul. Leningradzka);
Mozyr (ul. Ulianowska 22; ul. Iwanienko 13А).
Homel (ul. Sowiecka 103; ul. Krupskiej 17; ul. Mazurowa 110; ul.
Ilicza 120; ul. 8 Inogorodniaja 2; ul. Frunze (w okolicy mostu na
rzece Soż); ul. Barykina 53.
W Kazachstanie
policja odwołuje
mandaty za przeciążenie
ciężarówek
Główna prokuratura transportowa zabroniła
użytkowania 9 specjalnych automatycznych
urządzeń pomiarowych w całym
Kazachstanie. Są to tak zwane arki wagowe
dla ciężarówek. Jak ustalono urządzenia
błędnie wskazywały przeciążenia pojazdów.
W związku z tym ich stosowanie zostało
zawieszone, a zawiadomienia o nałożonych
mandatach wobec właścicieli ciężarówek są
odwoływane.
Do Izby Przedsiębiorców obwodu
karagandzkiego zwrócili się właściciele
ciężarówek, do których przyszły pisma z
prośbą o uiszczenie kar za przeciążenia.
Kary za przekroczenie norm wagowych
samochodów ciężarowych nie są małe –
wynoszą od stu do trzystu tysięcy tenge
(370 – 1100 €). Przy tym stwierdzone
przeciążenia budziły wątpliwości, bowiem
w innych punktach ważenia ciężarówek
nikt nie zatrzymywał aut z powodu ich
nieprawidłowego ciężaru. Większość wag
rejestrowała dopuszczalny ciężar ładunku,
a dwie – w obwodzie akmolińskim, w
pobliżu miejscowości Atbasar i Tałapker –
wskazały przeciążenie. Zrozumiałe więc,
że właściciele zaczęli się oburzać. I jak się
okazało – słusznie.
Na podstawie skarg Regionalna
Izba Przedsiębiorców zwróciła się w
celu wyjaśnienia sprawy do Głównej
Prokuratury Transportowej i Komitetu
Transportu Kazachstanu. W związku z tym
przeprowadzono kontrole, które wykazały,
że w całym Kazachstanie 9 z 13 specjalnych
automatycznych urządzeń pomiarowych
wskazuje nierzetelne dane. W rezultacie
Główna Prokuratura Transportowa wydała
nakaz zaprzestania użytkowania urządzeń
w następujących lokalizacjach: Karabałyk,
Atbasar, Tałapker, Kossze, Merke, Kokszetau,
Auliekol, Ałma-ata i Balchasz do momentu
likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości.
Co za tym idzie nakazy zapłaty kar za
przeciążenia zarejestrowane w tych
punktach uznane zostały za nieaktualne.
– Specjaliści sporządzający protokoły
mieli świadomość, że urządzenia
wskazują nieprawdziwe dane, ale nic
nikomu nie mówiąc robili swoje – wysyłali
zawiadomienia celowo skłaniając
przedsiębiorców do uiszczania
mandatów – komentuje Zastępca
Dyrektora ds. prawnych Izby
Przedsiębiorców obwodu karagandzkiego
Gienadij Żmuk. – Nikt nie uprzedził
przedsiębiorców o konieczności
zakwestionowania wskazań urządzeń
pomiarowych, aby wyjaśnić przyczyny
nieprawidłowości.
W rezultacie przewoźnicy nie wiedząc,
że dokonali naruszenia, nie korzystali
z prawa ważenia pojazdu na wagach
kontrolnych, aby móc później w
odpowiedni sposób sprzeciwić się
wynikom pomiaru.
Co prawda uniknięcie mandatu za
przeciążenie stwierdzone na źle
działających wagach jest, oczywiście,
możliwe. Trzeba w tym celu zwrócić
się do Inspekcji ds. Transportu o
anulowanie zawiadomienia o karze.
Następnie przedsiębiorca musi udać się
z takim dokumentem do Departamentu
Dochodów Państwowych w obwodzie i
złożyć wniosek o zwrot zapłaconej kwoty.
Na podstawie materiałów ze strony transportal.by
9
najlepszy wybór
Od kilku ostatnich lat TATNEFT pozostaje
głównym partnerem Е100. Dlatego, jak nikt
inny, wiemy jaki stosunek ma ten dostawca
produktów paliwowych do jakości paliwa i
poziomu obsługi na stacjach.
O krok do przodu
Jednym z podstawowych czynników
rozwoju TATNEFT jest wysoka jakość
produktów. Nie bez przyczyny
firma posiada na terenie Rosji
najnowocześniejsze zakłady
petrochemiczne. Dzięki temu
może stale udoskonalać jakość
wytwarzanego paliwa. W związku z
tym już drugi rok z rzędu na stacjach
należących do firmy można nabyć
paliwo TANEKO o parametrach
spełniających standardy Еurо 6.
TANEKO to unikalny na rynku
rosyjskim produkt paliwowy
wytwarzany z zastosowaniem
technologii hydrokrakingu,
wyróżniający się dobrą stabilnością
10
chemiczną i termiczną. Cechy
charakterystyczne TANEKO to
optymalna liczba cetanowa i
bardzo niska zawartość siarki,
która jest trzykrotnie niższa od
poziomu akceptowanego przez
standardy państwowe GOST.
Ponadto, przy stosowaniu tego
właśnie paliwa sprawność silnika
jest znacznie wyższa, niż przy
stosowaniu zwykłego oleju
napędowego. Jest to również
znaczna oszczędność paliwa.
Tylko w paliwie TANEKO zawartość
policyklicznych węglowodorów
aromatycznych jest osiem razy
niższa, niż zakładają standardy
państwowe. Dzięki temu niskiemu
wskaźnikowi na ściankach
komory spalania i wtrysku paliwa
praktycznie nie odkładają się
zanieczyszczenia. Na korzyść
TANEKO przemawia również
niska gęstość paliwa powodująca
znaczne ograniczenie zużycia
produktu oraz mniejszy wpływ na
środowisko. Na oleju napędowym
TANEKO silnik działa bardziej
miękko i efektywnie.
Więcej stacji – więcej
paliwa dobrej jakości
Sieć TATNEFT liczy prawie 700
kompleksów paliwowych nie
tylko na terenie Rosji, ale też
na Ukrainie oraz Białorusi. W
Rosji stacje TATNEFT można
TATNEFT –
sprawdzony partner,
sprawdzone paliwo!
znaleźć w 23 regionach kraju
– od Archangielska na północy
do Krasnodaru na południu i od
Petersburga na zachodzie do
Kemerowa na wschodzie. Prawie na
każdej stacji znajduje się sklep, bar,
parking, stacja obsługi technicznej,
myjnie samochodowe, a na terenie
niektórych kompleksów jest
również motel.
Tatneft i Е100
Przejmując zachodnie tendencje
TATNEFT coraz częściej uruchamia
automatyczne stacje paliw.
Grupa kontrolna Е100 nie jeden
raz kontrolowała kompleksy
paliwowe TATNEFTU. Zawsze
zarówno jakość paliwa, jak i
dokładność pracy dystrybutorów
spełniały standardy krajowe i
międzynarodowe. A personel
stacji każdorazowo wykazywał się
profesjonalizmem.
Paliwo dowożone jest na stacje
wyłącznie firmowymi cysternami,
co dodatkowo wyklucza możliwość
nabycia niewłaściwej jakości
produktu.
W sieci Е100 znajduje się 370
stacji TATNEFT w 12 obwodach
Rosji i 12 stacji na terenie
Białorusi. Podczas dotychczasowej
współpracy z E100 TATNEFT
wykazał się jako rzetelny partner
zawsze odpowiedzialny za jakość
paliwa i obsługi na stacjach.
Wysoka jakość paliwa i
świadczonych usług stanowią
priorytet na stacjach TATNEFT.
Jakość produktów jest ściśle
kontrolowana na wszystkich
etapach produkcji, transportu
i przechowywania. Konsument
może być pewien, że paliwo
odpowiada wszystkim
wymogom i spełnia wszelkie
standardy. Klienci na stacjach
Tatneft zawsze mogą liczyć na
wysoki poziom obsługi i szeroki
wachlarz usług dodatkowych.
11
Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia:
wczoraj, dziś, jutro
Przez ostatnie dwa lata w naszym piśmie „NewsE100”
opowiadamy o różnych krajowych zrzeszeniach przewoźników
drogowych. W tym numerze chcielibyśmy przedstawić
czytelnikom jedno z terytorialnych polskich stowarzyszeń, które
już 15 lat broni interesów i pomaga przewoźnikom regionu
białostockiego. O tym jak wszystko się zaczęło i co udało się
przez ten czas osiągnąć opowiedział dla „NewsE100” prezes
zrzeszenia Władysław Żero.
12
Интервью
– Panie Władysławie,
serdecznie gratulujemy!
Wiemy, że Stowarzyszenie
Przewoźników Podlasia
w tym roku świętuje
swoje 15-lecie. W dodatku
Stowarzyszenie – jako
jedno z niewielu, stało się
właścicielem własnego
budynku. Obecnie widzimy
co osiągnęliście do tej
pory. Proszę powiedzieć
jak wszystko się zaczęło,
opowiedzieć o powstaniu
Stowarzyszenia.
– Zaczęło się wszystko na fali
niezadowolenia i protestów pod
koniec roku 2000 w związku z
podwyżkami od środków transportu
uchwalonymi przez samorządy miast
i gmin. Powstał Komitet Założycielski,
który po kilku zebraniach doprowadził
do formalnej rejestracji SPP w 2002 r.
Podkreślić należy, że w tym
pierwszym okresie duże
organizacyjne wsparcie otrzymaliśmy
od Zrzeszenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych w Polsce.
Następnie powołano Zarząd SPP,
którego prezesem został Adam
Byglewski, jego zastępcami: Józef
Carewicz i Jarosław Kondraciuk, a
członkami Zarządu Jerzy Jurkin i ja
(przypis autora: Władysław Żero).
Powołano również Komisję Rewizyjną
z przewodniczącym Tadeuszem
Sawickim na czele i członkami
komisji – Janem Wardeckim i
Tadeuszem Wiszowatym.
Początkowo kadencje władz były
jednoroczne, obecnie trzyletnie.
W okresie tych 15 lat przewinęło
się przez Stowarzyszenie około
400 przedsiębiorców, obecnie
jest ich 160. W minionym okresie
jako Stowarzyszenie byliśmy
organizatorem wielu przedsięwzięć,
w tym protestów, konferencji,
narad czy spotkań integracyjnych.
Niewątpliwie do ważnych działań
trzeba zaliczyć protest w kwietniu
2003 r. przeciwko wysokim
karom i braku rządowej polityki
transportowej. W dniu 18 kwietnia
2008 r. z naszej inicjatywy powstało
”Porozumienie Białowieskie”
skupiające 6 stowarzyszeń
regionalnych. Głównym celem tej
struktury była i jest obrona szeroko
pojętych interesów przewoźników jak
np.:
• ekonomiczne zagrożenie
funkcjonowania firm transportowych,
• zła sytuacja na drogowych
przejściach granicznych z Białorusią
czy Ukrainą,
• brak realizacji przez Ministerstwo
Infrastruktury wysuwanych
postulatów,
• ograniczenia poruszania się po
drogach krajowych.
Na tym tle uczestniczyliśmy również
w proteście przewoźników drogowych
przed Kancelarią Premiera w dniu 26
maja 2008 r. W trosce o usprawnienie
przejazdów przez przejście na granicy
wschodniej zorganizowaliśmy 04
grudnia 2008 protest na przejściu
granicznym w Kuźnicy.
Od czasu wejścia Polski w grudniu
2007 roku do strefy Schengen
i zniesienia kontroli granicznej
pomiędzy Polską a Litwą, zgłaszaliśmy
postulat o uruchomienie przez
ITD kontroli zezwoleń polskich u
przewoźników zagranicznych na
byłym przejściu granicznym w
Budzisku. Nasz postulat, poparty
przez przewoźników ze wschodniej
części kraju w formie dyżurów
podczas kontroli inspekcji transportu
drogowego w 2012 r., przyniósł efekt
13
Obok spraw i problemów
merytorycznych, nie można
zapomnieć również o roli usługowej
naszej organizacji w odniesieniu do
swoich członków. Zatem, prowadzimy
dystrybucję karnetów, zezwoleń,
różnych druków, obsługę wizową
w Konsulacie Białorusi, szkolenia i
doradztwo ADR, czy też dokształcanie
okresowe kierowców zawodowych.
Do 2011- roku pośredniczyliśmy w
dystrybucji tzw. winiet, czyli kart
opłaty za przejazd po drogach
krajowych, a następnie w latach 2011
– do 30 czerwca 2013 prowadziliśmy
punkt kontaktowy elektronicznego
systemu opłat za płatne drogi –
viaToll. Niestety, punkt ten został nam
odebrany, a przyczyną nie było jego
złe funkcjonowanie. Jednak, mimo
osłabienia przychodów z tego tytułu,
Zarząd postanowił rozpocząć budowę
własnej siedziby.
w postaci stałej placówki ITD w
Budzisku i wykonywanie w miarę
systematycznych kontroli tych
limitowanych dokumentów.
Innym ważnym elementem
współpracy środowiska z
administracją rządową na szczeblu
wojewódzkim było doprowadzenie
do powołania w kwietniu 2009
roku Zespołu Doradczego do
Spraw Środowiska Przewoźników
przy Wojewodzie Podlaskim.
Na posiedzeniu tego Zespołu
obradowano między innymi w
sprawach kontroli zezwoleń w
Budzisku oraz na temat usprawnienia
organizacji ruchu na przejściach
granicznych, czy chociażby w
2014 r. z udziałem przedstawicieli
inspekcji litewskiej, sygnalizowano
naszym zdaniem zbyt dolegliwe i
długotrwałe kontrole przewoźników
polskich przez inspekcję litewską po
stwierdzeniu błędów występujących
w zalegalizowanych tachografach.
Chodziło o niezasadne, według nas,
kierowanie na serwisy na Litwie i
wymóg ponownego legalizowania
tachografów, podczas gdy na
stacjach diagnostycznych nie
14
stwierdzono żadnej zewnętrznej
ingerencji w te urządzenia.
Aktualny czas przynosi nam
kolejne zagrożenia w realizacji
międzynarodowych przewozów w
postaci embarga rosyjskiego, czy
wprowadzenia minimalnych stawek
płacowych w Niemczech, Francji
oraz Norwegii. Tu też aktywnie
uczestniczyliśmy w nagłośnieniu
tej sprawy, inicjując w lutym 2015
r. spotkanie wyżej wymienionego
Zespołu w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim, następnie również
w lutym spotkanie z posłami
naszego okręgu, czy wreszcie w
organizowanych 04 lutego 2015
r. pikietach pod ambasadami
Niemiec i Francji w Warszawie.
Zorganizowaliśmy także protest w
Porosłach k/Białegostoku 23 marca br.
w ramach akcji ogólnopolskiej, nasi
przedstawiciele uczestniczyli również
w pikiecie w Brukseli 25 marca 2015 r.
Zatem, jak widać, jest wiele
problemów, które w jakiejś części
Stowarzyszenie stara się nagłośnić i
zlikwidować, aby nie utrudniały pracy
branży transportowej.
– Jak udało się
nie największemu
stowarzyszeniu
regionalnemu zbudować
własny budynek biurowy?
Proszę podzielić się tą
tajemnicą?
– Nie ma w tym żadnej tajemnicy.
Jest to zasługa wszystkich
dotychczasowych władz, które przez
wiele lat gromadziły środki finansowe
z różnej działalności Stowarzyszenia.
Nie oszczędzaliśmy jednak na
organizacji szkoleń, spotkań
okazjonalnych, „Dni Przewoźnika”,
cyklicznych konferencjach w
Białowieży itp., starając się
równocześnie pozyskiwać sponsorów,
aby zmniejszać własne koszty.
Niewątpliwym wyjaśnieniem faktu
oszczędnego gospodarowania
finansami jest społeczna praca
wszystkich członków Zarządu czy
Komisji Rewizyjnej na przestrzeni
działalności Stowarzyszenia.
Godne podkreślenia jest to, że
członkowie udzielając się w pracach
na rzecz środowiska nie pobierali
żadnych wynagrodzeń, nagród czy
zwrotów kosztów przejazdu na
różne spotkania. Nie obciążało to
budżetu organizacji, czego efektem
były oszczędności pod planowaną
inwestycję.
Интервью
Początek tego zamierzenia datuje się
na 2009 rok, gdzie ówczesny Zarząd
podjął decyzję o zakupie działek
budowlanych przy ul. Produkcyjnej
w Białymstoku o łącznej powierzchni
4.318 m2. Następnie rozpoczęto
proces planowania obiektu, który
zakończył się pozwoleniem na
budowę uzyskanym w dniu 17
lutego 2011r.
We wrześniu 2011 r. wystąpiliśmy
wspólnie z Oddziałem BAMAP w
Grodnie o środki pomocowe na
inwestycję i inne zadania (zakup
samochodu ratowniczego czy
symulatora treningowego) w
ramach transgranicznego programu
PL-BY-UA. Niestety, w styczniu
2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź
negatywną. W związku z czym,
jeszcze w czerwcu 2013 r. na Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia
w Suwałkach, powołano Komitet
Budowy w składzie: Władysław Żero,
Jan Wardecki, Wojciech Kusnerz,
Jerzy Jurkin, Andrzej Kondracki,
Henryk Boguszewski, Jarosław
Jurewicz.
Zarząd SPP i Komitet Budowy
po wcześniejszych rozmowach
i ocenach ofert planowanej
inwestycji pod klucz z potencjalnymi
wykonawcami, zdecydował jednak
o realizacji inwestycji sposobem
gospodarczym. Wynikało to z
faktu, że koszty tych propozycji
przekraczały możliwości finansowe
Stowarzyszenia. W tym miejscu
chciałbym stanowczo podkreślić,
że zakupy działek i późniejsza
inwestycja zostały sfinansowane
wyłącznie z własnych środków
finansowych Stowarzyszenia. Tak
więc po decyzjach Komitetu Budowy
i wyłonieniu wykonawcy stanu
surowego, 21 października 2013
r., zgodnie z wpisem do dziennika
budowy, rozpoczęto wykopy pod
ławę budynku.
tkwi w społecznym zaangażowaniu
władz i członków Stowarzyszenia
oraz we wsparciu w postaci wykupu
tzw. ”cegiełek” na kwotę 33.000zł.
Korzystając z tej okazji, chciałbym
podziękować wszystkim pracującym
na rzecz budowy, darczyńcom,
wykonawcom oraz dyrektorowi
biura, który na co dzień czuwał nad
przebiegiem poszczególnych etapów
budowy.
– Proszę powiedzieć
jakie problemy i zadania
stoją dzisiaj przed
Stowarzyszeniem i jego
władzą.
– Wiele kwestii, które wymieniłem
w pierwszym pytaniu są nadal
aktualne. Co roku mamy do czynienia
z podwyżkami podatków i opłat.
Chociaż jeśli chodzi o podatki
od środków transportu, to skala
podwyżek jest jakby mniejsza.
Nadal pozostaje aktualna sprawa
całodobowych i ciągłych kontroli
zezwoleń na kierunku litewskim, gdzie
jest granica wewnątrzunijna. Aktualna
jest także kwestia wprowadzenia
elektronicznego systemu kasowania
tychże zezwoleń przez wszystkie
służby kontrolne.
Postulujemy w dalszym ciągu o
renegocjację umowy dwustronnej
z Federacją Rosyjską z sierpnia
1996 r. Chcielibyśmy wprowadzenia
tylko jednego rodzaju zezwolenia
pomiędzy oboma krajami –
tak, aby uniknąć różnorodnej
interpretacji, kiedy jest przewóz
dwustronny, kiedy z krajów trzecich,
a kiedy tranzytowy. Oczywiście
będziemy dalej toczyć walkę
na różnych frontach i różnych
szczeblach przeciwko działaniom
protekcjonistycznym państw z
UE, które wprowadzają bariery w
postaci stawek płac minimalnych i
wymogów administracyjnych z tym
związanych.
Uporządkowania wymaga nasza
ustawa o transporcie drogowym
z 2001 r., szczególnie pod kątem
zmian w taryfikatorze kar Inspekcji
Transportu Drogowego podczas
kontroli w przedsiębiorstwach. Wiele
z tych kar ma wyłącznie charakter
fiskalny, np. za opóźnienie zgłoszenia
zmian przy wymianie taboru, czy
nieterminowe zgrywanie danych z
tachografu cyfrowego.
Zaznaczyć tu także należy, że
część naszych członków włożyło
w budowę nieodpłatnie swoją
pracę, pracę sprzętu lub też
materiałów budowlanych takich
jak żwir czy deski budowlane.
Wielu przewoźników użyczyło
swoich pojazdów do transportu
cegły ceramicznej z Lewkowa,
dużą pomoc uzyskaliśmy z firmy
ADAMPOL. Myślę więc, że tajemnica
15
stowarzyszeń przewoźników
drogowych. Działają one zarówno
na zasadzie terytorialnej jak i
produkcyjnej.
Aby poprawić konkurencyjność
polskich przewoźników w stosunku
do tych, którzy jeżdżą na tańszym
paliwie, należałoby ograniczyć wwóz
do kraju pełnych zbiorników do
odpowiednio niskiego poziomu.
Nie rozwiązana jest w kraju
sprawa ryczałtów za noclegi w
kabinie pojazdu w kontekście
uchwały siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego. Ściśle z tym związane
jest oczekiwanie określenia
w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, warunków
technicznych dla kabin sypialnych w
samochodach ciężarowych.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi
rządowych, nie wznowiono prac
legislacyjnych nad utworzeniem
szkolnictwa zawodowego w
zawodzie kierowcy.
Istotne kwestie to również
uruchomienie zwrotu pobieranej
akcyzy od paliwa kupowanego przez
przewoźników drogowych, czy też
zmiana zasad pobierania podatków
od środków transportu, od
zestawów – ciągnik siodłowy plus
naczepa. Zmiana zasad płatności
podatku VAT w ten sposób, aby był
on regulowany dopiero po opłaceniu
faktury itp.
16
Jak z tego wynika, jest wiele do
zrobienia przede wszystkim na
szczeblu centralnym, tym niemniej
stowarzyszenia regionalne muszą
wspierać te działania i je stale
poruszać. Bowiem tu bezpośrednio
odczuwamy wszystkie niedogodności
i błędy, a także działania
protekcjonistyczne i złe regulacje
prawne.
– W większości krajów
sąsiednich na czele
branży transportowej stoi
jedna scentralizowana
organizacja (BAMAP,
LINAWA i inne). W Polsce
jest inaczej. Czy może Pan
się odnieść do tej kwestii?
– Nasze Stowarzyszenie jest jednym
z młodszych i powstało wskutek
niezadowolenia środowiskowego, a
podstawą prawną jego działania jest
ustawa prawo o stowarzyszeniach.
Dlaczego tak jest w Polsce, trudno
powiedzieć. ZMPD działa już ponad 50
lat i nie przewidziało w swoim statucie
oddziałów terenowych.
Nawiasem mówiąc w Polsce
działa obecnie ponad 30 różnych
Moim zdaniem, brak
scentralizowanych struktur z jednej
strony, świadczy o demokratycznym
podejściu do samoorganizowania się
grup społecznych, z drugiej strony
jednak intencje tych organizacji,
chociaż działających w tej samej
branży, nie zawsze są zbieżne, a
żądania kierowane jednych do
drugich nie zawsze są dobrze
odbierane. Zatem zarówno przy
jednym jak i drugim modelu, o ile są
dobrze pojmowane wspólne interesy,
można wiele zdziałać. W Polsce
zawsze preferowano samodzielność,
samorządność i niezależność.
– Proszę powiedzieć,
jakie są plany na najbliższe
kilka lat?
– Obecna kadencja władz SPP
obejmuje lata 2014-2017. Jednym z
największych wysiłków ostatniego
okresu było wybudowanie własnego
biura, pozyskanie najemców, a dalej
osiągnięcie stabilizacji finansowej
funkcjonowania Stowarzyszenia.
Dalsze kwestie to rozszerzenie usług
w stosunku do naszych członków i nie
tylko. Planujemy usługę archiwizacji
danych dotyczących czasu pracy
kierowców, czy też organizację
różnorodnych szkoleń w nowej
sali, która ma 181 m2 powierzchni.
Będziemy także zabiegać na
szczeblu regionalnym o środki na
audiowizualne wyposażenie naszej
sali szkoleniowej i rozszerzenie
oferty rodzajowej szkoleń. Ponadto,
rozważamy uzyskanie dofinansowania
również na elektroniczny symulator
Mikołaj Linkiewicz – Dyrektor Biura SPP
– Czyim pomysłem była budowa dla Stowarzyszenia
własnego budynku?
– Pracę w Biurze Stowarzyszenia rozpocząłem w grudniu 2010
r. w tym czasie gotowa już była dokumentacja projektowa
zatwierdzona w lutym 2011 r., kupione również były dwie działki
budowlane. Zatem jednoznacznie trzeba stwierdzić, że pomysł na
budowę własnego obiektu był udziałem ówczesnych władz SPP,
a ściślej osób z Zarządu, które w nim pracują od wielu lat, przy
niewielkich korektach.
szkoleniowy dla kierowców.
Gdy pojawi się taka możliwość,
będziemy się ubiegać o organizację
zawodowego szkolnictwa na
kierowców kategorii C i D wraz
z możliwością odbycia praktyk
zawodowych w przedsiębiorstwach
naszych przewoźników.
W dalszym ciągu będziemy
monitowali w sprawach istotnych
dla środowiska na różnych forach,
łącznie z udziałem w akcjach
protestacyjnych. Pod adresem
ZMPD będziemy dalej wnioskowali
o utworzenie silnej komórki
prawnej do analizy istniejących i
eliminowania przeszkadzających
branży przepisów oraz prowadzenia
własnych prac legislacyjnych,
a także w celu indywidualnej
pomocy prawnej przewoźnikom.
Ponadto, podtrzymujemy wniosek
o reaktywację pięciu zespołów
problemowych: do spraw
legislacyjnych, do spraw transportu
międzynarodowego, do spraw przejść
granicznych, do spraw szkoleń, do
spraw zezwoleń. Zespoły te winny
być wzmocnione o obsługę prawną,
po jednym przedstawicielu z regionu
i obsługę organizacyjną Biura ZMPD.
– Panie Mikołaju, proszę powiedzieć jak udało się zbudować
taki kompleks w półtora roku?
– Faktycznie, z przerwą zimową, prace realizowano od
października 2013 r. do kwietnia 2015 r. można zatem przyjąć, że
główne roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu 2014 r., czyli
budowa była realizowana w dobrym tempie.
Zarząd Stowarzyszenia i Komitet Budowy pracował nad
wyłanianiem ofert na poszczególne etapy i prace wykończeniowe,
ze szczególnym osobistym zaangażowaniem Prezesa Władysława
Żero, Wiceprezesa Jerzego Jurkina, Wiceprezesa Andrzeja
Kondrackiego i innych osób. Moim zadaniem była więc bieżąca
koordynacja dostaw, zakupów i pilnowanie właściwego
poziomu wykonania robót. Nieodzowna była współpraca z
kierownikiem budowy, projektantem budynku, projektantką
wnętrz. Wiele czasu i pokonania wielu barier urzędniczych
wymagało też załatwienie niezbędnej dokumentacji w organach
administracyjnych na wjazdy czy różnorodne przyłącza,
ogrodzenia, zgłoszenia rozpoczęcia prac według odrębnych
pozwoleń, zajęcia pasa drogowego itp.
Chociaż nie jestem budowlańcem, to wizja wykreowania czegoś
nowego, przynoszącego satysfakcję osobistą i środowiskową,
pozwoliła mi na chyba nie najgorzej wykonaną pracę. Myślę,
że mam za sobą kolejny już etap dobrze wykonanej pracy
zawodowej.
Rozmawiała główna redaktorka
«NewsE100» Nadzieżda Szyganowa
Przewidujemy nadal organizację
dorocznych Konferencji
Przewoźników Podlasia bądź to w
Białowieży, bądź innym miejscu.
Będziemy tam chcieli łączyć sprawy
bieżące nurtujące środowisko z
elementami integracyjnymi.
Ponadto, nasze plany będą
korygowane występującymi
problemami wewnątrzkrajowymi
i międzynarodowymi, które
przyniosą nam kolejne lata, a branża
transportowa jak zawsze, będzie je
odczuwała jako jedna z pierwszych.
Na koniec tego wywiadu kierownictwo firmy E100 chciałoby przekazać
Stowarzyszeniu gratulacje z okazji 15-lecia istnienia i życzyć samych
sukcesów w działaniach, a także podziękować za udostępnienie biura
w nowym budynku Stowarzyszenia. Jesteśmy pewni, że organizacja
osiągnie jeszcze wiele sukcesów w swojej niełatwej pracy!
17
AdBlue
na Białorusi
na kartę Е100
Współczesne wymogi i
standardy regulujące zawartość
szkodliwych substancji w
spalinach pojazdów powodują,
że stacje muszą wciąż
rozszerzać swój asortyment.
Biorąc pod uwagę rosnące
zapotrzebowanie każdego
miesiąca coraz to nowe stacje
włączają do swojej oferty
dodatkowo płyn AdBlue
stosowany w silnikach diesla z
technologią SCR.
Na Białorusi na karty Е100
można nabyć AdBlue
na ponad 120 stacjach paliw
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
18
TERYTORIUM
za
bi
er
z
m
ap
ęz
es
ob
ą
TANKUJ
MĄDRZE
19
w Rosji
RU385
RU386
RU383
RU381
RU570
RU382
RU384
RU1027
RU1030
RU1024
RU1028
RU1029
RU1021
RU1026
RU1023
RU228
RU1909
RU550
RU176 – «Сургутнефтегаз», E95/M20 S. Petersburg – Kijów 285 km, m. Psków
Петрозаводск
ск
RU184 – «СлавНефть»,
M13 Briańsk – Homel 164 km, wieś Smotrowaja Buda,biało-granatowa, po prawej
RU194 – «Сургутнефтегаз», E22/M9 Moskwa – Ryga, 435 km, obwód Pskowski, o. Kuńja
RU195 – «Сургутнефтегаз», E22/M9 Moskwa – Ryga, Siebież, miejsc. Buraczki
RU200 – «Сургутнефтегаз», E22/M9 Moskwa – Ryga, 617km, Siebież, miejsc. Buraczki
RU201 – «Сургутнефтегаз», E22/M9 Moskwa – Ryga, 575 km, Siebież, miejsc. Idrica
RU228 – «Сургутнефтегаз», A212 Psków – Izborsk – granica z Estonią, wieś Podosie, 5 km od Pskowa,
granatowoczerwono-niebieska, po lewej
RU234 – «Т-Ойл», P133 Smoleńsk – Wielkie Łuki, m. Wieliż, przy wjeździe do miasta, сzerwono-biała, po prawej
RU255 – «НЕФТИКА», M3 Moskwa – Kijów, 482 km, m. Siewsk, przed posterunkiem GAI, niebiesko-szara,po lewej
RU260 – «СТС», 101 Moskwa – Bobrujsk, 333 km, wieś Krapiwna
RU282 – «М10», M10 Moskwa – Sankt-Petersburg, 160 km, z lewej, czerwona, obwód twerski, rejon Kaliniński, wieś
Wisienki
RU287 – «М10», М9 Moskwa – Ryga, 206 km, czerwona, z prawej
RU361 – «СТС», P120 Smoleńsk – Rosławl, wieś Stodoliszcze, biało-niebieska, po prawej
RU381 – «ВТК», E18/M10 m. Wyborg, Szosa Leningradska
RU382 – «ВТК», E18/M10 wieś Ogońki
RU383 – «ВТК», A127 wieś Brusnicznoje
RU384 – «ВТК», E18/M10 wieś Torfianowka
RU385 – «ВТК», A124 wieś Swietłogorsk
RU386 – «ВТК», A124 m. Wyborg, Szosa Swietłogorska 17
RU395 – «696 км», 696 km trasy M2 Moskwa – Charków, wieś Niechotiejewka, 7 km od granicy z Ukrainą,
biało-zielona, z prawej w kierunku Moskwy
RU428 – «СТС», P133 Smoleńsk – Wielkie Łuki 114 km, m.Mihajlenki, szaro-czerwono-czarna, po lewej
RU435 – «Сургутнефтегаз», E95/M20 Petersburg – Kijów, 332 km + 230 m, Ostrów, biało-czerwono-niebieska, po
prawej
RU448 – «Газпром», M23 m. Taganrog, ul. Marshala Zhukova 4
RU451 – «Газпром», E50/M19 m. Novoshakhtinsk, ul. Harkovskaya 32, biało-niebieska, po prawej, w kierunku granicy
RU505 – «Газпром»,
RU510 – «Сургутнеф
RU547 – «ДОРИСС», E
niebiesko-biała, po
RU548 – «ДОРИСС», E
niebiesko-biała, po
RU550 – «Сургутнеф
Kuniczyna Gora, ni
RU568 – «ДЭН Petrol
RU570 – «ПТК», E18/
czerwono-biała, po
RU573 – «Газпром»,
RU575 – «Газпром»,
RU580 – «Сибнефть»
niebiesko-biała, po
RU582 – «Сибнефть»
RU584 – «Сибнефть»
RU586 – «Петролит»
Ukrainą, niebiesko
RU596 – «Газпром»,
RU602 – «Сибнефть»
wyjazd na Jekater
RU877 – «Тенко», P3
RU878 – «Тенко», P3
RU920 – «Магистрал
RU990 – «PureFuel»,
pomarańczowo-sz
RU1018 – «Нефтика»
po lewej
RU435
RU176
RU510
RU282
RU200
RU201
RU194
RU195
RU428
RU279
RU234
Владимир
RU526
RU1819
RU312
RU313 RU349
RU280
RU275
RU325
RU2279
RU1060
RU361
RU2280
RU1801
Теребуш
RU260
RU575
RU1805
RU274
RU155
RU349
RU327
RU573
RU539
Нижний
Новгород
RU287
RU990
RU568
Липецк
RU184
RU505
RU1018
RU2294
RU255
RU2293
RU586
RU596
Stacje E100 Power – to unikalna oferta
na rynku kart paliwowych.
Po co przepłacać?
Oszczędzajcie na różnicy pomiędzy ceną
hurtową a detaliczną zaopatrując się
w paliwo na stacjach E100 Power.
20
RU1955
RU2252
RU395
Жердевка
RU1500
Алексеевка
RU1505
E105/M2 Mceńsk – Orzeł, obwodnica Orła, ul. Posiełkowaja 21, biało-niebieska, po prawej
фтегаз», E95/M20 Petersburg – Newel, 333 km + 400 m, Ostrów, biało-czerwono-niebieska
E22/M7 Moskwa – Czeboksary, 576 km, miejsc. Nikolskoje, przed zakrętem na Jadrin,
o prawej
E22/M7 Moskwa – Czeboksary, 625 km, wieś Kałajkasy, na wjeździe do m. Czeboksary,
o prawej
фтегаз», E77/A212 Psków – Pieczory, m. Pechory, szosa Pskowska 3 km od przejścia granicznego
iebiesko-czerwono-biała, po prawej
l», E105/M2 Orzeł, ul. Italiańska 9 (371 km drogi М2)
/M10 Petersburg – Wyborg, 160 km, wyjazd z Wyborga (skręt na miejscowość Otradnoje),
o prawej
A141 Smoleńsk – Witebsk, na wyjeździe z Rudni, 6-ty km obwodnicy, niebiesko-biała, po lewej
A101 Moskwa – Rosławl – granica Białorusi, 420 km, skręt na Szumiaczyn, niebiesko-biała
», E30/M5 Ufa – Czelabińsk, 1841 km, miejsc. Witaminnyj, na wyjeździe z Czelabińska,
o prawej
», E123/M36 Czelabińsk – Troick, 42 km, Jemanżelińsk, niebiesko-biała, po prawej
», E30/M51 Czelabińsk – Kurhan, 40 km, miejsc. Miasskoje, niebiesko-biała, po prawej
», E38/P199 Kursk – Głuchow, miejsc. Nowoiwanowka, 10 km od przejścia granicznego z
o-biała, po prawej
E101/M3 Żielieznogorsk – Trojebortnoje, 500 m od granicy z Ukrainą, niebiesko-biała, po lewej
», E30/M5 Czelabińsk – Jekaterynburg, 26 km, obwodnica Czelabińska (strona wewnętrzna),
ynbur
320 Jelabuga 126 km, miejsc. Ilinskoje, czerwono-biała, po lewej
321 Iżewsk – Głazow, 36 km, 2 km do Jakszur-Bodi, niebiesko-biała, po prawej
ль», E30/M5 Penza – Syzrań, 836 km, miasto Novospaskoje, po prawej stronie, zielono-żółta
, E101/M3 Kaługa – Briańsk, 355 km, przy wjeździe do miasta Briańsk, Mały Polpino,
zary, po lewej
», E101/M3 Briańsk – granica z Ukrainą, 518 km, miejsc. Trojebortnoje, biało-granatowa,
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
RU1021 – TATNEFT, E95/M20 Petersburg – Psków, 69 km, wieś Poddębie, biało-zielona, po prawej
RU1023 – TATNEFT, E105/M10 Petersburg – Wielikij Nowogród, wieś Babino-2, biało-zielona, po prawej
RU1024 – TATNEFT, E105/M10 Petersburg – Wielikij Nowogród, wieś Babino-2, biało-zielona, po lewej
RU1026 – TATNEFT, E20/M11 Petersburg – Kingisep, wieś Gurlewo, biało-zielona, po prawej
RU1027 – TATNEFT, E20/M11 Petersburg – Kingisep, wieś Tikopis, biało-zielona, po prawej
RU1028 – TATNEFT, E20/M11 Kingisep – Narwa, 145 km, Iwanogród, biało-zielona, po prawej
RU1029 – TATNEFT, E20/M11 Petersburg – Kingisep, 42 km, wieś Kipeń, biało-zielona, po prawej
RU1030 – TATNEFT, E20/M11 Petersburg – Kingisep, 31 km, wieś Łagolowo, biało-zielona, po lewej
RU1065 – «Сибнефть», E30/M5 Ufa – Jekaterynburg, obwodnica Czelabińska, miejsc. Klucze, niebiesko-szara, po lewej
RU1067 – «Сибнефть», E30/M51 Kurhan-Czelabińsk 5 km obwodnicy Wosocznyj obchod, пmiejsc. Warchuszewo,
niebiesko-szara, po lewej
RU1264 – «Протон», E017/M7 Nabierieżnyje Czelny – Menzelinsk, 1130 km, w. S. Aleksandrowka, biało-czerwona, po
lewej
RU1265 – «Протон», E017/M7 Nabiereznyje Cielny – Mienzelinsk, 1165 km, m. Bajsarowo
RU1500 – «АЗС», P185 Bełgorod – Pawłowsk, 166 km, przy wjeździe do m. Alieksiejewka, obwód bełgorodzki,
biało-czerwona, po prawej
RU1505 – «ТЕНК», obwód belgorodzki, Rejon Szebekiński, miejsc. Ustinka, na granicy z Ukrainą (przejście graniczne
Szczebekino – Wołczańsk), pomarańczowo-zielona, po prawej
RU1797 – «Магистраль», E30/M5 Penza – Syzrań, 675 km, miejsc. Russkij Iszym, zielono-żółta, po lewej
RU1805 – «Евро5», M13 Briańsk – Homel, 179 km, szara, po prawej
RU1909 – TATNEFT, E95/M20 Petersburg – Psków, 158 km, przy wyjeździe z Ługi, zielono-biała, po prawej
RU1942 – «Автоланч», E30/M51 Czelabińsk – Kurhan, 126 km, m. Szumicha, biało-pomarańczowa, po prawej
RU1995 – «Савала», E119/M6 Borysoglebsk – Astrachań, 940 км, Wołgograd, szaro-niebieska, po lewej
RU2045 – «12 Сибнефть», A295 Joszkar-Ola – Wołżsk 88 km+600m, miejsc. Małe Paraty, niebiesko-szara, po lewej
RU2252 – «АЗС», E105/M2 Moskwa – Charykow, 634km, miejsc. Jakowlewo, biało-niebieska, po lewej
RU2279 – Tula Petrol, E115/M4 Moskwa – Woroneż, 179 km, miejsc. Terebusz, czerwono-szara, po lewej
RU2280 – Tula Petrol, E115/M4 Moskwa – Woroneż, 179 km, miejsc. Terebusz, czerwono-szara, po prawej
RU2293 – «АЛЬФА – НЕФТЬ», E115/M4 Moskwa – Woroneż, 464 km, miejsc. Kniaziewo, biało-żółta, po prawej
RU2294 – «АЛЬФА – НЕФТЬ», E115/M4 Пермь
Moskwa – Woroneż, 466 km, miejsc. Kniaziewo,
biało-żółta,
po lewej
Нижний
Тагил
RU878
Екатеринбург
RU877
Ижевск
RU548
RU547
Чебоксары
RU602
RU2045
Казань
Набережные
Челны
Шадр
RU1264
RU584
RU1065
Елабуга
RU1265
RU1942
Шумиха
Челябинск
Уфа
RU580
RU1067
RU582
RU1797
Магнитогорск
Кост
Самара
Пенза
RU920
w Rosji
Legenda
RU192
RU526
Уральск
ьс
Sieć Power – siec stacji Е100 w Rosji, Białorusi, Polsce, Ukrainie,
Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii, na których klienci
E100 otrzymują maksymalną zniżkę na paliwo *.
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 23 stacji na głównych
drogach w Rosji, Polsce i Litwie,
na których klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych.
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz formy płatności.
Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela regionalnego.
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
na trasie E30/M1 Moskwa – Brześć
RU155 – «332 км», E30/M1 Moskwa – Brześć, 332 km, po lewej
RU274 – «М10», E30/M1 Moskwa – Brześć, 192 km, z prawej
RU275 – «М10», E30/M1 Moskwa – Brześć, 192 km, po lewej
RU279 – «222», E30/M1 Moskwa – Brześć, 454 km, biało-czerwono-niebieska, z lewej
RU280 – «222», E30/M1 Moskwa – Brześć, 454 km, biało-czerwono-niebieska, z prawej
RU312 – «М10», E30/M1 Moskwa – Mińsk, 452 km (granica z Białorusią), czerwona, z prawej
АктобеMoskwa – Mińsk, 452 km (granica z Białorusią), czerwona, z lewej
RU313 – «М10», E30/M1
RU325 – «АЗС», E30/M1 Moskwa – Brześć, 365 km, z prawej
RU349 – «РуссНефть», E30/M1 Moskwa – Brześć, 397 km, wieś Olsza, z prawej,
biało-niebieska
RU526 – «Стиль», E30/M1 Moskwa – Brześć, 408 km, wieś Jermaki,
niebiesko-pomarańczowa, po prawej
RU539 – E100, E30/M1 Moskwa-Brześć, 408 km, wieś Jermaki, zielona, po lewej
RU1060 – «ДИАЛ», E30/M1 Moskwa – Brześć, 387 km, wieś Diwasy, zielono-biała, po lewej
(za hangarem)
RU1801 – PARKoil, E30/M1 Moskwa – Brześć, 444 km, wieś Belei, biało-zielona, po prawej
RU1819 – «СТС», E30/M1 Moskwa – Brześć, 263 km, niebiesko-pomarańczowa, po lewej
21
Атырау
København
Владимир
PL621
BY210
LT130
PL625
BY42
BY155
BY212
BY283
BY291
Płock
PL623
BY255
57
PL679
PL665
BY286
PL624
BY297
PL676
BY294
PL667
BY257
BY213
BY254 BY33
BY201 BY256
BY34 BY252
BY284
BY274
BY248
PL668
BY253 BY32
BY50
BY215
PL678
BY211
BY214
BY290
BY275
BY41
BY300
BY53
BY285
BY278
BY251
BY293
BY43
BY242
BY292
BY263
UA38
UA2
UA53
UA106
Алексеевка
UA25
UA3
UA52
UA7
UA9
UA22
UA51
UA21
na Białorusi
w Polsce
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
• BY32 – «Газпромнефть», M1 Brześć – Moskwa, 435 kм
• BY33 – «Газпромнефть», M1 Brześć – Moskwa, 403 kм, w. Polewaja
• BY34 – «Газпромнефть», M4 Mińsk – Mohylew, 63 kм, m. Czerweń
• BY41 – «Газпромнефть», Grodno, pr. Kleckowa, 2a
• BY42 – «Газпромнефть», M6, Grodno, ul. Bielusza, 60
• BY43 – «Газпромнефть», М10 Homel – Kobrin, m. Homel, szosa Reczicka, 135а
• BY50 – «Газпромнефть», Wilno – Lida, m. Lida, ul. Swierdlowa, 187a, przy wjeździe domiasta
• BY53 – «Газпромнефть», P21 Smoleńsk – Witebsk, przy wjeździe do miasta Witebsk
• BY155 – «Газпромнефть», Р99, miejsc. Mincziki, (obok granicy)
• BY201 – «Газпромнефть», М1/Е30 Brześć – Mińsk, 263 km, skrzyżowanie М1 i autostrady Р-11 (Mir – Nieswiż )
• BY210 – «TATNEFT», М3 Mińsk – Witebsk, 111 km, za wsią Babcy
• BY211 – «TATNEFT», E95/М8 Orsza – Witebsk, 117 km, wieś Osipowo
• BY212 – «TATNEFT», Е30/М1 Brześć – Mińsk, 250 km, rejon Baranowicki, naprzeciwko monumentu „Żubr"
• BY213 – «TATNEFT», Е95/M8 Orsza – Mogilew, 183 km, za miejsc. Antonowka
• BY214 – «TATNEFT», Е30/М1 Mińsk – Orsza, 548 km, miejsc. Zadrowie, na wjeździe do m. Orsza
• BY215 – «Газпромнефть», Е28/М6 Mińsk – Grodno, 120 km, wieś Kenti
• BY242 – «Газпромнефть», Р82 Reczyca – Swietłogorsk, m. Reczyca, ul. Proletarskaja 11, przy wyjeździe z miasta
• BY248 – «TATNEFT», Е30/М1 Brześć - Mińsk, 49 km, wieś Pieski
• BY251 – «Газпромнефть», Р6 Iwacewicze – Pińsk, przy wjeździe do Pińska, wieś Posenicze
• BY252 – «Газпромнефть», М4 Mińsk-Mohylew, Bieriezino
• BY253 – «Газпромнефть», М2 Mińsk – lotnisko Mińsk-2, gmina Kołodiszczańsk
• BY254 – «Газпромнефть», Obwodnica Mińska (МКАД), skrzyżowanie z ul. Kuprewicza, strona zewnętrzna
• BY255 – «Газпромнефть», М9 Obwodnica Mińska (МКАД), 20 km, gmina Sienick, strona zewnętrzna
• BY256 – «Газпромнефть», Р23 Mińsk – Słuck, przy wyjeździe z Mińska, ul. Kiżewatowa 48
• BY257 – «Газпромнефть», М9 Obwodnica Mińska (МКАД), 27 km, gmina Szczemyślińsk
• BY263 – «Газпромнефть», М10 Briańsk – Homel, przed skrętem na obwodnicę Homla
• BY274 – «Беларусьнефть», Е30/М1 Baranowicze – Mińsk 213 km, wyjazd z m. Baranowicze
• BY275 – «Газпромнефть», obwód Grodzieński, rejon Woronowski, m. Bieniakonie
• BY278 – «TATNEFT», М10 Mozyr – Homel, zjazd z obwodnicy Homla na ul. Barykina, biało-zielona, po lewej
• BY283 – «TATNEFT», М1/Е30 Brześć – Mińsk, 258 km, Miński obwód, Nieswieżskij rejon
• BY284 – «TATNEFT», P-12 Nieswiż – Kleck, 6 km drogi, Miński obwód, Nieswieżskij rejon
• BY285 – «АЗС», Р45 Połock – granica z Litwą 151 km, wieś Szwakszty, biało-czerwona, po prawej
• BY286 – «TATNEFT», Brzeski obwód, m. Baranowicze, ul. Kirowa 79A
• BY290 – «ТРАЙПЛ», Е85/М6 Mińsk - Lida 92 km, wieś Rassoliszki, biało-czerwona, po prawej
• BY291 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 177 km, biało-czerwona, po prawej
• BY292 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 177 km, biało-czerwona, po lewej
• BY293 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 68 km, obwodnica Kobrina, biało-czerwona, po prawej
• BY294 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 68 km, obwodnica Kobrina, biało-czerwona, po lewej
• BY297 – «Газпромнефть», Е30/М1 Brześć - Baranowicze, 11 km obwodnicy Brześcia, za rondem, biało-niebieska
• BY300 – «Газпромнефть», P20 Witebsk – Połock, 12 km, m. Kirovskaja, biało-niebieska, po lewej
• PL621 – «Baltic-Trade», Gdynia 81-212, ul. Hutnicza 35
• PL623 – Speed, А18, 1 km przed granicą z Niemcami, terminal Południe
• PL624 – DK94, 3 km od zjazdu z DK94 w kierunku Miłkowic, na terenie bazy
paliwowej przy PKP, po prawej
• PL625 – DK29, 3 km od autostrady A2 Warszawa – Berlin, port Świecko
• PL665 – E100, 10 km od stacji Świebodzin w kompleksie Las Vegas, po lewej
• PL667 – DK94, 57 km od przejścia granicznego z Niemcami
• PL668 – A18, 74 km od przejścia granicznego z Niemcami
• PL676 – Agromex, S8, ul. Swędzieniejewice 49, 98-161 Zapolice 1 km od znazdu
z S8 w kierunku Zduńskiej Woli, po lewej
• PL678 – DK61, Dyszobaba 62 A, 3 km przed miejscowością Różan i
skrzyżowania dróg DK60 i DK61, niebiesko-biała, po lewej
• PL679 – DK62, Cieśle, 20 km przed Płockiem, niebiesko-biała, po prawej
na Ukraine
• UA2 – “WOG”, E40/M06 Równe – Kijów rejon Korecki, wieś Branow,40 km,
żółto-zielona
• UA3 – “WOG”, E40/M06 Równe – Kijów obwód Równecki, wieś Goszcza,ul.
Riweńska, żółto-zielona
• UA7 – “WOG”, E50/M06 Kijów – Czop 557 km, Koveri, zielona, po lewej
• UA9 – “WOG”, E50/M06 Lwów – Czop m. Klaczanowo, 10 kmod miasta
Mukaczewo,żółto-zielona, po prawej
• UA21 – “WOG”, E95/M05 Kijów – Odessa obwód Mikołajewski,w. Kriwoje
Oziero, żółto-zielona
• UA22 – “WOG”, P16 Kirowohrad – Kamienka m. Kirowohrad,ul.
Moskowska, 171,żółto-zielona, po prawej
• UA25 – “WOG”, E95/M01 Kijów – Homel (BY) m. Browary, ul. Kiewska 331,
żółto-zielona,po prawej
• UA38 – “WOG”, E373/M07 Kijów – Kowel rejon Kowеlski,miejsc.
Kołodzieżne, ul. Łucka, 2a,żółto-zielona
• UA51 – “WOG”, Makiejewka, ul. Danilowa, 4А
• UA52 – “WOG”, E40/M06 Kijów – Czop 127+990 km, po lewej, żółto-zielona
• UA53 – “WOG”, E40/M06 Kijów – Czop 127+990 km, po prawej,
żółto-zielona
• UA106 – “WOG”, E40/M06 Kijów – Czop 528 km, Małyje Podleski,
żółto-zielona, po lewej
w Austrii
na Litwie
• АТ9 – «Diesel24», Inntaler Logistik Park GmbH, Endach 33, Kufstein
MAX
w Hiszpanii
22
• ES8 – «Valcarce», N-II на 772 км, съезд 2 с дороги А-7, La Junquera
• ES25 – Staroil, Combustibles Plaza S.L., Autovia A-52 (Rias Baixas) Salida 132,
Erosa – A Gudina (Ourense)
• ES26 – Staroil, Staroil Tarjeta de Transporte S.L., Autovia 1 – Salida 385,
Poligono Industrial San Roman de San Milan, Arraia
• ES27 – Staroil, Plaza Energia S.L., Autovia A-3 Salida 270, Caudete de las
Fuentes (Valencia)
• LT130 – «VakOIL», E67/A5 Suwałki - Kaunas, 170 km, Kalwaria
w Luksemburgu
• LU10 – “GULF MARNACH”, E421/N7, 21, rue de Marbourg, L-9764 Marnach
w Belgii
• BE18 – «Romacfuels», N390, 1,5 km od E40/A18, Veurne city, Welvaartstraat str. 7
«Альянс» –
nowe stacje w Buriacji
Na dalekim wschodzie jednym z partnerów Е100 jest firma
naftowa „Альянс” reklamująca się jako dostawca dobrej jakości
paliwa. W ubiegłym miesiącu do sieci Е100 włączonych zostało
pięć kompleksów paliwowych tej firmy.
Wszystkie stacje „Альянс” wyposażone są w nowe
wieloproduktowe dystrybutory paliwa oraz dystrybutory
oleju napędowego przystosowane do szybkiego tankowania.
Ponadto na każdej stacji dostępne są odkurzacze oraz możliwość
bezpłatnego dopompowania opon.
Fakty przemawiające na korzyść „Альянса” to produkcja i sprzedaż
produktów paliwowych wyłącznie klasy Еurо-5 oraz stały
monitoring jakości paliwa.
Кома
RU2072
RU2074
RU2073
RU2070 – E22/P242 Perm – Jekaterynburg, 338 km, biało-żółta,
po lewej (51.85144 107.507849)
RU2071 – M55 Irkuck – Czita, 557 km, miejscowość Suchara
biało-błękitna, po prawej (51.06898 107.791116)
RU2072 – E22/P242 Perm – Jekaterynburg, 338 km, biało-żółta,
po lewej (52.135632 107.449297)
RU2073 – E22/P242 Perm – Jekaterynburg, 338 km, biało-żółta,
po lewej (51.822638 107.505004)
RU2074 – М55 E22/P242 Perm – Jekaterynburg, 338 km,
biało-żółta, po lewej (51.86636 107.488366)
Siedem ulgowych
kompleksów przy
granicy z Gruzją
Sieć Е100 powiększyła się niedawno o nowe stacje marki
„Энергия”. Stacje są dogodnie usytuowane w pobliżu
granicy gruzińskiej, obok przejść granicznych Kazbegi
(Gruzja) – Wierchni Lars (Rosja).
Stacje oferują wyłącznie wysokiej jakości paliwo klasy
Еurо-5. Ponadto na terenie stacji znajdują się sklepy
z artykułami przydatnymi w trasie.
RU2070
Улан-Удэ
RU2071
Мухоршибирь
RU2474
RU2473
Владикавказ
M2
RU2471
RU2470
RU2475
RU2469
RU2472
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
RU2469 – E117/P296 Władykaukaz, ul. Watutina 71, żółtoniebieska (43.041534 44.693558)
RU2470 – E117/P295 Władykaukaz, ul. Czapajewa 8, żółtoniebieska синяя (43.045140 44.663075)
RU2471 – E117/P295 Władykaukaz, ul. Wiesienniaja 40, żółtoniebieska (43.048804 44.620223)
RU2472 – E117/P295 Władykaukaz, ul. Krasnogwardiejska 3,
żółto-niebieska (43.001830 44.682111)
RU2473 – P295 Ardon-Władykaukaz, wieś Archonskaja,
ul. Poliewaja 1, żółto-niebieska (43.115395 44.493073)
RU2474 – E117/A301 Władykaukaz, ul. Iristonskaja,
żółto-niebieska (43.083142 44.650793)
RU2475 – E117/A301 Władykaukaz, ul. Moskowskaja 62,
żółto-niebieska (43.034159 44.641095)
23
Opłaty drogowe w Rosji
start 15 listopada 2015 roku
CO TRZEBA WIEDZIEĆ?
• Opłata dla wszystkich aut powyzej 12 ton
• Cena za 1 km – 3,73 rubli
• Ilość km płatnych dróg – 50 774 km
• 481 bramka
• Mandat dla firm za nieopłacony przejazd drogami –
450 000 rubli (około 6000 eur)
• Ponad 100 pojazdów kontroli drogowej
• Tylko bezgotówkowa opłata
• Tylko na zasadzie przedpłaty
DLA WŁAŚCICIELA FIRMY – SPOSOBY OPŁATY
1. Terminały płatnicze
2. Opłata przez stronę operatora (www.platon.ru)
3. Przelew Bankowy
DLA KIEROWCY – Z CZYM WYRUSZYĆ W DROGĘ
1. Urządzenie pokładowe
2. Potwierdzenie wykupienia trasy
TYLKO E100 POMOŻE CI DOWIEDZIEĆ SIE WIĘCEJ O PŁATNYCH DROGACH W ROSJI.
24
Wszystkie dodatkowe informacje można znaleść na stronie www.e100.eu
TYSIĄC JEDEN PRÓB
W ostatnim czasie tunel pod kanałem La Manche
stał się obiektem uwagi francuskich i angielskich
władz. Zainteresowanie wynikło stąd, że tysiące
nielegalnych imigrantów próbuje wszelkimi
sposobami dostać się do Wielkiej Brytanii,
najczęściej wybierając przekraczające granicę
ciężarówki. Według nich na wyspach brytyjskich
można znacznie łatwiej otrzymać status
uchodźcy, zasiłek i znaleźć pracę.
PRZEKROCZENIA LA MANCHE
Dziś w okolicach francuskiego miasta
Calais można zobaczyć rozbity obóz z
10 tysiącami imigrantów, którzy liczą
na nielegalne przedostanie się do
Wielkiej Brytanii. Podejmują oni masowe
próby (czasami po kilka tysięcy osób)
przedostania się przez tunel, jednakże
napotykają na opór policji.
Z drugiej strony kanału La Manche
również są problemy na granicy z
powodu imigrantów i kierowcy kursujący
pomiędzy kontynentalną Europą a Wielką
Brytanią są przed nimi przestrzegani.
Policja próbuje na bieżąco kontrolować
wszystkie ciężarówki: zazwyczaj muszą
one odczekać 3 – 4 godziny, ale w ostatnim
czasie niektórzy kierowcy w rzeczywistości
czekają nawet więcej niż dobę.
Straty firm transportowych
W związku z oblężeniem tunelu pod
kanałem La Manche wydatki przewoźników
towarowych wciąż rosną. Z powodu
ciągłych protestów imigrantów kierowcy
muszą czekać na przejazd po kilka dni, w
związku z czym po obu stronach tunelu
gromadzą się tysiące ciężarówek.
W dodatku nielegalni pasażerowie na gapę
często dostają się do ciężarówek zagrażając
życiu kierowców i niszcząc towar. Oto
wypowiedź Dana Cook’a Dyrektora ds.
Operacyjnych firmy transportowej Europa
Worldwide: „Dochodzi do tego nie w
jakichś cichych zaułkach nocą, tylko w
środku dnia na drogach szybkiego ruchu
prowadzących do Calais. Ogólnie mówiąc
wokół ciężarówek zbierają się grupy
uciekinierów, a następnie włamują się do
ciężarówek wyłamując zamki i drzwi”.
Problemy przewoźników dotyczą również
kwestii odzyskania rekompensaty z tytułu
ubezpieczenia.
Firmy ubezpieczeniowe żądają protokołu
policyjnego, a Francuzi odsyłają kierowców
do kolegów z Anglii argumentując, że do
zdarzenia doszło właśnie u nich. Anglicy
z kolei twierdzą, że wszystkim powinni zająć
się Francuzi, ponieważ straty miały miejsce na
terenie Francji.
W ten sposób tworzy się zamknięte koło.
Dlatego też dość często zdarza się, że angielscy
kierowcy po prostu odmawiają przewiezienia
ładunku przez Calais i specjalnie wolą jechać
objazdem prawie sto mil do promu w Holandii,
tłumacząc dodatkowe koszty zużycia paliwa i
dłuższy czas dostawy ładunku obawą o swoje
życie.
Niespodziewane mandaty
Na dzień dzisiejszy dla wielu kierowców
przekraczających codziennie La Manche
kontrola ciężarówki jest sprawą powszednią.
Najczęściej imigranci wchodzą pod spód
ciężarówki chwytają się za osie i w ten sposób
próbują przejechać do Wielkiej Brytanii. Gdy
tylko zorientują się, że przekroczyli granicę
zaczynają stukać i krzyczeć, żeby ich wypuścić.
„Jestem oburzony takim podejściem
władz. Przekazaliśmy imigrantów w ręce
policji, ale i tak zostaliśmy ukarani za
współudział w bezprawnym przekroczeniu
granicy. To jest oburzające”, – powiedział
w mediach Dyrektor ds. Sprzedaży w
firmie MoveCorp James Mallett.
Z relacji kierowców wynika, że tego typu
kary stały się poważnym problemem.
Przecież kierowcy chcą mieć po prostu
możliwość postąpienia prawidłowo i
przekazania imigrantów władzom, a nie
ponosić za to ogromne kary.
Oczywiście teraz kierowców odstrasza
fakt, że nielegalnych imigrantów
próbujących przedostać się na drugą
stronę kanału La Manche jest coraz więcej,
a ich próby dostania się do Wielkiej
Brytanii coraz bardziej ryzykowne.
Kierowca nie zawsze może
znaleźć nielegalnych pasażerów,
ale jeśli mu się to uda i przekaże
ich policji - i tak może zapłacić
karę. Tak było z jednym z
kierowców, który po powrocie
do Wielkiej Brytanii znalazł
imigrantów w swoim aucie.
Przekazał ich policji, jednak na
jego firmę i tak została nałożona
kara w wysokości 19,5 tysiąca
funtów.
„Robisz co możesz, aby do
twojego auta nikt się nie dostał.
A jeśli komuś się to uda, zostajesz
ukarany. Co więc możemy
zrobić? Imigranci ukrywają się na
osiach lub bakach paliwowych,
ale najczęściej działają
zespołowo – dostają się do
ciężarówki przez tylne drzwi i tak
dokładnie ją zamykają, że trudno
się nawet domyślić, że ktoś jest
w środku” – opowiada jeden z
kierowców.
Zgodnie z oficjalnymi danymi liczba kar nałożonych na
kierowców ciężarówek za przewóz imigrantów wzrosła
w ciągu ostatnich kilku lat trzykrotnie, a są one niemałe –
2000 funtów szterlingów za jednego imigranta. Łącznie
w środkach transportu znaleziono w tym czasie i przekazano
w ręce policji 6 494 osoby.
Materiał przygotowany na podstawie źródeł internetowych
25
Nowe stacje sieci Е100 w sierpniu
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
Нягань
RU2496
RU2468
Ярославль
RU2497
Владимир
RU2553
Пермь
RU2460
Екатеринбург
RU2551
Рязань
RU2513
RU2552
RU2465 Пашино Барлак
М53
М51
М51
Братск
М53
Новосибирск
RU2435
Плотниково
RU2466
М52
RU2551 – Impulse, 193 km. – М5, szosa okrężna, m. Riazań,
po prawej
RU2552 – Impulse, 193 км. – М5, szosa okrężna, m. Riazań,
po lewej
RU2435 – «Полюс», А331 Tułun – Ust-Kut, Bratsk, szaro-biała,
po prawej
RU2436 – «Полюс», А331 Tułun – Ust-Kut,
miejsc. Alieksandrowka, żółta, po lewej
RU2465 – «Лукойл», m. Nowosybirsk, ul. 2-ga Gruzińska 28/2
RU2466 – «Энергия», m. Nowosybirsk, Szosa Berdska 500
RU2516 – «Новосибирская Топливная Компания»,
m. Nowosybirsk, ul. Stancionnaua, 64, szaro-żółta
RU2517 – «Новосибирская Топливная Компания»,
Р384 Nowosybirsk – Lenińsk Kuźniecki, miejsc. Płotnikowo,
szaro-żółta, po lewej
26
Уфа
RU2517
RU2516
Обь
RU2512
Челябинск
RU2436
Тангуй
RU2553 – IRBIS, Е22/М7 Moskwa - Władimir, 148 km,
wieś Łapino, biało-czerwona, po prawej
RU2512 – «Уфимский бензин», Е017/М7 Kazań - Ufa,
wieś Subaj, biało-niebieska, po prawej
RU2513 – «Уфимский бензин», Е017/М7 Kazań-Ufa,
wieś Subaj, biało-niebieska, po lewej
RU2496 – TATNEFT, Jarosławl, ul. Połuszkina Roszcza 9,
biało-zielona
RU2497 – TATNEFT, Jarosławl, prospekt Frunze 21,
biało-zielona
RU2468 – «АЗС СТК», Niagań – Chanty Mansyjsk,
m. Niagań, ul. Sybirska 9, biało-niebieska
RU2460 – VARTA, E22/P242 Perm – Jekaterynburg,
338 km, biało-żółta, po lewej
Ponad 30 nowych
ulgowych stacji
w pobliżu Kazania
«Татнефтепродукт» – dla tych,
którzy lubią swój samochód!
Нурма
RU2531
Большая Атня
RU2532
RU2536
M2
RU2510
RU2540
Высокая Гора
RU2538
RU2539
Paliwo sprzedawane na
stacjach „Татнефтепродукт”
pochodzi od sprawdzonego
dostawcy – firmy „ТАНЕКО”.
Pod względem parametrów
jakościowych olej napędowy
przewyższa europejskie normy
klasy Еurо-5. Poza olejem
napędowym stacje oferują
kierowcom dodatkowe towary
i usługi.
Пестрецы
RU2537
RU2534
RU2535
Большие Кайбицы
RU2530
RU2541
RU2505
А295
А295
RU2505
RU2503
Казань
Казань
RU2506
RU2498
RU2542
RU2498
RU2499
RU2542
RU2504
RU2533
RU2500
RU2508
RU2501
RU2543
RU2509
RU2545
RU2507
RU2544
W sierpniu do sieci Е100
dołączyło 31 kompleksów
paliwowych marki
„Татнефтепродукт”. Wszystkie
stacje oferują ceny ulgowe i
zlokalizowane są na głównych
drogach Tatarstanu niedaleko
Kazania.
Ponad
70 stacji
w sieci
Е100
RU2502
RU2511
RU2546
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.eu
27
RU2307
RU2303
RU2304
Костенеево
Набережные Челны
RU2306
RU2305
RU2308
Нижнекамск
RU2299
Ильинское
Новая Тура
RU2515
RU2311
Казань
RU2300
RU2301
RU2302
Тольятти
RU2310
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
RU2309
Жигулевск
Ulgowa sieć Е100 powiększyła się o 14 kompleksów
paliwowych znanej firmy „Автодорстрой” w
Tatarstanie, Nabierieżnych Czełnach i obwodzie
samarskim. Praktycznie wszystkie stacje są dogodnie
usytuowane wzdłuż głównych dróg krajowych Е22/
М7 i Е30/М5.
Na stacjach „Автодорстрой” dla kierowców dostępne
są dodatkowe usługi samochodowe, sklep oraz bar.
Rozszerzenie ulgowej sieci na drodze w Tatarstanie
RU2299 – E22/P242 Kazań - Perm, 17 km, wieś Wysokaja
Gora, biało-czerwona, po prawej
RU2300 – E22/M7 Niżnij Nowgorod - Kazań, 817 km,
biało-czerwona, po prawej
RU2301 – E22/M7 m. Kazań, ul. Mamadyski Trakt, białoczerwona
RU2302 – E22/M7 Kazań - Perm, 1 km, m. Kazań, zjazd z
obwodnicy, biało-czerwona, po lewej
RU2303 – E017/M7 Jełabuga – Nabierieżnyje Czełny, przy
wjeździe do miasta Nabierieżnyje Czełny, biało-czerwona,
po prawej
RU2304 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Ufa, wieś
Sidorowka, ul. Prospekt Kazański, biało-czerwona, po
prawej
RU2305 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Ufa, zjazd w
stronę wsi Jużnaja Surowka, biało-czerwona, po prawej
28
RU2306 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny – Ufa,
Prospekt Kazański 253, biało-czerwona
RU2307 – E22/M7 Kazań - Jełabuga, wieś
Jakowlewo, biało-czerwona, po prawej
RU2308 – E017/M7 Nabierieżnyje Czełny –
Menzelińsk, skręt do wsi Tatarstan, biało-czerwona,
po prawej
RU2309 – E30/M5 Toliatti – Samara, m. Żyguliewsk,
Szosa Moskiewska 6, biało-czerwona
RU2310 – P239 Kazań - Almietiewsk, m. Kazań,
prospekt Pobiedy 69, biało-czerwona
RU2311 – P239 Kazań - Almietiewsk, m. Kazań, ul.
Amirchana, biało-czerwona
RU2515 – P236 Saratow - Uralsk, m. Jeroszow, 174
km, biało-pomarańczowa, po lewej
Opłaty drogowe w Niemczech:
od 12 do 7,5
Od początku lata w systemie Toll Collect nastąpił szereg zmian dla przewoźników.
Między innymi od 1 lipca wzrosła liczba płatnych odcinków dróg, wycofano automatyczne
zamówienia kart paliwowych.
Od 1 października opłatami za niemieckie płatne drogi objęte będą wszystkie samochody
ciężarowe o masie przekraczającej 7,5 tony (wcześniej wartością graniczną było 12 ton).
Biorąc pod uwagę tę zmianę pracownicy firmy E100 zajmujący się sprawami dotyczącymi
dróg zalecają zawczasu postarać się o rejestrację pojazdów w systemie Toll Collect.
Nowe stawki opłat za drogi w Niemczech
Od 1 października obowiązywały będą nowe stawki opłat za przejazd drogami w Niemczech.
Koszt (w eurocentach) za 1 km płatnej drogi
Kategoria pojazdu
2 оsie
3 оsie
4 оsie
5 osi i powyżej
А (Еurо 6)
8.1
11.3
11.7
13.5
В (Еurо 5)
10.2
13.4
13.8
15.6
С (Еurо 4)
11.3
14.5
14.9
16.7
D (Еurо 3)
14.4
17.6
18.0
19.8
E (Еurо 2)
15.4
18.6
19.0
20.8
F (Еurо 1-0)
16.4
19.6
20.0
21.8
Płatne drogi w Norwegii
z kartą E100
Firma E100 stale pracuje nad poszerzeniem
oferty związanej z kartami paliwowymi. W
związku z tym od września klienci firmy mają
możliwość opłacania płatnych dróg w Norwegii.
W Norwegii większość płatnych dróg
kontrolowana jest przez system AutoPASS
działający w oparciu o technologię satelitarną
(GPS). Informacje o przejechanych kilometrach
odczytywane są z umieszczanego w
pojeździe urządzenia – udostępnianego przez
AutoPASS po zarejestrowaniu się w systemie.
Numer ID urządzenia przypisany jest do
numeru rejestracyjnego samochodu,
dlatego OBU nie wolno umieszczać w
innym aucie. Kaucja za urządzenie wynosi
około 22 € (200 NOK). Opłatę za drogi w
Norwegii uiszcza się po fakcie (post-pay).
Aby zarejestrować się w systemie AutoPASS,
wystarczy by klient E100 skontaktował się
ze swoim opiekunem regionalnym w biurze
lub bezpośrednio ze specjalistą E100 do
spraw opłat za drogi.
29
niezawodna technika
o nieograniczonych
możliwościach
Szwedzki koncern Scania
CV AB jest jednym ze
światowych liderów
produkcji ciężkich
samochodów ciężarowych. Ta
międzynarodowa korporacja
prowadzi działalność w
ponad stu krajach świata.
Dziewięćdziesiąt siedem
procent produkcji sprzedaje
poza granicami Szwecji.
Firma powstała w 1901 roku na bazie
szwedzkiej filii angielskiej spółki Humber
produkującej rowery. Trzeba nadmienić,
że były to rowery doskonałej jakości –
z powodu wytrzymałości, niezawodności
i trwałości nazywano je „taboretami
na kołach“. Przedsiębiorstwo mieściło
się w niewielkim mieście Malmö w
południowej części Szwecji. Sama
nazwa – Scania – jest odzwierciedleniem
położenia geograficznego: oznacza
przynależność do południowego regionu
kraju o tej samej nazwie.
W tym samym 1901 roku Scania
wypuściła pierwszy samochód osobowy,
a pod koniec kolejnego roku – pierwszy
samochód ciężarowy. Jego „ojcowie“ –
inżynierowie Anton Svensson i Reinhold
Tornssin długo spierali się gdzie należy
umieścić silnik. Jeden uważał, że
powinien on znajdować się z przodu,
drugi – że z tyłu. W końcu znaleziono
„złoty środek“, zarówno w przenośnym,
jak i dosłownym znaczeniu tego słowa –
dwucylindrowy silnik o mocy 12 KM
został zainstalowany w środkowej
części podwozia, pod siedzeniem
kierowcy. Samochód ten mógł przewozić
półtorej tony ładunku z prędkością do
30
15 km/h. W ciągu kilku kolejnych lat
3-3,5-tonowe ciężarówki produkowano w
ograniczonym zakresie.
Co ciekawe, w 1902 roku, jednocześnie z
pierwszym pojazdem ciężarowym Scania,
swoją pierwszą ciężarówkę wypuściła
inna szwedzka firma – przedsiębiorstwo
Vabis w Södertälje, które do tej pory
produkowało wagony kolejowe.
W 1911 roku w wyniku fuzji obu firm
powstała spółka Skania-Vabis, która
koncentrowała się głównie na produkcji
samochodów. W pierwszym roku
wyprodukowano 40 samochodów
osobowych, 23 ciężarówki i jeden
autobus, a więc niemało jak na owe czasy.
Dwa lata później w fabryce w Södertälje
wybuchł duży pożar, który zniszczył
prawie cały sprzęt technologiczny.
Na miejsce spalonych zainstalowano
najnowocześniejsze urządzenia i
całkowicie odnowiono park maszynowy.
Dzięki temu, nie po raz ostatni, ScaniaVabis w czasie I Wojny Światowej
pomyślnie realizowała liczne zamówienia
dla wojska.
W 1921 roku Scania-Vabis ogłosiła
upadłość i została poddana
zasadniczej reorganizacji. W 1925 roku
przedsiębiorstwo musiało zrezygnować
z samochodów osobowych i wszystkie
siły skoncentrować na bardziej opłacalnej
produkcji ciężarówek i autobusów.
W pojazdach ciężarowych zaczęto
stosować bardziej ekonomiczne od
benzynowych silniki Diesla. Firma
Scania-Vabis również poddała się temu
trendowi. Już w 1931 roku zaczęła
wypuszczać pojazdy wyposażone w
silniki Hesselman o mocy 80 KM, a w
1936 roku wprowadziła silniki Diesla
własnej produkcji.
W czasach II Wojny Światowej ciężko
było o benzynę i we wszystkich
krajach popularne stały się auta
z gazogeneratorem, zasilanym...
kostkami drzewnymi. W procesie
spalania w specjalnym „piecu“, czyli
gazogeneratorze, przy ograniczonym
dostępie tlenu, wydzielały one paliwo
gazowe kierowane do cylindrów
silnika. Takie ciężarówki zaczęła
produkować również Scania-Vabis.
Firma realizowała również różnego
rodzaju zamówienia wojska, na przykład
na czołgi i transportery opancerzone.
Przedsiębiorstwo rozwijało się
pomyślnie.
W latach 50-tych XX wieku przyjęto
nową strategię. Rozpoczęto aktywną
ekspansję na rynki zagraniczne.
Produkcja samochodów ciężarowych
wzrosła. W 1959 roku spółka
wyprodukowała 4500 aut. To trzy razy
więcej, niż w roku 1940.
W 1962 roku Scania-Vabis wybudowała
fabrykę samochodów ciężarowych
i autobusów w São Paulo w dalekiej
Brazylii. Po dwóch latach firma
rozszerzyła działalność w Europie –
rozpoczęto produkcję ciężarówek w
Holandii w Zwolle.
Prace nad doskonaleniem samochodów
pod względem technicznym szły pełną
parą. Silniki turbodiesla pojawiły się
w samochodach Scania-Vabis w roku
1959. Wkrótce zaczęto stosować kabiny
poddawane specjalnym testom na
wytrzymałość, co znacznie poprawiło
ich bezpieczeństwo w razie wypadku.
W 1969 roku wyprodukowano nowy
14-litrowy turbodiesel DS 14, w którym
zrealizowano pomysł silnika pracującego
na niskich obrotach. Wydłużyło to okres
eksploatacji i wydajność silnika, a także
obniżyło poziom hałasu.
W tym samym roku firma połączyła się
z inną szwedzką spółką, firmą Saab,
produkującą samochody osobowe i
samoloty. W ten sposób powstał koncern
Saab-Scania. Był to również moment, w
którym samochody ciężarowe i autobusy
zmieniły markę: zamiast Scania-Vabis
otrzymały krótką nazwę Scania. Wspólna
produkcja w późniejszym czasie uległa
rozpadowi i od 1995 roku Scania jest
znów niezależną spółką.
W latach 70-tych kontynuowano udaną
ekspansję na rynki zagraniczne. W 1976
roku zbudowano przedsiębiorstwo w
Argentynie, w Tucumán. Potem przyszła
kolej na inne kraje, w tym USA, Meksyk,
Australię...
31
W kolejnym dziesięcioleciu spółka
zajęła pozycję lidera produkcji ciężkich
samochodów ciężarowych. Wszystkie
wcześniejsze doświadczenia Scania
wykorzystała przy opracowywaniu
samochodów tak zwanej drugiej serii,
których produkcję rozkręcono w roku
1980. Były to samochody o masie
całkowitej od 16,5 do 32 t. Instalowano w
nich silniki o pojemności 8, 11, 14 l.
Od 1982 roku na silnikach turbo
diesel zaczęto instalować intercoolery,
czyli systemy chłodzenia powietrza
doładowującego. Zwiększyło to moc i
obniżyło zużycie paliwa.
Poza tym auta drugiej serii otrzymały
nowy, wyrazisty wygląd, nad którym
pracował znany włoski „kreator“ mody
samochodowej - Giorgio Giugiaro.
W 1987 pojawiły się ciężarówki Scania
trzeciej serii. Ich masa całkowita
wynosiła 17-32 t. Instalowano na
nich silniki turbo diesel o pojemności
roboczej 9, 11 i 14 l. W następnym
roku w 14-litrowym silniku Diesla po
raz pierwszy w Europie zastosowano
system elektronicznego wtrysku paliwa
- EDS. Nie przypadkowo samochody
tej serii zostały wyróżnione tytułem
najlepszego europejskiego samochodu
ciężarowego „Truck of the Year’89“.
Konstruktorzy jednak nie spoczęli na
laurach i w dalszym ciągu pracowali nad
udoskonaleniem serii samochodów. W
1990 roku wprowadzono nowatorski
silnik Diesla w wersji Trubocompound, o
32
rekordowym współczynniku sprawności
wynoszącym 46 %. W 1991 roku w firmie
Scania wprowadzono modyfikacje w
samochodach z kabiną kierowcy nad
silnikiem i za silnikiem polegające na
udoskonalonej aerodynamice, co znalazło
odzwierciedlenie w nazwie - „Streamline“,
czyli „opływowy“. Mniejszy opór
powietrza obniżył zużycie paliwa o 4-5%,
W 1996 roku pojawiły się samochody
kolejnej, czwartej już serii, o pełnej
masie od 18 do 48 ton, które otrzymały
prestiżowy tytuł “Truck of the Year
96”. One również poddawane były
udoskonaleniom. Obecnie auta
wyposażone są w silniki spełniające
normy ekologiczne Euro 3, hamulce
tarczowe, zautomatyzowane systemy
zmiany biegów i wiele innych
udogodnień. W ostatnim czasie firma
wypuściła samochód Griffin - niedrogą,
wytrzymałą modyfikację, opracowaną
specjalnie na potrzeby eksploatacji w
warunkach krajów WNP.
W 2003 r. Scania nie poprzestała na
zwykłym unowocześnieniu stylu
i zaprezentowała zupełnie nową
kabinę z większą ilością miejsca za
kierowcą - Longline. Nowa kabina
będzie montowana wyłącznie w
połączeniu z silnikiem V8 o mocy 580
KM i trafi do sprzedaży we wrześniu.
Przypomnijmy, że w 2002 roku na targach
pojazdów użytkowych w Hanowerze
Scania zaprezentowała koncepcyjne
opracowanie ciągnika z kabinąmieszkaniem. Samochód ten cieszył się
ogromnym zainteresowaniem klientów i
dziennikarzy z całej Europy i rok później
model seryjny trafił do sprzedaży. Kabina
Longline jest idealnie dostosowana
do wielodniowych podróży i pozwala
kierowcy uniknąć różnego rodzaju
niewygód. To z kolei powinno pozytywnie
wpłynąć na jakość przewozów. Kabiny
Longline będą produkowane w zakładzie
firmy LaxE Special Vehicles.
W 2008 r. koncern Volkswagen został
głównym właścicielem firmy Scania,
wchodząc w posiadanie 37,73% akcji
z prawem zarządzania kapitałem i z
prawem do 68,6 % głosów.
Opracowano na podstawie materiałów
avtomarket.ru i innych źródeł internetowych.
Kontynuacja w następnym numerze
«NewsE100»
now
partn Y
Е100 er
Nowy ulgowy
kompleks
na południu
Austrii
Thörl-Maglern
83
AT24
83
Od połowy sierpnia klienci Е100 mogą swobodnie
korzystać ze stacji AT24. Kompleks włączony został do
ulgowej sieci, a należy do nowego partnera Е100 – firmy
Montex.
Samoobsługowa stacja AT24 mieści się na głównym
odcinku wielu tras transportowych – przy zjeździe z
autostrady A2, na granicy pomiędzy Włochami, Austrią
i Słowenią. Na stacji dostępny jest bar, toaleta oraz
obszerny parking.
A2
83
A23
AT24 – Montex, A2, Tankanlage B-83, 9602, Thörl-Maglern
(46.544275 13.650545)
Hiszpania: dodatkowo
trzy ulgowe stacje
ES70 – Galp, Ctra. N-340 km. 1071,
43450, Sant Carles de la Ràpita
(Tarragona)
(40.6256868 0.5786251)
W sierpniu 2015 roku do sieci E100
dołączyły nowe stacje w Hiszpanii.
Wszystkie należą do firmy Luvirr i włączone
zostały do sieci ulgowej. Dwie z nich
oferują wysokiej jakości paliwo pod marką
Galp, jedna – pod marką Shell.
Każdy z kompleksów posiada bar, sklep,
parking, toalety i myjnię.
now
partn Y
Е100 er
Lleida
ES72
E90
E90
Barcelona
E90
ES71 – SHELL, Ctra. N-340 Km.
1151,42, 43480, Vila-Seca
(41.102856 1.129848)
C32
A7
ES72 – Galp, Ctra. N-240 km. 100,
25193, Lleida
(Frente a Jardiland)
(41.6455529 0.5667346)
Tarragona
ES71
ES70
E15
Sant Carles
de la Ràpita
Szczegółowe informacje
na stronie www.e100.eu
33
Z kartą E100 po Europie
Е100 poleca w Europie
Bułgaria BG293
Rumunia RO193
CENA sierpnia*
CENA sierpnia*
0,945 €/л
BG293
Stara Zagora
5
0,935 €/л
Krepost
Kierunek: Turcja
BG293
Nowa całodobowa
stacja Gazprom
zlokalizowana na
nowym odcinku trasy
E80 Bułgaria-Turcja.
E80
RO193
E60
Kierunek:
Bułgaria
E671
HU
Ártánd
Całodobowa stacja
zlokalizowana przy
wjeździe do Bułgarii na
autostradzie E79
w m.Oradea jadąc przez
miasta Deva-KrajovaKalafat.
190
E60
RO193
1
RO
Sîntion
E671
767F
E79
Stacja posiada parking,
sklep, toalety, wi-fi.
BG
E671
Haskovo
806
E80
806
Oradea
Edirne (TR)
8
797
797
1
Stacja posiada parking,
sklep, toalety, wi-fi.
79
5
BG293 – Gazprom, PS Haskovo, 6300, E85/A5 Exit towards Dimitrovgrad
GPS 41.999444 25.570278
RO193 – Gazprom, Municipiul Oradea, Strada Borsului 53C, jud. Bihor, 410605, Oradea
GPS 47.100833 21.844722
Serbia RS8
Bośnia i Hercegowina BA11
CENA sierpnia*
CENA sierpnia*
1,202 €/л
Stara Pazova
Stari Banovci
131
100
Sarajevo
E75
13
10
Stacja posiada parking,
sklep, toalety, wi-fi.
BA11
BA
Belgrade
Белград
120
E75
100
E75
Całodobowa stacja
zlokalizowana na
południu kraju w
pobliżu miasta Mostar
na autostradzie E73.
M6.1
266
Surčin
BA11
Kierunek:
Bośnia
i Hercegowina
E73
Całodobowa stacja
zlokalizowana na
autostradzie E75 jadąc
przez m. Nisz.
E70
RS
RS8
Kierunek:
Bułgaria
RS8
267
1,028 €/л
Stacja posiada parking,
sklep, toalety, wi-fi.
E73
M6.1
Metković (HR)
RS8 – NIS Petrol, E-75 Auto Put, 22305 Stari Banovci
BA11 – Gazprom Petrol Station, E73/M17 Magistralni put m-17 Zalik, 88000, Mostar
GPS 44.971418 20.233512
GPS 43.36371 17.821776
34
*cena NETTO
Е100 informuje
Mandaty i szczegóły dot.
przepisów ruchu drogowego w Grecji
Ruch ciężarowy w każdym z europejskich państw ma swoją własną specyfikę. Grecja
nie stanowi w tym przypadku wyjątku. Policja w tym kraju przychylnie odnosi się
do zagranicznych kierowców, dlatego najczęściej poprzestaje tylko na pouczeniu.
Jednakże w razie poważnego wykroczenia, na kierowców nakładane są mandaty.
Nie można ich uregulować na miejscu, a jedynie przelewem w ciągu 10 dni.
Prędkość
Mandaty
Standardowe ograniczenia prędkości w Grecji
(jeśli znaki nie stanowią inaczej):
w terenie zabudowanym – 50 km/h;
poza terenem zabudowanym – 70 km/h;
na autostradzie – 90 km/h.
Dla samochodów posiadających łańcuchy antypoślizgowe maksymalna
dozwolona prędkość wynosi 50 km/h.
Przekroczenie prędkości
Mandat
dо 20 km/h
40 €
21 – 30 km/h
100 €
powyżej 30 km/h
350 €
Аlkohol
Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi w
Grecji – 0.5 ‰. Jeśli zawartość wyniesie od 0,5 dо 0.8 ‰ przewidziany
jest mandat w wysokości 200 €. Za zawartość alkoholu mieszczącą się w
przedziale od 0.8 ‰ do 1.1 ‰, kierowcy grozi mandat w wysokości 700
€ i pozbawienie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Natomiast mandat w
wysokości 1200 €, odebranie prawa jazdy na pół roku oraz ewentualny
areszt na okres do 2 miesięcy grozi kierowcy w przypadku stwierdzenia
w jego organizmie powyżej 1.1 ‰. Ponowne zatrzymanie kierowcy w
stanie nietrzeźwym w ciągu dwóch lat od poprzedniego zdarzenia grozi
mandatem w wysokości 2000 €, pozbawieniem prawa jazdy na okres 5
lat i półrocznym więzieniem.
Wjeżdżając do kraju należy pamiętać, że:
•
W samochodzie powinien znajdować się trójkąt
awaryjny, apteczka, gaśnica i komplet żarówek zapasowych.
•
Przy słabej widoczności spowodowanej warunkami
pogodowymi (mgła, śnieg lub deszcz) należy używać
krótkich świateł. Przy czym jazda w ciągu dnia z włączonymi
krótkimi światłami jest niedozwolona.
•
Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa grozi
mandat w wysokości 80 €.
Naruszenie
Mandat
(euro)
Odebranie prawa jazdy
(liczba dni)
Przejazd na czerwonym świetle
700 €
60
Niezastosowanie się do znaku
„Stop” oraz nieustąpienie
pierwszeństwa
700 €
20
Niewłaściwe postępowanie
wobec pieszych na przejściach dla
pieszych i chodnikach
200 €
10
Wyprzedzanie w niedozwolonym
miejscu
700 €
20
Przejazd mimo zakazu
(w tym wjazd na drogę o ruchu
jednokierunkowym)
200 €
20
Przejazd przez zamknięty
przejazd kolejowy
700 €
60
Niedozwolone zatrzymywanie
się/parkowanie
80 €
10
Zakłócenie ruchu na
skrzyżowaniu
350 €
20
•
Za kierownicą nie można korzystać z telefonu
niewyposażonego w zestaw hands free. W
przeciwnym wypadku kierowcy grozi mandat w
wysokości 100 € oraz pozbawienie prawa jazdy na
okres 30 dni.
• Opony zimowe nie są obowiązkowe, a łańcuchy
antypoślizgowe dozwolone są na drogach całkowicie
pokrytych śniegiem lub lodem.
• Używanie wykrywaczy radarów jest zabronione. Za
niestosowanie się do zakazu grozi kara w wysokości
2000 €, odebranie prawa jazdy na 30 dni i dowodu
rejestracyjnego – na 60 dni.
35
E100 pomaga
Ostatnie tygodnie sierpnia upłynęły pracownikom
„Nowego pokolenia” błyskawicznie na przygotowywaniu
podopiecznych fundacji do nowego roku szkolnego.
Dzieciom z potrzebujących i wielodzietnych rodzin fundacja
zakupiła na 1 września mundurki, obuwie oraz przybory
szkolne.
12 dzieci z Żabinkowskiej Szkoły z Internatem, dwoje
dzieci z wielodzietnej rodziny Budda oraz wychowankowie
Społeczno-Pedagogicznego Centrum w Brześciu otrzymało
komplety odzieży.
Nowe plecaki szkolne, przybory do rysowania, plastelinę,
długopisy i kolorowe ołówki „Nowe pokolenie” podarowało
dzieciom z wielodzietnej rodziny Tarasiuków, wychowankom
Społeczno-Pedagogicznego Centrum w Brześciu oraz
jedenastu pierwszoklasistom brzeskiej Szkoły Specjalnej.
Ponadto, przy wsparciu finansowym fundacji w klasach
Żabinkowskiej Szkoły z Internatem
zostały całkowicie odnowione podłogi, a do Szkoły
Specjalnej w Brześciu zakupiono tablicę i nowy projektor,
który z pewnością uatrakcyjni dzieciom lekcje.
W ubiegłym miesiącu „Nowe pokolenie” pomogło także
innym swoim podopiecznym. Dla wielodzietnej rodziny
Konopielczenko, w której wychowuje się dziewięcioro dzieci
w ramach rodzinnego domu dziecka w Liachowiczach,
fundacja zakupiła pralkę, a także zorganizowała spacer po
brzeskim parku oraz przejażdżkę konną.
36
W nowy
rok szkolny
razem
z „Nowym
pokoleniem”
Przegląd wiadomości
Rosja
Została rozpoczęta rejestracja
największych przewoźników w systemie
opłat drogowych
Rosja
Na drodze М11 pojawił się pierwszy
punkt sprzedaży elektronicznych środków
płatności za przejazd
W kraju uruchomiona została wstępna
rejestracja do systemu poboru opłat
za przejazd drogami „Platon”. Na razie
przeznaczona jest ona dla przewoźników
towarowych, których flota liczy ponad
300 ciężarówek o masie powyżej 12 ton.
Operator systemu posiada oddziały w
każdym okręgu federalnym. Od
15 października w kraju uruchomionych
zostanie 130 dodatkowych punktów
obsługi, w których będą mogli
zarejestrować się wszyscy pozostali
użytkownicy.
Na trasie М11 Moskwa – Petersburg przy
objeździe miasta Wysznij Wołoczek zaczął
działać pierwszy mobilny punkt sprzedaży
elektronicznych środków płatniczych do
dokonywania opłat za przejazd drogami.
Mieści się on na 258 km drogi.
Przypominamy, że termin wprowadzenia
w Rosji systemu poboru opłat za przejazd
od samochodów ciężarowych wyznaczony
został na 15 listopada 2015 roku.
Białoruś
Na krajowej mapie drogowej pojawiła
się nowa autostrada P52
W obwodzie grodzieńskim otwarta została
nowa droga Р52 Ostrowiec – Goza o
długości 50 km. Droga łączy dwie ważne
trasy: М7 Mińsk – Wilno i Р45 Wilno –
Połock.
Rosja
Ciężarówki będą ważone bez udziału
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
Od 24 lipca w kraju obowiązują zmiany w
przepisach dot. dróg samochodowych i
działalności drogowej. Teraz pracownicy
„Rostransnadzoru” (Rosyjskich Służb ds.
Nadzoru Transportowego) mogą sami,
bez inspektorów Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zatrzymywać samochody ciężarowe i
kontrolować ich wagę.
Litwa
Uległa zmianie procedura wydawania
pozwoleń dla samochodów ciężarowych
Od 1 sierpnia w kraju obowiązuje nowy
tryb wydawania zezwoleń na przejazd
dla pojazdów wielkich i ciężkich o
masie powyżej 48 ton drogami użytku
publicznego. Zgodnie z wprowadzonymi
zmianami zezwolenia będą teraz
wydawane na miesiąc, a nie na każdy
osobny kurs.
Godziny pracy: od 09:00 dо 21:00 bez
przerw i dni wolnych.
Turcja
Planowane jest zmniejszenie przewozów
tranzytowych przez Stambuł
W najbliższym czasie w przybrzeżnym
rejonie Stambułu Ambarli rozpocznie się
budowa specjalnego portu, który umożliwi
przeprawianie ciężarówek z Europy do
Azji z ominięciem mostu drogowego nad
cieśniną Bosfor. Statki kursujące pomiędzy
Ambarli i Topçular w północnej części
Morza Marmara, będą w stanie przewozić
codziennie do 2000 samochodów
ciężarowych.
Projekt ma na celu odciążenie Stambułu i
zmniejszenie korków powodowanych przez
ciężarówki.
WNP
Przewozy towarów realizowane
wszystkimi rodzajami transportu spadły
o prawie 3%
W okresie styczeń – czerwiec 2015 przewozy
towarowe realizowane wszystkimi rodzajami
transportu na terenie państw WNP
zmniejszyły się o 2,9% (dо 4,05 miliarda ton)
w porównaniu z analogicznym okresem
roku 2014.
Spadek przewozów odnotowano na
Ukrainie – o 21,9 % (dо 232,9 miliona ton),
w Rosji – o 8,1% (dо 1,3 miliarda ton),
Mołdawii – o 6,5% (dо 5,3 miliona ton).
Natomiast tendencje wzrostowe wykazał
Kazachstan +1,57 miliarda ton.
Rosja
W obwodzie kaliningradzkim pojawią się
nowe punkty kontroli wagowej pojazdów
Na 12 kilometrze drogi krajowej А229
Kaliningrad – Niestierow uruchomiony
zostanie nowoczesny punkt kontroli
wagowej pojazdów, na którym dokonywany
będzie pomiar ciężarówek w trakcie jazdy.
System sam określi wagę i gabaryty pojazdu.
W przypadku zarejestrowania przekroczeń
wagowo-gabarytowych na tablicy pojawi
się numer auta z poleceniem przejazdu
na plac kontroli stacjonarnej. Poza tym
numer rejestracyjny takiego auta trafi do
bazy Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
Tego typu kompleks kontroli wagowej
otwarty zostanie również na drodze w
Sowiecku (w pobliżu miejscowości Tałpaki).
Słowacja – Chiny
Został uruchomiony pociąg towarowy
pomiędzy dwoma Państwami
Niedawno otwarta została nowa kolejowa
trasa towarowa. Łączy ona prowincję
Liaoning (Chiny północno-wschodnie) ze
Słowacją i przebiega przez Ukrainę i Rosję.
Odległość 11 tysięcy kilometrów pociąg
pokonuje w ciągu 15 dni. Pociąg kursuje raz
w tygodniu.
Ukraina
Na wschodzie kraju wznowiono kontrole
wagowe i gabarytowe
Na drodze Е50/Е40/М-04 Znamienka –
Izwarino zaczął działać mobilny punkt
ważenia ciężarówek. 29 lipca skontrolowano
tam ponad 50 samochodów ciężarowych,
4 z nich przekraczały dopuszczalne
parametry. Kary nałożone na przewoźników
wyniosły 23 tysiące hrywien (970 €).
Przypominamy, że od początku lata
na Ukrainie w ciągu dnia obowiązują
ograniczenia przejazdu dla samochodów
ciężarowych. Zakaz przejazdu obejmuje
ciężarówki o masie powyżej 24 ton i nacisku
na oś przekraczającym 7 ton przy temperaturze powietrza przekraczającej 28 °С.
Rosja
Na wszystkich przejazdach kolejowych
zamontowane zostaną kamery video
Premier Rosji podpisał uchwałę, zgodnie z
którą wszystkie przejazdy kolejowe zostaną
wyposażone w kamery video. Urządzenia
będą rejestrowały fakt wjazdu pojazdów na
przejazd kolejowy na czerwonym świetle,
w momencie zamykania się szlabanu oraz
zatrzymanie auta na przejeździe.
Za złamanie zasad przejazdu obowiązywał
będzie mandat w wysokości 1000 rubli lub
pozbawienie prawa jazdy na okres
od 3 do 6 miesięcy (za ponowne
naruszenie – na 1 rok).
Na podstawie zasobów internetowych
37
Klub Pomocy
Dzień powszedni
Klubu Pomocy
Ostatni miesiąc lata okazał się bardzo intensywny dla
pracowników Klubu Pomocy. Jednakże z uwagi na to,
że niestandardowe sytuacje na drodze to główny profil
organizacji, każdy przypadek został sprawnie rozwiązany.
Niedopilnowane słodycze
Nieprzyjemna historia przydarzyła się polskiemu kierowcy podczas
powrotu do kraju na jednym z parkingów na Białorusi. W nocy, gdy
mężczyzna spał, złodzieje zerwali plomby z przyczepy samochodu
i ukradli część ładunku, który stanowiły słodycze. Właściciel firmy
od razu zwrócił się do Klubu Pomocy. Pracownik Klubu pomógł
kierowcy wypełnić wszystkie protokoły policyjne, a następnie udał się
z kierowcą do urzędu celnego w Baranowiczach w celu spisu towaru.
Dzięki fachowej pomocy pracownika Klubu kierowca mógł bez
przeszkód przekroczyć białorusko-polską granicę.
Skomplikowany przypadek ze szczęśliwym
zakończeniem
W sierpniu do Klubu wpłynęło zgłoszenie od przewoźnika z Polski.
Tym razem potrzebna była pomoc w odszukaniu kierowcy, który
jednocześnie był szefem firmy. Alarm ogłosił syn, który od kilku dni
nie mógł dodzwonić się do ojca. Za każdym razem gdy wybierał
jego numer, telefon odbierały nieznane osoby. Jednocześnie GPS
wskazywał, że samochód kontynuuje jazdę zgodnie z planowaną
trasą. Zagadkę pomógł rozwikłać pracownik Klubu, który wyjechał
38
Klub Pomocy
na miejsce prawdopodobnego przebywania
ciężarówki – czyli na białorusko – litewską granicę.
Pracownicy urzędu celnego potwierdzili, że
podobna do opisywanej ciężarówka wjechała
niedawno na teren Litwy. Na szczęście okazało się,
że szef firmy był cały i zdrowy, tylko telefon został
mu skradziony, a on po prostu nie zauważył utraty
aparatu.
Niestandardowe
części zamienne
Na początku miesiąca pomoc okazała się
potrzebna kolejnemu przewoźnikowi z Polski.
W rejonie Briańska (auto wracało z Gruzji do
Polski) w mega-przyczepie ciężarówki pękły na
raz dwie opony. Sprawę utrudniał fakt, że miały
one niestandardowe rozmiary. Nie tracąc czasu
kierowca zadzwonił do swojego szefa, a ten – do
Klubu Pomocy. Na skutek poszukiwań opony
odpowiednich rozmiarów udało się znaleźć w
Mińsku. Kierowcy udało się samodzielnie dojechać
do Smoleńska, gdzie czekał już na niego mechanik
z kompletem niezbędnych części. Po wymianie
opon kierowca pomyślnie kontynuował kurs.
Dokumenty
Klub bierze na siebie
Do dwóch wypadków z udziałem przewoźników
z Polski doszło w sierpniu jednocześnie na terenie
Rosji i Białorusi.
Jadący trasą А108 Oriechowo-Zujewo – Dmitrow
kierowca ciężarówki stracił panowanie nad
kierownicą i zahaczył o 5 innych pojazdów,
po czym wjechał do rowu. Na szczęście w
zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na pomoc polskiemu
przewoźnikowi i jego kierowcy wyjechał pracownik
Klubu. Uczestniczył on przy przeładunku towaru
w obecności przedstawiciela urzędu celnego,
a prawnik Klubu zajął się sporządzeniem
dokumentów dotyczących wypadku drogowego.
Drugi wypadek miał miejsce pod Bobrujskiem
(Białoruś). W tym przypadku w polską ciężarówkę
wjechał samochód osobowy. Pracownik Klubu
był potrzebny do przetłumaczenia i podpisania
protokołów wypadkowych. Wraz z kierowcą
wypełnił on wszystkie niezbędne dokumenty
dla Państwowej Inspekcji Drogowej i już po kilku
godzinach kierowca wyruszył w dalszą drogę.
W ostatnim czasie wzrosła liczba zgłoszeń od
przewoźników skarżących się na nieprawidłowo
wypełnione dokumenty przy opłacaniu zezwolenia na
tranzyt na Białorusi. Pracownicy Klubu Pomocy uczulają,
aby być w tym przypadku uważnym i sprawdzać wszystkie
wprowadzone dane od razu w banku.
196 TELEFONÓW
Jak wezwać pomoc Klubu
Kierunek wschodni
Zadzwonić na gorącą linię pod nr
+375 296 911 000 [24h]
Wysłać SMS
Uwaga! SMS musi zawerać 4 pozycje:
• nazwę firmy i miasto
• numer rejestracyjny pojazdu i markę
• telefon kierowcy
• lokalizację kierowcy i rodzaj niezbędnej pomocy
39
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Smolensk, 214025,
ul. Normandija-Nieman 35 (biuro 305),
+7 481 253 51 00
[email protected]
Obwód moskiewski, 140002,
m. Lubiercy, prospekt Oktiabrski 1
(centrum biznesowe „Lermontowski”)
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
[email protected]
Estonia
Reklama
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 622 58 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul. Tolbuchina 2, biuro 415
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
[email protected]
Ukraina
ul. Mezhigorskaya 43, Kijów
+38 044 229 16 65 fax
+38 067 364 61 00
+38 067 325 01 00
[email protected]
Łotwa
Rīga, Grēdu iela 4a-1.1
+371 20256677
+371 27638485
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
TRUCK
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
K
CK
UC
RU
T
TR
• wydanie karty - 0 pln
• prowizja za transakcje - 0 pln
• minimalny pakiet dokumentów
• sieć akceptacji karty - 29 krajów
• sieć stacji - dochodzi do 6000
Turcja
+ 90 212 856 02 14
[email protected]
Gorące linie
+375 447 447 100 (tylko SMS)
+7 925 172 28 38 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100, +380 44 3921 443 (UA)
+7 727 3 507 568 (KZ)
8-800-070-2035 (KZ)
+370 5 2111 881 (LT)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100 Sieć Power w Rosji powiększyła się o dziewięć stacji paliw jednocześnie. Jedna z nich – RU176 marki «Сургутнефтегаз» zlokalizowana jest w Pskowie na 285 kilometrze drogi Petersburg – Kijów. Kolejne...

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że wszyscy chcielibyśmy powrotu całej sytuacji z

Myślę więc, że wszyscy chcielibyśmy powrotu całej sytuacji z Polacy jednak nie mogli zgodzić się na warunki proponowane przez Rosjan, bo to oznaczałoby, że starczyłoby nam zezwoleń najwyżej do kwietnia, a od maja już bylibyśmy wyeliminowani z rynku.

Bardziej szczegółowo

Post-pay - Karty paliwowe E100

Post-pay - Karty paliwowe E100 specjalny rodzaj kontroli – transmisję online ze stacji paliw. Obecnie dla klientów E100 dostępny jest monitoring z czterech stacji sieci Е100 – RU295, RU312, RU313, RU387. Praktycznie na wszystkic...

Bardziej szczegółowo

Sieć Power - Karty paliwowe E100

Sieć Power - Karty paliwowe E100 RU921 А107 Nogińsk-Elektrostal, 27 km, miejsc. Czyrykowo, za centrum handlowym «Апельсин» (Apelsin), czerwono-żółta, po lewej RU922 Е22/М7 Moskwa - Władimir, 52 km, m. Nogińsk, czerwono-żółta, po l...

Bardziej szczegółowo

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5% Plus dwa Power MAX w Rosji Niedawno do sieci hurtowych cen Power MAX w Rosji dołączyły jeszcze dwie stacje - RU1800 marki «Шельф» i RU1801 marki PARKoil. Na stacji sprzedawane jest paliwo tylko o s...

Bardziej szczegółowo