Sieć Power - Karty paliwowe E100

Transkrypt

Sieć Power - Karty paliwowe E100
Liczby numeru
Cztery nowe
ulgowe stacje w Polsce
W ubiegłym miesiącu do ulgowej sieci Е100 w Polsce
dołączyły cztery stacje, na których sprzedawany jest
wysokiej jakości olej napędowy oraz płyn AdBlue.
PL595
DK 75,
miejsc. Gnojnik,
żółta, po lewej
(parking, sklep,
bar, za każde
200 litrów,
prezent albo
kawa i
Hot-Dog)
PL596
DK 79,
m.Kraków,
biało-zielona,
po lewej
(posiada sklep,
za każde 200
litrów, prezent
albo kawa i
Hot-Dog)
937
Dębowiec
938
Bielsko-Biała
Pogwizdów
PL
938
PL597
S1
E75
Ogrodzona
E462
S1
Oznaczenie sieci E100
Cieszyn
CZ
Sieć zwykła – sieć stacji paliwowych w 26 krajach
Bażanowice
Europy i Azji, na których jest akceptowana karta E100
Goleszów
Puńców
Sieć ulgowa – sieć stacji Е100 w 26 krajach Europy i
Azji, gdzie klienci E100 otrzymują minimalną zniżkę na
paliwo *
Sulechów
Korczyców
Sieć Power – siec 100 stacji Е100 w Rosji, Białorusi,
Polsce, Ukrainie, Litwie i Luksemburgu, gdzie klienci
E100 otrzymują maksymalną zniżkę na paliwo *
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz
formy płatności. Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela
regionalnego.
2
PL
Kije
Brody
Krosno Odrzańskie
PL601
Gubin
32
Gronów
S3
Łężyca
32
Bobrowice
Świdnica
27
DW 938,
miejsc. Hażlach,
6 km przed
Cieszynem,
skrzyżowanie
DW 938 i 937,
biało-zielona,
po prawej
(posiada sklep
przy kasach)
PL601
DK 32, miejsc.
Gronów, 20 km
za Zieloną Górą,
biało-zielona po
lewej
(posiada duży
parking TIR,
restauracja,
motel, sklep)
Kalsk
29
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 8 stacji na
głównych drogach w Rosji i na Ukrainie, na których
klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych.
S3
Skąpe
PL597
Zielona
Góra
S3
Życzenia świąteczne
Firma E100 serdecznie
gratuluje Panu Januszowi
Łacnemu ponownego wybrania
na prezydenta IRU. Do rady
zarządczej IRU zostali wybrali
panowie Jan Buczek, Algimantas
Kondrusevičius oraz Toivo
Kuldkepp którym także składamy
najszczersze gratulacje. Z całego
serca życzymy Panom dobrego
zdrowia, radości,dużo energii oraz
dalszych sukcesów w osiąganiu
zamierzonych celów.
W związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia oraz Nowym
Rokiem, jako Prezydent IRU, chciałbym
złożyć serdecznie życzenia wszystkim,
którzy związani są z międzynarodowym
transportem drogowym. W nadchodzącym
roku szczerze życzę bezpiecznych dróg i
bezkolizyjnej pracy, efektywnych spotkań
i niezawodnych partnerów, dalszego
rozwoju Państwa działalności, niskich
cen paliw oraz stabilnie wysokich stawek
frachtowych.
Niech Państwa działalność biznesowa
przyniesie Wam więcej czasu dla bliskich
i pomoże zebrać siły na realizację
wszystkich zaplanowanych celów w
nowym 2014 roku.
Jan Buczek
Prezydent ZMPD
Janusz Łacny
Prezydent IRU
Życzę, żeby do Państwa
powróciła wiara w to,
że IRU, daje nie tylko
możliwość korzystania z
TIR karnetów, ale również
opiekuje się najważniejszymi
sprawami przewoźników
transportowych na arenie
międzynarodowej.
3
Tankując - POMAGASZ DZIECIOM
( więcej informacji na stronie 22 )
4
TIR: co czeka
przewoźników
od 1 grudnia?
Na oficjalnej stronie ASMAP widnieje natomiast informacja,
że zgodnie z postanowieniami artykułu 6 i części I
załącznika 9 do Konwencji TIR stowarzyszenie gwarancyjne
powinno posiadać zezwolenie na wydawanie karnetów TIR
i występowanie jako gwarant. W Rosji jedyną organizacją
uprawnioną przez rząd do wypełniania takich funkcji jest
ASMAP.
Umowa gwarancyjna pomiędzy rosyjską Federalną
Służbą Celną i ASMAP reguluje stosunki prawne
pomiędzy stronami w ramach funkcjonowania systemu
gwarancyjnego Konwencji TIR w Rosji, ale nie porusza
kwestii wydawania karnetów TIR.
Tak więc w przypadku rozwiązania przez FTS od 1 grudnia
2013 r. umowy gwarancyjnej z ASMAP wydawanie
rosyjskim przewoźników karnetów TIR przez zrzeszenie
będzie kontynuowane. Karnety mogą być stosowane
również przy przewozie towarów do Rosji przez białoruski
odcinek zewnętrznej granicy Unii Celnej, ponieważ
białoruskie organy celne nadal będą je honorować przy
odprawie. Ponadto decyzja FTS nie obejmuje eksportu
towarów z Rosji. Karnety TIR mogą być używane przez
rosyjskich przewoźników przy przewozach towarów na
terenie innych państw stosujących Konwencję TIR.
Rosyjska Federalna Służba Celna (FTS) powiadomiła
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych (ASMAP), że od 1 grudnia 2013 roku
umowa dotycząca zobowiązań pomiędzy nimi
zostanie rozwiązana. W ten sposób ASMAP nie
będzie już występowało jako stowarzyszenie
gwarancyjne w systemie TIR i od 1 grudnia karnety
TIR na terenie Rosji nie będą stanowiły gwarancji
dostarczenia towaru do odbiorcy.
ASMAP będzie zwracało przewoźnikom koszt karnetów
TIR nie wykorzystanych z powodu odmowy przez inne
państwa przyjęcia towarów na ich podstawie.
Cena gwarancji
Z pisma rosyjskiej Federalnej Służby Celnej wynika, ze
zmiany warunków przewozu towarów nie spowodują
wzrostu wydatków przewoźników i importerów, ponieważ
jest wiele innych możliwości zabezpieczenia wpłaty
należności celnych przewidzianych przepisami Unii Celnej,
które nie są bardziej kosztowne od karnetów TIR.
Jednocześnie na konferencji prasowej w ASMAP, która
odbyła się 21 listopada, zaprezentowany został inny punkt
widzenia. Stwierdzono, że przewoźnicy będą zmuszeni do
poniesienia dodatkowych kosztów, czasem dwukrotnie
przewyższających wartość karnetów TIR.
Czas wszystko pokaże. E100 będzie śledziło rozwój
sytuacji i informowało swoich klientów o wszystkich
zmianach na swojej stronie internetowej oraz na
łamach czasopisma NewsE100.
5
E100 pomaga
„Nowe pokolenie”
nie odmawia pomocy
Podarunki fundacji
W ubiegłym miesiącu ze środków
fundacji „Nowe pokolenie” zakupione
zostały pomoce dydaktyczne, gry i
książki specjalnie dla centrum „Tonus”
w Brześciu. Dzieci ze szkoły specjalnej
otrzymały od fundacji piłki sportowe,
rakiety tenisowe, badmintona i
wiele innych. Wymieniony sprzęt
sportowy był bardzo potrzebny do
przeprowadzenia spartakiady.
Wsparcie talentów
Utalentowane dzieci także uzyskały
pomoc fundacji. Trzej uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Brześciu dzięki
wsparciu finansowemu mogli wziąć
udział w ogólnorosyjskim turnieju
informatycznym, który odbył
się pomiędzy 23 a 25 listopada.
6
Fundacja „Nowe pokolenie” po raz
kolejny została sponsorem zawodów
szachowych w Pińsku na Białorusi.
Niezbędna pomoc
Już kolejny miesiąc fundacja „Nowe
pokolenie” pomaga ciężko chorej
dziewczynce z Brześcia Kseni
Goregliad. W tym miesiącu zakupiono
dla niej aparat do sztucznej
wentylacji płuc, akcesoria do aparatu
oraz pożywienie dojelitowe.
Dla „Tonusa” zakupione zostały igły
do akupunktury. Natomiast dla
dziecięcego szpitala obwodowego
ze środków fundacji zakupione
zostały mieszanki dla noworodków
oraz specjalny rozwieracz ust do
przeprowadzania operacji w jednym z
oddziałów szpitala.
Fundacja charytatywna
„Nowe pokolenie” w
dalszym ciągu wciela w
życie programy pomocy
dzieciom.
Ponadto fundacja zasponsorowała
wyjazd wychowanków żabinkowskiej
szkoły z internatem dla dzieci
słabowidzących do białoruskiej
stolicy z okazji dnia inwalidy.
Wolontariusze z Gimnazjum nr
1 podczas odwiedzin inwalidów
wręczyli im laski, monokulary, lupy i
inne podarunki.
Na zakończenie należy wspomnieć, że
przed świętami bożonarodzeniowymi
i noworocznymi planowanych
jest wiele akcji charytatywnych
dla dzieci, którym teraz pomaga
fundacja. Pracownicy „Nowego
pokolenia” dołożą wszelkich starań,
aby dzieci odczuły pomoc i troskę ze
strony dorosłych i choćby odrobinę
uwierzyły w cuda.
Przejście na paliwo zimowe
sprzyja oszustwom paliwowym
Mniej więcej dwa tygodnie temu na stronie e100.eu pojawiła
się wiadomość o tym, że na kilku stacjach obwodu briańskiego
ciężarówki tankowane są paliwem okrętowym zamiast
olejem napędowym. Wśród kierowców TIRów cieszyło się ono
popularnością, gdyż było tańsze od oleju napędowego o trzy
ruble. Dodatkowy atut stanowił fakt, że kierowcom wydawano
rachunek z zawyżoną ceną. W ten sposób kierowcy ciężarówek
osiągali korzyści finansowe na oszukiwaniu swoich firm.
Kierowcy nie mają świadomości jakie szkody powoduje takie
paliwo w układzie paliwowym i innych układach samochodu.
Chcielibyśmy po raz kolejny uprzedzić klientów Е100, aby
uważniej odnosili się do tego, gdzie tankowane są ich
pojazdy, gdyż holowanie do serwisu, naprawa samochodu lub
dowiezienie uszkodzonej części jest kosztowne.
Porady gorącej linii Е100
Profesjonalne konsultacje, rozwiązywanie problemów
związanych z płatnościami za drogi oraz nabywaniem
paliwa przez kierowców – to tylko niektóre kwestie, w
których z pomocą przychodzą specjaliści gorącej linii Е100.
W tym numerze NewsE100 pracownik gorącej linii Kristina
opowiada jak sprawnie przejść na użytkowanie nowych kart
Е100 i dzieli się informacją o tym jak przyspieszyć możliwość
korzystania z karty Е100 po jej usunięciu ze stop listy.
Emisja nr 7
Wymiana kart paliwowych
Е100 kończy się 31 stycznia
2014 roku. Od 1 lutego karty
paliwowe szóstej emisji
przestaną być honorowane.
Pracownicy naszej firmy
przygotowują terminale we
wszystkich 26 krajach Europy
i Azji, w których Е100 posiada
swoje stacje paliw. W trakcie
przechodzenia z kart jednej
emisji na drugą zdarzają się
czasem sytuacje, w których
klient posiada już nową
kartę, a terminal na stacji nie
jest jeszcze gotowy do jej
obsługi. Dotyczy to z reguły
kierunku zachodniego. W
takim przypadku klient
powinien zadzwonić na
gorącą linię i poinformować
o problemie.
Stop listy –
jak na nie nie trafić
Stop listy – to spis kart
paliwowych, którymi nie
można się posłużyć ze
względu na brak na nich
środków lub ze względu
na to, że zostały z różnych
przyczyn zablokowanie
przez samego klienta.
Oznacza to, że przy pomocy
kart widniejących na stop
liście nie można rozliczyć
się za paliwo, ani za drogi,
ani także skorzystać z
innych dodatkowych usług.
Przykładowo do systemu
BelToll stop listy przesyłane
są przez pracowników
firmy tylko raz dziennie.
Nasz partner ma dwie
godziny na obróbkę stop
listy i około godz. 17.00
czasu białoruskiego jest
ona rozsyłana do punktów
obsługi. Jeżeli klient uzupełni
konto w systemie BelToll,
zablokowany będzie jeszcze
do godziny 17:00. W dni
robocze problem ten można
spróbować rozwiązać na
osobistą prośbę klienta,
natomiast w godzinach
wolnych od pracy, w
weekendy i święta procesu
nie można przyspieszyć.
W przypadku płatności za
autostradę А2 w Polsce stop
lista wysyłana jest przez
Е100 również codziennie,
ale o godz. 18.00 czasu
białoruskiego. Partner ma
godzinę na jej obróbkę
w swoim systemie. Jeżeli
klient uzupełni konto po
godz. 18:00 i tym samym
wyeliminuje swoją firmę ze
stop listy, kierowca będzie
mógł zapłacić za autostradę
А2 przy pomocy karty
Е100 dopiero następnego
dnia po godz. 19:00 czasu
białoruskiego.
Gorąca linia Е100
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 9107100440 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Po raz kolejny
przypominamy klientom
Е100 o uzupełnianiu
konta na czas,
terminowym opłacaniu
faktur i sprawdzaniu
swojego konta przed
weekendem oraz dniami
świątecznymi.
W celu odblokowania
karty E100 należy napisać
oficjalne pismo, podpisać
je i wysłać na adres
[email protected].
Dopiero wtedy karta
zostanie odblokowana.
Usługa dostępna jest tylko
w godzinach pracy.
7
Jedna karta –
morze możliwości
Na dzień dzisiejszy karta paliwowa
Е100 – to nie tylko możliwość
korzystnego zakupu oleju
napędowego w 26 krajach Europy
i Azji, ale też całe spektrum usług
dodatkowych.
Jedną z takich usług są parkingi. W Rosji od listopada
jest ich dziewięć.
Za dwa nowe parkingi RUP7 i RUP8 zlokalizowane
na drodze Е22/М7 Niżnij Nowgorod – Czeboksary
można teraz zapłacić kartą Е100. Oba kompleksy
samochodowe znajdują się na terenie stacji paliw
sieci Е100 (RU432 i RU433) w Czuwaszii. Parkingi są
strzeżone przez całą dobę. Dostępne są tam także
kabiny prysznicowe, bar, sklep.
E105
M20
Вышний Волочек
Łącznie sieć parkingów w Rosji wygląda następująco:
M10
Остров
Торжок
E95
E22
LV
Пустошка
E105
Великие Луки
E22
M9
Клин
Ржев
E22
Нелидово
M9
A108
E22
Невель
A100
BY
Рудня
Минск
E30
Красный
RUP4
Сафоново
E101
Смоленск
M141
A108
E30
RUP3
E30
RUP6
RUP1
Москва
Уваровка
M1
Демидов
M20
E22
RUP5
Велиж
E95
Витебск
RUP1 Е30/М1 Moskwa - Brześć, 396 km, miejsc. Olsza,
na terenie stacji Cargoline, niebiesko-biała, po prawej;
Тверь
Опочка
M101
Калуга
M141
E101
Томск
Мариинск
M53
M53
RUP10
Омск
RUP9
Кемерово
M53
Мошково
Тогучин
Новосибирск
M51
Коченево
RUP3 Е30/M1, Moskwa - Brześć, 147 km, na terenie
stacji nr 3 «Русь» („Ruś”), biało-czerwona, po lewej;
RUP4 Е30/M1, Moskwa - Brześć, 97 km, na terenie stacji
nr 2 «Русь» („Ruś”), biało-czerwona, po lewej;
RUP5 Е30/M1, Moskwa - Brześć, 97 km, na terenie stacji
nr 1 «Русь» („Ruś”), biało-czerwona, po prawej;
RUP6 Е30/M1, Moskwa - Mińsk, 386 km, po lewej,
niebiesko-biała;
RUP7 Е22/М7 Niżnij Nowgorod – Czeboksary 574 km,
zielono-czerwona, po lewej;
RUP8 Е22/М7 Niżnij Nowgorod – Czeboksary 574 km,
zielono-czerwona, po prawej;
RUP9 М51 Omsk - Nowosybirsk 1412 km, miejsc.
Koczeniewo, po prawej;
M52
Бердск
Ленинск-Кузнецкий
Искитим
Белово
RUP10 АН6/М53 Nowosybirsk - Kemerowo, 60 km,
miejsc. Moszkowo, czerwono-biała, po lewej.
Маслянино
Черепаново
M52
Киселевск
Барнаул
Новокузнецк
Йошкар-Ола
Нижний
Новгород
M7
RUP10
Е22
Чебоксары
Możliwość korzystania z parkingów
sieci Е100 – to nie tylko dodatkowa kontrola
nad środkiem transportu, ale także sposób
na ograniczenie środków pieniężnych
wydawanych kierowcy w trasę.
Казань
Воротынец
Княгинино
Pamiętaj!
RUP8
Е22
Шумерля
M7
Канаш
Арзамас
8
Буинск
Алатырь
Pełny wykaz usług dodatkowych świadczonych
posiadaczom kart paliwowych E100 dostępny
jest na stronie www.e100.eu.
LT
Советск
RU392
Зеленоградск
Светлогорск
A192
Балтийск
RU882
PL
A198
E77
A190
A193
Мамоново
Краснознаменск
A191
RU885
E28
A194
RU133
Большаково
Полесск
Янтарный
Калининград
A229
RU390
Ладушкин
A216
RU538
Ушаково
RU391
A216
Черняховск
A229
Знаменск
A196
A195
Новоселово RU131
Багратионовск
Правдинск
RU883
RU134
A198
E28
RU130
RU533
Нивенское
RU611
Гвардейск
Добровольск
A197
Нестеров
E28
Гусев
RU393
RU884
Маяковское
Озерск
A196
RU389
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
Cztery nowe stacje
w obwodzie
kaliningradzkim
Do sieci ulgowej Е100
dołączyły 4 kompleksy
paliwowe marki
«Нефтегаз-Калининград».
Na stacji sprzedawany jest
tylko olej napędowy klasy
Euro 5, przy czym cena paliwa
jest zawsze niższa, niż na
sąsiednich stacjach.
Olej napędowy dostarczają na stacje główne rosyjskie
zakłady petrochemiczne. Cechą szczególną stacji
jest ich korzystna lokalizacja. Wszystkie znajdują
się na głównych przejściach granicznych obwodu
kaliningradzkiego i obwodnicy Kaliningradu.
Na terenie stacji do dyspozycji klientów E100 jest
również bar, mini market, bezpłatne Wi Fi, TV,
pompowanie opon i odkurzacz. Przed końcem roku do
sieci Е100 dołączą kolejne dwa kompleksy paliwowe w
Rejonie Kaliningradzkim.
Dodatkowe szczegóły:
• paliwo odpowiada standardom Еuro 5
(zawiera nie więcej niż 10 mg/kg siarki)
• paliwo dostarczane jest własnym
transportem
• bazy paliwowe znajdują się na terenie
obwodu kaliningradzkiego
• wysokiej jakości produkty paliwowe cieszą
się wyjątkową reputacją w branży paliwowej
RU882 Е28/Р516 Kaliningrad
– przejście graniczne
Mamonowo 2, przy wjeździe do miejscowości
Nowosiełowo, 1 km od przejścia granicznego Mamonowo 2
(Grzechotki), po prawej, niebiesko-biała
RU883 A195 Kaliningrad – przejście graniczne
Bogrationowsk (Bezledy), przy wyjeździe z Bogrationowska
- 1 km od przejścia granicznego Bogrationowsk (Bezledy),
po prawej, niebiesko-biała
RU884 E28/А229 Kaliningrad - Nesterow
– przejście
graniczne Czernyszewskoje (Kibartaj), obwodnica m.
Czernyszewskoje, po lewej, niebiesko-biała
RU885 A229, zjazd z obwodnicy Kaliningradu na prospekt
Moskiewski 242 А, obok centrum Mercedesa, po lewej,
niebiesko-biała
9
10
A
J
C
A
K
S
I
F
N
KO
Białoruś: konfiskacja aut
nietrzeźwym kierowcom
24 października 2013 roku na Białorusi
weszła w życie Ustawa nr 60-Z
„O wniesieniu zmian i uzupełnień
do niektórych kodeksów w zakresie
zaostrzenia odpowiedzialności
za prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwym”. W nowej ustawie
zwiększona została odpowiedzialność
administracyjna za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwym. Przede wszystkim
znacznie wzrosła wysokość mandatów.
Surowsze kary czekają również pijanych
kierowców, z których winy w wypadku
ucierpieli ludzie.
Nietrzeźwy kierowca, który spowodował
ciężkie obrażenia lub śmierć ofiary
może otrzymać od 6 miesięcy do
7 lat pozbawienia wolności, a za
spowodowanie śmierci dwóch i więcej
osób od 4 do 10 lat. Ponadto dla takich
przypadków nie są przewidziane w
białoruskim prawie żadne alternatywne
warianty kary.
Istotną zmianą w prawie jest również
przepis dotyczący konfiskaty pojazdu.
Teraz każdy pojazd będzie mógł zostać
skonfiskowany – w przypadku złapania
kierowcy po raz drugi na prowadzeniu
auta w stanie nietrzeźwym. Ponadto
konfiskacie podlegają również
pojazdy nie będące własnością
pijanego kierowcy.
Przepis obejmuje nie tylko białoruskich
kierowców, ale także obcokrajowców.
Е100 otwiera Region Samarski
Na drodze М32 w kierunku Kazachstanu
posiadacze kart paliwowych Е100 będą
mieli możliwość zatankowania pojazdu
na pierwszej ulgowej stacji w obwodzie
samarskim.
Смышляевка
Кинель
Новокуйбышевск
Рощинский
Е30
Чапаевск
M5
M32
RU969
RU969 Obwód Samarski, Rejon Wołski,
miejsc. Podiem, 53 km+300m, po prawej
stronie drogi М32
Оренбург
Jest to stacja RU969 – marki «Газпромнефть».
Wysoka jakość paliwa, wygodna lokalizacja
stacji, mini bar, sklep i uprzejmy personel –
to tylko niektóre zalety nowej stacji.
Самара
Уральск (KZ)
11
Stacje Е100
w listopadzie
Sieć stacji Е100 w Rosji stale się rozrasta.
W listopadzie do sieci Е100 doszły stacje w
Kraju Krasnojarskim, regionie moskiewskim i
obwodzie pskowskim.
RU944 М53 Kemerowo-Krasnojarsk, 770 km, miejsc.
Jemielianowo, przy wjeździe do Krasnojarska, po lewej,
żółto-szaro-zielona
RU921 А107 Nogińsk-Elektrostal, 27 km, miejsc.
Czyrykowo, za centrum handlowym «Апельсин» (Apelsin),
czerwono-żółta, po lewej
RU922 Е22/М7 Moskwa - Władimir, 52 km, m. Nogińsk,
czerwono-żółta, po lewej;
RU945 М53 Krasnojarsk-Irkuck, 1058 km, przy wyjeździe z
Kańska, po prawej
RU923 Е22/М7 Moskwa - Władimir, 52 km, m. Nogińsk,
czerwono-żółta, po prawej;
RU967 Е30/М5 Riazań - Szack, 317 km, rejon Makiejewo,
niebiesko-biała, po prawej «Спецнефтепродукт»
(Specnefteprodukt)
RU924 А107/А103 Moskwa - Czernogołowka, 55 km,
skrzyżowanie Szosy Szczełkowskiej i małej betonowej
obwodnicy, żółto-niebieska, po prawej
RU958 Е77/А212 Psków – granica z Estonią, m. Psków, ul.
RU941 М53 Kemerowo-Krasnojarsk, 665 km, m. Aczyńsk,
na wyjeździe z miasta, po prawej
Czudzka 5, czerwono-biała, po lewej «Петербургская Топливная Компания» (Petersburska Kompania Paliwowa).
RU942 М54 Krasnojarsk – Abakan – Kyzył, 480km, miejsc.
Kazancewo, po lewej, żółto-szaro-zielona
RU968 Е77/А212 Psków – granica z Estonią, 59 km,
przejście graniczne „Szumilkino”, czerwono-biała,
po prawej «Петербургская Топливная Компания»
(Petersburska Kompania Paliwowa).
RU943 М53 Kemerowo-Krasnojarsk, 630 km, obwodnica
Aczyńska, po prawej
Лесосибирск
Томск
Ачинск
RU945
RU944
М53
RU943
RU941
Красноярск
Братск
Канск
Кемерово
Новосибирск
Абакан
RU942
Новокузнецк
Барнаул
Иркутск
Горно-Алтайск
Кызыл
Чета
KZ
MN
12
CN
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
Пермь
Кунгур
RU670
Тюмень
Екатеринбург
Ижевск
Йошкар-Ола
RU649
RU654
RU651
Вязники
Нижний
Новгород
RU653
Чебоксары
Владимир
Красноуфимск
Заводоуковск
RU657
RU650
Казань
RU655
RU648
RU652
RU668 Щадринск
Набережные
Челны
RU658
RU666
Елабуга
RU674
RU656
Курган
Челябинск Щучье
RU662
RU671
RU659
Сурское
RU661
Октябрьский
Ульяновск
RU663
RU660
RU665
Салават
Сызрань
Самара
RU676
Троицк
RU673
Тольятти
Пенза
Уфа
RU664
RU675
RU667
RU669
Магнитогорск
RU672
Кизильское
Od Moskwy
do Kurhanu:
30 nowych stacji
w sieci Е100
RU648
W listopadzie ulgowa sieć Е100 powiększyła się
o 30 nowych stacji paliw w Rosji. Niezawodnym
partnerem i producentem wysokiej jakości
paliwa są stacje «Оптан»
Оренбург
Орск
Nowa sieć stacji znajduje się na najczęściej uczęszczanych
odcinkach dróg w kierunku Moskwa – Kazań – Samara – Kurhan.
Wszystkie stacje wyposażone są w wygodne podjazdy dla
samochodów ciężarowych i oferują szeroki wachlarz usług dla
kierowców. Oprócz sprzedaży paliwa własnej produkcji «Оптан»
na stacje dostarczane jest również paliwo z głównych zakładów
petrochemicznych w Rosji, co z kolei stanowi gwarancję jakości
sprzedawanego paliwa.
RU663
E22/М7 Moskwa - Władimir, 158 km, miejsc. Demidowo,
czerwono-żółta, po prawej
Ulianowsk – Dymitrogród – Samara, miejsc. Czerdakły, na
wyjeździe z Ulianowska, czerwono-żółta, po lewej
E22/М7 Moskwa - Władimir, 158 km, miejsc. Demidowo,
czerwono-żółta, po lewej
Е30/М5 Penza - Samara, miejsc. Zielienowka, droga, 981
km, czerwono-żółta, po prawej
E22/М7 Władimir – Niżnij Nowogród, 301 km, m. Wiaźniki,
czerwono-żółta, po lewej
Ulianowsk – Dymitrogród – Samara, na wjeździe do obwodu
samarskiego, miejsc. Tiepłyj Stan, czerwono-żółta, po prawej
А 113 Władimir - Iwanowo, 14 km, miejsc. Borisowskoje,
czerwono-żółta, po prawej
E30/М5 Kazań – Ufa, m. Czelabińsk, skrzyżowanie ulic
Bliuchera i Gogola, czerwono-żółta, po prawej
E22/М7 Niżnij - Nowogród – Kazań, 614 km, koło wsi
Iwanowka, czerwono-żółta, po prawej
E30/М5 Kazań - Ufa, m. Czelabińsk, ul. Tuchaczewskiego –
drogi „Meridian”, czerwono-żółta, po prawej
E22/М7 Niżnij-Nowogród – Kazań, 644 km, miejsc. Bolszyje
Karaczury, czerwono-żółta, po prawej
Е30/Р-254 Czelabińsk - Kurhan, m. Czelabińsk,
Brodokałmakski Trakt, rozwidlenie Lotnisko-Kurhan, czerwono-żółta,
po prawej
RU649
RU650
RU651
RU652
RU653
RU654
Czuwaska Republika, Czeboksary, ul. Lenińskiego
Komsomołu 1
RU655
E22/М7 Niżnij-Nowogród – Kazań, wieś Jungaposi, 611 km,
czerwono-żółta
RU656 А151 Cywilsk – Ulianowsk, miejsc. Aschwa, czerwono-żółta
RU657 E22/М7 Niżnij-Nowogród – Kazań, miejsc. Kadyszewo
RU664
RU665
RU666
RU667
RU668
RU669
Е30/Р-254 Czelabińsk - Kurhan, 25 km, m. Kopejsk, prospekt
Pobiedy 49, czerwono-żółta, po prawej
RU670
Reżewski Trakt, Jekaterynburg – Reż– Ałpajewsk, m.
Berezowski, m. Łosinyj, ul. Pionierska 2-a, czerwono-żółta, po lewej
RU671
wyjazd z Kazania na М7, czerwono-żółta, po lewej
Е30/М5 Samara-Ufa, 1385 km, zakręt na Kandry, czerwonożółta, po lewej
E22/М7 Niżnij-Nowogród – Kazań, 774 km, m.
Zielienodolsk, czerwono-żółta, po lewej
Е30/М5 Samara-Ufa, 1034 km, czerwono-żółta,
po prawej
RU658
RU659
А151 Cywilsk – Ulianowsk – Syzrań, 192 km, Ulianowsk,
czerwono-żółta, po lewej
RU672
RU673 Р240 Ufa - Orenburg, 27km, miejsc. czerwono-żółta
RU674 Е30/Р-254 Czelabińsk - Kurhan, miejsc. Kajasan, na
RU660
wyjeździe z Czelabińska, czerwono-żółta
RU661 А151 Cywilsk – Ulianowsk – Syzrań, 143 km, miejsc. Stare
Е30/Р-254 Czelabińsk - Kurhan, 207 km, miejsc. Jurgamysz,
czerwono-żółta, po prawej
RU662 А151 Cywilsk – Ulianowsk – Syzrań, 184 km, czerwono-
Р327 Kurhan-Zwieringołowskoje
(granica z Kazachstanem), przy zakręcie na miejsc. Ketowo,
czerwono-żółta, po prawej
А151 Cywilsk – Ulianowsk – Syzrań, 202 km, czerwonożółta, po prawej
Ałgasze, czerwono-żółta, po prawej
żółta, po lewej
RU675
RU676
Szczegółowe informacje nt. stacji «Оптан» mogą państwo znaleźć na stronie www.e100.eu
13
14
15
70 stacji w Rosji
«Татнефть» – to jedna z największych
rosyjskich firm paliwowych oferujących
olej napędowy wysokiej jakości. W
listopadzie ponad 70 stacji paliw tej
znanej marki dołączyło do sieci Е100.
Wygodny podjazd, wysoki poziom
usług i różne usługi dodatkowe czynią
kompleks paliwowy «Татнефть» bardzo
atrakcyjnym dla kierowców TIRów.
Пермь
Кунгур
Йошкар-Ола
Нижний
Новгород
Чебоксары
RU722
Казань
RU690
RU689
RU724
RU688
RU726
Сурское
Ульяновск
RU705
RU700
RU685
RU684
Елабуга RU686
RU687
RU683RU707
RU681
RU710
RU682
RU695
RU698
RU691
Октябрьский
RU692
RU696
Сызрань
RU694
Самара
RU756
RU701
RU702
Челябинск Щучье
Уфа
RU699
Троицк
RU693
Салават
Тольятти
Пенза
Ща
Набережные
RU704
Челны
RU697
RU751
RU703
Красноуфимск
RU709
RU708
RU706
RU744
RU720
Екатеринбург
Ижевск RU718
KZ
Магнитогорск
RU741
Кизильское
Szczegółowe informacje nt. nowych stacji znajdują się na stronie www.e100.eu
16
LV
Светлагорск
Падсвiлле
Варапаева
Паставы
Дитва
Гродно
Мозырь
M3
Горни
Бешанковічы
Ёдки
M6
E28
Свiр
M11
Петюлевцы
Докшыцы
Мядзел
Сураж
Руба
Шумiлiна
Вiцебск
Ушачы
Глыбокае
Цыборы
Гарадок
Огородники
Борки
M6
E28
Лепель
Лёзна
E95
Сянно
Бягомль
Навалукомль
Даўгінава
– E85/M11 Wilno-Lida, obwodnica Lidy,
Слоним
ul. Proletarskaja 11, przy wyjeździe zE28
miasta,
niebiesko-biała, po prawej
Ашмяны
E85
Воранава
Радунь
BY246
BY244
M6
Зэльва
Ваўкавыск
PL
Кобрын
Вильнюс (LT)
Брэст
E85
M6
Нясвіж
E271
Лунiнец
Пiнск
Маларыта
M6
Березовка
Столiн
Р99
Р85
E85
Якимовичи
Тушевичи
Новогрудок
Желудок
M10
Добруш
Гомель
M10
Баршчоўка
Цярэшкавічы
P135
Мохаў
E95
Ельск
Новая Стража
Р99
Валаўск
Нароўля
Леніна
Зубковичи
Ивье
БрагiнСавгути
Чепелево
Хiльчiха
Браково
Бол. Шиловичи
Стоневичи
Камарын
Лукашино
Хованщина
Гончары
Дятлово
E85
Слоним
Козловщина
BY244 – E85/M11 Słonim - Lida, wyjazd z Diatlowa, po prawej, biało-zielona
Гловсевичи
M11
Русаково
Чемеры
E28
M6
BY246
Р5
Жировичи
Новоельня
BY244
M11
UA
Петровичи
Р48
Хойнiкi
Лельчыцы
BY245
M11
M8
Слоним
Мазыр
Петрыкаў
Тураў
Гута
Щучин
Чабатовiчы
Васiлевiчы Рэчыца
Мышанка
M10 Калiнкавiчы
Чемеры
Мiкашэвiчы
Рубель
Любча
Ветка
E271
Светлагорск
BY242
Жыдкавiчы
M10
RUS
Буда-Кашалёва
Парычы
Любань
Акцябрскі
M11
Василишки
Жлобін
Глуск
Салігорск
Гоцк
Лагiшын
M6
Рагачоў
Старыя Дарогі
Чырвоная слабада
Моталь
M10 Драгiчын Ивье
Лида
Iванава
Касцюковічы
Мышкавічы
Бабруйск
Слуцк
Чэрыкаў
Клічаў
Асіповічы
Капыль
Ганцавічы
E95
Асіповічы
Клецк
Целяханы
Белаазёрск
M1
Мар'іна
Горка
Узда
M11
Бяроза
Камянец
Чэрвень
Гарадзея
Ляхавічы
Iвацэвiчы
Пружаны
Высокае
E30
Баранавічы
BY245
Слонiм
Ружаны
M4
Гродно
Свiслач
Мир
Наваельня
Казлоўшчына
Мсціслаў
Магілёў
Рудзенск
Волковыск
Масты
Рось
Ракаў
Горкі
Жодзіна
Навагрудак
Жалудок
Талачын
Мінск
Дзяржынск
Бярозаўка
M11
Шчучын
Лагойск Барысаў
Заслаўе
Iвянец
Дуброўна
Орша
E30
M3
Маладзечна
Радашковiчы
M6
Любча
E30
M3
Вілейка
po prawej,
biało-zielona
Плешчаніцы
Валожин
BY243
Васiлiшкi
Азёры
Астрына
Смаргонь
Гальшаны
Лiда
Гродна
BY243
Минск
BY242
– Р82 Reczyca - Swietłogorsk, m.Астравец
Reczyca,
Nowe
stacje
ulgowe
na Białorusi
Минск
Лынтупы
Первомайск
Полацк
Долина
Дайнова 1
E95
Первомайский
Шаркаўшчына
Василевичи
LT
Калинковичи
Езярышча
Бринденята
Наваполацк
Лида
Вiдзы
Речица
M10
Мёры
Хрули
BY242
M10
РасоныТябы
Малейковщина
BY243
Янцевичи
Браслаў
P89
Верх-Лида
Верхнядзвiнск
Крупово
Сосновый
Бор
Мышанка
M11
Минск
Vilnius (LT)
Наркуны
Октябрьский
Дындылишки
Старченяты
E28
Галеново
Ивацевичи
BY245 – Р99 Słonim - Wołkowysk, obwodnica
m. Słonim, zjazd na prospekt Niezawisimosti, po
prawej, biało-zielona
BY246 – Е28/М6 Grodno-Mińsk, 123 km, Iwie,
po prawej, biało-zielona
Bądź na bieżąco w kwestii
należnego Ci zwrotu VAT
Od 1 grudnia klienci Е100 będą mogli sprawdzać
status zwrotu podatku VAT za paliwo i usługi.
Będzie to możliwe po zalogowaniu się na stronie e100.eu w zakładce „Zwrot
VAT”. Znajdują się tam dane dotyczące kraju zwrotu, daty faktury, kwoty VAT oraz
kwoty, która zostanie zwrócona klientowi. Będzie można sprawdzić na jakim etapie zwrotu znajduje się dana faktura – „wniosek złożony” lub „zwrot dokonany”.
Co ważne, w zakładce tej klient będzie mógł sprawdzić dane dotyczące zwrotów
podatku VAT już dokonanych w ostatnim roku.
17
Kolejne rozszerzenie sieci viaTOLL
w Polsce
RUS
LT
E28
Słupsk
Gdynia
6
Bezledy
Gdańsk
21
51
8
7
Koszalin
22
Elbląg
20
Suwałki
63
Tczew
6
Sieć płatnych dróg viaTOLL w
okresie od października do
grudnia znacznie się rozrosła.
Płatne są teraz odcinki
autostrad A1, A2 i A4 oraz dróg
szybkiego ruchu
S2, S3, S5, S7, S8, S11, S12 i S79.
Ostróda
22
E28
E65
23
Kostrzyn
25
24
3
2
E30
Poznań
1
7
Zielona
Góra
4. autostrada A4 na odcinku węzeł
Targowisko (dotychczasowy węzeł
Szarów) – węzeł Tarnów Północ;
5. autostrada A4 na odcinku węzeł
Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów
Wschód;
6. droga ekspresowa S5 na odcinku
węzeł Gniezno Południe – węzeł Poznań
Wschód;
7. południowa obwodnica Gdańska, to
jest droga ekspresowa S7 na odcinku
węzeł Gdańsk Południe – węzeł Żuławy
Zachód;
8. droga ekspresowa S7 na odcinku
węzeł Pasłęk Północ – węzeł Miłomłyn
Południe;
9. droga ekspresowa S7 na odcinku
węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Rączki;
18
17
8
Rawicz
E361
4
30
Lubań
A4
Tomaszów
Maz.
PL123
11
Trzebnica
Legnica
8
Wałbrych
E40
12
Kielce
E77
Opole
46
A4
Zamość
Sandomierz
73
78
7
74
Stalowa Wola
9
94
Chełm
17
74
Częstochowa
91
E373
19
E75
11
E67
Kłodzko
Lublin
9
42
42
94
CZ
Puławy
12
E371
Grebenice
7
E65
Kudowa
Nachod
Radom
Piotrków
Tryb.
8
Bełchatów
E67
5
Wrocław
Jakuszyce
14
8
2
Turów
Grójec
72
Łódź
36
Biała
Podlaska
Siedlce
E372
7
72
Kalisz
12
BY
62
E30
2
Sochaczew
2
A2
11
50
Warszawa
E30
Jelenia
Góra
to jest autostrada A2 na odcinku węzeł
Mińsk Maz. – węzeł Kałuszyn;
8
50
62
E30
A2
Lubin
3. obwodnica Mińska Mazowieckiego,
63
19
62
Płock
E75
E261
A2
E36
Północ (dotychczasowy węzeł Stryków
I) – węzeł Konotopa;
Ostrów
Maz.
60
Włócławek
62
Görlitz
Białystok
E67
Ciechanów
10
11
3
2. autostrada A2 na odcinku węzeł Łódź
Toruń
Skwierzyna
61
Ostrołęka
7
Gorzów
Wlkp.
8
Łomża
53
Bydgoszcz
10
22
18
Kowal – węzeł Kutno Wschód
(dotychczasowy węzeł Kotliska);
52
65
P56
3
Olszyna
1. autostrada A1 na odcinku węzeł
58
Szczytno
16
10
D
Od 31 października płatne są:
57
1
25
Kolbaskowo
Augustów
16
Ostróda
E75
20
16
Olsztyn
55
19
E371
73
33
94
Katowice
A4
Kraków
1
obecna sieć viaTOLL
7
Rabka-Zdrój
Rzeszów
Przemyśl
Krosno
28
28
od 31.10.2013
10. obwodnice Zambrowa i Wiśniewa,
to jest droga ekspresowa S8 na odcinku
skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 2000B – skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 2012B;
Pilzno
Jaslo
Bielsko
Biała
od 01.12.2013
4
Tarnów
4
E75
9
28
UA
Nowy Sącz
Barwinek
SK
2. droga ekspresowa S3 na odcinku
węzeł Międzyrzecz Południe – węzeł
Sulechów;
3. droga ekspresowa S7 na odcinku
11. droga ekspresowa S11 na odcinku
węzeł Kielce Północ – węzeł Kielce
Południe;
węzeł Poznań Zachód – węzeł Poznań
Tarnowo Podgórne.
4. droga ekspresowa S17 na odcinku
Od 1 grudnia 2013 r. opłatami
elektronicznymi objęte zostały
następujące odcinki dróg:
1. droga ekspresowa S2 na odcinku
węzeł Konotopa – węzeł Puławska;
węzeł Kurów Zachód – węzeł Jastków;
5. droga ekspresowa S17 na odcinku
węzeł Lublin Felin – węzeł Piaski Wschód;
6. droga ekspresowa S79 na odcinku
węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł
Marynarska.
W ramach pierwszego rozszerzenia sieci do płatnych
dróg dołączyło około 340 km dróg szybkiego
ruchu i autostrad, a w ramach drugiego – około 120
km dróg szybkiego ruchu. Łącznie sieć płatnych dróg
w Polsce liczy około 2650 km.
Orlen w Polsce w sieci Е100
Wkrótce do sieci Е100 w Polsce dołączy ponad 300 stacji* marki
Orlen. PKN Orlen jest jedną z największych korporacji paliwowych
w Europie Centralnej i Wschodniej. Stacje tej firmy odznaczają się
wysoką jakością paliwa i obsługi.
RUS
LT
E28
Słupsk
Gdynia
6
Bezledy
Gdańsk
21
51
8
7
Koszalin
22
Elbląg
20
Suwałki
63
Tczew
6
Ostróda
22
E28
16
57
Olsztyn
Ostróda
E75
20
Kolbaskowo
58
Szczytno
16
52
1
25
65
10
3
E65
Kostrzyn
PL376
Skwierzyna
PL415
A2
PL431
PL417
PL418
4
Lubań
A4
14
8
17
PL187
8
Jakuszyce
Wałbrych
E40 94
PL274
PL219
E75
11
Kłodzko
A4
73
CZ
PL361
94
Kraków
A4
Bielsko
Biała
7
Pilzno
4
Jaslo
Rzeszów
Przemyśl
Krosno
28
28
Rabka-Zdrój
4
Tarnów
PL275
PL471
E75
PL
Zamość
74
19
E371
PL242
1
Chełm
Stalowa Wola
9
7
Katowice
* przykładowe rozmieszczenie stacji
Sandomierz
73
78
94
E373
17
74
E77
PL544
33
Kielce
Częstochowa
91
Opole PL543
Kudowa
Nachod
12
19
42
42
E67
46
Lublin
9
7
Wrocław
E65
Puławy
E371
Grebenice
5
Jelenia
Góra
Radom
12
Bełchatów
E67
E372
Piotrków
Tryb.
8
2
8
Tomaszów
Maz.
11
Biała
Podlaska
Siedlce
Turów
PL528
Grójec
72
Łódź
PL188
PL527
PL374 7
72
E361
Legnica
62
E30
2
PL460
2
36
PL344
Lubin
50
Warszawa
Sochaczew
E30
Rawicz
E36
8
50
62
Kalisz
12
19
62
7
11
18
30
1
PL320
E30
A2
BY
63
A2
3
E67
Ostrów
Maz.
60
Płock
E75
E261
2
Olszyna
Görlitz
62
PL429
Poznań
PL430
Zielona
Góra
Ciechanów
10
PL428
24
3
Białystok
Włócławek
P84
E30
D
Toruń
11
Gorzów
Wlkp.
23
61
Ostrołęka
7
25
8
Łomża
53
Bydgoszcz
10
22
Augustów
16
55
9
28
UA
Nowy Sącz
Barwinek
SK
19
Płatność za drogi w Rumunii bezpośrednio po zalogowaniu się
SK
W celu zakupu winiety
należy wykonać kilka
prostych kroków:
W Rumunii za drogi płaci się za pomocą winiety elektronicznej.
Koszt winiety uzależniony jest od kategorii pojazdu i okresu, na
jaki przejazd ma być wykupiony.
UA
E576
Satu Mare
E671
1.
Seini
Gura Humorului
Baia Mare
E81
HU
RO29
E60
E58
RO26
E85
Beiuș
Sovata
Turda
A3
Ocna Mureș
Oneşti
Sighișoara
E68
E574
Sebeș
E673
Deva
Târgu Secuiesc
Sfântu
Gheorghe
Sibiu
E68
Timișoara
Tălmaciu
UA
Brasov
E70
RO27
E60
E79
RO31
Należy wybrać kartę, która zostanie
użyta do opłacenia winiety.
E87
E81
Buzău
Băicoi
E577
Ploieşti
E70
Pitești
Najkorzystniejsza cena – 1,317 euro
Craiova
8 stacji sieci Łukoil
RS
Segarcea
Oszczędność do 0,30 euro przy
zwrocie
VAT
Calafat Băilești
Zniżka 0,01 euro od każdego litra
RO24
E574
E87
E584
E60
E85
A1
E60
4.
E60
E81
Po wyborze karty i dokonaniu
płatności winieta pojawi się na liście.
Potwierdzenie płatności można
wydrukować od razu po dokonaniu
płatności.
A2
Bucureşti
Videle
E79
E70
RO25
Alexandria Giurgiu
BG
Stacji E100 w Bułgarii
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
RO
Видин
Бабук
Тутракан
BG195
Руза
BG95
Лом
BG105
Оряхово
BG103
Белоградчик
BG123
Мездра
BG235
BG210
Троян
E871
E80
Самоков
E79
BG244
BG247
Севлиево
BG135
Златица
BG219
Панчарево
E871
E772
E80
Дупница
E80
Пазарджик
Белозем
E773
BG281
MK
BG3
Петрич
BG5
Нова-Загора
BG173
Смолян
Кырджали
Мадан
GR
BG14
Златоград
BG29
A1
Ямбол
Раднево
BG270
E85
Гылыбово
Харманли
BG173
BG172
BG280
A4
Елхово
BG43
BG263
E85
BG171
Ивайловград
E87
BG64
Варна
A5
BG24
E773
Източен
BG170
BG166
BG125
BG155
A1
ВеликиПреслав
Сливен
Казанлык
BG65
E70
BG78
Котел
BG264
BG13
Банско
Омуртаг
E772
E871
BG169
BG66
Каварна
BG71 Нови-Пазар
BG59
A2
Трявна
Карлово
A3
E79
BG200
E85
Велико-Тырново
A2
София
Радомир
Ловеч
BG136
E79
Своге
BG208
BG284
Сливница
Разград
Бяла
BG137
BG67
BG68
E70
E83
E79
Враца
BG234
Плевен
Кнежа
Монтана
Свиштов
Дулово
Исперих
BG180
BG181
BG112
BG85
SRB
20
3.
E85
Buşteni
E70
BG97
Wprowadzić dane niezbędne do
zamówienia winiety: numer pojazdu,
kraj rejestracji samochodu, kategorię
pojazdu, termin obowiązywania winiety,
datę, od której ma ona obowiązywać.
Huşi
E581
E578
E79
Arad
Vaslui
Bacău
Târgu Mureş
RO30
RO28
2.
Roman
Cluj-Napoca
Salonta
Pecica
E583
Iaşi
E578
E79
E671
MD
Varta Dornei
E576
Bistriţa
Oradea
Lovrin
Wejść w zakładkę „E-vignette” po
zalogowaniu się na stronie www.e100.eu.
Suseava
E58
BG25
E87
BG17
Меден
Рудник
Бургас
BG19
BG51
BG21
E87
BG20
Синеморец
BG23
TR
Najkorzystniejsza cena - 1,248 еurо
284 stacji sieci Petrol
Oszczędność do 0,30 euro przy zwrocie VAT
Zniżka 0,01 euro od każdego litra
Drogi w Europie i Azji
z jedną kartą
Firma E100 oferuje możliwość
dokonywania płatności
kartą paliwową nie tylko za
produkty ropopochodne, ale
również za przejazd drogami
w następujących krajach w
Europie i Azji
Czechy: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia Premid w elektronicznym
systemie poboru opłat za drogi Myto w trybie
post-pay.
Litwa: opłata za winietę przy pomocy karty na
stacjach sieci Lukoil.
Białoruś: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
Beltoll w trybie pre-pay i post-pay.
Rosja: opłata za przejazd w obwodzie
pskowskim.
Polska: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
viaTOLL w trybie pre-pay i post-pay. Opłata za
autostradę А2 bezpośrednio kartą Е100.
Niemcy: opłata za przejazd drogami w
elektronicznym systemie poboru opłat za drogi
Toll Collect za pomocą urządzenia OBU lub na
kartę Fahrzeugkarte w trybie post-pay.
Austria: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia Go-Box w systemie GoMaut lub płatność za pomocą niemieckiego
urządzenia OBU w systemie TOLL2GO. W
obydwu przypadkach opłata dokonywana jest
w trybie post-pay.
Słowacja: opłata za przejazd drogami za
pomocą urządzenia OBU w elektronicznym
systemie poboru opłat za drogi Skytoll w trybie
post-pay.
Francja, Hiszpania, Portugalia: Ecotaxe
– płatność w 3 krajach za pomocą jednego
urządzenia, ponadto możliwość opłacenia
tunelu Liefkenshoek w Belgii oraz 14
parkingów na terenie Hiszpanii i Francji. Е100
oferuje 2 różne urządzenia do dokonywania
opłat i odpowiednio 4 opcje płatności.
Rumunia: Zakup winiety po zalogowaniu się
na stronie www.e100.eu. Należy wprowadzić
niezbędne dane, aby wykupić elektroniczną
winietę. Następnie można wydrukować
potwierdzenie.
Bułgaria: Zakup winiety na wszystkich
stacjach sieci Petrol AD.
Włochy: opłata myta za pomocą urządzenia
Telepass oraz karty Viacard
21
22
Skrót wiadomości
Rosja.
Uzgodnienia w kwestii rosyjskołotewskich zezwoleń na przewozy
towarów w 2014 roku
Na posiedzeniu rosyjsko-łotewskiej
wspólnej komisji uzgodniony został
wstępny kontyngent dwustronnych
i tranzytowych zezwoleń na
samochodowe przewozy towarów na
2014 rok w ilości 82 tysięcy. Czyli 17
tysięcy zezwoleń więcej, niż w roku 2013.
Strony odnotowały zwiększenie handlu
pomiędzy swoimi krajami przez ostatnie
trzy lata, co daje perspektywy rozwoju
przewozów towarowych.
jest dopiero w momencie zbliżania się
samochodu. Ponadto w momencie
wystąpienia gołoledzi na asfalcie będą
pojawiały się śnieżynki, a jeśli droga
będzie sucha – słońce.
Rumunia.
Na granicy obowiązują
nowe przepisy
Przed zimą w Kazachstanie planowane
jest ustawienie 3,5 tysięcy czasowych
znaków drogowych i ponad 5 tysięcy
barier zabezpieczających przed śniegiem.
Ogrodzenia mają zostać ustawione w
najbliższym czasie.
15 listopada na granicy ukraińskorumuńskiej wprowadzone zostały nowe
przepisy celne. Przewóz z Ukrainy do
Rumunii oleju, cukru, kaszy, owoców,
świeżych warzyw i wielu innych
produktów wymagał będzie wypełnienia
specjalnej deklaracji.
W dodatku przewóz możliwy będzie
tylko raz w tygodniu.
Siergiej Andronienkow, naczelnik urzędu
celnego Diakowo:
- Strona rumuńska poinformowała, że
zgodnie z Uchwałą agencji podatkowej
wprowadza określone ograniczenia
na wwóz towarów na teren Rumunii.
Dotyczy to produktów ropopochodnych,
wyrobów tytoniowych oraz niektórych
produktów spożywczych.
Holandia.
„Inteligentna droga” będzie
ostrzegała kierowców przed
niebezpieczeństwem
Rosja.
Nowe przepisy dotyczące
wjazdu do Gruzji - od 1 stycznia
2014 roku
Kazachstan.
Na drogach przed zimą pojawi się
5 tysięcy barier zabezpieczających
przed śniegiem
W Holandii powstaje pierwsza na
świecie inteligentna droga, która będzie
samodzielnie włączała i wyłączała
światła, uprzedzała o zmianach
temperatur i dbała o bezpieczeństwo
kierowców. Droga przyszłości oświetlana
Od 1 stycznia samochody realizujące
przewozy międzynarodowe będą
mogły wjechać na teren Gruzji tylko w
przypadku posiadania następujących
zezwoleń: dwustronnych jednorazowych;
wielokrotnych; zezwoleń BSEC i ECMT.
Właśnie od nowego roku wchodzi
w życie stosowne rozporządzenie
gruzińskiego rządu. Realizacja
przewozów międzynarodowych z
naruszeniem umów międzynarodowych
oraz wjazd zagranicznych przewoźników
bez stosownych zezwoleń będzie
skutkował, zgodnie z gruzińskimi
przepisami, sankcjami karnymi w
wysokości 5 tyś. lari (około 2 200 euro).
Rosja.
Gorąca linia ds. zezwoleń
na przejazd samochodów
ciężarowych Moskiewską Obwodnicą
(МКАД)
Od 18 listopada działa gorąca linia ds.
zezwoleń na przejazd samochodów
ciężarowych Moskiewską Obwodnicą.
Specjaliści odpowiadają na pytania od
godz. 08.00 dо 18.00 od poniedziałku
do niedzieli pod numerem telefonu 8
(495) 539-55-55. Konsultanci udzielają
odpowiedzi na temat korzystania
z elektronicznego portalu usług
państwowych w celu złożenia wniosku
oraz nt. rejestracji użytkowników na
portalu.
Rosja.
Na granicy rosyjsko-ukraińskiej
zaczęło funkcjonować
nowe przejście graniczne
„Szebekino”
Nowe samochodowe przejście graniczne
posiada 10 pasów wjazdu i wyjazdu oraz
wyposażone jest w nowoczesne środki
techniczne do kontroli celnej.
Przepustowość nowego przejścia
zlokalizowanego na granicy rejonu
szebekińskiego w Rosji i rejonu
wołczańskiego na Ukrainie wynosi 200
samochodów ciężarowych na dobę.
Przejście posiada nowoczesny sprzęt do
kontroli napromieniowania pojazdów,
aparaturę rentgenowską, mobilny
kompleks kontrolny, pomieszczenie do
dezynfekcji i inne nowoczesne środki
kontroli.
Na podstawie zasobów
internetowych
23
Z kartą Е100 po Europie
Z kartą Е100 we Francji
Informacje ogólne
Prędkość, kamery i mandaty
Większa część terytorium Francji mieści się w Europie Zachodniej.
W części północno-wschodniej Francja graniczy z Belgią,
Luksemburgiem i Niemcami, na wschodzie – ze Szwajcarią, w
części południowo-wschodniej z Monako i Włochami, w części
południowo-zachodniej – z Hiszpanią i Andorą.
Od zachodu i północy Francję otacza Ocean Atlantycki (Zatoka
Biskajska i kanał La Manche), na południu – Morze Śródziemne
(Lwia Zatoka i Morze Liguryjskie).
Standardowe ograniczenia prędkości we Francji (jeżeli znaki nie
stanowią inaczej).
Paliwo
Olej napędowy można nabyć we Francji na karty Е100 na stacjach
Rompetol, All4Trucks i Romac Fuels. Produkty ropopochodne we
Francji wyróżniają się wysoką jakością i przystępnymi cenami. W
dodatku na ulgowych stacjach sieci Е100 obowiązuje zniżka do 6
eurocentów za litr zakupionego paliwa.
Ponadto w najbliższym czasie firma Е100 planuje o kilkaset razy
zwiększyć sieć we Francji.
Na ten temat napiszemy już w następnym numerze.
Zwrot VAT
Na terenie Francji możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT za
paliwo i korzystanie z płatnych dróg. W przypadku klientów Е100
zwrotu można dokonać płacąc za drogi za pomocą urządzenia
pokładowego. Wtedy zwrot VAT jest szybszy i wygodniejszy.
Ponadto we Francji możliwe jest fakturowanie netto.
24
Samochody z przyczepą:
na terenie zabudowanym - 50 km/h, poza terenem
zabudowanym - 90 km/h, na drodze - 100 km/h, na autostradzie
- 100 km/h
Na autostradach, które mają ponad dwa pasy ruchu samochody
z przyczepą mogą użytkować tylko dwa skrajne pasy, nawet w
przypadku wyprzedzania.
Kamery kontrolujące prędkość
We Francji na autostradach ustawionych jest wiele radarów
(оkoło 4,000), które rejestrują przekroczenia prędkości. Od
2011 roku nie są stosowane znaki uprzedzające o kamerach
kontrolnych.
Alkohol
Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi
0.5 ‰. Jeżeli poziom przekracza 0.5 ‰, ale wynosi mniej niż 0.8
‰ mandat wyniesie 135 euro. Jeżeli poziom alkoholu we krwi
przekracza 0.8 ‰, to grozi mandat do 4,500 €, a także zawieszenie
licencji na okres 3 lat. Możliwe jest również pozbawienie wolności
na okres do 2 lat. Analogiczna kara przewidziana jest także za
odmowę wykonania testu na zawartość alkoholu w organizmie.
Od 1 lipca 2012 roku kierowcy wszystkich samochodów powinni
posiadać w samochodzie jednorazowy alkomat.
Mandaty
Pracownicy policji mają prawo pobierać mandaty za łamanie
przepisów drogowych.
Czy musisz płacić podatek ekologiczny Ecotaxe?
25
Dzień
powszedni
Klubu Pomocy
Kierowcy w trasie nierzadko natrafiają na nieoczekiwane
zdarzenia - awarie, wypadki, bezprawnie nałożone
mandaty. W takich i innych sytuacjach kierowcom
klientów E100 pomoże Klub Pomocy. W ubiegłym
miesiącu na gorącą linię Klubu wpłynęły 173 telefony.
Większość z nich dotyczyło pomocy przy likwidacji awarii
oraz zorganizowaniu naprawy pojazdów.
Pomoc w holowaniu
W Stawropolu polskiemu kierowcy
w samochodzie Renault Magnum
uszkodzeniu uległa automatyczna
skrzynia biegów. Na szczęście miało
to miejsce już po rozładunku towaru.
Pracownik Klubu wyjechał na miejsce
awarii i zorganizował holowanie
ciężarówki do serwisu. Szef firmy
przekazał niezbędne części, po czym
awaria została usunięta.
Podobna pomoc okazała się potrzebna
polskiemu przewoźnikowi w Moskwie.
W samochodzie marki DAF doszło
do awarii bloku kierownicy. Szef
firmy zadzwonił do Klubu z prośbą o
pomoc w odholowaniu ciężarówki do
26
serwisu. Prośba została wypełniona
przez pracownika Klubu w możliwie
najkrótszym czasie.
Zawinił kluczyk
Na 60 km trasy Е30/М1 Brześć –
Moskwa polski przewoźnik napotkał
na problem z kluczykiem do stacyjki.
Kierowca w żaden sposób nie mógł
uruchomić ciężarówki, więc zadzwonił
do właściciela firmy, a ten – do Klubu
Pomocy. Pracownik Klubu wziął ze sobą
doświadczonego mechanika i dojechał z
nim na miejsce awarii. Usterkę udało się
szybko zlikwidować i ciężarówka wróciła
na trasę.
Likwidacja skutków
Pod koniec września na terenie Białorusi
doszło do poważnego wypadku
drogowego z udziałem polskiej
ciężarówki. Kierowca nie był winny
wypadku, ale nie obeszło się bez ofiar w
ludziach i auto trzeba było zostawić na
Białorusi na cały miesiąc. Gdy pojawiła
się kwestia transportu ciężarówki do
Polski, właściciel firmy zwrócił się o
pomoc do Klubu. Poprosił o załadowanie
tego, co zostało z ciężarówki na inny
samochód. Klub udzielił pomocy w
zorganizowaniu fachowców w zakresie
cięcia i spawania części samochodowych
oraz w załadunku ciężarówki, która
uległa wypadkowi na inny pojazd. Pracę
Na miejsce zdarzenia wyjechał pracownik
Klubu Pomocy, dzięki czemu udało się
uniknąć zapłaty maksymalnego mandatu
w wysokości kilku tysięcy euro.
wykonano w ciągu jednego dnia, po
czym ciężarówka została przewieziona
do Polski.
Mandat za gaśnicę
Pod koniec października w Moskwie
policja drogowa zatrzymała polskiego
przewoźnika. W trakcie kontroli okazało
się, że termin ważności gaśnicy jest
przekroczony o trzy miesiące. Miało
to znaczenie, gdyż kierowca przewoził
chemię gospodarczą traktowaną jako
ładunek niebezpieczny. Na miejsce
zdarzenia wyjechał pracownik Klubu
Pomocy, dzięki czemu udało się uniknąć
zapłaty maksymalnego mandatu w
wysokości kilku tysięcy euro.
Klub - w imię
sprawiedliwości
Pod koniec października na gorącą linię
Klubu zadzwonił przewoźnik z Polski z
prośbą o udzielenie pomocy prawnej
jego kierowcy, który był uczestnikiem
wypadku drogowego w okolicach
Moskwy. Pracownik Klubu szybko przybył
na miejsce zdarzenia i pomógł kierowcy
udowodnić jego niewinność oraz
uporać się ze wszystkimi dokumentami
sporządzonymi przez funkcjonariuszy
drogówki.
Szybki dowóz części
W Moskwie polskiemu przewoźnikowi
zepsuł się samochód ciężarowy Renault.
Konieczne okazało się dostarczenie
piasty wentylatora. Pracownik Klubu
w ciągu kilku godzin dostarczył na
miejsce część zamienną i problem został
rozwiązany.
Podobny przypadek miał miejsce także
na terenie Białorusi. W ciężarówce
marki MAN należącej do polskiego
przewoźnika zepsuł się rozrusznik.
Pracownik Klubu dostarczył niezbędną
część na miejsce i pomógł w jej
wymianie.
Naprawa
z przeładunkiem
W regionie smoleńskim poważnej awarii
uległa polska ciężarówka. Właściciel
firmy poprosił o pomoc pracowników
Klubu Pomocy. Przybyli na miejsce
mechanicy częściowo naprawili
ciężarówkę, ale stwierdzili, że nie może
ona jechać dalej wraz z ładunkiem. Szef
firmy wysłał na miejsce zdarzenia drugi
samochód ciężarowy. Po przyjeździe
drugiej ciężarówki pracownik Klubu
zorganizował przeładunek towaru.
Następnie uszkodzone auto wróciło
do Polski, a ciężarówka z ładunkiem
pojechała na miejsce dostawy.
27
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Smolensk,
214012, ul. Novo-Leningradcka 3,
+7 910 721 73 24
[email protected]
Biuro w Moskwie:
Reklama
Moskwa, 109431,
ul. Priwolnaja , 70/827
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
[email protected]
Estonia
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 622 58 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul Tolbuchina,2-11, biuro 15
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
[email protected]
Ukraina
ul. Swiatoszynskaja 1, Kijów
+38 067 504 80 83
+38 067 325 0 100
+38 044 449 74 73 fax
[email protected]
Łotwa
+371 27227712
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Gorące linie
+7 910 7 100 440 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100 (UA)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty

Post-pay - Karty paliwowe E100

Post-pay - Karty paliwowe E100 specjalny rodzaj kontroli – transmisję online ze stacji paliw. Obecnie dla klientów E100 dostępny jest monitoring z czterech stacji sieci Е100 – RU295, RU312, RU313, RU387. Praktycznie na wszystkic...

Bardziej szczegółowo

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100

Sieć Power MAX - Karty paliwowe E100 Sieć Power w Rosji powiększyła się o dziewięć stacji paliw jednocześnie. Jedna z nich – RU176 marki «Сургутнефтегаз» zlokalizowana jest w Pskowie na 285 kilometrze drogi Petersburg – Kijów. Kolejne...

Bardziej szczegółowo

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5% Plus dwa Power MAX w Rosji Niedawno do sieci hurtowych cen Power MAX w Rosji dołączyły jeszcze dwie stacje - RU1800 marki «Шельф» i RU1801 marki PARKoil. Na stacji sprzedawane jest paliwo tylko o s...

Bardziej szczegółowo