Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na

Komentarze

Transkrypt

Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)
ogłosiła nabór kandydatów na eksperta narodowego
Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw
Członkowskich (FRONTEX) ogłosiła nabór kandydatów na eksperta narodowego: Research Officer –
Research and Development Unit within Capacity Building Division
Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 września 2013 r.
Więcej informacji o Agencji: na stronie Agencji http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin
Opis stanowiska, w tym szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, jak również inne
informacje, odnoszące się do naboru na stanowisko eksperta narodowego w agencji FRONTEX, znajdują się w
ogłoszeniu na stronie internetowej MSZ http://polskawue.gov.pl w zakładce „Zatrudnienie w instytucjach
UE”. Regulacje dotyczące zatrudnienia w Agencji FRONTEX znajdują się w dokumentach: Management board
decision no 22/2009 of 25 June 2009 laying down rules on the secondment of national experts (SNE) to Frontex
oraz Decision of Executive Director No 2013/09 on the levels for security clearance for Frontex posts of 12
March 2013. Zgodnie z „Zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów delegowanych do pracy w instytucjach
Unii Europejskiej” kandydatów na ekspertów zgłaszają ich pracodawcy. W każdym przypadku, kandydatury
ekspertów wymagają zatwierdzenia przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Po zatwierdzeniu
kandydatur przez KSE, MSZ przesyła do Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,
informację o udzielonej zgodzie (z kopią do wiadomości pracodawców zatwierdzonych kandydatów).
Zgłoszenie powinno zawierać:
formularz zgłoszeniowy wypełniony w języku angielskim (SNE standard application form),
deklarację podpisaną przez pracodawcę kandydata (SNE.Form 1A Authorization),
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zgłoszenie kandydata przez pracodawcę należy przesyłać do dnia 3 września 2013 r.
w formie pisemnej do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich na adres: Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
w formie elektronicznej na adres [email protected]”
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty