Miejsce spotkania: Veranstaltungsort: HOTEL LEDA SPA

Komentarze

Transkrypt

Miejsce spotkania: Veranstaltungsort: HOTEL LEDA SPA
Miejsce spotkania:
Veranstaltungsort:
HOTEL LEDA SPA ****
Kasprowicza Straße 23
78-100 Kołobrzeg
N: 54.184571, E: 15.590826
ORGANIZATORZY / VERANSTALTER
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
POMERANIA
Al. Wojska Polskiego 184 c/15
71-256 Szczecin
Tel. +48 91 4860738, Fax: +48 91 4860825
[email protected]
Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA
Ernst-Thälmann-Straße 4,17321 Löcknitz
Tel. +49 39754 529-0
[email protected]
WSPÓŁORGANIZATORZY / ORGANISATOREN
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu
POMERANIA Koszalin
Service-und BeratungsCentrum der Euroregion
POMERANIA Koszalin
Zwycięstwa 42 75-201 Koszalin
[email protected]
Zgłoszenia przyjmowane są do 05.10.2015
Anmeldeschluss: 05.10.2015
Projekt współfinansowany ze środków EFRR (INTERREG IV A)
Die Veranstaltung wird durch EU aus EFRE-Mitteln
(INTERREG IV A) kofinanziert
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu
POMERANIA Neubrandenburg/Greifswald
Service-und BeratungsCentrum der Euroregion
POMERANIA Neubrandenburg/Greifswald
Lindenstraße 63 17033, Neubrandenburg
Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald
[email protected]
[email protected]
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu
POMERANIA Karlino
Service-und BeratungsCentrum der Euroregion
POMERANIA Karlino
Szymanowskiego 17, [email protected]
______________________________
POZYSKIWANIE I WYKORZYSTANIE
PALIW ALTERNATYWNYCH
HERSTELLUNG UND VERWERTUNG
VON ERSATZBRENNSTOFFEN
______________________________
POLSKO -NIEMIECKA WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ
DEUTSCH-POLNISCHER
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
______________________________
KOŁOBRZEG
13.10.2015
09:30 - Rejestracja uczestników, bufet poranny
10:00 - Przywitanie uczestników
10:10 – 13:10 - Prezentacja Referatów
-Prawne wymagania ramowe pozyskiwania
i wykorzystania paliw alternatywnych
Mecenas Piotr Hossa, PGK Koszalin
09:30 Uhr
Anmeldung, Frühstücksbuffet
10:00 Uhr
Grußwort
10:10 - 13:10 Uhr Vorträge
Rechtliche Rahmenbedingungen der Herstellung
und Verwertung von Ersatzbrennstoffen
Piotr Hossa, Rechtsberater, PGK Koszalin
-Koncepcja OVVD/ABE dotycząca przetwarzania
odpadów
Prezes Hans-Jürgen Geier, OVVD GmbH
Konzept der OVVD/ABG zur Abfallbehandlung
Hans-Jürgen Geier, Geschäftsführer, OVVD GmbH
-Wykorzystanie paliw alternatywnych w Niemczech
i Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Prezes Frank Zörner, Biuro inżynieryjne BN Umwelt
-Technologia spalania paliw alternatywnych
Prezes Wolfgang Sturm, BLS Berlin
-Instalacje małych spalarni na paliwa alternatywne
– 20.000 – 50.000 t/a
Prezes Wolfgang Sturm, BLS Berlin
-Doświadczenia w projektowaniu, budowie
i eksploatacji elektrowni na paliwa alternatywne
Prezes Eckehard Blaschta oraz Yvonne Groth, IBS
Neubrandenburg,
Prezes Holger Linke, enevia THERM
13:10 - 13:30 - Dyskusja
13.30 - Przerwa obiadowa
14:30 – 16:30
Dla
osób
zainteresowanychzwiedzanie
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Kołobrzegu.
EBS-Verwertung in Deutschland und in
Mecklenburg-Vorpommern
Frank Zörner, Geschäftsführer, Ingenieurbüro BN
Umwelt
Technik der EBS-Verbrennung
Wolfgang Sturm, Geschäftsführer, BLS Berlin
Anlagentechnik für kleine EBS-Verbrennungsanlagen – 20.000 bis 50.000 t/a
Wolfgang Sturm, Geschäftsführer, BLS Berlin
Erfahrungen in der Projektentwicklung, Bau und
Betrieb von EBS-Kraftwerken
Eckehard Blaschta, Geschäftsführer,
Yvonne Groth, IBS Neubrandenburg
Holger Linke, Geschäftsführer, enevia THERM
13:10 - 13:30 Uhr Diskussion
13.30 Uhr
Mittagspause
14:30 – 16:30 Uhr
Für interessierte Teilnehmer- Besuch bei dem
Regionalen Betrieb der Kommunalen
Abfallverarbeitung (RIPOK) in Kołobrzeg
Projekt współfinansowany ze środków EFRR
(INTERREG IV A)
Die Veranstaltung wird durch EU aus EFRE-Mitteln
(INTERREG IV A) kofinanziert
CUD Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu
POMERANIA. Nasze usługi:
lnformowanie
• lndywidualne wyszukiwanie informacji
• Międzynarodowa Baza Danych Przedsiębiorstw
www.gielda-szukam-oferuje.com
Doradztwo i pośrednictwo
• Kontakty gospodarcze
• Pozyskiwanie rynku w kraju sąsiada
• Uczestnictwo w targach
Organizacja
• Polsko-Niemieckie fora przedsiębiorców
• Giełdy kooperacyjne
• Zwiedzanie targów i przedsiębiorstw
• Seminaria i warsztaty
Service- und BeratungsCentren der
Euroregion POMERANIA. Unsere Leistungen:
Information
• Individuelle Recherchen
• Internationale Unternehmensdatenbank
www.suche-biete-boerse.com
Beratung und Vermittlung
• Geschäftskontakte
• Markterschließung im Nachbarland
• Messebeteiligungen
Organisation
• Deutsch-Polnische Unternehmerforen
• Kooperationsbörsen
• Messe- und Unternehmensbesuche
• Seminare und Workshop
Centrum Usługowo – Doradcze
Service – und BeratungsCentrum
Euroregion POMERANIA
CUD Koszalin • ul. Zwycięstwa 42 • 75-201 Koszalin
Tel. (94) 342-65-50
Fax (94) 342-65-50
www.pomerania.org.pl
e-mail:[email protected]
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/ ANMELDEFORMULAR
POZYSKIWANIE I WYKORZYSTANIE PALIW ALTERNATYWNYCH
HERSTELLUNG UND VERWERTUNG VON ERSATZBRENNSTOFFEN
13.10.2015 Kołobrzeg Hotel LEDA SPA ****
Firma/ Institution
Name / Vorname
Imię/nazwisko
Funktion:
Funkcja:
Anschrift:
Adres:
Postleitzahl, Ort:
Kod pocztowy, miejscowość
Telefon
Datum/Data
E-Mail
Unterschrift/Podpis
Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Das Konferenz wird simultan übersetzt. Das Teilnahme an das Konferenz ist kostenlos.
Zgłoszenia przyjmowane są do 05.10.2015
Anmeldeschluss: 05.10.2015
[email protected]
Projekt współfinansowany ze środków EFRR (INTERREG IV A)
Die Veranstaltung wird kofinanziert durch die EU aus EFRE
(INTERREG IV A)

Podobne dokumenty