Fundacja „Razem Lepiej” ul. Jana Pawła II 17c, 05

Komentarze

Transkrypt

Fundacja „Razem Lepiej” ul. Jana Pawła II 17c, 05
FUNDACJA RAZEM LEPIEJ - „DZIEŃ DOBREGO GŁODA”
Fundacja "Razem Lepiej" organizuje prospołeczną akcję pod hasłem "DZIEŃ DOBREGO GŁODA”.
Akcja ma za zadanie poszerzyć świadomość społeczną dotyczącą problemu głodu w naszym kraju.
Jej głównym celem jest bezpośrednia walka z głodem, a tym samym niesienie pomocy głodującym.
Medialne wsparcie znanych stacji telewizyjnych i radiowych, także prasy i portali internetowych,
pomoże nam nagłośnić i rozpropagować kampanię dobrego głodu. Jej nadrzędnym celem jest pomoc
najbiedniejszym, szczególnie tym, którzy głodują. Ponadto kampania ma uświadomić społeczeństwu
skalę zjawiska głodu w naszym kraju oraz rozbudzić wrażliwość społeczną na ten problem.
Mamy nadzieję, iż z Państwa pomocą uda nam się zainicjować coroczną akcję pod hasłem „DZIEŃ
DOBREGO GŁODA”, czyli dzielę się tym, co wydam lub wydałbym jednego dnia na jedzenie.
Wystarczy żeby każdy z nas wykazał odrobinę chęci, a uda nam się wspólnie pomóc wielu ludziom!
Zaznaczamy, że wszystkie zebrane środki finansowe i materialne, zostaną przeznaczone na pomoc
najuboższym.
Oto kilka danych dla uświadomienia problemu głodu na świecie.
Aktualnie 826 mln ludzi na świecie cierpi z powodu głodu lub niedożywienia, w tym 34 mln - w
krajach uprzemysłowionych. Co trzeci człowiek na świecie nie dysponuje dostateczną ilością
pożywienia, (czyli 2 miliardy ludzi!).
Każdego roku 12 milionów dzieci umiera z głodu.
Aby zaspokoić potrzeby głodujących ludzi, w skali światowej, wystarczy 13 miliardów dolarów, tyle, ile
mieszkańcy USA i Unii Europejskiej wydają rocznie na... perfumy.
Właściwie rozwinięte rolnictwo mogłoby wyżywić 12 miliardów ludzi, a więc jeśli jakieś dziecko w tej
chwili umiera z głodu, to znaczy, że zostało z premedytacją zamordowane twierdzi Jean Ziegler,
specjalny wysłannik ONZ do spraw żywności, a Khalil Girdan dodaje: Nie możesz jeść ponad swój
apetyt. Druga połowa bochenka należy do drugiego człowieka i jeszcze trochę powinno zostać dla
przypadkowego gościa.
Pod względem liczby niedożywionych dzieci, Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej, za
Bułgarią i Rumunią. Blisko 2 miliony dzieci w Polsce żyje na skraju nędzy!
My, jako - nie tylko świadomi problemu obywatele, ale zwykli ludzie, którzy potraktują gest podzielenia
się "kromką chleba”, jako DAR SERCA - proponujemy, aby „DZIEŃ DOBREGO GŁODA” miał swój
finał 4 grudnia 2011 roku.
Fundacja „Razem Lepiej” ul. Jana Pawła II 17c, 05-077 Warszawa, NIP: 952-204-50-29, KRS: 0000304102
T/F: (022) 773-37-25, K: 0-501-312-490 E: [email protected] W: www.razemlepiej.pl