8 powodów dla wyboru brokera - Winners

Komentarze

Transkrypt

8 powodów dla wyboru brokera - Winners
8 powodów dla których warto ubezpieczać się za pośrednictwem brokera a nie samodzielnie:
1. Odpowiedzialność majątkowa – Przerzucenie odpowiedzialności na barki brokera. W przypadku
zawarcia złej polisy, zawsze istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania z polisy OC brokera.
2. Czas – Czas przeznaczony na analizę ofert i warunków ogólnych, klient może poświęcić na inne
zajęcia przynoszące mu dochody. Klient Unika samodzielnego przeprowadzania czasochłonnej
procedury wyboru spośród wielu ofert ubezpieczeniowych.
3. Wiedza - Doświadczenie brokera przy likwidacji szkód, przypadki innych klientów sprawiają, że
wiemy jaki projekt ubezpieczeń zaproponować i jakie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia
warto zmienić, wykreślić lub dołożyć.
4. Cena ubezpieczenia – istnieje duże prawdopodobieństwo, iż broker jako nabywca hurtowy
wynegocjuje lepszą cenę.
5. Analiza ofert - Wszystkie oferty, zebrane w syntetycznej czytelnej formie porównania, plus
rekomendacja którą ofertę wybrać i dlaczego wliczona w usługę. Na życzenie klienta oczywiście
dołączymy oryginały odpowiedzi zakładów ubezpieczeń.
6. Szkody – Integralną częścią obsługi brokerskiej, jest pomoc przy likwidacji szkód – pisma,
odpowiedzi do Zakładu ubezpieczeń itp.
7. Cena usługi – Czynności brokerskie wykonujemy dla klienta nieodpłatnie. Koszty pokrywa wybrany
przez klienta zakład ubezpieczeń z centralnego funduszu prowizji
8. Obsługa w trakcie roku – Po zawarciu polis, stała opieka nad całością portfela polisowego wraz z
kontrolą terminowej płatności rat i wznowień.
W Polsce działa kilkudziesięciu ubezpieczycieli, jednak wielu z nas korzysta z oferty tylko jednego.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że możemy zawrzeć ubezpieczenie na lepszych warunkach.
Porównując oferty i decydując się na zakup polisy warto skorzystać z usług brokera. Jego porada nie
obciąży nas żadnymi dodatkowymi kosztami.
Działa na rzecz klienta i jest obiektywny
Brak orientacji w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych oraz brak czasu na zgłębianie ogólnych
warunków ubezpieczenia sprawia, że kupując polisę kierujemy się przyzwyczajeniem. Broker, jest
niezależnym pośrednikiem, współpracującym z wieloma firmami ubezpieczeniowymi. Zgodnie z
Ustawą o działalności ubezpieczeniowej, jego praca polega na zawieraniu lub pośredniczeniu przy
zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz klienta. Broker wskazując i omawiając kilka
ofert towarzystw ubezpieczeniowych, kieruje się wyłącznie potrzebami swojego klienta. Z tego
względu polegając na opinii brokera możemy dokonać lepszego wyboru ubezpieczenia.
Pomoże uzyskać lepszy zakres ochrony
Zawieramy ubezpieczenie najczęściej na warunkach standardowych. Cena udzielanej ochrony jest
ustalana przez towarzystwo i dostosowana do ponoszonego ryzyka. Często zapisy zawarte w
ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mogą okazać się niezrozumiałe lub różnie
interpretowane. Korzystając z pomocy brokera możemy uzyskać od ubezpieczalni korzystną dla
siebie pisemną interpretację zapisów w OWU, która może okazać się bezcenna w przypadku
wystąpienia szkody. Należy pamiętać, że ubezpieczając mienie o dużej wartości broker może pomóc
nam w wynegocjowaniu szerszego zakresu ochrony lub niższej składki.
Fachowe doradztwo za darmo
Osoby, które zdecydują się skorzystać z pomocy brokera, a następnie za jego pośrednictwem
dokonają zakupu polisy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Towarzystwo ubezpieczeniowe
pokrywa koszty pracy wykonanej przez brokera w związku z zawarciem nowego ubezpieczenia.
Firmy asekuracyjne często stosują zbliżone do siebie zasady wynagradzania brokerów, co pozytywnie
wpływa na obiektywność procesu doradztwa.
Wyciąg z Kodeksu Etycznego Brokera:
“W stosunku do ubezpieczonych broker winien:
* zapewnić swym Klientom, rzeczową, obiektywną rade i wyjaśnienia w sprawach różnych
rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z tym kosztów, które w ich rozumieniu są
odpowiednie dla zabezpieczenia się przed określonymi ryzykami,
* udzielać rady i
informacji jedynie w tych dziedzinach, w których jest w pełni kompetentny,
* w przypadku szkody
odszkodowania,
* uzasadniony interes
starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskania właściwego
klienta i swą lojalność zawsze przedkładać przed własnym zyskiem.” nb

Podobne dokumenty